مفهوم رضایت شغلی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
8 صفحه
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید

مفهوم رضایت شغلی

مفهوم رضایت شغلی- تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۹/۰۸/۰۳| ساعت ۱۳:۴۵| تعداد صفحات : ۸ صفحه | مورد به بروز رسانی اضافه شدن مبانی نظری

مفهوم رضایت شغلی

رضایت شغلی از کار می تواند به عنوان نگرش مثبت نسبت به کار تعریف شود. رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت است که از زندگی ایجاد می شود. رضایت شغلی از میزان ارزیابی مثبت از کار پیروی می کند. در واقع رضایت شغلی یک حالت احساسی لذت بخش و مثبت ناشی از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است(قاطع زاده، ۱۳۹۸). رضایت شغلی به این معنا است که فرد به شغل خود علاقمند است و آن را ارزشمند تلقی می کند(ایلانلو و همکاران، ۱۳۹۹).

مفهوم رضایت شغلی

از موضوعات مهم در سطوح مدیریتی  منابع انسانی سازمان ها اهمیت خاصی به آن داده شده، رضایت شغلی است. چراکه این مفهوم در پیشرفت و بهبود سازمانی و نیز سلامت نیروی کار نقش درخور توجهی دارد.(کمالی و همکاران، ۱۳۹۹). مفهوم رضایت شغلی مفهوم پیچیده‌ای است. این مفهوم تحت تأثیر دامنه وسیعی از متغیرها قرار دارد. این متغیرها برای تعریف رضایت شغلی عبارتند از (حیرانی و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۸):

۱-متغیرهای فردی.

۲-متغیرهای اجتماعی.

۳-متغیرهای فرهنگی

۴-متغیرهای سازمانی و محیطی.

مفهوم رضایت شغلی

منظور از مفهوم رضایت شغلی فرد، آن است که وی به‌طورکلی شغل خود را دوست داشته باشد. در این حالت فرد برای شغل خود ارزش قائل خواهد بود(احمدی و همکاران، ۱۳۹۵). رضایت شغلی سبب میشود فرد احساس لذت کرده و ارزیابی مثبتی از تجارب شغلی خود ارایه دهد(حیرانی و همکاران، ۱۳۹۵).  رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در عملکرد شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می‌گردد. رضایت شغلی سبب کاهش غیبت در کار و ترک شغل می شود. زیرا رضایت شغلی به عنوان ارزیابی فرد از شغل و موقعیت شغلی وی ملاحظه می‌شود (ناسگانگی و اگریول، ۲۰۱۵). رضایت شغلی حدی از احساسات و نگرش‌های مثبت است. رضایت شغلی سبب می شود که افراد نسبت به شغل خود  احساس مثبتی داشته باشند(رمضانی و همکاران، ۱۳۹۶).

رضایت شغلی، مجموعه‌ای از تمایلات یا احساسات مثبت

رضایت شغلی، مجموعه‌ای از تمایلات یا احساسات مثبت است که افراد به شغل خود دارند. زمانی گفته می‌شود فرد رضایت شغلی بالایی دارد،به این معنی است که وی شغل خود را دوست دارد. و این شغل نیازهای وی را ارضا می کند. مفهوم  رضایت شغلی کارکنان از متغیرهای اصلی و مؤثر سازمانی است که درصد بالای آن می‌تواند پویایی و بهره‌وری سازمان را افزایش دهد و حد کم آن در بین کارکنان باعث بروز مشکلات فراوانی مانند جابجایی، ترک خدمت، غیبت، بی‌علاقگی به کار، از دست دادن انگیزه، کاهش روحیه‌ی کاری، افت کارایی، کاهش بهره‌وری برای کارکنان و سازمان می‌شود (احمدی و همکاران، ۱۳۹۵).اگر شغل، شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند، فرد از شغلش رضایت خواهد داشت. اگر شغلی برای فرد رضایت را فراهم نکند، فرد شروع به مذمت آن می کند شغل خود را ترک خواهد کرد(مدبرنژاد و همکاران، ۱۳۹۸).

مفهوم رضایت شغلی

رضایت شغلی به عنوان یک مفهوم پیچیده

رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چندبعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی‌شود، بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌گردد که شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت کند و به خود بگوید که از شغلش راضی است و از آن لذت می‌برد (حیدری و بینقی، ۱۳۹۶: ۵۴).

