پرخاشگری در نوجوانان و بررسی آن


در حال بارگذاری
1 نوامبر 2017
قابل ویرایش(WORD)
KB 36
10 صفحه
۲,۹۰۰ تومان
خرید

پرخاشگری در نوجوانان

پرخاشگری در نوجوانان و بررسی آن فایلی در ۱۰ صفحه با فونت بی نازنین اندازه ۱۴ فاصله ۱٫۵ می باشد. برای این فایل محدودیت دانلود تا ۳ مرتبه قرار داده شده است. می توانید برای تصمیم گیری بهتر جهت خرید فهرست و منابع فایل را در زیر مشاهده بفرمایید.

نمایش فهرست و منابع فایل (در صورت عدم نمایش ctrl+F5 را فشار دهید)

پرخاشگری در نوجوانان و بررسی آن می تواند در بسیاری موارد موضوع را دقیق مشخص کند که نوجوانان برای چه در هنگام مواجه با شرایط اضطرابی از خود خشونت نشان می دهند. پرخاشگری در نوجوانان از نظر کودکی شایع تر است. در دوران نوجوانی به دلیل تغییرات هورمونی در بدن کودکان انتظار تغییراتی عمیق در نهاد آنها داریم. این موضوع سبب می شود که نوجوانان در بسیاری از حالات نتوانند در شرایط اضطرابی تصمیمات نادرستی بگیرند. آنها دچار خشونت و پرخاشگری می شوند و این موضوع به دلیل تغییرات در شرایط فیزیکی و شیمیایی ذهنی آنها ممکن است پررنگ تر به نظر برسد. پرخاشگری در نوجوانان یکی از شرایط ایجاد اختلال اضطراب می باشد و از سوی دیگر ممکن است به دلیل شرایط روحی که در فرد ایجاد می کند سبب تغییر در میزان خواب انها گردد از سوی دیگر تغییر در میزان خواب نوجوانان بر بهره وری تحصیلی و همچنین بر شکل گیری روند یادگیری آنها اثر گذاشته و سبب کاهش پیشرفت تحصیلی در آنها می شود. این موضوع اگر چه یادگیری را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، اما از سوی دیگر بر روی روابط اجتماعی او نیز اثر گذار خواهد بود. بنابراین این موضوع می تواند در بررسی اختلالات روانشناختی نوجوانان اثر گذار باشد. برای مشاورین تحصیلی این موضوع دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. اهمیت مشاوره تحصیلی بدون توجه به پرخاشگری در نوجوانان امکان پذیر نیست.پرخاشگری در نوجوانان تعیین کننده نحوه انتخاب مشاورین و هدف گذاری برای بهبود آنها می باشد. اگرچه پرخاشگری در نوجوانان می تواند تحت تاثیر شرایط زیادی مانند بازی های رایانه ای قرار بگیرد. اما این موضوع به تنهایی یک اختلال شناخته می شود و نیاز به درمان دارد. به طور مثال در شرایط تحصیلی عدم کامیابی در موارد امتحانی می تواند با ایجاد اضطراب امتحان سبب شکل گیری پرخاشگری در نوجوانان می شود. به طور کلی پرخاشگری در نوجوانان تحت تاثیر شرایط بسیاری قرار دارد که نیاز به بررسی جامعی دارد. در این فایل فروشی بخشی از پرخاشگری در نوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد.

پرخاشگری ممکن است با اشکال مختلف تهاجمی همراه باشد مطالعات نشان داده است که این موضوع با هوش در ارتباط است. یکی از مطالعات مربوط به ارتباط پرخاگشری و هوش به مطالعه فارینگتون (۱۹۸۹) باز می گردد که ارتباط بین هوش کم در دوران کودکی و ایجاد پرخاشگری در دوران نوجوانی را مورد آزمایش قرار داد. اندازه گیری میزان پرخاشگری توسط فارینگتون پیش از حد اغراق آمیز بوده است و هیچ ارتباطی بین داده های ارایه شده از طرف وی و مطالعات معاصر ارایه نشده است.

