مبانی نظری اقلام تعهدی غیرعادی


در حال بارگذاری
8 جولای 2020
ورد قابل ویرایش
5 صفحه
۱۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری اقلام تعهدی غیرعادی

مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی

اقلام تعهدی غیرعادی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مهم و بااهمیت شرکت‌ها است.

اقلام تعهدی غیرعادی، اقلامی است که مدیریت می‌تواند کنترل‌هایی روی آن‌ها اعمال کند، می‌تواند آن‌ها را به تأخیر بیندازد و یا حذف و یا ثبت و شناسایی آن‌ها را تسریع کند. مثل موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی، حساب‌های پرداختنی هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه استهلاک (مالمیر، ۱۳۹۵). به‌عبارتی‌دیگر می‌توان گفت که اقلام تعهدی غیرعادی اقلامی‌اند که مدیریت توانایی کنترل آن‌ها را دارد با اقلامی‌اند که مدیریت با کنترل بر آن‌ها، می‌تواند آن‌ها را به تأخیر بیندازد، حذف کند یا ثبت و شناسایی آن‌ها را سرعت ببخشد(برندک و همکاران، ۱۳۹۸).

اهمیت اقلام تعهدی غیرعادی

از ویژگی‌هایی که اقلام تعهدی غیرعادی را مهم می‌سازد این است که می‌توان آن را شاخصی از انتخاب رویه‌های حسابداری شرکت در نظر گرفت. سیستم حسابداری تعهدی، رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت با پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می‌کند؛ درصورتی‌که در سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی است. مدیران قادرند اطلاعات محرمانه درون‌سازمانی را با روش‌های مستقیم مانند کنفرانس مطبوعاتی و تبلیغات تلویزیونی، منتشر یا به‌صورت غیرمستقیم با اقلام تعهدی غیرعادی گزارش کنند(برندک و همکاران، ۱۳۹۸). اقلام تعهدی غیرعادی حاوی اطلاعات بیشتری نسبت به اقلام تعهدی گزارش‌شده هستند چراکه محاسبه اقلام تعهدی غیرعادی معمولاً نیاز به تحلیل سری زمانی یا مقطعی دارد(رحمانی و بذرافشان، ۱۳۹۲).

ارتباط اقلام تعهدی غیرعادی با سایر متغیرهای اثرگذار نیز اهمیت آن را افزایش داده است، برای تبیین می‌توان گفت که بین اقلام تعهدی غیرعادی و جریان‌های نقدی آتی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما این رابطه، با بالا رفتن ریسک ورشکستگی، کاهش می‌یابد و معناداری خود را از دست می‌دهد. این نکته می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت‌هایی با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده و دربردارنده اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی این شرکت‌ها است (شهریاری و سلیم، ۱۳۹۳). در شرکت‌هایی که در یک حالت پایدار نیستند (شرکت‌های با رشد پایین) و مشکلات زمان‌بندی وجه نقد دارند، اقلام تعهدی غیرعادی نقش برجسته‌تری در علامت‌دهی عملکرد شرکت دارند و مدیران درباره اقلام تعهدی حسابداری اختیاردارند. مدیران برای حل مسئله عدم تقارن اطلاعاتی با دست‌کاری اقلام تعهدی غیرعادی و افزایش محتوای اطلاعاتی سود، درباره چشم‌انداز مثبت شرکت به بازار علامت می‌دهند. مدیران برای رسیدن به سود مدنظر می‌توانند تا پایان سال صبر و از اقلام تعهدی غیرعادی برای مدیریت سود گزارش‌شده استفاده کنند. این راهکار این ریسک را نیز در پی دارد که مقدار سود در نظر گرفته‌شده برای دست‌کاری از اقلام تعهدی غیرعادی موجود بیشتر است، زیرا اخبار درباره اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری محدودشده است و اگر مدیران از طریق اقلام تعهدی غیرعادی در پایان سال به سود مدنظر خود دست نیایند، با دست‌کاری فعالیت‌های عملیاتی واقعی در طول سال، این ریسک را کاهش خواهند داد. اقلام تعهدی غیرعادی نقش برجسته‌تری در علامت‌دهی عملکرد شرکت‌هایی را دارد که در یک حالت پایدار نیستند و مشکلات زمان‌بندی وجه نقد دارند. مدیران درباره اقلام تعهدی حسابداری اختیاردارند(برندک و همکاران، ۱۳۹۸).