رضایت شغلی به عنوان نوعی احساس روانی و عاطفی مثبت نسبت به شغل و شرایط اشتغال تعریف می‌شود. این مفهوم باعث بهره‌وری و کارایی فرد شاغل شده که از این رهیافت اهداف سازمانی تحقق می‌یابد. کسی که رضایت شغلی او در سطحی بالاست، نسبت به شغل یا کار خودنگرشی مثبت دارد. کسی که از کار خود راضی نیست و رضایت شغلی ندارد، نگرشی منفی نسبت به شغل و به کار دارد (ابراهیمی و همکاران، ۱۳۹۶). رضایت شغلی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که با عوامل روانی، اجتماعی و جسمانی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجبات رضایت شغلی را فراهم نمی‌آورد بلکه ترکیب معینی از عوامل گوناگون سبب می‌شود که فرد شاغل در لحظه معینی، از شغل خود احساس رضایت کرده و از آن لذت ببرد.

ابعاد رضایت شغلی در تعریف مفهومی

این مفهوم سه بعد مجزا ولی مرتبط با هم را در بر می‌گیرد که عبارت‌اند از ارزشیابی شغل، باور داشتن شغل و تجربیات عاطفی در مورد شغل. لوکه بیان می‌کند رضایت شغلی کی حالت هیجانی مثبت یا خوشایند است که ناشی از ارزیابی شاغل از شغل یا تجربیات شغلی خود می‌باشد. رضایت شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم می‌آورد. بنابراین فرد بطور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می‌رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه‌مند است (حیدری و بینقی، ۱۳۹۶).

رضایت شغلی به عنوان مسائل رفتاری

رضایت شغلی کارکنان، از مسائل رفتاری بسیار مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی سازمانها به شمار میرود. این متغیر خود تعیین کننده بسیاری از دیگر متغیرهای سازمانی است. رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری و دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان است. رضایت شغلی سبب ایجاد حس تعلق و دلبستگی به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار و برقراری روابط خوب  می شود. عملکرد سازمانی عنصری مهم  در محل کار و بالا بردن روحیه کارکنان است. رضایت شغلی بر مسائل مهمی اثرگذار است. این مسایل عبارتند از(محمدی و همکاران، ۱۳۹۷):

۱-میزان تأخیر.

۲- غیبت.

۳- ترک خدمت.

رضایت شغلی بر کارآیی و اثربخشی فردی، مانند میزان تولید و بهره وری فرد تأثیر می گذارد.

رضایت شغلی عاملی مهم برای افزایش کارایی و نیز رضایت فردی در سازمان تلقی می شود. زمانی که کارکنان به سازمان می پیوندند، مجموعه ای از خواستها، نیازها، آرزوها  دارند. و انتظار آنها بر این است که در سازمان برآورده گردد. عکس العمل هایی که سازمان در مقابل درخواست کارکنان دارد رضایت یا نارضایتی شغلی را شکل می دهد. در واقع رضایت شغلی نشاندهنده رابطه ی توقعات انسان با پاداش هایی است که کار فراهم می آورد. رضایت شغلی یکی از مسائل اساسی در هر سازمان می باشد. رضایت شغلی با  رشد و شکوفایی سازمان ارتباط تنگاتنگ دارد. در واقع می توان آن را یکی از عواملی دانست که در نحوه ی رفتار و عملکرد کارکنان در سازمانها مؤثر باشد(مدبرنژاد و همکاران، ۱۳۹۸).

مبانی نظری رضایت شغلی

سادیک و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه رضایت شغلی خود  به بهره وری استناد کردند. آنها اثبات کردند که کیفیت محیط داخلی بر رضایت شغلی کارکنان اثرگذار است. در این حالت کیفیت محیط داخلی سازمانی می تواند سبب رضایت شغلی شود. همچنین الگوهای متنوعی برای استفاده از رضایت شغلی وجود دارد که در نهایت به سطح بالاتری از بهره وری خواهد انجامید. رضایت شغلی در این حالت با مولفه هایی مانند حریم خصوصی و همچنین یادیگری و محیط آموزشی نیز مرتبط می شود. همچنین این مطالعه نشان داد که معمولا متخصصین یک حرفه یا فن از سطح رضایت شغلی بالاتری برخوردار هستند.

