مبانی نظری استرس پس از سانحه | فصل دوم پایان نامه براساس مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
17 می 2019
ورد قابل ویرایش
120 کیلوبایت
14صفحه
۲۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری استرس یک فایل با مشابهت یابی قابل قبول در پایگاه سمیم نور است. بنابراین می توان با آرامش و اطمینان خاطر برای فصل دوم پایان نامه آن را به کار برد. مبانی نظری مبانی نظری استرس بر مبنای آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علم به موجب تصویب نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ هیئت دولت و براساس خدمات متعارف ارایه شده در ماده ۱ این قانون بود. به عبارتی این فایل براساس اصول ترجمه از مقالات، تایپ نگارش و در فایل ورد آماده شد.

برای اطمینان از عدم وجود محتوای متقلبانه مشابهت‌یابی (همانند جویی) در پایگاه سمیم نور و با تاریخ و نام یک شخص حقیقی در فایل نهایی به صورت ضمیمه قرار گرفت. همچنین تصویری از نتیجه مشابهت یابی در تصاویر محصول قرار دارد.

مشابهت یابی این فایل کمتر از ۴ درصد بود.

به روز رسانی –۱۳۹۹/۰۴/۰۳–ساعت ۰۱:۲۰

مفهوم اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال روانی مرتبط با استرس است که پس از قرار گرفتن در معرض حوادث آسیب زننده رخ می دهد.

تعدادی از مطالعات تصویر برداری مغزی این موضوع را اثبات کردند. آنها نشان داده اند بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حجم و عملکرد غیر طبیعی در هیپوکامپ و آمیگدال دارند.(ژیا و همکاران، ۲۰۱۸). اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال در سطج چهارم می باشد. این مفهوم در بخش اختلالات روانی طبقه بندی می شود. اختلال استرس پس از سانحه به عنوان یک اختلال مرتبط با آسیب شناخته می شود. در این حالت فرد نسبت به رویدادهای زندگی نگاه اغراق آمیزی دارد. این نگاه اغراق آمیز سبب بروز استرس برای وی می شود(یوون و کیم و همکاران، ۲۰۱۹: ۲۱۳).

اختلال استرس پس از سانحه را یک اختلال ناشی از حوادثی معرفی می شود که فرد توانایی درک آن را ندارد. این حوادث به حدی شدید است که فرد معمولا نمی تواند بصیرت مناسبی نسبت به آن پیدا نماید لاساویو و همکاران (۲۰۱۷) در این زمینه استدلال می کند که علائم اختلال استرس پس از سانحه به عنون یک اثر عمیق بر شکل گیری روندهای آسیب شناسی مورد بررسی است و به درک فرد از آن باز می گردد. وی استدلال می کند که درمان شناختی و رفتاری سبب کاهش علایم پس از ضربه شده و اختلال استرس پس از سانحه را کاهش خواهد داد.

ادامه مفهوم اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال در سطح چهارم می باشد.

اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال روانی مرتبط با استرس است که پس از قرار گرفتن در معرض حوادث آسیب زننده رخ می دهد. تعدادی از مطالعات تصویر برداری مغزی این موضوع را اثبات کردند. آنها نشان داده اند بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه حجم و عملکرد غیر طبیعی در هیپوکامپ و آمیگدال دارند.(ژیا و همکاران، ۲۰۱۸).

این مفهوم در بخش اختلالات روانی طبقه بندی می شود. اختلال استرس پس از سانحه به عنوان یک اختلال مرتبط با آسیب شناخته می شود. در این حالت فرد نسبت به رویدادهای زندگی نگاه اغراق آمیزی دارد. این نگاه اغراق آمیز سبب بروز استرس برای وی می شود(یوون و کیم و همکاران، ۲۰۱۹: ۲۱۳)

ریشه ایجاد این اختلال معمولا یک حادثه در زندگی است.