همچنین اقلام تعهدی غیرعادی رابطه مثبت و قوی با جریان‌های نقدی عملیاتی سال بعد و بازده سهام دارد. سرمایه‌گذاران به‌طور سامانمند به اطلاعات حسابداری تعهدی بیش واکنشی دارند. آن‌ها دریافتند که سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سودهای آتی، برای استمرار اقلام تعهدی وزن بیشتر و برای استمرار جریان‌های نقدی وزن کمتری قائل هستند (رحمانی و بذرافشان، ۱۳۹۲). شرکت‌های دارای قیمت سهام بسیار بالا و بازده بالایی در بازار سهام، از اقلام تعهدی غیرعادی برای تأثیرگذاری بر عملکردشان استفاده می‌کنند(برندک و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۰۳). اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت‌هایی با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده و دربردارنده اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی این شرکت‌ها است (شهریاری و سلیم، ۱۳۹۳). مدیران از اقلام تعهدی غیرعادی در جهت اعلام اخبار محرمانه در رابطه با عملکرد آتی شرکت استفاده می‌نمایند، چراکه اقلام تعهدی غیرعادی در بازار دارای ارتباط ارزشی می‌باشند. این موضوع معمولاً یا ناشی از ناکارا بودن بازار خواهد بود، یا اینکه اقلام تعهدی غیرعادی حاوی اطلاعات مفیدی در مورد جریان‌های نقدی آتی هستند. همچنین اقلام تعهدی پیش‌بینی کننده قوی و مثبت برای بازده سهام است ولی جریان‌های نقدی پیش‌بینی کننده منفی محسوب می‌شود، این اقلام همانند اقلام تعهدی عادی دارای توان پیش‌بینی در مورد جریان‌های نقد آتی می‌باشند. (رحمانی و بذرافشان، ۱۳۹۲).

ازآنجاکه بازار، اقلام تعهدی غیرعادی را نسبت به اقلام تعهدی عادی بیشتر قیمت‌گذاری می‌کند، می‌توان اقلام تعهدی غیرعادی دارای پایداری کمتر نسبت به اقلام تعهدی عادی را در بازار سرمایه مربوط تلقی کرد. اقلام تعهدی غیرعادی برای شرکت‌های رشدی در مقایسه با سایر شرکت‌ها، نقش مهمی ندارد و اصولاً تأثیرگذار نیست. باوجوداین حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی غیرعادی مثبت در شرکت‌های با رشد بالا در مقایسه با شرکت‌های با درجه رشد پایین‌تر، بیشتر است. بر این اساس اقلام تعهدی غیرعادی مثبت، برای انتقال اطلاعات محرمانه به سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرکت‌های رشدی سودمند است. در شرکت‌های رشدی (در قیاس با سایر شرکت‌ها)، تغییرات وجوه نقد عملیاتی تأثیر کمتری بر بازده سهام‌دارند؛ به این معنی که دست‌کاری اقلام تعهدی اختیاری باهدف مدیریت سودافزایشی در شرکت‌های رشدی، تأثیر بیشتری بر بازده سهام دارد. در شرکت‌های رشدی (در قیاس با سایر شرکت‌ها)، تغییرات وجوه نقد عملیاتی تأثیر کمتری بر بازده سهام‌دارند. زمانی که مدیریت شرکت اقدام به دست‌کاری سود می‌کند، اقلام تعهدی افزایش می‌یابد و سود بر جریان نقدی نیز فزونی می‌یابد(برندک و همکاران، ۱۳۹۸).

نظریه‌های مرتبط با اقلام تعهدی غیرعادی

رحیمیان[۱] و همکاران (۲۰۱۷) و پارک[۲] و همکاران در سال ۲۰۱۸ به نقل از برندک و همکاران (۱۳۹۸) در نظریه خود در خصوص اقلام تعهدی غیرعادی بیان داشتند که تأثیر عواملی مانند مؤلفه‌های محافظه‌کاری، اظهارنظر حسابرسی، تمرکز مالکیت، پایداری بر سطوح اقلام تعهدی غیرعادی اثرگذار خواهند بود. آن‌ها اثبات کردند که تغییرات غیرعادی مانده نقد، ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام و دست‌کاری فعالیت‌های واقعی بر اقلام تعهدی غیرعادی اثرگذار می‌شود. همچنین نظریه آن‌ها این موضوع را اثبات کرد که با تغییرات عامل‌های گفته‌شده در بالا رابطه اقلام تعهدی غیرعادی و جریان‌های نقدی آتی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

(اکبری[۳] و همکاران، ۲۰۱۷) و (قیطاسی[۴] و همکاران، ۲۰۱۵) به نقل از برندک و همکاران (۱۳۹۸) در نظریه خود در خصوص اقلام تعهدی غیرعادی بیان داشتند که جریان‌های نقدی در یک سامان اهمیت دارند. حساسیت مرتبط با این جریان نقدی به اقلام تعهدی غیرعادی وابسته است. به عبارتی حساسیت جریان نقدی در زمان دسترسی مدیران به وجه نقد، تمایل مدیران برای سرمایه‌گذاری بیش از میزان لازم را نشان می‌دهد؛ بنابراین، جریان وجوه نقد ممکن است حاوی اطلاعاتی درزمینهٔ فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد که در دیگر شاخص‌ها منعکس نشده است. این موضوع سبب می‌شود که شرکت بعد از انجام تعهدات مالی و سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز خود، درباره میزان سود تقسیمی تصمیم‌گیری کند.