پارتلو و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود به بررسی رضایت شغلی پرداخت. این محقق مولفه هایی مانند سن، تحصیلات و همچنین قوانین را از عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی می دانستند. قلمرو موضوعی این محققین در بخش شیلات بود. و رضایت شغلی کارکنان این بخش مورد بررسی قرار گرفت. این محققین نشان دادند که رضایت شغلی در بین کارکنان شیلات از سلامت روان  درآمدی که کسب می کنند ناشی می شود. همچنین نگرش افراد به شغل در حوزه مورد برررسی نیز بر رضایت شغلی آنها اثرگذار بود.

مبانی نظری رضایت شغلی در مطالعه وانگ و همکاران ۲۰۲۰

وانگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که رضایت شغلی با عوامل استرس زا در ارتباط است. هر چه عوامل استرس زا محیط کمتر باشد، رضایت شغلی در سطح بالاتری قرار دارد. رضایت شغلی معمولا یک عنصر واسطه ای است. این عنصر نشان دهنده نگرش کارکنان به شغل و همچنین عوامل استرس زا محیط است. همچنین این محققین نشان دادند که استفاده از رسانه های اجتماعی نیز در میزان رضایت شغلی اثرگذار است. علاوه بر این افرادی که رضایت شغلی بهتری دارند معمولا خلاقیت بیشتری را از خود نشان می دهند. به عبارتی با بهبود رضایت شغلی خلاقیت کارکنان بهبود می یابد.

مطلق و همکاران  در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص رضایت شغلی به کیفیت عملکرد استناد کرد. این محققین اثبات کردند که تاثیر مستقیمی بین کیفیت عملکرد و رضایت شغلی وجود دارد. معمولا کیفیت عملکرد یک سیستم تحت تاثیر رضایت شغلی قرار دارد. زمانی که رضایت شغلی در سطح مناسبی قرار گیرد آنگاه کیفیت عملکرد در سطح بالاتری قرار خواهد گرفت. همچنین رعایت سرمایه اجتماعی سازمان نیز با کیفیت عملکرد در ارتباط است. رعایت سرمایه اجتماعی در نهایت می تواند سبب بهبود رضایت شغلی کارکنان شود.

مبانی نظری رضایت شغلی در مطالعه ژو و همکاران ۲۰۲۰

ژو و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که رضایت شغلی با میزان توانایی مالی در ارتباط است. به عبارتی شرکت هایی که اهرم مالی قوی تری دارند، معمولا رضایت شغلی بالاتری را تجربه می کنند. زمانی شرکت ها دچار ضعف در اهرم مالی می شوند، آنگاه توانایی آن ها در ایجاد اهرم مالی کمتر می شود. نکته قابل توجه این است که رضایت شغلی با سرمایه انسانی نیز در ارتباط است. در این حالت شرکت هایی با سرمایه انسانی قوی تری مواجه هستند معمولا سطح بالاتری از رضایت شغلی را به دست می آورند.

الرواحی و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که رضایت شغلی شرط مهمی برای حفظ کارکنان در بیشتر سازمانها است. رضایت شغلی با تئوری انگیزه ارتباط دارد. به عبارتی کارکنانی که انگیزش شغلی بالاتری دارند معمولا رضایت شغلی بالاتری را تجربه می کنند. همچنین عوامی سازمانی نیز بر رضایت شغلی اثرگذار است. به عنوان مثال سازمان هایی با سطح بالاتر بهداشت معمولا رضایت شغلی بالاتری نیز دارند. آنها استدلال کردند که معمولا بهبود انگیزش کارکنان می تواند سطح رضایت شغلی را بالا ببرد.