مبانی نظری استرس پس از سانحه

در صورتی که این حادثه مورد جبران قرار نگرفته باشد. آنگاه انتظار داریم این اختلال پدید آید. این مفهوم معمولا زنجیره ای از وقایع را در زندگی فرد پدید می آورد. اختلال استرس پس از سانحه می تواند سبب ایجاد افسردگی و اختلال هراس گردد( لی و همکاران، ۲۰۱۹: ۴مبانی نظری استرس پس از سانحه۶۲).

حوادث زیادی می تواند سبب ایجاد استرس پس از سانحه شود. مرگ یکی از عزیزان یکی از این موارد است. مرگ یکی از عزیزان یکی از استرس آور ترین لحظات زندگی است. با گذشت زمان، اکثر مردم، با آن روبرو می شوند. با این حال، یک اقلیت خاص از مردم ممکن است علائم احساسی و روانشناختی اختلال اضطرابی طولانی تری را تجربه کند. (کلیکلی[۳] و همکاران، ۲۰۱۹: ۳۰۸) این حالت نشان دهنده اختلال استرس پس از سانحه می باشد.

ادامه مفهوم اختلال استرس پس از سانحه

میلز و همکاران (۲۰۱۸) بیان داشتند شیوع بالای اختلال استرس پس از سانحه در افراد مبتلا به وابستگی هروئین و تأثیر آن بر نتایج کوتاه مدت به خوبی شناخته شده است. با این حال، تأثیر در بهبودی طولانی مدت، ناشناخته است. اختلال استرس پس از سانحه یک نگرانی عمده در بهداشت عمومی را ایجاد میکند. این اختلال ممکن است همراه با اختلال شخصیت غیر عادی همراه شود. البته ارتباط این دو اختلال به مطالعات استنادی بسیار زیادی نیاز دارد (وویجکووسکی، ۲۰۱۹: ۲۶۳). در تحقیقات عصبی اثبات شده است که اختلال استرس پس از سانحه یک موضوع پیچیده است. براساس این تحقیقات بیان شد این اختلال می تواند در دسته بندی های گسترده ای طبقه بندی شود. این مفهوم تحت تاثیر معیارهای زیادی قرار دارند.

اختلال استرس پس از سانحه اغلب با درد مزمن و پیچیده همراه است. اختلال استرس پس از سانحه اغلب در کنترل درد مزمن نادیده گرفته می شود. در این زمینه می توان با استفاده از ابزار غربالگری اختلال استرس پس از سانحه، ارتباط بین تعداد و نوع علائم اختلال استرس پس از سانحه را بهبود بخشید. (لنگفورد و همکاران، ۲۰۱۸).

مولفه های اختلال استرس پس از سانحه در بررسی مبانی نظری استرس پس از سانحه

در تحقیقات عصبی اثبات شد، اختلال استرس پس از سانحه موضوعی پیچیده است.

براساس این تحقیقات بیان شد این اختلال می تواند در دسته بندی های گسترده ای طبقه بندی شود. این مفهوم تحت تاثیر معیارهای زیادی قرار دارند. هنیسبرگ و مبانی نظری استرس پس از سانحههمکاران (۲۰۱۹) این معیارها را به صورت زیر بیان کردند:

۱-تغییرات زمان.

۲-تغییرات معیارهای شناختی فرد.

۳-همسبتگی های گسترده فرد با شرایط استرس زا.

۴-ویژگی های بالینی فرد.

۵-نوع علایم عصبی که فرد از خود بروز می دهد.

۶-فرایند های پاتوفیزیولوژیکی فرد.

 

اختلال استرس پس از سانحه براساس رویکرد عصب شناختی

هنیسبرگ و همکاران (۲۰۱۹) در بررسی با استفاده از ابزارهای عصب شناختی نتایج متعددی حاصل کردند.

