درباره ما

سایت خدمات مشاوره در سال ۱۳۹۴ با هدف گردآوری محتوای علمی و ارتقا سطح دانش با تمرکز بر روی تولید مبانی نظری برای تحقیقات علمی در کشور افتتاح شده است.

این سایت به تولید محتوا و به طور تخصصی گردآوری مبانی نظری برای تحقیقات دانشگاهی و موسسات خصوصی  می پردازد گردآوری محتوا و مبانی نظری  در این سایت به عنوان محور اصلی کالا محسوب می شود.