مبانی نظری آموزش کارکنان |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
۴ مهر ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
۶,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری آموزش کارکنان

مبانی نظری آموزش کارکنان — تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۸/۱۵—- ساعت انتشار ۱۱:۲۸—- تعداد صفحات: ۳ صفحه

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه کلینگر و همکاران ۲۰۲۰

کلینگر و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص آموزش کارکنان اثبات کردند که این آموزش معمولا بر روی سلامت روان کارکنان اثرگذار بود. کارکنانی که تحت آموزش قرار می گیرند به طور معمول اراماش بیشتری را تجربه می کنند. همچنین بیماران کارمندی که تحت آموزش های درمانی قرار می گیرند معمولا نتایج بهتری را نسبت به سایرین به دست می آورند. بهبود آموزش ساکنانن معمولا سبب بهبود سطح عملکرد کارکنان می شود و این عملکرد معمولا سبب می شود که متخصصان بهتر بتوانند الگوی عملکردی کارکنان را درک نمایند.

یی و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کردند که آموزش کارکنان در نهایت می تواند سبب بهبود مدت زمان عملکردکاری شود. معمولا برای اثربخشی آموزش کارکنان می توان یک محدودیت بدنی تعریف کرد. این محدودیت می تواند براساس سوابق تحصیلی تعریف شود. همچنین در برنامه های آموزش سطوح مرتبط به خویشتن داری نیز نیاز به بررسی دارد.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه پیتراکیس و همکاران ۲۰۱۸

پتراکیس و همکاران در سال ۲۰۱۸ در نظریه خود اثبات کردند که آموزش کارکنان معمولا سبب بهبود توانایی آنها می شود. آموزش کارکنان معمولا بر تعصبات کارکنان اثرگذار بود. در این حالت تشخیص دوگانه مرتبط با آموش معمولا تحت تاثیر مولفه های مختلفی قرار دارد. این مولفه ها معمولا می توانن نیازها و تغییر سیاست های سازمانی را به همراه داشته باشند. در این زمینه مولفه های زیر بر آموزش اثرگذار هستند. این مولفه ها عبارتند از:

۱-دانش اشتراکی.

۲-انتشار دانش اشتراکی.

۳-شیوه های اجرایی مرتبط با مدل.

۴- کارایی منابع.

 آموزش کارکنان در نظریه واترز ۲۰۲۰

واترز در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که آموزش کارکنان به طیف وسیعی از فناوری های متکی است. این فناوری ها سرعت بالایی در توسعه دارند. این سرعت بالا معمولا سبب می شود سطوح آموزش در هر دوره متفاوت و متنوع شود. اولین اولویت در آموزش کارکنان به آموزش در قبال فناوری های سازگار باز می گردد.

واترز در سال ۲۰۲۰ نظریه خود اثبات کردند که آموزش کارکنان و عملکرد با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای فناوری و طراحی آزمایشی فرایند انجام کار بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای فناوری و طراحی آزمایشی سطح آموزش کارکنان دچار تغییر می شود.

اسچلففرر و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که نیروی کار و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای مراقبت های بهینه و برنامه تضمین کیفیت  بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای مراقبت های بهینه و برنامه تضمین کیفیت  سطح آموزش کارکنان دچار تغییر می شود. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- آموزش.

۲- راهنمایی و پیشرفت کار.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه هان و همکاران ۲۰۲۰

هان و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که استفاده از فیلم های آموزشی و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیر تجهیزات و فیلم های آموزشی بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای تجهیزات و فیلم های آموزشی سطح آموزش کارکنان را دچار تغییر می می کند. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- اشتراک گذاری فیلم های آموزشی.

۲- دسترسی به تلفن های هوشمند.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه سوتو و همکاران ۲۰۲۰

سوتو  و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که افزایش دانش و اطمینان کارکنان با آموزش کارکنان هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای فرصت های یادگیری تعاملی که از طریق یادگیری رو در رو ، یادگیری مبتنی بر رایانه و طراحی وب سایت بر آموزش کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای فرصت های یادگیری تعاملی که از طریق یادگیری رو در رو ، یادگیری مبتنی بر رایانه و طراحی وب سایت سطح آموزش کارکنان را دچار تغییر می شود. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- آموزش مبتنی بر مهارت.

۲- بسترهای برنامه درسی تعاملی و بصری.

مبانی نظری آموزش کارکنان در نظریه سون ۲۰۲۰

سون در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که آموزش ایمنی و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیر روشهای فعلی آموزش بر کارکنان اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای روشهای فعلی آموزش سطح آموزش کارکنان دچار تغییر می شود. همچنین آموزش کارکنان تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- جابجایی زیاد کارکنان .

۲-کمبود وقت در آموزش موثر.

آموزش کارکنان در نظریه لیتل و همکاران ۲۰۲۰

لیتل و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که استفاده از آموزش پذیرش و تعهد و آموزش کارکنان با هم مرتبط هستند. این محققین نشان دادند که متغیرهای اثربخشی آموزش مهارتهای رفتاری و تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان بر آموزش آنها اثرگذار بودند. به عبارتی با تغییر در سطح هر یک از متغیرهای اثربخشی آموزش مهارتهای رفتاری و تجزیه و تحلیل رفتار کارکنان سطح آمورش کارکنان دچار تغییر می شود. همچنین این متغیر تحت تاثیر برخی شاخص های دیگر نیز قرار دارد، که این شاخص ها عبارتند از:

۱- افزایش عملکرد مربیان.

۲- ارزیابی سطح آموزش.

ویتلی و همکاران در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود اثبات کردند که یک برنامه آموزشی باید دانش گسترده ای را که کارکنان برای آماده سازی آنها برای ارائه خدمات مرجع آماده کند. طراحی مجدد آموزش در کنار یادگیری تعاملی و آنلاین بر آموزش کارکنان اثرگذار خواهد بود. همچنین استفاده از پایگاه دانش پشتیبانی از کارکنان سبب بهبود فعالیت های یادگیری می شود و سبب بهبود اثر آموزش کارکنان می شود.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.