مبانی نظری ساختار سازمانی | مناسب رساله های دکتری

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

در حال بارگذاری
5 ژوئن 2019
ورد قابل ویرایش
108 کیلوبایت
10 صفحه
1404 بازدید
۷۹,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری ساختار سازمانی یک فایل با مشابهت یابی قابل قبول در پایگاه سمیم نور است. بنابراین می توان با آرامش و اطمینان خاطر برای فصل دوم پایان نامه آن را به کار برد. مبانی نظری ساختار سازمانی مناسب برای رساله های دکتری مبنای آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علم به موجب تصویب نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ هیئت دولت و براساس خدمات متعارف ارایه شده در ماده ۱ این قانون بود. به عبارتی این فایل براساس اصول ترجمه از مقالات، تایپ نگارش و در فایل ورد آماده شد. برای اطمینان از عدم وجود محتوای متقلبانه مشابهت‌یابی (همانند جویی) در پایگاه سمیم نور و با تاریخ و نام یک شخص حقیقی در فایل نهایی به صورت ضمیمه قرار گرفت. همچنین تصویری از نتیجه مشابهت یابی در تصاویر محصول قرار دارد.

 

مبانی نظری ساختار سازمانی

 

به روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶     ۲۲:۲۱تعداد صفحات:۱۰  صفحه

مورد به روز رسانی– گزارش مشابهت یابی سمیم نور– درصد مشاهبت یابی کمتر از ۳ درصد

بخش زیادی از فایل مبانی نظری ساختار سازمانی قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

مفهوم ساختار سازمانی

ساختار سازمانی یک مفهوم مدیریتی برای ایجاد انعطاف‌پذیری و بهبود مسیر سازمان است(اندرسون، ۲۰۱۹). همچنین ساختار سازمانی یک ابزار مدیریتی است(داورپناه و همکاران، ۱۳۹۷).

این موضوع معمولاً رویکرد جامعی در بخش مدیریت را طلب می‌کند. رهبران سازمان برای بهبود روند سازمانی نیاز به ایجاد ساختار مستحکم دارند. ساختار سازمانی یک زنجیره بین مؤلفه‌های بهبود سازمان ایجاد می‌کند. یک ساختار سازمانی مستحکم سبب بهبود فرهنگ‌سازمانی می‌شود. بهبود ساختار سازمانی میزان فساد را کاهش می‌دهد. این مفهوم درنهایت سبب بهبود عملکرد مدیران می‌شود. هر چه سازمان ساختار منظم‌تری داشته باشد، آنگاه تخلفات کمتری در آن صورت می‌گیرد.(نکوو و پینتو، ۲۰۱۹).

ساختار سازمانی چهارچوب روابط حاکم بر مشاغل و فرایندهای عملیاتی سازمان است. ساختار صرفاً یک سازوکار هماهنگی نیست. این موضوع همه‌ی فرآیندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد(طاهری و همکاران، ۱۳۹۶). ساختار سازمانی از طریق طراحی الگوهای تعاملی، زمینه کنترل اعمال افراد را فراهم می‌نماید. همچنین ساختار سازمانی تحت کنترل رفتارهای کارکنان تغییر می‌کند. ازآنجاکه قدرت منبع پیش­بینی و کنترل رفتارهای دیگران هست. می‌توان گفت ساختار بر قدرت تأثیر دارد. ساختار و قدرت در تعامل با یکدیگر از هم تأثیر می‌پذیرند و درعین‌حال بر هم تأثیر می‌گذارند(نجاری و همکاران، ۱۳۹۷).

مبانی نظری ساختار سازمانی

ادامه مفهوم ساختار سازمانی

ساختار سازمانی به‌عنوان کالبد اصلی سازمان محسوب می‌شود. این عنصر نقشی اثرگذار در ایجاد بستری مناسب برای رفتار کارکنان دارد. ساختار سازمان تعدیل‌کننده روابط بین افراد و عملکرد در محل کار است. این مفهوم چارچوبی را فراهم می‌کند که از طریق آن تصمیمات در بین افرادی که دارای درجات متنوعی از اختیارات سازمانی هستند. ردوبدل شود(کریمی و همکاران، ۱۳۹۸).