مبانی نظری رضایت شغلی در مطالعه مونروئه و همکاران ۲۰۲۰

مونروئه و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص رضایت شغلی اثبات کردند که میزان فرسودگی بر رضایت شغلی اثرگذار است. زمانی که فرسودگی شغلی زیاد می شود، می توان دید که رضایت شغلی کارکنان تحت تاثیر قرار می گیرد. فرسودگی شغلی معمولا به کاهش عملکرد سازمانی منجر می شود. خطای انسانی را زیاد می کند و در نهایت باعث ترک خدمت کارکنان می شود. همچنین فرسودگی شغلی سبب افزایش عوامل استرس زای محیطی برای کارکنان می شود. این عوامل استرس زا در نهایت باعث کاهش سطح رضایتمندی کارکنان می شود. این محققین استدلال می کنند که می توان با ایجاد یک چارچوب ذهنی مناسب سطح رضایت شغلی را بهبود داد. این کار با کاهش فرسودگی شغلی نیز همراه است و در نهایت به محیط سالم تر کاری منجر می شود.

نواجاس  و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص رضایت شغلی به کیفیت خدمات اشاره کردند. رضایت شغلی عنصر مهمی در ساختار سازمانی است. رضایت شغلی معمولا با خدمات کیفیت بالا همراه است. این عنصر می تواند در تعیین موفقیت سازمانی نقشی اساسی بازی نماید. همچنین شرایط کاری که بر رضایت شغلی تأثیر می گذارد، به موضوعات زمینه ای مانند محیط کار بستگی دارد. همچنین سطح ادراک کارکنان از کار و محیط سازمانی نیز بر رضایت شغلی آنها اثرگذار خواهد بود.

مبانی نظری مرتبط با مفهوم رضایت شغلی در مطالعه پارک و همکاران ۲۰۲۰

پارک و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که رضایت شغلی با ویژگی های شغلی در ارتباط است. معمولا رضایت شغلی با اندازه گیری سطح عملکرد نشان دهنده ویژگی های شغلی محیط است. کارکنان در محیط براساس برخی مولفه ها سطح رضایتمندی خود را بیان می کنند. این مولفه ها عبارتند از:

۱-سر و صدای محیط.

۲- سطح حریم خصوصی.

۳-ویژگی های شغلی.

برای سنجش ویژگی های شغلی معمولا چندین مولفه در نظر گرفته می شود. این مولفه ها عبارتند از:

۱-تنوع مهارت.

۲-وظیفه و هویت کاری که بر عهده کارکنان است.

۳-میزان سطح خودمختاری در انجام کار.

این مطالعه در نهایت نشان داد زمانی که سطح از رضایتمندی بالایی نسبت به شغل برخوردار است. آنگاه ویژگی های شغلی افراد نیز معمولا در سطح بالایی قرار دارد.

مبانی نظری مرتبط با مفهوم رضایت شغلی در مطالعه هنسن و استریت در سال ۲۰۲۰ 

هنسن و استریت در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود به بررسی نوآوری و اجرای فناوری جدید پرداخت. این مطالعه نشان داد که افزایش پایداری در نهایت سبب بهبود کارایی در بین کارکنان می شود. این کارایی بالاتر در نهایت به معنی بهبود رضایت شغلی می باشد. رضایت شغلی در این حالت  سبب بهبود اثرگذاری کارکنان در محیط کار می شود. همچنین این مطالعه نشان داد که کارکنان در صورتی رضایت بیشتری را حس می کنند که محیط کار ایمن باشد. کار تیمی، استفاده از فناوری های روز و همچنین بهبود درآمد شغلی نیز از مولفه های اثرگذار بر رضایت شغلی بود.

جیانگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که رضایت شغلی ب خودمختاری وابسته است. زمانی که کارکنا از خودمختاری کافی در محیط کار برخوردار باشند، معمولا رضایت شغلی بالاتری را اعلا می کنند. همچنین زمانی که کارکنان از تمرکز کافی در کار برخوردار باشند، آنگاه می توان سطح بالاتری از رضایت شغلی را در آنها دید. رضایت شغلی در این حالت با افزایش کیفیت مدیریت افزایش خواهد یافت. ویژگی های شغلی نیز یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار بر این موضوع هستند که ویژگی های شغلی کارکنان ارتباط دارد.

مبانی نظری مرتبط با مفهوم رضایت شغلی در مطالعه ژائو و همکاران در سال ۲۰۲۰ 

ژائو و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که رضایت شغلی افراد با میزان عملکرد مدیران پروژه در ارتباط است. معمولا کارکنان با سطح بالاتر رضایت شغلی ارتباطات بهتری را با مدیریت ایجاد می کنند. همچنین رضایت شغلی کارکنان می توان بهبد یابد. این بهبود براساس استراتژی های رهبران سازمان، درک ساز و کار فرایند انجام یک کار و همچنین صلاحیت شغلی صاحبان مشاغل تعیین می شود.

