مبانی نظری ساختار سازمانی | مطالعات ISI و پژوهشی

امتیاز 5.00 ( 2 رای )

در حال بارگذاری
5 ژوئن 2019
ورد قابل ویرایش
108 کیلوبایت
10 صفحه
1130 بازدید
۶,۹۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی در این فایل مورد آموزش قرار می گیرد.

به روز رسانی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ساعت ۰۹:۰۰تعداد صفحات:۱۰  صفحه

مورد به روز رسانی– جدول خلاصه مبانی نظری در فایل ورد

بخش زیادی از فایل مبانی نظری ساختار سازمانی قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

مفهوم ساختار سازمانی

مفهوم ساختار سازمانی در مطالعات مدیریت مورد توجه می باشد.

ساختار سازمانی یک مفهوم در مدیریت است که رویکردهای انعطاف پذیری را برای بهبود ساختار سازمان مورد بررسی قرار میدهد. (اندرسون، ۲۰۱۹). این موضوع معمولا رویکرد جامعی در بخش مدیریت را طلب می کند. رهبران سازمان برای بهبود روند سازمانی نیاز به ایجاد ساختاری مستحکم دارند. ساختار سازمانی یک زنجیره بین مولفه های بهبود سازمان ایجاد می کند. یک ساختار سازمانی مستحکم سبب بهبود فرهنگ سازمانی می شود. بهبود ساختار سازمانی میزان فساد را کاهش می دهد. این مفهوم در نهایت سبب بهبود عملکرد مدیران می شود. هر چه سازمان ساختار منظم تری داشته باشد، آنگاه تخلفات کمتری در آن صورت می گیرد.(نکوو و پینتو، ۲۰۱۹).

طراحی مناسب ساختار سازمانی، در نهایت منجر به بهبود انتقال دانش در ساختار سازمان می شود. این موضوع مورد تایید الکسیو و همکاران (۲۰۱۹) مورد تایید قرار گرفت.

ادامه مفهوم ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی

این مفهوم به الگوهای تعاملی در بین کارکنان و همچنین سلسله مراتب سازمانی باز می گردد. ساختار سازمانی معمولا تحت تاثیر مولفه ای مفهم قرار دارد. این مولفه عبارت است از قدرت بخش های مختلف سازمانی قرار دارد. این قدرت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش های مختلف سازمان اثر می گذارند.

همچنین این قدرت روابط بین کارکنان را نیز در بر می گیرد.

ساختار سازمانی به طور کلی یک الگوی تعاملی است که جهت دهی رفتار سازمانی را منجر می شود. در این زمینه نجاری (۱۳۹۷) بیان می دارد که ساختار سازمانی از طریق طراحی الگوهای تعاملی، زمینه کنترل اعمال افراد را فراهم می نماید. همچنین ساختار سازمانی تحت کنترل رفتارهای کارکنان تغییر می کند. وی بیان می دارد که  از آنجا که قدرت منبع پیشبینی و کنترل رفتارهای دیگران می باشد. می توان گفت ساختار بر قدرت تأثیر دارد. ساختار و قدرت در تعامل با یکدیگر از هم تأثیر می پذیرند و در عین حال بر هم تأثیر می گذارند.

مبانی نظری ساختار سازمانی

ساختار سازمانی معمولا با شرایط و پیچیدگی های گوناگونی همراه است.

این موضوع تعریف دقیق و شفاف آن را به عنوان یک الگوی تعاملی دچار مشکل می کند. ساختار سازمانی معمولا موضوعی است که در شرکت های تجاری برجسته می شود. در این زمینه امجدیان و همکاران (۱۳۹۷)  بیان می دارد که تجارت، کسب و کار و تولید در دوران کنونی از چنان ناپایداری و پیچیدگی برخوردارند.  این موضوع سبب شد بسیاری از سازمان ها برای بالا بردن توانمندی فعالیت گروهی را محقق سازند.