در تعریف، این ساختار به مجموعه روابط بین عناصر یک سیستم در سازمان گفته می‌شود. یکی از مشخصه‌های ساختار سازمانی این است که می‌توان آن را با نمودار سازمانی رسم کرد. این ساختار از منظر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز، تبیین‌کننده میزان انطباق‌پذیری با تغییرات محیطی تنظیم می‌شود. در تعریفی دیگر ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که به‌وسیله آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازمان‌دهی و هماهنگ می‌شوند. سازمان‌ها در این حالت ساختارهایی را به وجود می‌آورند تا انجام کار را هماهنگ و کنترل نمایند(غفاری، ۱۳۹۸). طراحی مناسب ساختار سازمانی، درنهایت منجر به بهبود انتقال دانش در ساختار سازمان می‌شود. این موضوع مورد تائید الکسیو و همکاران (۲۰۱۹) مورد تائید قرار گرفت.

مبانی نظری ساختار سازمانی

ساختار سازمانی معمولا با شرایط و پیچیدگی های گوناگونی همراه است.

این موضوع تعریف دقیق و شفاف آن را به عنوان یک الگوی تعاملی دچار مشکل می کند. ساختار سازمانی معمولا موضوعی است که در شرکت های تجاری برجسته می شود. در این زمینه امجدیان و همکاران (۱۳۹۷)  بیان می دارد که تجارت، کسب و کار و تولید در دوران کنونی از چنان ناپایداری و پیچیدگی برخوردارند.  این موضوع سبب شد بسیاری از سازمان ها برای بالا بردن توانمندی فعالیت گروهی را محقق سازند.

ادامه مفهوم ساختار سازمانی

داورپناه و همکاران (۱۳۹۷) بیان می دارند که ساختار سازمانی یک ابزار مدیریتی است.مبانی نظری ساختار سازمانی

ساختار برای سازمان حیاتی است. به طوری که برای رسیدن به آن تلاش زیادی می کنند. ساختار سازمانی تکاملی برای ابزار دستیابی به هدف است . از این رو ساختار سازمانی به عنوان یکی از فنون مدیریت محسوب می شود. و اثرات شگرفی بر اعضای سازمان دارد. داور پناه و همکاران (۱۳۹۷) نیز نظریه امجدیان و همکاران را تایید می کنند. آنها بیان می دارند رفتار کارکنان می تواند طراحی ساختار سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. پس با توجه به ساختار سازمانی نیز می‌توان نوع رفتار کارکنان را توجیه یا پیش‌بینی کرد. به عبارتی روابط ساختاری که در سازمان بین افراد به وجود می‌آید بر نوع رفتار آنها اثر می گذارد.

ادامه مفهوم ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی

ساختار سازمانی خود مخلوق فعالیت‌های کارکنان و از طرف دیگر بستر فعالیت های آنها را تشکیل می‌دهد. ساختار سازمانی تحت تاثیر چند مولفه قرار دارد که عبارتند از:

۱-خلاقیت.

۲-نوآوری

۳-برخورداری از بهترین کارمندان.

در صورت فراهم نبودن آن خلاقیت و نوآوری های در سازمان حاصل نخواهد شد و برخورداری از بهترین کارکنان، بهره چندانی برای سازمان نخواهند داشت. ساختار سازمانی یکی از اجزای مهم تعیین کننده کارایی هر سازمان محسوب می شود.

تعریف ساختار سازمانی تحت تاثیر موضوعات دیگری نیز قرار دارد. به عنوان مثال طاهری و همکاران (۱۳۹۷) نظریه در این زمینه ارایه می دهند. آنها بیان می دارند که ساختار سازمانی تحت تاثیر برخی مولفه ها است. این مولفه ها در زیر ارایه شد.

