مبانی نظری اعتماد سازمانی | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۲۷ شهریور ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
3 صفحه
۳,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری اعتماد سازمانی

مبانی نظری اعتماد سازمانی–تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۶/۳۱- ساعت انتشار   ۰۴:۵۴ تعداد صفحات : ۳ صفحه

نظریه من و همکاران ۲۰۲۰

من و همکاران در سال ۲۰۲۰  اعتماد سازمانی را مورد بررسی قرار دادند. این محققین اثبات کردند که اعتماد سازمانی معمولا براساس نگرش رفتاری کارکنان تغییر می کند. این محققین اعتماد سازمانی را تحت تاثیر سه عامل می دانند. این سه عامل عبارتند از:

۱-ارتباطات رهبری.

۲-رفتارهای کاری.

۳-توانمندی کارکنان.

این محققین اثبات کردند که اعتماد سازمانی زمانی رخ می دهدکه کارکنان حس مطلوبی در جهان داشته باشند. ارتباطات رهبری معمولا می توانند تحت تاثیر اعتماد سازمانی باشند. زمانی کارکنان سطوح بالاتری از اعتماد سازمانی را تجربه می کنند، لذا به دیدگاه رهبری و ارتباطات رهبری بیشتر اعتماد می کنند. ارتباطات رهبری اجرایی معمولا به میزان اعتماد سازمانی کارکنان نیاز دارند. براین اساس اعتماد کارکنان سبب می شود که رفتارهای کاری بهبود یابد.ارتباطات رهبری همچنین توانمندی کارکنان را تغییر می دهد و در نهایت سبب بهبود سطح ارتباطات رهبری می شود که ارایه دهنده اعتماد سازمانی هستند. همچنین کارکنان زمانی از اعتماد کافی برخوردار باشند، آنگاه رفتارهای کاری بهتری ارایه می دهند و از حمایت رفتاری بهتری برخوردار می شوند. همچنین اعتماد کارکنان با رفتارهای کارکنان و ارتباطات رهبری رابطه ای مثبت و همسو را نشان داد.

 نظریه الیاس و همکاران ۲۰۲۰

الیاس و همکاران در سال ۲۰۲۰ در مطالعه خود اعتماد سازمانی را بررسی کردند. آنها نشان دادند که تعامل فکری و عاطفی کارکنان به اعتماد سازمانی مرتبط است. کارکنان زمانی تعامل فکری خوبی ارایه دهند می توانند بهتر اعتماد کنند. اعتماد سازمانی همچنین رفتار عاطفی کارکنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این محققین نشان دادند که اعتماد سازمانی معمولا با رهبری اخلاقی مرتبط هستند که به نوبه خود مشارکت آنها در محل کار را بهبود می بخشد.

مبانی نظری اعتماد سازمانی در نظریه مهتا و همکاران ۲۰۲۰

مهتا و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که اعتماد سازمانی با ابزارهای رسانه ای بهتر می شوند. زمانی که مدیریت از ابزارهای رسانه ای جهت ایجاد یک رابطه بهتر بین کارکنان استفاده می کنند، معمولا سبب رشد بهتر در اعتماد بین کارکنان می شوند. اعتماد معمولا در صنعت و فناوری باعث می شود که نقش سازمانی کارکنان بهتر دیده شود و استراتژی های مرتبط با اعتماد به نفس کارکنان بتوانند عملکرد بهتری ارایه دهند. همچنین گزارش های رسانه ای که مدیران جمع آوری می کنند معمولا نشانه های مثبتی از اعتماد سازمانی را نشان می دهند. این محققین اثبات کردند که اعتماد سازمانی در یک سازمان علاوه بر بازار رسانه ای تحت تاثیر مولفه های دیگری نیز قرار دارند. این مولفه ها عبارتند از:

۱-قابلیت کنترل داخلی.

۲-قابلیت عوامل خارجی اثرگذار بر کارکنان.

۳-فناوری های کاربردی سازمان.