پرخاشگری با گذشت زمان ممکن است در وجود کودکان نهادینه شود و سبب گردد که با ورود به مدسله پرخاشگری در نوجوانی به طور مجدد نمود پیدا نماید. تحقیقات نشان داده است که در دوران کودکی پرخاشگری با زورگویی نمودار می شود و در دوران نوجوانی عملکرد های شدیدتری به خود می گیرد. مطالعات نشان داده است زمینه های بروز پرخاشگری از ۲۰ تا ۲۲ دوماهگی در کودکان شروع می شود. پیشرفت در روش های آماری و مدل سازی داده ها نشان می دهدکه پرخاشگری در دوران کودکی و عدم درمان آن سبب بروز شدید تر آن در نوجوانی می شود. به عنوان مثال پرخاشگری قبل از ۵ سالگی تا سنین ۵ تا ۱۰ سالگی به طور طبیعی کاهش می یابد و در دروان نوجوانی سنین ۱۱ تا ۱۸ سالگی دوباره افزایش می کند و در دوران بزرگسالی دوباره افت می کند.

بخش گسترده ای خشونت ها در فضای سایبری را به برنامه های تلویزیونی نسبت می دهد، در این زمینه بازی های ویدیویی سبب ایجاد رفتار تهاجمی می شود. این موضوع بر روی رابطه کودکان و نوجوانان و والدین به طور قابل توجهی دیده می شود(لنسفور، ۲۰۱۷) اگرچه   پرخاشگری نوجوانان در رابطه با والدین طیف وسیعی از رفتارها را شامل می شود اما رفتارهای تهاجمی فیزیکی می تواند آثار بدی مانند اعتیاد، اضطراب  اجتماعی گریزی را به همراه داشته باشد(لامپ و همکاران، ۲۰۱۷)

پرخاشگری در حرفه پرستاری

پرخاشگری می تواند شامل رفتارهایی خشنی باشد که به اموال نگرش های یا سایر افراد آسیب وارد نماید. این موضوع در پرستاران نیز دیده می شود و نرخ پرخاشگری در میان پرستاران نیز ثبت شده است. پرخاشگری می تواند شامل رفتارهایی خشنی باشد که به اموال نگرش های یا سایر افراد آسیب وارد نماید. این موضوع در پرستاران نیز دیده می شود و نرخ پرخاشگری در میان پرستاران نیز ثبت شده است. مورفت و همکاران (۲۰۱۴) نشان دادند که در بیمارستان های استرالیا حمله فیزیکی در شکل پرخاشگری از سوی بیماران تجربه شده است.

در بررسی دیگر نشان داده شده است که از بین ۲۲۷ نفر از کارکنان مراقبت های بهداشتی، ۹۳ درصد پرخاشگری کلامی را تجربه کرده اند و ۶۵ درصد نیز با پرخاشگری فیزیکی مواجه بودند. علاوه بر این ۶۵ درصد کارکنان مورد تحقیر قرار گرفته اند. برخی مطالعات در یافته اید که اغلب پرستاران توسط پزشکان و کارمندان بخش اداری و کارمندان بخش بهداشت مورد پرخاشگری قرار می گیرند.عواقب پرخاشگری برای کارکنان بهداشتی معمولا شامل آسیب های جسمی، کبودی شکستگی و کوفتگی های عضلانی است. و عوامل روانشناختی آن شامل تعهد سازمانی پایین تر افزایش پریشانی و کاهش رضایت شغلی می باشد. غالب پرستاران در استرالیا از گزارش موارد برخاشگری به دلیل عدم پیگیری مدیریت و ایجاد تفکر انتقادی به آنها پرهیز می نمایند. همچنین پرستاران از بیان پرخاشگری که علیه آنها صورت گرفته است خودداری می نمایند.بیشترین پرخاشگری نسبت به پرستاران استرالیایی در بخش های اورژانس و واحدهای روانپزشکی خشونت شده است و موارد بسیاری از آنها توسط واحدهای بیمارستانی نادیده گرفته می شود.همچنین در استرالیا میزان رفتارهای پرخاشگرانه علیه پرستاران به میزان ۲۵-۳۵ درصد در حال رشد است که سبب تغییرات رفتاری و احساسی در پرستاران می شود(کر و همکاران، ۲۰۱۷: ۱)