۱- چهارچوب روابط کارکنان.

۲-فرایندهای عملیاتی سازمان.

مزایای ساختار سازمانی

استفاده از ساختار سازمانی صحیح بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب میشود. این موضوع مزایایی را به دنبال دارد که عبارتند از:

۱-استفاده از نظام اداری مناسب.

۲-دستیابی به ستانده های مورد انتظار.

۳-منابع مطلوب.

ساختار صرفاً یک ساز و کار هماهنگی نیست.

مبانی نظری ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی

در این بخش مبانی نظری ساختار سازمانی در طی سالهای نوین در مطالعات ISI مورد بررسی قرار می گیرد.

مانتریو و همکاران در سال ۲۰۲۰

در مطالعه خود در خصوص ساختار سازمانی به بررسی ایمنی در عملیات پرداخت. این محققین اثبات کردند که سطح ساختار سازمانی با میزان خطر موجود در یک فعالیت میدانی ارتباط دارد. این مطاله اثبات کرد که یک ساختار سازمانی غیرمتمرکز، سطح مدیریت مخاطرات را تحت تاثیر قرار می دهد. ساختار سازمانی سبب تغییر سطح تمرکز در خصوص ایمنی عملیات می شود. این حالت خطر اتفاقات عملیاتی را کاهش می دهد. زمانی که یک ساختار سازمانی تقویت می شود، میزان تصمیم گیری بهبود می یابد و خودمختاری مدیریتی بهبود می یابد. این محققین اثبات کردند که ساختار سازمانی چند بعد را در ایمنی عملیاتی سازمان تقویت می کند. این عناصر عبارتند از:

۱-کنترل تمرکز.

۲-استقلال در تصمیم گیری.

۳-استقلال در ریسک سازمانی.

۴-توانایی سریع شناخت مساله.

۵-ارایه راه حل های مناسب.

۶-توانایی حل سریع مساله.

قلمرو میدانی مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعه مانتریو و همکاران در سال ۲۰۲۰

این محققین نظریه خود در خصوص ساختار سازمانی را در شرکت های نفت و گاز بررسی می شود. محیط عملیاتی این نظریه انگلستان و شرکت های مستقر در شهر لندن بود. نظریه این محققین اثبات کرد که ساختار سازمانی در شرکت های فعال در حوزه عملیاتی-میدانی سبب تعادل تولید می شود. ساختار سازمانی متمرکز با کاهش هزینه ها سطح مدیریت را بهبود می دهد. علت این امر در مهندسی و کارشناسی فنی پروژها در چنین شرکت هایی است.

ساختار سازمانی قوی معمولا مسئولیت برنامه های ایجاد شد در سازمان را کاهش  می دهد و هزینه ها اشتباهات فنی را تقلیل می دهد. علت این امر تکرار مداوم چک لیست مرتبط با اجرای هر مرحله از پروژه بود. از سوی دیگر تقویت ساختار سازمانی در نهایت ایمنی را بهبود داده و با تغییر در فرایند اجرای پروزه هزینه های مرتبط با آن را تعدیل می کند. این مطالعه نظریه خود را براساس چند هدف پیگیری می کند. این اهداف عبارتند از:

۱- شناسایی ویژگیهای ساختاری معمولی.

۲-ایمنی بالاتر برای ایجاد پروژه ها.

۳-تسهیل فرآیندهای تصمیم گیری.

۴-افزایش احتمال خلق عملکرد سازمانی.

مبانی نظری ساختار سازمان یژولمن در سال ۲۰۲۰مبانی نظری ساختار سازمانی

ژولمن در سال ۲۰۲۰ در مبانی نظری ساختار سازمانی موضوع ایمنی و فرهنگ ایمنی را بررسی کرد.