مبانی نظری استرس پس از سانحه

آنها نشان دادند که نشانه های عصبی فرد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه متفاوت است. این موضوع براساس فرایند های پاتوفیزیولوژیکی حاصل شد. مبانی نظری استرس پس از سانحهتحقیقات عصبی آنها تایید کننده این نتیجه بود. این نتایج در مطالعات پیشین نیز به اثبات رسید. این محققین دریافتند که این اختلال موجودیتی بالینی خواهد یافت. و موفقیت درمان این بیماری به بررسی بالینی آن باز می گردد. رویکرد عصب شناختی درمان این اختلال را یک چالش معرفی می کند. به عبارتی از دیدگاه عصب شناختی این مفهوم یک چالش برای روانپزشکان محسوب می شود. همچنین آنها بیان نمودند که در بسیاری موارد تشخیص اختلال استرس پس از سانحه به سادگی صورت نمی گیرد.( هنیسبرگ و همکاران ، ۲۰۱۹: ۳۸).

زمینه های پیدایش اختلال پس از استرس

اختلالات ناشی از جنگ

شرایط گوناگونی می تواند سبب ایجاد این اختلال شود.

مبانی نظری استرس پس از سانحه

در این زمینه تحقیقات زیادی صورت گرفته است. به عنوان مثال، الویی و اسکروبی(۲۰۱۹) در بررسی پناهندگان ناشی از جنگ نشانه های بالینی این اختلال را دریافتند. این محققین نشان دادند پناهندگان یک جمعیت آسیب پذیرند که دارای درجه بالایی از تنوع فرهنگی هستند. آنها قربانیان ناآرامی های مدنی و آزار و اذیت ایدئولوژیک هستند.  اختلال پس از سانحه در این افراد به صورت زیر بروز می کند:

۱-نگرانی ناشی از آشنایی با فرهنگ جدید.

۲-نگرانی ناشی از نا آشنایی با محیط.

۳-نگرانی ناشی از مراقبت از خود.

۴-تلفات سایر افراد پناه جو و مرگ و بیماری آنها.

علایم بالینی اختلال پس از استرس در پناهجویانمبانی نظری استرس پس از سانحه

لاگوس گالگو و همکاران (۲۰۱۷) در مطالعه خود نشان دادند که اختلال استرس پس از سانحه به عنوان یکی از شایعترین شرایط روانی در میان پناهندگان و افراد آواره شناخته شده است. وی به عنوان مثال بیان می دارد که در آمریکای لاتین، حتی در کلمبیا، کشور با بیشترین تعداد بی خانمان های داخلی در این کشور روبرو می باشد.

وی همچنین بیان داشت که میزان بروز اختلال استرس پس از سانحه به طور قابل توجهی در بین افراد آواره در مقایسه با جمعیت عمومی در سرزمین های مشابه بیشتر است. این پیامدهای مربوط به غربالگری، تشخیص و مدیریت اختلال استرس پس از سانحه را در میان پناهندگان نشان می دهد. مطالعات بیشتر نشان می دهد که این موضوع نیاز به مداخلات روانشناختی و پزشکی را افزایش می دهد.

 

در خصوص مبانی نظری استرس پس از سانحه می توان گفت این موضوعات در مجموع سبب می شود که علایم بالینی اختلال پس از استرس در پناهجویان به صورت گسترده دیده شود. دیتریچ و همکاران (۲۰۱۹) در خصوص پناهجویان جنگی نظریات مشابهی ارایه دادند. براساس مطالعات آنها تجربه ناشی از جنگ معمولا زمینه های این اختلال را پدید می آورد. این محققین بیان داشتند که شرایط استرس زای جنگی زمینه های عصب شناختی این اختلال را فراهم می کند. معمولا پناهجویان تحت تاثیر شرایطی دچار این موضوع می شوند که عبارتند از:

۱- مهاجرت اجباری

۲-تجربیات متهاجمین.

۳-ناآرامی های مربوط به کشور پناهجویان.

۴-شرایط جتماعی و اقتصادی.