به طور سنتی ثابت شده است که زنان نسبت به مردان بیشتر دچار پرخاشگری می شوند و حالت پرخاشگری های فیزیکی و اخلاقی در زنان نسبت به مردان بیشتر است. این موضوع حالت پرخاشگری در زنان را به چالش کشده است و بررسی حالات پرخاشگری در زنان را افزایش می دهد. برای پرخاشگری زنان سه روش را شناسایی کرده اند که عبارتند از پرخاشگری رفتاری، پرخاشگری فیزیکی و پرخاشگری کلامی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت می گیرد. دختران بیشتر از پسران اقدام به پرخاشگری غیر مستقیم می نمایند که هدف آن آسیب رساندن روانی به فرد قربانی در روابط اجتماعی می باشد، آنها معمولا با ساختن شایعات و غیبت کردن اقدام به پرخاشگری غیرمستقیم علیه قربانی می نمایند. امروزه این حرکت به صورت دستکاری و هک شبکه اجتماعی طرف مقابل و پایین کشیدن سلسله مراتب اجتماعی اون در این شبکه ها انجام می دهند. همچنین مطالعات نشان داده است که اختلافات جنسیتی در مورد پرخاشگری غیر مستقیم در اکثر فرهنگ ها یافت می شود. مطالعه پرخاشگری در نوجوانان چهار کشور فنلاند، فلسطین اشغالی، ایتالیان و لهستان براساس طیف لیکرت نشان می دهد که پرخاشگری غیر مستقیم در افراد با توجه به نوع جنسیت آنها متفاوت است و پرخاشگری کلامی به همان اندازه نیز مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین با آنکه پرخاشگری در نوجوانان پسر به صورت مستقیم بیشتر از پسران بوده است اما پرخاشگری در نوجوانان دختر به صورت غیر مستقیم بیشتر مشاهده شده است. به طور خلاصه می توان گفت در کشورهای مورد بررسی پرخاشگری غیر مستقیم در نوجوانان درختر به صورت کلامی بیشتر گزارش شده است(بجورکویست، ۲۰۱۸)

پرخاشگری در نوجوانان به طور کلی موضوعی گسترده است که نمی توان تنها از دیدگاه روانشناسانه به آن نگریست، موضوعات پزشکی، سلامت و همچنین اجتماعی بر میزان پرخاشگری در نوجوانان اثر گذار است و آن را تحت تاثیر قرار می دهد، موضوعی که در مطالعات بسیاری به آن استناد شده است و در بسیاری از موارد مورد بررسی دقیق پژوهشی قرار گرفته است، آنچه در این زمینه بسیار با اهمیت به نظر می رسد توجه به نوع نگرش جوانان پرخاشگر است که این موضوع در بسیار از مطالعات مورد بررسی بوده است اگرچه دیدگاهی که نوجوانان پرخاشگری به موضوعات اطراف خود دارند تعیین کننده عکس العمل و ایجاد پرخاشگری در آنها می باشد که این موضوع نیاز به بررسی دقیق در موارد متعدد دارد. اگرچه پرخاشگری در نوجوانان دارای زمینه های بسیاری می باشد، اما می تواند رویکردهای تربیت خانواده را برای آن موثر دانست، نوع نگرش والدین به نوجوانان و نوع سبک های تربیتی که برای پرورش نوجوانان به کار می برند در این موضوع اثرگذار است. بسیاری از والدین ممکن است با ایجاد سبک های تربیتی مستبندانه سبب ایجاد نوعی عقده درونی در نهاد کودکان گردند که در دوران نوجوانی به صورت پرخاشگری ظاهر شود.

منبع

Morphet, J., Grifiths, D., Plummer, B., Innes, K., Fairhall, R., & Beattie, J. (2014). At the crossroads of violence and aggression in the emergency department: Perspectives of Australian emergency nurses. Australian Health Review, 38, 194–۲۰۱

Kerr, K., Oram, J., Tinson, H., & Shum, D. (2017). Health Care Workers’ Experiences of Aggression. Archives of Psychiatric Nursing, 31(5), 457-462. doi:https://doi.org/10.1016/j.apnu.2017.06.011

Björkqvist, K. (2018). Gender differences in aggression. Current Opinion in Psychology, 19(Supplement C), 39-42. doi:https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.03.030

.

.

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.