وی اثبات کرد که ایمنی و فرهنگی ایمنی بر ساختار سازمانی اثر دارند. ایمنی در این حالت سبب ایجاد سردرگمی می شود. این مطالعه در دیدگاه خود به ایمنی و فرهنگ ایمنی پرداخت. در این حالت تجزیه و تحلیل سازمانی بهبود یافت و سبب شد که باهام و سردرگمی بیشتری دیده شود. این موضوع سبب شد که ساختار سازمانی نیاز به استفاده از فرهنگ ایمنی را در خود ببنید. همچنین این مطالعه اثبات کرد ساختار سازمانی معمولا یک رابطه علی را خواهد ساخت.

ژولمن محوریت نظریه خود را براساس فرهنگ ایمنی در سازمان بررسی کرد.

این رابطه علی به عناصر درونی سازمان بستگی دارد. زمانی که یک سازمان بتواند عناصر درونی خود را نظم دهد. آنگاه می تواند رابطه علی و معلولی را بهبود دهد. این موضوع سبب می شود که ساختار سازمانی با عنصر پیچیدگی بهبود یابد. این موضوع سبب می شود که ساختار در بسیاری از موارد به عناصر ساختاری بستگی داشته باشد. این عناصر معمولا براساس قواعد، نقش ها، خطوط عملکردی  شکل می گیرد. حدود اختیارات نیز در این امر اثرگذار است. همچنین حمایت های هنجاری نیز می تواند آن را بهبود دهد.

مبانی نظری ساختار سازمانی نکووی و پینتو ۲۰۱۹

نکووی و پینتو در سال ۲۰۱۹ نظریه ساختار سازمانی خود را بر اساس ابعاد فساد درونی سازمانی موردبحث قراردادند. نظریات آن‌ها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارت‌اند از فساد اداری و اجتماعی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مؤلفه‌ها بر ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در بریتانیا ارائه‌شده است. این محققین اثبات کردند ساختار سازمانی مناسب دو جنبه را باید بهبود دهد. این دو جنبه عبارتند از:

۱-بهبود فساد سازمانی.

۲-بهبود سرایت اجتماعی.

این محققین اثبات کردند ساختار سازمانی مناسب، فساد سازمانی را کاهش می دهد. این بهبود در نهایت سطح سرایت اجتماعی را تغییر می دهد. جلوگیری از گسترش فساد در یک سازمان به رده های آن مربوط می شود. زمانی که رده های سازمانی به خوبی تنظیم نشود. این انتظار است که فساد رخ دهد. در این حالت ساختار سازمانی با بهبود رده ها سطح فساد را محدود می کند. زمانی ساختار سازمان  بهبود می یابد، عنصر کار با ارزش رخ می دهد.

به عبارتی یک ساختار مناسب کارکنان را در موقعیت های شغلی مناسب قرار می دهد. این موقعیت های شغلی سبب بهبود تعهد سازمانی می شود. به عبارتی موقعیت های شغلی مناسب سبب افزایش ارزش آفرینی در کار می شود. زمانی کارکنان احساس ارزشمندی نمایند، احتمال رخداد فساد تحت تاثیر قرار می گیرد. این محققین اثبات کردند که هرچه ساختار سازمانی ساده تر باشد. آنگاه می توان انتظار داشت که سطح فساد سازمانی کمتر باشد. ساختارهای پیچیده استعداد بیشتری برای گسترش فساد در سازمان را ایجاد می کنند. این محققین برای بررسی نظریه خود چهار عنصر را بررسی کردند. این چهار عنصر عبارت بودند از:

۱-فرهنگ سازمانی.

۲-موقعیت شغلی.

۳- تمایل کارکنان به فساد.

۴-تعداد افراد در یک ساختار سازمانی.