وانگ و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که سطح فناوری اطلاعات در محیط های کاری با رضایت شغلی ارتباط دارد. زمانی که سطح کاربری فناوری اطلاعات در یک محیط بالا می باشد، آنگاه رضایت شغلی بالاتری احساس می شود. رضایت شغلی کارکنان همچنین با نگرش شغلی آنها ارتباط دارد. سازمان هایی که از نگرش شغلی بهتری برخوردار هستند، معمولا رضایت شغلی بالاتری را در بین کارکنان خود مشاهده می نمایند. همچنین تناسب شغلی نیز با رضایت شغلی در ارتباط است.  یعنی زمانی کارکنان در شغل های مناسب با ویژگی های فردی خود قرار می گیرند، معمولا رضایت شغلی بالاتری را گزارش می کنند. مولفه هایی دیگری که این محققین در خصوص رضایت شغلی گزارش کردند عبارتند از:

۱-الزامات شغلی.

۲-انتقال فناوری.

۳- بهبود سطح فناوری اطلاعات.

باردواج و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که رضایت شغلی با عوامل متفاوتی در ارتباط است. این عوامل عبارتند از:

۱-پاداش شغلی.

۲-امنیت شغلی.

۳-فرصت های ارتقا در سازمان.

۴-روابط خوب کارکنان.

این مطالعه در نظریه خود نشان داد که پاداش شغلی معمولا به رضایت شغلی بهتر منجر می شود. همچنین کارکنانی که احساس امنیت شغلی دارند، رضایت شغلی بالاتری را گزارش می کنند. فرصت های ارتقا در سازمان نیز یکی از مولفه های اثرگذار بر رضایت شغلی کارکنان بود. همچنین روابط خوب کارکنان نیز توانست رضایت شغلی بالاتری را برای کارکنان تامین نماید.

مبانی نظری مرتبط با مفهوم رضایت شغلی در مطالعه گنا و همکاران در سال ۲۰۲۰ 

گتا و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص رضایت شغلی به تناسب شغل با فرد استناد کرد. این محققین اثبات کردند تناسب فردی و محیطی فرد با رضایت شغلی در ارتباط است. این محققین اثبات کردند که ویژگی های شخصیتی عنصر مهمی در ایجاد تناسب بین فرد و محیط کاری است. زمانی که بین فرد و محیط کاری تناسب وجود دارد، می توان در نظر گرفت که رضایت شغلی نیز بهتر خواهد شد.

میومو و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که بین تعارض کاری و رضایت شغلی ارتباط وجود دارد. همچنین بین این دو مولفه و قصد ترک از کار نیز ارتباط دیده می شود. زمانی که افراد بهتعارض کمتری در محی کار و خانواده مواجه می شوند، معمولا سطح کمتری از ترک شغلی را نشان می دهند و رضایت شغلی آنها بیشتر می شود. همچنین زمانی که کارکنان در یک سازمان از اختلافات شغلی و فرسودگی شغلی رنج می برند، معمولا سطج رضایت شغلی کاهش می یابد.

مبانی نظری مرتبط با مفهوم رضایت شغلی در مطالعه بوریک و موا ۲۰۲۰

بوریک و موا در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که شوق و اشتیاق به بهزیستی و رفتار بهتر و در نهایت رضایت شغلی منجر می شود. این محققین در قلمرو تحقیقاتی خود نشن دادند که تعامل عوامل شکل دهنده اشتیاق، تاثیرات مثبتی را بر رضایت شلی و همچنین خودکارآمدی در افراد شاغل ایجاد می کند.

اینگبدیون و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که تعادل حجم کار و رضایت شغلی کارکنان را در سازمان های کاری یکی از تصمیمات مدیریت راهبردی سازمان است. زمانی که افراد با همکاران خود در یک گروه فعالیت می کنند معمولا اتحاد بیشتری دیده می شود. این اتحاد بیشتر در نهایت به صورت تعامل در کار و افزایش رضایت شغلی خود را نشان می دهد.

منابع

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.