×

مبانی نظری امید به زندگی | مطالعات ISI و پژوهشی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری استرس پس از سانحه | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹,۹۰۰ تومان

مبانی نظری فوبیای اجتماعی- جدید ترین نظریات

۱,۱۰۰ تومان

پاورپوینت معنویت در روانشناسی |دانلود پاور پوینت معنویت

۲,۹۰۰ تومان

بیان مساله برای خود نظارتی- تبیین مفهوم خودنظارتی برای طرح تحقیقاتی

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری کمال گرایی | مطالعات ISI و پژوهشی

۱۹,۹۰۰ تومان

رشد اجتماعی کودکان | رشد اجتماعی کودک| فایل تحقیقاتی

۲,۹۰۰ تومان

بیان مساله برای اضطراب-تبیین مفهوم اضطراب برای طرح تحقیقاتی

۲,۹۰۰ تومان

بیان مساله برای استرس- تبیین مفهوم استرس برای طرح تحقیقاتی

۵,۰۰۰ تومان

بیان مساله برای تاب آوری-تبیین تاب آوری مخصوص طرح تحقیقاتی

۲,۹۰۰ تومان
0