برنامه ریزی استراتژیک و مبانی آن | مدل های برنامه ریزی استراتژیک


در حال بارگذاری
22 مرداد 1396
قابل ویرایش(WORD)
64KB
21صفحه
۲۹۰۰ تومان
خرید

برنامه ریزی استراتژیک محصولی در ۲۱صفحه متن فا فونت بی نازنین اندازه ۱۴ فاصله ۱٫۵ تنظیم شده است. فایل ها به صورت word می باشد. محدودیت دانلود برای این فایل وجود دارد و با ۳ بار قابل دانلود می باشد.

نمایش فهرست و منابع فایل

برنامه ریزی استراتژیک

این مفهوم  نوعی برنامه‌ریزی فرایندی است. دلیل فرایندی بودن برنامه‌ریزی‌ در نوع و گونۀ پدیده‌هایی است که برای آنها برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد(ابراهیم زاده و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۱۷-۱۱۸). برنامه ریزی استراتژیک ابزار‌ مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت‌ها طراحی میشود تا آنها به‌ صورت‌ رقابتی‌ خود را با تغییرات پیش‌بینی محیط تطبیق دهند(خاتمی و مهدی زاده، ۱۳۸۷: ۳۴-۳۵)این مفهوم چارچوبی بوجود می‌ آورد‌ که با تجزیه و تحلیل کامل سازمان، محیط داخلی و خارجی و پتانسیل‌ سازمان، می‌توان‌ به میزیت رقابتی دست یافت. انعطاف پذيري در برنامه استراتژيک سازمان به معني قابليت تغيير برنامه استراتژيک به هنگام ظهور تهديدها و فرصت ها است .تاکنون مدل‌های مختلفی در خصوص تدوین این مفهوم فناوری ارائه‌شده است. به‌طورکلی می‌توان مدل‌ها را از منظر سطح اجرای مدل به دودسته مدل‌های تدوین استراتژی فناوری الف) در سطح شرکت و ب) مدل‌های تدوين استراتژي فناوري در سطح ملي طبقه‌بندی كرد. در نظام برنامه ریزی استراتژیک عوامل گوناگونى تأثير گذارند كه اهم آنها عبارتند‌ از‌:بزرگى يا كوچكى سازمان(اندازه سازمان)،نوع مديريت، پيچيدگى‌هاى شرايط محيطى،پيچيدگى‌هاى فرايند توليد،انواع مشكلات،و اهداف نظام برنامه‌ريزى سازمان.قبل از هرگونه تصميم‌گيرى درباره برنامه‌ريزى استراتژيك است.در توضیح این عامل‌ باید گفت که یکی از وظایف و مسئولیت‌های اصلی مدیریت‌ عالی هر سازمان درک‌ مفهومی واقعی مقوله برنامه ریزی استراتژیک به معنای کامل و جامع‌ آن است. برنامه ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتي منجر به تعريف سیستم‌های اطلاعاتي می‌شود كه سازمان با پياده سازي آنها ميتواند اهداف كسب و كار را تحقق بخشد. برنامه ریزی استراتژیک با استفاده‌ از‌ ماتریس ارزیابی‌ عوامل‌ خارجی‌ می‌توانند عوامل اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی، بوم‌شناسی، محیطی،سیاسی و جز اینها‌ را‌ مورد ارزیابی قرار دهند. برای اجتناب از محدودیتهای برخی مدلهای‌ برنامه ریزی استراتژیک که غالبا برای عوامل مالی و اقتصادی تمرکز داشتند.

برنامه ریزی استراتژیک

برای تعیین میزان اثربخشی سازمان از‌ دیدگاه‌ هریک از این گروه‌های ذینفع معمولا هفت گروه ذینفع انتخاب می‌شوند.در رویکردی دیگر فرایند مدیریت استراتژیک در برگیرنده سه مرحله می شود. تدین استراتژی ها، اجرای استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها. مقصود از تدوین استراتژی، تعیین ماموریت شرکت، شناسایی عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید می کنند. برای اجتناب از محدودیتهای برخی مدلهای‌ برنامه‌ریزی استراتژیک که غالبا برای عوامل مالی و اقتصادی تمرکز داشتند،برای تعیین میزان اثربخشی سازمان از‌ دیدگاه‌ هریک از این گروه‌های ذینفع معمولا هفت گروه ذینفع انتخاب می‌شوند. هرچند نمی‌توان بطور همزمان رضایت‌ همه‌ گروه‌های‌ ذینفع را بطور کامل برآورده ساخت،ولیکن می‌توان امیدوار بود با تمرکز روی هفت گروه ذینفع‌ یعنی‌ سهامداران،کارکنان،دولت،مشتریان ،اعتباردهندگان‌ یا تامین‌کنندگان و جامعه،میزان اثربخشی جمعی را افزایش داد. لذا در این‌ مدل‌ هنگام ارزیابی استراتژیها قبل از اجرا،استراتژیهایی مورد توجه و الویت ‌ ‌قرار می‌گیرند که بتوانند نیاز و رضایت‌ گروه‌های مختلف را با توجه به جایگاه هر گروه در سرنوشت سازمان‌ برآورده‌ سازند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.