مبانی نظری ساختار سازمانی یه اندسون و همکاران ۲۰۲۹

اندرسون و همکاران در سال ۲۰۱۹٫ مبانی نظری ساختار سازمانی را براساس ابعاد انعطاف پذیری سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ریسک سازمانی، همکاری سازمانی و توزیع قدرت و کنترل. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در سوئد ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی الکسیو و همکاران  در سال ۲۰۱۹٫

نظریه ساختار سازمانی خود را بر اساس ابعاد انرژی سازمانی موردبحث قراردادند. نظریات آن‌ها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارت‌اند از جذب و اعمال دانش از محیط. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مؤلفه‌ها بر ساختار سازمانی دارای تائید خواهند بود. این مطالعه استدلال می کند زمانی که سازمان نیاز به تغییرات عمیق را در خود حس کند نیاز به ایجاد یک ساختار سازمانی نوین دارد. تغییرات عمیق در یک سازمان به دلیل تغییر تکنولوژی روی می دهد.

به عبارتی تغییر تکنولوژی تغییرات اجباری را به سازمان تحمیل  می کند. و سازمان باید توانایی دفع این تغییرات اجباری را کسب نماید. توانایی سازمان برای دفع این تغییرات به توانایی آن در جذب و کاربرد دانش باز می گردد. به عبارتی زمانی که سازمان ظرفیت جذب دانش را بهبود می دهد، یعنی ساختار بهتری می سازد. این ساختار سازمانی بهتر می تواند به موفقیت بیشتر سازمان در برابر تغییرات تکنولوژیکی بیانجامد.  از نظر این محققین ساختار سازمانی، توانایی شرکت برای انتخاب فناوری بهتر را بهبود می دهد. به عبارتی با انتخاب ساختار سازمانی مناسب تغییرات بازار به نفع شرکت خواهد بود.

فونسیکاو همکاران در سال ۲۰۱۹٫

نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد وضعیت مطلوب سازمان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سرمایه انسانی و نوآوری. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در پرتقال ارایه شده است.

جدول خلاصه مبانی نظری ساختار سازمانی برای سال ۲۰۱۹

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۸

سن کریستین و همکاران در سال ۲۰۱۸٫مبانی نظری ساختار سازمانی را براساس ابعاد مزایا، معایب ساختار سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  عناصر، تخصص، فعالیت ها سازمانی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.مبانی نظری ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی

.

چو و همکاران در سال ۲۰۱۸٫

مبانی نظری ساختار سازمانی را براساس ابعاد هماهنگ سازی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری سازمانی و رویکرد سیاسی و تجاری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۷

فاس  وهمکاران در سال ۲۰۱۷٫ مبانی نظری ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  سازمان های اقلیت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نگرش، نابرابری و حمایت. سازمانی این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است. شیبایام و همکاران در سال ۲۰۱۷ مبانی نظری ساختار سازمانی را براساس ابعاد حمل و نقل عمومی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تکامل ساختار. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اتریش ارایه شده است.

 

نمونه ای از منابع فارسی

نجاری، سارا (۱۳۹۷). بررسی همسویی ساختار سازمانی با نوع قدرت حاکم در سازمانهای دولتی (مورد مطالعه در شرکت ارتباطات زیرساخت)، نخبگان علوم و مهندسی، شماره ۱۲، ص ۱۳-۲۷٫

طاهری، عبدالمحمد؛ طهماسبی پور، نجف؛ صادقی کهمینه، معصومه (۱۳۹۷). بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره ۳۵، ص ۲۰۱-۲۲۰٫

نمونه ای منابع لاتین

Schulman, P. R. (2020). Organizational structure and safety culture: conceptual and practical challenges. Safety science, 126, 104669.

Andersson, T., Cäker, M., Tengblad, S., & Wickelgren, M. (2019) Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures. Scandinavian Journal of Management, 35(1), 36-4

Nekovee, M., & Pinto, J. (2019). Modeling the impact of organization structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 522, 339-349.

Richter, N. F., Schlaegel, C., Midgley, D. F., & Tressin, T. (2018). Organizational structure characteristics’ influences on international purchasing performance in different purchasing locations. Journal of Purchasing and Supply Management, 100523.

Fath, S., Proudfoot, D., & Kay, A. C. (2017). Effective to a fault: Organizational structure predicts attitudes toward minority organizations. Journal of Experimental Social Psychology, 73, 290-297.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.