ادامه مفهوم ساختار سازمانی

داورپناه و همکاران (۱۳۹۷) بیان می دارند که ساختار سازمانی یک ابزار مدیریتی است.مبانی نظری ساختار سازمانی

ساختار برای سازمان حیاتی است. به طوری که برای رسیدن به آن تلاش زیادی می کنند. ساختار سازمانی تکاملی برای ابزار دستیابی به هدف است . از این رو ساختار سازمانی به عنوان یکی از فنون مدیریت محسوب می شود. و اثرات شگرفی بر اعضای سازمان دارد. داور پناه و همکاران (۱۳۹۷) نیز نظریه امجدیان و همکاران را تایید می کنند. آنها بیان می دارند رفتار کارکنان می تواند طراحی ساختار سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. پس با توجه به ساختار سازمانی نیز می‌توان نوع رفتار کارکنان را توجیه یا پیش‌بینی کرد. به عبارتی روابط ساختاری که در سازمان بین افراد به وجود می‌آید بر نوع رفتار آنها اثر می گذارد.

ادامه مفهوم ساختار سازمانی

مبانی نظری ساختار سازمانی

ساختار سازمانی خود مخلوق فعالیت‌های کارکنان و از طرف دیگر بستر فعالیت های آنها را تشکیل می‌دهد. ساختار سازمانی تحت تاثیر چند مولفه قرار دارد که عبارتند از:

۱-خلاقیت.

۲-نوآوری

۳-برخورداری از بهترین کارمندان.

در صورت فراهم نبودن آن خلاقیت و نوآوری های در سازمان حاصل نخواهد شد و برخورداری از بهترین کارکنان، بهره چندانی برای سازمان نخواهند داشت. ساختار سازمانی یکی از اجزای مهم تعیین کننده کارایی هر سازمان محسوب می شود.

تعریف ساختار سازمانی تحت تاثیر موضوعات دیگری نیز قرار دارد. به عنوان مثال طاهری و همکاران (۱۳۹۷) نظریه در این زمینه ارایه می دهند. آنها بیان می دارند که ساختار سازمانی تحت تاثیر برخی مولفه ها است. این مولفه ها در زیر ارایه شد.

۱- چهارچوب روابط کارکنان.

۲-فرایندهای عملیاتی سازمان.

مزایای ساختار سازمانی

استفاده از ساختار سازمانی صحیح بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب میشود. این موضوع مزایایی را به دنبال دارد که عبارتند از:

۱-استفاده از نظام اداری مناسب.

۲-دستیابی به ستانده های مورد انتظار.

۳-منابع مطلوب.

ساختار صرفاً یک ساز و کار هماهنگی نیست.

مبانی نظری ساختار سازمانی

این موضوع همه ی فرآیندهای سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد. ساختار سازمانی به الگوهای روابط درونی سازمان، اختیار و ارتباطات دلالت دارد. این مفهوم روابط گزارش دهی، کانال های ارتباط رسمیو تفویض اختیار تصمیم گیری را روشن می کند.

مبانی نظری ساختار سازمانی

در این بخش مبانی نظری ساختار سازمانی در طی سالهای نوین در مطالعات ISI مورد بررسی قرار می گیرد.

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۹

نکووی و پینتو در سال ۲۰۱۹٫

نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  فساد درونی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از فساد اداری و اجتماعی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در بریتانیا ارایه شده است.

اندرسون و همکاران در سال ۲۰۱۹٫

نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد انعطاف پذیری سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ریسک سازمانی، همکاری سازمانی و توزیع قدرت و کنترل. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در سوئد ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی

ادامه مبانی نظری سال ۲۰۱۹

الکسیو و همکاران  در سال ۲۰۱۹٫

نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد انرژی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جذب و اعمال دانش از محیط. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در هلند ارایه شده است.

ویل و همکاران در سال ۲۰۱۹٫

نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد شبیه سازی کامپیوتری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از معماری سازمانی، تصمیم گیری و عملکرد سازمانی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در آلمان ارایه شده است.

فونسیکاو همکاران در سال ۲۰۱۹٫

نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد وضعیت مطلوب سازمان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سرمایه انسانی و نوآوری. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در پرتقال ارایه شده است.

جدول خلاصه مبانی نظری ساختار سازمانی برای سال ۲۰۱۹

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۸

ریچتر و همکاران در سال ۲۰۱۸٫

نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خرید بین المللی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعدیل کننده محیط، عملکرد خرید. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در فرانسه ارایه شده است.

سن کریستین و همکاران در سال ۲۰۱۸٫مبانی نظری ساختار سازمانی

نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد مزایا، معایب ساختار سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  عناصر، تخصص، فعالیت ها سازمانی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۸

علی و همکاران در سال ۲۰۱۸٫

نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد ظرفیت جذب مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. ایمبانی نظری ساختار سازمانین ابعاد عبارتند از طراحی سازمانی و مدیریت دانش. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در کره جنوبی ارایه شده است.