 اختلالات شناختی و عاطفی

تورس برریو و ناوامسا (۲۰۱۹) زمینه های این اختلال را به صورت اختلالات شناختی و عاطفی معرفی می کنند.

مبانی نظری استرس پس از سانحه

اختلالات شناختی یک نتیجه جدی در معرض استرس هستند و ویژگی های اصلی بیماری های عصبی و روانپزشکی را بروز می دهد. از دیدگاه این محققین این نوعمبانی نظری استرس پس از سانحه اختلالات شامل مولفه های اختلالات حافظه، استرس های حاد و مزمن،احساس به خطر در اطراف، می شود. همچنین آنها استدلال کردند که این اختلال در نهایت می تواند اثرات جبران ناپذیری بر مغز بنهد. افرادی که دچار این اختلال می شوند، معمولا علایم بروز آلزایمر رو گزارش می کنند. از نظر این محققین مهمترین اثرات کارکردی این اختلال مربوط به ضعف حافظه می شود. این محققین نشان می دهند که اختلال استرس پس ازسانحه در طبقه بندی اختلالات شناختی و عاطفی است.

سو استفاده جنسی

یکی از زمینه های بروز این اختلال می تواند سو استفاده جنسی باشد.

این موضوع در مطالعه هاستن و همکاران (۲۰۱۹) مورد تایید بود.

سوءاستفاده جنسی یک عامل خطرزا در ایجاد اختلال استرس پس از سانحه است. سواستفاده جنسی در کودکی از سوی افرد می تواند زمینه های بروز اختلال استرس پس از سانحه را خلق نماید. چنانچه زمینه های این سو استفاده با خشونت همراه باشد معمولا احتمال گرایش به اختلال استرس پس از سانحه در قربانی را افزایش می دهد.

آسیب بندی

یکی از زمینه های پیدایش اختلال استرس پس از سانحه به آسیب های بدنی باز می گردد.مبانی نظری استرس پس از سانحه

آسیب های بدنی نیز می تواند سبب ایجاد این نوع اختلال گردد. واکاس و همکاران (۲۰۱۸) نشان دادند که آسیب های بدنی مانند سوختگی بر شکل گیری اختلال استرس پس از سانحه اثرگذار هستند. در این حالت اختلال استرس پس از سانحه پس از سوختگی ایجاد می شود و رشد می کند. آنها این موضوع را در کشورهای غربی مورد بررسی قرار دادند.

نتیجه مطالعات آنها بیان داشت که سوختگی به عنوان یک آسیب بدنی است. این آسیب بدنی معمولا اختلالاتی مانند استرس پس از سانحه و افسردگی را به همراه دارد. البته آنها تاکید کردند که نمی توان نتیجه  این مطالعه را به آسیا و افریقا تعمیم داد، چرا که در این مناطق از سوی محققین مورد بحث آزمون نشده است.

الصلح و همکاران (۲۰۱۷).

در مطالعه خود آسیب بدنی را عنصری برای ایجاد اختلال استرس پس از سانحه بیان می دارد. این مطالعه به صورت موردی انسداد رگ ها به دلیل اسیب های بدنی را مورد بررسی قرار دادند. آنها نشان دادند که آسیب های بدنی که به انسداد هوایی منجر شود معمولا در آینده استرس پس از سانحه را به همراه خواهد داشت.

 

پیشینه پژوهشی برای مبانی نظری استرس پس از سانحه

برای مبانی نظری اختلال استرس پس از سانحه لازم است که پیشین پژوهش ارایه شود. در این بخش در دو طبقه بندی مطالعات خارجی و مطالعات داخلی صورت می گیرد.

پیشینه تحقیق خارجی

بخش اول مربوط به مطالعات خارجی برای مبانی نظری استرس پس از سانحه است.

