مبانی نظری رضایت شغلی مفهوم رضایت شغلی

۵۹۰۰ تومان

مبانی نظری فرهنگ سازمانی و مفهوم فرهنگ سازمانی

۴۹۰۰ تومان

مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

۶۹۰۰ تومان

مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و پژوهشی

۲۹۰۰ تومان

مبانی نظری استرس پس از سانحه | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹۹۰۰ تومان

مبانی نظری فوبیای اجتماعی- جدید ترین نظریات

۱۱۰۰ تومان

ارتباط رضایت شغلی با چابکی سازمان | پاور پوینت رضایت شغلی و چابکی

۲۹۰۰ تومان

پاور پوینت شاخص های چابکی سازمان | شاخص های چابکی سازمان

۲۹۰۰ تومان

شاخص های چابکی سازمان |رویکرد شاخص های چابکی سازمان ها

۲۹۰۰ تومان

پاورپوینت معنویت در روانشناسی |دانلود پاور پوینت معنویت

۲۹۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

مبانی نظری کیفیت خواب | مطالعات ISI برای کیفیت خواب

مبانی نظری کیفیت خواب مبانی نظری کیفیت خواب یکی از …

فوبیای اجتماعی- مبانی نظری براساس مقالات ISI جدید

فوبیای اجتماعی فوبیای اجتماعی بسیار گسترده می باشد و محققین …

مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر – نوین ترین نظریات محققین

مبانی نظری اختلال فراگیر مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر یکی …

روان شناسی دین یک رویکرد نوین به مساله معنویت

روان شناسی دین روان شناسی دین به مطالعه پدیده‌ی دینداری …

دین در روانشناسی به عنوان عنصر بهبود بیماری

دین در روانشناسی دین در روانشناسی یکی از رویکردهای نوین …

بازیابی خدمات و چابکی سازمان | پاسخ به نیازهای فوری مشتریان

بازیابی خدمات و چابکی سازمان بازیابی خدمات و چابکی سازمان …

مبانی نظری برای چابکی سازمان | دانلود فایل اهمیت چابکی سازمان

مبانی نظری چابکی سازمان مبانی نظری چابکی سازمان یکی از …

تاریخچه عملکرد شغلی

تاریخچه عملکرد شغلی تاریخچه عملکرد شغلی به طوری که در …

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی …

مدیریت دانش و چابکی سازمان

مدیریت دانش و چابکی سازمان مدیریت دانش و چابکی سازمان مدیریت …

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی و همبستگی اجتماعی

خلق چابکی در سازمان با ساختار اجتماعی خلق چابکی در …

چابکی سازمان و سیستم های اطلاعات کسب و کار

 چابکی سازمان و سیستمهای اطلاعات کسب و کار  چابکی سازمان …

خدمات تخصصی مشاوره آنلاین

تولید محتوای تخصصی دانشگاهی 09330411391

0