چنگی و همکارانش (۲۰۱۲) به نقل از شهریاری و سلیم (۱۳۹۳) نظریه خود در خصوص اقلام تعهدی غیرعادی از مدل تعدیل‌شده جونز بهره بردند. این مدل با جریان‌های نقدی عملیاتی و مدل جونز تعدیل‌شده با بازده دارایی‌ها، در قالب دو رویکرد برآوردی رگرسیون‌های خاص شرکت و رگرسیون‌های صنعت. آن‌ها به‌منظور ارزیابی مدل‌ها، از آزمون قیمت‌گذاری نادرست استفاده کردند و نشان دادند که مدل تعدیل‌یافته با جریان‌های نقدی عملیاتی، عملکرد بهتری دارد. آن‌ها به نتایجی مبنی بر عملکرد برتر مدل خاص شرکت نسبت به مدل صنعت دست نیافتند.

العطار و همکاران (۲۰۰۸) به نقل از رحمانی و بذرافشان (۱۳۹۲) در نظریه خود در خصوص اقلام تعهدی غیرعادی بیان داشت که محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی در بین شرکت‌های انگلیسی قابل‌بررسی است. آن‌ها در نظریه خود اثبات کردند که محتوای اطلاعاتی داده‌های حسابداری تحت تأثیر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها قرار دارد و با بالا رفتن احتمال ورشکستگی، قدرت توضیح دهندگی اطلاعات حسابداری کاهش می‌یابد و این به‌تبع تحت تأثیر اقلام تعهدی غیرعادی قرار دارد.

سابر امنیام (۱۹۹۶) به نقل از شهریاری و سلیم (۱۳۹۳) در نظریه خود در خصوص اقلام تعهدی غیرعادی مدل جونز را برآورد کرد. نظریه وی به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا اقلام تعهدی غیرعادی می‌تواند توانایی سودآوری آتی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد؟ آزمون‌های سنجی مرتبط با امنیام (۱۹۹۶) درنهایت این نظریه را اثبات کرد. وی در نظریه خود اثبات کرد که اقلام تعهدی غیرعادی به‌طور مثبت با سودآوری آتی در ارتباط است. اما این موضوع الزاماً بدین معنی نیست که بازار به‌طور عقلایی، این اقلام تعهدی را با توجه به ارتباط آن‌ها با سودآوری آتی (مثلاً عایدات)، قیمت‌گذاری می‌کند.

همچنین میشکین (۱۹۸۳) به نقل از شهریاری و سلیم (۱۳۹۳) در نظریه خود آزمون سبد را معرفی کردند. این نظریه سعی در پاسخ به این سؤال بود که آیا بازار قیمت اقلام تعهدی غیرعادی معمولاً به‌صورت عقلایی شکل می‌گیرد. این محقق برای بررسی نظریه خود، دو معیار اصلی را در نظر گرفت. این دو معیار عبارت بودند ازا:

۱-معیار قیمت‌گذاری بازار برای اقلام تعهدی غیرعادی (به عبارتی، ضریب ارزش‌گذاری بازار برای اقلام تعهدی غیرعادی.

۲- معیار توانایی اقلام تعهدی غیرعادی در پیش‌بینی عایدات یک سال بعد به عبارتی، ضریب پیش‌بینی این اقلام تعهدی.

وی در نظریه خود اثبات کرد که چنانچه ضریب ارزش‌گذاری بازار برای اقلام تعهدی، به طرز معنی‌داری بزرگ‌تر از ضریب پیش‌بینی این اقلام تعهدی برای عایدات یک سال بعد باشد، آنگاه بازار، اقلام تعهدی غیرعادی را بیش‌ازاندازه قیمت‌گذاری می‌کند. برعکس، چنانچه ضریب ارزش‌گذاری به طرز معنی‌داری کمتر از ضریب پیش‌بینی باشد، این آزمون بیانگر این خواهد بود که بازار اقلام تعهدی غیرعادی را پایین قیمت‌گذاری می‌کند. ازآنجاکه ضریب پیش‌بینی، معیاری برای تداوم اقلام تعهدی غیرعادی است، در این مقاله، هرگونه قیمت‌گذاری نادرست اقلام تعهدی غیرعادی، توسط بازار، به‌حساب قصور بازار در ارزیابی صحیح تداوم این اقلام تعهدی، گذاشته خواهد شد. و همچنین آزمون سبد مصون شده، درواقع برحسب اقلام تعهدی غیرعادی جاری، در موقعیت خرید سهام شرکت‌هایی در منفی‌ترین دهک، و فروش سهام شرکت‌هایی در مثبت‌ترین دهک، سبدی را شکل می‌دهد. وجود شواهدی در خصوص این‌که سبد مصون شده، بازده‌های غیرعادی مثبت را در سال‌های آتی به همراه خواهد داشت، بدین معنی خواهد بود که بازار، اقلام تعهدی غیرعادی را، در سال شکل‌گیری سبد بالا، قیمت‌گذاری می‌کند.

منابع

Park, S. H., Han, I., Lee, J., & Kim, B. (2018). Information asymmetry and the accrual anomaly. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 47 (4), 571-597. Doi: 10.1111/ajfs.12225.

مبانی نظری اقلام تعهدی غیرعادی

 

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.