دانلود مبانی نظری استرس- جدیدترین نظریات طبق مقالات ساینس دایرکت

۱۵۰۰ تومان

مبانی نظری فوبیای اجتماعی- جدید ترین نظریات

۱۵۰۰ تومان

ارتباط رضایت شغلی با چابکی سازمان | پاور پوینت رضایت شغلی و چابکی

۵۵۰۰ تومان

پاور پوینت شاخص های چابکی سازمان | شاخص های چابکی سازمان

۱۰۰۰۰ تومان

شاخص های چابکی سازمان |رویکرد شاخص های چابکی سازمان ها

۹۹۰۰ تومان

پاورپوینت معنویت در روانشناسی |دانلود پاور پوینت معنویت

۲۹۰۰ تومان

قالب پاورپوینت ۳۷ | دانلود تم پاورپوینت | دانلود قالب پاورپوینت

۱۲۰۰ تومان

قالب پاورپوینت ۳۵ |دانلود قالب پاورپوینت |تم پاورپوینت

۱۲۰۰ تومان

قالب پاورپوینت ۳۶ | تم پاورپوینت | دانلود قالب پاورپوینت

۱۲۰۰ تومان

قالب پاورپوینت ۳۲ | تم پاورپوینت | دانلود قالب پاورپوینت

۱۲۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

فوبیای اجتماعی- مبانی نظری براساس مقالات ISI جدید

توضیح اولیه فوبیای اجتماعی بسیار گسترده است. محققین بسیاری به …

مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر – نوین ترین نظریات محققین

مقدمه مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر یکی از بخش های …

مبانی نظری استرس -مطالعات ISI طی سالهای اخیر

مقدمه مبانی نظری استرس یکی از بخش های مهم در …

مبانی نظری عملکرد کارکنان | مبانی در مطالعات خارجی

مبانی نظری عملکرد کارکنان مبانی نظری عملکرد کارکنان در مطالعات …

روان شناسی دین یک رویکرد نوین به مساله معنویت

روان شناسی دین روان شناسی دین به مطالعه پدیده‌ی دینداری …

دین در روانشناسی به عنوان عنصر بهبود بیماری

دین در روانشناسی دین در روانشناسی یکی از رویکردهای نوین …

مدیریت هوشمند اطلاعات در بیماران سرطانی

مدیریت هوشمند اطلاعات در بیماران سرطانی مدیریت هوشمند اطلاعات در …

بازیابی خدمات و چابکی سازمان | پاسخ به نیازهای فوری مشتریان

بازیابی خدمات و چابکی سازمان بازیابی خدمات و چابکی سازمان …

مبانی نظری برای چابکی سازمان | دانلود فایل اهمیت چابکی سازمان

مبانی نظری برای چابکی سازمان مبانی نظری برای چابکی سازمان …

تاریخچه عملکرد شغلی

تاریخچه عملکرد شغلی تاریخچه عملکرد شغلی به طوری که در …

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی …

مدیریت دانش و اثرگذاری آن بر چابکی سازمان

مدیریت دانش و اثرگذاری آن بر چابکی سازمان مدیریت دانش …

خدمات تخصصی مشاوره آنلاین

تولید محتوای تخصصی دانشگاهی 09204261391

0