پیشینه تحقیق سال ۲۰۱۹ برای مبانی نظری استرس پس از سانحه

پژوهشی توسط دیتریچ و همکاران (۲۰۱۹).مبانی نظری استرس پس از سانحه

تحت عنوان غربالگری اختلال استرس پس از سانحه در پناهندگان جوان از سوریه و عراق انجام شد. هدف این مطالعه بررسی اختلال استرس پس از سانحه در پناهندگان جوان سوریه و عراق بود. یافته های پژوهش نشان داد که نرخ اختلال استرس پس از سانحه در این نمونه در محدوده متوسط نسبت به تخمین های قبلی از نمونه های بزرگ پناهندگان بود. آزار روانپزشکی بالا بود. نتایج برای برنامه ریزی برنامه های ادغام بازار کار و طراحی طرح های حمایتی باید در نظر گرفته شود.

پژوهشی توسط یوون و کیم و همکاران (۲۰۱۹).

تحت عنوان اهداف درمان نورولوژیک برای اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. هدف این مطالعه مبانی نظری استرس پس از سانحهبررسی  مطالعات گذشته و محتاطانه اهداف درمان نورولوژیک برای اختلال استرس در جمهوری کره جنوبی بود. یافته های پژوهش نشان داد که تنها دو مهارکننده بازدارنده بازدارنده انتخابی سروتونرژیک برای درمان تایید شده است و نتایج درمان اغلب ناامید کننده و میزان بهبودی آن کمتر از ۳۰٪ است.

پژوهشی توسط لی و همکاران (۲۰۱۹).

تحت عنوان آسیب های مرتبط با کار و ادعاهای مربوط به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. هدف این مطالعه بررسی گسترش درک ما از اختلالات روانپزشکی به علت آسیب سوختگی مربوط به کار در کره جنوبی بود. یافته های پژوهش نشان داد که برای به دست آوردن درک طولانی مدت از مدیریت وضعیت جبران خسارت کارگران برای اختلالات روانی به دلیل آسیب های سوختگی مرتبط با کار، ما باید اطلاعات دقیق در مورد عوامل خطر درگیر برای دستیابی به بهبود سیستماتیک مورد نیاز را جمع آوری کنیم.

پیشینه تحقیق  سال ۲۰۱۸

 آتکا کانترکتور و همکارانش (۲۰۱۸) مقاله ای باعنوان ارتباط بین اختلال استرس پس از حادثه و خوشه های علائم افسردگی در نمونه های متمایز با وضعیت تشخیصی اختلال استرس پس از حادثه ارائه دادند. یافته های نشان داد که اختلال استرس پس از سانحه می تواند به تغییرات در مکانیسم افسردگی شود. در این زمینه پروتکل های درمانی متنوع می تواند شرایط مزمن اختلال استرس پس از سانحه را تحت تاثیر قرار دهد.

لورل فرانکلین و همکارانش(۲۰۱۸) نیز مقاله ای با عنوان ۲۷ راه برای مقابله با اختلال استرس پس از حادثه: استفاده از چک لیست اختلال استرس پس از حادثه برای راهنمای تشخیصی وآماری اختلالات روانی) برای بررسی معیارهای اصلی اختلال استرس پس از حادثه ارائه دادند. نمونه شامل ۶۱۷ جانباز ارائه خدمات روانشناسی سرپایی بود. یافته های این مطالعه نشان داد که چک لیست اختلال استرس پس از سانحه می تواند بر شناسایی و همچنین مقابله بر روی میزان و شدت این موضوع قابل تاثیر باشد.

پیشینه تحقیق سال ۲۰۱۷ مبانی نظری استرس پس از سانحه

پژوهشی توسط کریستن روچوی و همکارانش (۲۰۱۷).

با عنوان اختلال استرس پس از سانحه  در نوجوانان انجام شد.  هدف از این مطالعه بررسی همبستگی اختلال استرس پس از سانحه  و جداسازی در یک نمونه بالینی نوجوانان در معرض تروما با ارزیابی شواهد مربوط به نوعی اختلال شخصیت است.یافته های این مطالعه نشان داد نوجوانان تحت تاثیر اختلال استرس پس از سانحه قرار می گیرند و ممکن است به آن مبتلا شوند. البته این مطالعه تاکید می کند برای تامیم نتایج نیاز به نمونه های بزرگتری داریم.