چو و همکاران در سال ۲۰۱۸٫

نظریه ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد هماهنگ سازی سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری سازمانی و رویکرد سیاسی و تجاری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۷

فاس  وهمکاران در سال ۲۰۱۷٫

نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  سازمان های اقلیت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نگرش، نابرابری و حمایت. سازمانی این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

شیبایام و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد حمل و نقل عمومی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تکامل ساختار. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در اتریش ارایه شده است.

پوقوسیان و همکاران  در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد محیط مطلوب سازمانی مورد بحث قرار دادند.

نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مراقبت های بهداشتی، تغییر سیاست های دولت و سیاست های محلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در انگلستان ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۷

اسمیت و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خدمات مورد بحث قرار دادند.

نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه کودکان و آژانس های تخصصی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در کانادا ارایه شده است.

مبانی نظری ساختار سازمانی در مطالعات سال ۲۰۱۶

احمدی و همکاران  در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد  روابط ساختاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل کار و کنترل عملکرد. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار هستند. این نظریه در ایران ارایه شده است.

کرال و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد تغییر ساختار سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رانندگان و ارتباطات. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در جمهوری چک ارایه شده است.

گاجدوسیکووا  و همکاران  در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد بازسازی ساختار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مدیریت، فعالیت و تامین مالی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در اسلوواکی ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری ساختار سازمانی در سال ۲۰۱۶

ارنهارت و لئونارد در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد ممیزی های محیطی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از مدیریت زیست محیطی. این نظریه اثبات کرد که مولفه مورد نظر بر  ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

نیسار و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد صنعت انرژی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از نوآوری و طراحی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

نئوبرت و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد نفوذ رهبری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از منافع داخلی و خارجی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی موثر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

ادامه مبانی نظری ساختار سازمانی در سال ۲۰۱۶

رایکوف در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد خودمختاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از برنامه ریزی، کنترل و بودجه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در روسیه ارایه شده است.

کلنر  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد سيستم مديريت مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از منبع واحد اطلاعات و كارايي يكپارچه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر  ساختار سازمانی اثرگذار بودند. این نظریه در اتریش ارایه شده است.

آدس و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه  ساختار سازمانی خود را براساس ابعاد دینامیک سازمانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از  نحوه ساخت و ساز کار و موقعیت های سازمانی. این نظریه اثبات کرد که این مولفه ها بر  ساختار سازمانی دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

 

نمونه ای از منابع فارسی

نجاری، سارا (۱۳۹۷). بررسی همسویی ساختار سازمانی با نوع قدرت حاکم در سازمانهای دولتی (مورد مطالعه در شرکت ارتباطات زیرساخت).

طاهری، عبدالمحمد؛ طهماسبی پور، نجف؛ صادقی کهمینه، معصومه (۱۳۹۷). بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گار بیدبلند.

نمونه ای منابع لاتین

Andersson, T., Cäker, M., Tengblad, S., & Wickelgren, M. (2019) Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures. Scandinavian Journal of Management, 35(1), 36-4

Nekovee, M., & Pinto, J. (2019). Modeling the impact of organization structure and whistle-blowers on intra-organizational corruption contagion. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 522, 339-349.

Richter, N. F., Schlaegel, C., Midgley, D. F., & Tressin, T. (2018). Organizational structure characteristics’ influences on international purchasing performance in different purchasing locations. Journal of Purchasing and Supply Management, 100523.

Fath, S., Proudfoot, D., & Kay, A. C. (2017). Effective to a fault: Organizational structure predicts attitudes toward minority organizations. Journal of Experimental Social Psychology, 73, 290-297.

Bai, W., Feng, Y., Yue, Y., & Feng, L. (2017). Organizational structure, cross-functional integration and performance of new product development team. Procedia Engineering, 174, 621-629

Ahmady, G. A., Mehrpour, M., & Nikooravesh, A. (2016). Organizational structure. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 455-462.

Král, P., & Králová, V. (2016). Approaches to changing organizational structure: The effect of drivers and communication. Journal of Business Research, 69(11), 5169-5174.

Gajdošíková, Z., Gajdošík, T., Kučerová, J., & Magátová, I. (2016). Reengineering of tourism organization structure: The case of Slovakia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 405-412.

.

.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.