پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک |مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
۱۶ بهمن ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
2.5
74 بازدید
۹,۵۰۰ تومان
خرید

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک-۲.۵ صفحه

پیشینه تحقیق مدل مدیریت استراتژیک

پژوهشی توسط ابوالفتحی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی بارویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا مطالعه موردی: شرکت‌های دانش بنیان انجام شد. هدف از این تحقیق با رویکرد آمیخته اکتشافی(کیفی-کمّی).درصدد طراحی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد سیستم های کاری با عملکرد بالابود. که در شرکت های دانش بنیان انطباق پذیری داشتند.. نتایج این تحقیق نشان داد. که سیستم های کاری با عملکرد بالا، بر عملکرد شرکتهای دانش بنیان بطور مستقیم تأثیر مثبت دارد. همچنین بسته ی سیستم های کاری با عملکرد بالا بر دستاوردهای منابع انسانی شامل سرمایه انسانی، تعهد سازمانی و رضایت مندی نیز اثرات مثبت دارد. و از طریق آنها نیز بر عملکرد سازمانی اثر غیر مستقیم دارد. از سوی دیگر آزمونهای انجام شده نقش تعدیل کنندگی استراتژیهای رقابتی تمایز وتمرکز را نشان نداد.

پژوهشی توسط نبوی چاشمی و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق.مجله: مطالعات راهبردی بسیج انجام شد. هدف از این تحقیق شناسایی و تبیین عناصر و مؤلفه‌های مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که عناصر اصلی مدل شامل علل و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی در اردوگاه، .نقش صلیب سرخ و رهبران استراتژیک، شکل‌گیری هسته اولیه و توسعه مدل، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی، اجرای استراتژی‌ها و پیامدهای ناشی از پیاده‌سازی استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی در اردوگاه و یک حلقه بازخور می‌باشد. پس از طراحی اولیه مدل، مشارکت‌کنندگان در تحقیق آن را بررسی و مورد تائید قرار گرفت.

پیشینه خارجی

پژوهشی توسط خلفان زهران (۲۰۱۴). تحت عنوان مدل مدیریت استراتژیک برای کتابخانه های دانشگاهی انجام شد. هدف از این تحقیق طراحی مدل مدیریت استراتژیک برای کتابخانه های دانشگاهی ، از رویکرد کیفی از طریق تجزیه و تحلیل محتوای ادبیات و مصاحبه های عمیق بود. نتایج این تحقیق نشان داد .که معمولاً متناسب با سازمانهای بخشهای مختلف ساخته شده اند. همچنین مشخص شد.که این مدل ها فاقد عناصر مهمی هستند که کتابخانه های دانشگاهی برای اتصال راهبردهای خود به اهداف کلی و اهداف نهادهای والدین خود به آن نیاز دارند.

پژوهشی توسط باروس و همکاران (۲۰۱۶). تحت عنوان یک مدل نظری از مدیریت استراتژیک شرکت های خانگی با رویکرد پویا انجام شد. هدف از این تحقیق با طراحی یک مدل نظری به عنوان چارچوبی برای کمک به شرکت های خانواده در فرایند تصمیم گیری استراتژیک. بارویکرد توانایی پویا برای شرکت های خانوادگی بود. نتایج این تحقیق بر اساس مفهوم آشنایی و سازوکارهای یادگیری خانواده .(انباشت دانش ، یکپارچه سازی ، کدگذاری و حفظ ثروت اجتماعی-عاطفی) ارائه شد ،نشان داد که تأثیر متقابل بین این  دو تأثیر بر مدیریت استراتژیک کارآمد شرکت های خانوادگی است.

منبع
ادامه پیشینه ها و منابع در فایل اصلی می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.