پژوهشی توسط دانیل لینکویست و همکارانش(۲۰۱۷).

تحت عنوان افزایش تعداد سلولهای خون در اختلال استرس پس از سانحه  و ارتباط با التهاب و شدت اختلال استرس پس از سانحه  صورت گرفت. هدف از این مطالعه بررسی پلاکتها، سلولهای سفید خون و گلبولهای قرمز در اختلال استرس پس از سانحه  و ارتباط آنها با التهاب و شدت علائم بود.یافته ها نشان دادند تعداد کل سلول ها در اختلال استرس پس از سانحه  به طور قابل توجهی افزایش یافته است. اختلال در تنظيم هر سه سلول اصلي سلول هاي خوني در اختلال استرس پس از سانحه  و همبستگي قابل توجهي با التهاب نشان دهنده اهميت باليني اين تغييرات است.

پیشینه تحقیق سال ۲۰۱۶ مبانی نظری استرس پس از سانحه

پژوهشی توسط جنیفر پی. رید و همکارانش(۲۰۱۶). تحت عنوان بررسی فرآیندهای شناختی و نیاز به نوشیدن در اختلال استرس پس از سانحه  صورت پذیرفت. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط مصرف الکل و اثرات استرس پس از سانحه در نمونه مورد مطالعه بود.  یافته ها نشان داد افرادی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه می شوند معمولا گرایش و تمایل بیشتری به مصرف الکل از خود نشان می دهند.

 پژوهشی توسط کوین لوفتمن و همکارانش (۲۰۱۶). تحت عنوان در اختلال استرس پس از سانحه در کسانی که از زخمی ها مراقبت می کنند صورت گرفت. هدف این مطالعه بررسی اثرات اختلال استرس پس از سانحه و آسیب دیدگی در مراقبت های بهداشتی افراد درگیر در این موضوع می باشد. یافته های  حاکی از این است که افراد درگیر در مراقبت های بهداشتی نامزدهای بسیار مستعدی برای ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه هستند. این موضوع برای بیمارستان ها و مراکز درمانی وابسته به بیمارستان ها معمولا یک چالش محسوب می شود.

 

مبانی نظری اختلال استرس پس از سانحه در مطالعات خارجی

در این بخش به بیان مبانی نظری استرس پس از سانحه این موضوع در مطالعات خارجی پرداخته می شود.

مطالعات سال ۲۰۱۹ برای مبانی نظری استرس پس از سانحه

 کلیکلی و همکاران در سال ۲۰۱۹٫

نظریه اختلال استرس خود را براساس دچار شدن فرد به اختلال افسردگی طولانی مدت مورد بررسی قرار دادند. آنها این آزمون را در فلسطین اشغالی مورد توجه قرار دادند. نظریه آنها نشان داد در صورتی که حوادث مهم و جدی استرس زا در زندگی رخ دهد. احتمال بروز اختلال استرس پس از سانحه افزایش خواهد داد. در نظریه آنها اثبات شد فرد دچار افسردگی طولانی مدت استعداد بیشتری برای این اختلال دارد.

مبانی نظری استرس پس از سانحه

هنیسبرگ و همکاران در سال ۲۰۱۹٫

نظریه خود را براساس آزمون های عصب شناختی دنبال کردند. این آزمون ها نشان داد اختلال استرس پس از سانحه از طریق علایم عصب شناختی قابل تشخیص است. همچنین ابعاد مورد بررسی در نظریه آنها پیشینه ژنتیکی و وراثت افراد را نیز در بر می گرفت.