مبانی نظری اعتماد سازمانی براساس نظریه های پرستراتانا و کلدینگ  و والتن

(پریستراتانا، ۲۰۱۴) در مطالعه خود این نظریه را مطرح کرد که مدیران از اعتماد سازمانی برای ایجاد نقش های خلاقیت و مشارکت استفاد می کنند. زمانی که سطح اعتماد در سازمان ها بالا می رود. مدیران می توانند سطح مشارکت جویی بیشتری را ایجاد کنند. این موضوع معمولا با میانجیگیری خلاقیت نیز همراه است. رهبران در جنین حالتی می توانن یک مشارکت توزیع شده را در سازمان ایجاد نمایند.

(گلدینگ و والتن، ۲۰۱۴) در مطالعه مطالعه خود به بررسی اعتماد سازمانی پرداخت. وی استدلال کرد سازمان های با رهبری توزیع شده اعتماد سازمانی بالاتری دارند. در این سازمان ها نوآوری در خدمات بودجود دارد. روابط غیررسمی شکل می گیرد. رهبری از رویکردهای سلسله مراتبی کمتر استفاده می کند. کارکنان در تصمیم گیری دخیل هستند. این محققین اثبات کردند این عوامل در نهایت براساس اعتماد سازمانی شکل می گیرد.

(بیسیوگلو و همکاران، ۲۰۱۲) در نظریه خود در خصوص اعتماد سازمانی نشان دادند که. سیاست گذاری آموزشی بر اعتماد سازمانی اثرگذار است. زمانی اعتماد سازمانی شکل می گیرد، فرهنگ مشارکتی تقویت می شود. فرهنگ مشارکتی معلول اعتماد سازمانی است. این عنصر زمانی است که رفتارهای مرتبط با اعتماد با رفتارهای رهبری مخلوط می شود خود را نشان می دهد.

مبانی نظری اعتماد سازمانی براساس مطالعات (جیانگ و همکاران، ۲۰۱۷) و (فرد و کریمی، ۲۰۱۵)

(جیانگ و همکاران، ۲۰۱۷) و (فرد و کریمی، ۲۰۱۵) در خصوص اعتماد سازمانی اثبات کردند. اعتماد سازمانی یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت سازمان است. به طورکلی اعتماد سازمانی چند کارکرد را در سازمان منجر می شود. این کارکردها عبارتند از:

۱-تقویت انتظارهای سازمانی.

۲-تقویت باورهای سازمانی.

۳-تقویت منفعت عمومی سازمان.

۴-تقویت تعامل میان همکاران سازمانی.

برای توضیح می توان گفت که.  اعتماد سازمانی انتظارها یا باورهایی است که افراد دوست دارند به دیگران به طریقی قابل پیش‌بینی و نه صرفاً در راستای منفعت عمومی نشان دهند. این محققین استدلال کردند که اعتماد سازمانی بیانگر اعتماد اعضای سازمان و خود سازمان است. این اعتماد از طریق تعامل میان همکاران، سرپرستان و رهبری سازمان به وجود می آید. این اعتماد قابل پرورش است. اعتماد سازمانی کلید اصلی برای روابط بین افراد است.  اعتماد پایین در سازمان موجب بدبینی، ترس و رغبت نداشتن کارکنان به مشارکت در مسائل سازمانی و سکوت می‌شود.

(اکتوک، ۲۰۱۲) در نظریه خود اعتماد سازمانی را یک متغیر در تقویت ساختار سازمان می داند. این محقق استدلال میکند که  از طرف دیگر، اعتماد سازمانی یک الگوی ساختاری است. این الگوی ساختاری موقعیت احتمالی است. چون براساس شرایط زمینه‌ای مانند قول و قرارها، عهد و پیمان‌ها، قواعد و ضمانت‌ها  شکل می گیرد. اعتماد سازمانی نشان‌دهنده برداشت یک کارمند از پشتیبانی ارائه شده از طرف سازمان است.  این یک پدیده است که از طریق رفتار هماهنگی و توسعه‌یافته بر اساس حسن نیت و احترام متقابل، که در طول زمان تحقق می‌یابد.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.