تورس برریو و ناوامسا در سال ۲۰۱۹٫

نظریه خود برای استرس پس از سانحه براساس گرایش به مواد مخدر و آلزایمر دنبال کرد. ابعاد این نظریه براساس پیامدهای بالینی و همچنین گرایش به بیماری الزایمر بود. این محققین اثبات کردند که اختلال استرس پس از سانحه معمولا با مولفه هایی مانند آلزایمر همراه خواهد بود. همچنین نظریه آنها اثبات کرد که ممکن این موضوع گرایش به مصرف مواد مخدر را افزایش دهد.

مبانی نظری استرس پس از سانحه

 الویی و اسکروبی در سال ۲۰۱۹٫

نظریه استرس خود را در خصوص آوارگان جنگی آزمون کردند. در نظریه آنها ابعاد اختلال استرس پس از سانحه شامل مراقبت بهداشتی و همچنین مراقبت های بالینی بود. نظریه آنها اثبات کرد که مراقبت بهداشتی پناهجویان معمولا زمینه های استرس پس از سانحه را مورد پایش قرار میدهد. همچنین آنها اثبات کردند که آوارگان جنگی دچال استرس پس از سانحه معمولا نیاز به مراقبت های بالینی دارند.

مطالعات سال مبانی نظری استرس پس از سانحه۲۰۱۸ برای مبانی نظری استرس پس از سانحه

یاتام و همکاران در سال۲۰۱۸٫

نظریه اختلال استرس پس از سانحه خود را براساس ابعاد روانشناسی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از درآمد سرانه کم و متوسط سالانه افراد، خدمات ناکافی و همچنین شرایط ایجاد افسردگی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بالا آزمایش شده بر  اختلال استرس پس از سانحه اثرگذار هستند.

تحقیقات میلز و همکاران (۲۰۱۸).

نشان دادند هر زمان اختلال استرس پس از سانحه به طور پیوسته بالاتر باشد سطوح افسردگی بالاتر و تلاش برای خودکشی، قرار گرفتن در معرض آسیب و عملکرد شغلی ضعیف انتظار می رود. این یافته ها اهمیت مداخلات مربوط به توانبخشی شغلی، کاهش احتمال تجدید روحیه و پرداختن به اختلال استرس پس از سانحه و ارتباطات مرتبط با آن در میان افراد وابسته به هروئین را برجسته می کند.

برون لو و همکاران (۲۰۱۸).

در مطالعات عنوان کردند که  استرس ناشی از آسیب های که در طول زندگی، دیده می شود از جمله کسانی که بعد از خدمت ارتش مواجه می شوند، می تواند افراد را در معرض خطر ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه قرار دهد. پزشکان درمان پرسنل نظامی با اختلال استرس پس از سانحه باید از تاثیر استرس ضربه ای فراتر از آنچه که در طول جنگ رخ می دهد آگاه باشند.

ادامه مطالعات سال ۲۰۱۸ برای مبانی نظری استرس پس از سانحه

 لنگفورد و همکاران (۲۰۱۸).

در مطالعات عنوان کردند که  اختلال استرس پس از سانحه با نتایج مزمن درد مرتبط است. حتی یک علامت اختلال استرس پس از سانحه به همراه نتیجه های مرتبط با درد ناشی از فقر همراه بود. علامت علائم اختلال استرس پس از سانحه از بی حسی یا جدایی بسیار مهم است.  اختلال استرس پس از سانحه بی حسی یا جدا شدن در درد مزمن مهم هستند.

تحقیقات واکاس و همکاران (۲۰۱۸). 

نشان داد شيوع اختلال استرس پس از سانحه نشان دادند سطح تحصیلات پایین، وضعیت اقلیت قومی، بیکاری، سطح بالای سوزش سوزی، عقاید خودکشی پیش از ازدواج و خشونت خانگی همگی با افزایش علائم اختلال استرس پس از سانحه ارتباط دارند. از سوی دیگر، حمایت اجتماعی، انعطاف پذیری انسانی سبب کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه می شود.

مطالعات سال ۲۰۱۷ برای مبانی نظری استرس پس از سانحه

وو و همکاران در سال ۲۰۱۷٫

مبانی نظری استرس پس از سانحه

نظریه اختلال استرس پس از سانحه را بر اساس ابعاد رفتار و عملکرد محیطی مورد سنجش قرار دادند. نظریه آنها براین اساس بود که چنانچه یک فرد تحت شرایط اتفاقات و حوادث محیطی قرار بگیرد ممکن است دوزهای بالاتری از استرس در وی ایجاد شود و این مقادیر استرس در وی به صورت مزمن باقی بماند. آنها برای اثبات این نظریه از موشهای آزمایشگاهی استفاده کردند.

آنها دزهای بالایی از هورمون های استرس زا را به موش ها تزریق کردند. سپس عمکرد محیطی موشها را مورد بررسی قرار دادند. در مرحله بعد برای تنظیم این موضوع مقادیری از دارویهای فسفیریک ضد اضطراب به آنها تزریق نمودند. نتایج آزمایش بر موشها نشان داد که استرس پس از سانحه تحت تاثیر رفتارهای محیطی ایجاد می شود. همچنین آنها نشان دادند این رفتارها می تواند با استفاده از دارو تحت کنترل قرار بگیرد. اثبات نظریه آنها براساس رفتار موشها به ابعاد عملکرد رفتاری باز می گردد.

ادامه در فایل اصلی.

نمونه ای از منابع برای مبانی نظری استرس پس از سانحه

Wu, Z.-M., Ni, G.-L., Shao, A.-M., & Cui, R. (2017). Genistein alleviates anxiety-like behaviors in post-traumatic stress disorder model through enhancing serotonergic transmission in the amygdala. Psychiatry Research, 255, 287-291. doi:https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.05.051

Reddemann, L., & Piedfort-Marin, O. (2017). Stabilization in the treatment of complex post-traumatic stress disorders: Concepts and principles. European Journal of Trauma & Dissociation, 1(1), 11-17. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2017.01.009

Yatham, S., Sivathasan, S., Yoon, R., da Silva, T. L., & Ravindran, A. V. (2018). Depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder among youth in low and middle income countries: A review of prevalence and treatment interventions. Asian Journal of Psychiatry, 38, 78-91. doi:https://doi.org/10.1016/j.ajp.2017.10.029

Luftman, Kevin, Jayson Aydelotte, Kevin Rix, Sadia Ali, Katherine Houck, Thomas B. Coopwood, Pedro Teixeira, Alex Eastman, Brian Eastridge, Carlos V. R. Brown, and Matthew Davis. “Ptsd in Those Who Care for the Injured.” Injury 48, no. 2 (2017/02/01/ 2017): 293-96. https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/j.injury.2016.11.001

Lindqvist, Daniel, Synthia H. Mellon, Firdaus S. Dhabhar, Rachel Yehuda, S. Marlene Grenon, Janine D. Flory, Linda M. Bierer, Duna Abu-Amara, Michelle Coy, Iouri Makotkine, Victor I. Reus, Kirstin Aschbacher, F. Saverio Bersani, Charles R. Marmar, and Owen M. Wolkowitz. “Increased Circulating Blood Cell Counts in Combat-Related Ptsd: Associations with Inflammation and Ptsd Severity.” Psychiatry Research 258 (2017/12/01/ 2017): 330-36. https://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.08.052

Brownlow, J. A., Zitnik, G. A., McLean, C. P., & Gehrman, P. R. (2018). The influence of deployment stress and life stress on Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) diagnosis among military personnel. Journal of Psychiatric Research, 103, 26-32. doi:https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.05.005

Yoon, S., & Kim, Y.-K. (2019). Neuroendocrinological treatment targets for posttraumatic stress disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 90, 212-222. doi:https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2018.11.021

.

.

 مبانی نظری استرس پس از سانحه

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.