انگیزه پیشرفت و اهمیت و نظریات مربوط به آن


در حال بارگذاری
27 اکتبر 2017
قابل ویرایش(WORD)
56 کیلوبایت
15 صفحه
1617 بازدید
۲,۹۰۰ تومان
خرید

انگیزه پیشرفت و اهمیت و نظریات مربوط به آن فایلی در ۱۵صفحه با فونت بی نازنین اندازه ۱۴ فاصله ۱٫۵ می باشد. برای این فایل محدودیت دانلود تا ۳ مرتبه قرار داده شده است. می توانید برای تصمیم گیری بهتر جهت خرید فهرست و منابع فایل را در زیر مشاهده بفرمایید

 

نمایش فهرست و منابع فایل (در صورت عدم نمایش ctrl+F5 را فشار دهید)

توضیحات

این مطالعه به بررسی انگیزه پیشرفت و اهمیت و نظریات مربوط به آن می پردازد.در این مطالعه موضوعاتی نظیر مفهوم انگیزه پیشرفت، اهمیت انگیزه پیشرفت، نظریات انگیزه پیشرفت و همچنین زمینه های انگیزه پیشرفت بحث می شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. یافته های مطالعه نشان می دهد که انگیزه پیشرفت یک عنصر بسیار مهم در بهبود رفتار سازمانی و همچنین پیشرفت افراد خصوصا در دوره های نوجوانی می باشد. مهمترین عنصر مورد توجه در انگیزه پیشرفت به توانایی فرد در غلبه بر موانع باز می گرددکه نشان می دهد تفاوت در انگیزه های افراد سبب تفاوت در سطح موفقیت های شخصی و اجتماعی آنها می شودو انگیزه پیشرفت تحصیلی، انگیزه پیشرفت شغلی و انگیزه های پیشرفت شخصی مهمترین انواع آن می باشد. انگیزه پیشرفت پیشرفت دارای زمینه های بسیاری می باشد اما در مجموع می توان بیان داشت چگونگی شکل گیری طرز تفکر یک فرد در دوران نوجوانی به مقدار زیادی می تواند بر انگیزه پیشرفت وی در دوره های بعدی زندگی اثرگذار باشد.این مطالعه نشان می دهد که انگیزه پیشرفت عنصری مهم در تصمیم گیری در جهت اهداف است و بارزه مشخص آن تعیین چگونگی غلبه بر مشکلات می باشد. در انگیزه پیشرفت افراد سعی می کنند راهکارهایی برای غلبه بر مشکلات بیابند و از این طریق مشکلات خود را حل نمایند. انگیزه پیشرفت در افراد دارای نظریات متنوعی است که به صورت اجمالی در این مطالعه بیان شده است. در این مورد می توان نظریه اثرگذار ساختاری را بیان نمود همچنین نظریه شناختی یادگیری و نظریه اسناد نیز از موارد مطرح در خصوص انگیزه پیشرفت می باشند. نظریه عملکرد و نظریه اهداف نیز امروزه برای بیان انگیزه پیشرفت به کار می رود. علاوه بر این نظریه اثرگذاری طبقه بندی اجتماعی در این خصوص بیان می دارد که طبقه بندی اجتماعی افراد می تواند بر شکل گیری انگیزه پیشرفت در آنها اثرگذار باشد. همچنین برای خلق انگیزه های پیشرفت در افراد باید به زمینه های پیدایش آن نیز توجه کرد. زمینه های پیدایش انگیزه پیشرفت نشان می دهد که اولین دوره های شکل گیری هدف و ساختار هدف برای پیشرفت در دوران نوجوانی شکل می گیرد و این پایه ریزی در ادامه زندگی براساس آن چیزی دنبال می شود که در دوران نوجوانی شکل گرفته است و اغلب انگیزه پیشرفت ابتدا به صورت پیشرفت تحصیلی خودنمایی می کند.

انگیزه پیشرفت

انگیزه پیشرفت و اهمیت و نظریات مربوط به آن

انگیزه پیشرفت‌ به‌ مفهوم انگیزه غلبه بر موانع‌ و مبارزه‌ با آنچه‌ که‌ به‌ دشوار بودن شهرت دارد،است. (سیف‌،۱۳۷۹ :۸۰)پژوهش‌های انجام شده در زمینه انگیزه‌ پیشرفت نشان می‌دهد که افراد‌ از‌ لحاظ انگیزه تفاوت‌های‌ زیادی دارند و این‌ تفاوت‌ها ناشی از عواملی‌ هستند‌ که باعث‌ افزایش یا کاهش‌ انگیزه‌ می‌شود.یکی از حوزه‌های انگیزه‌ پیشرفت،حوزه تحصیلی و انگیزه پیشرفت تحصیلی است.”شغل‌ مناسب‌،زندگی‌ ایده‌آل و شناخت صحیح از جامعه از عوامل‌ موثر بر انگیزه پیشرفت تحصیلی هستند.(ترخان‌،۱۳۷۲: ۸۱) اتکینسون،روان‌شناس اجتماعی آمریکا،معتقد‌ است‌: «تامل و تفکر‌ در‌ مورد‌ آینده،کسب شغل و مهارت‌ و جایگاه‌ اجتماعی-اقتصادی مناسب از عوامل موثر بر انگیزه پیشرفت‌ تحصیلی است.» در‌ این میان،می‌توان‌ بیان داشت که‌ شغل‌ و آینده‌ شغلی‌ و نگرش‌ به بازار کار‌ در‌ دنیای نه چندان دور(زمان بعد از تحصیل)می‌تواند یکی از عوامل اصلی و موثر بر انگیزه‌ پیشرفت‌ تحصیلی‌ باشد. یکی از محرک‌های اساسی در مورد انتخاب رشته و انگیزه پیشرفت در آن رشته،کسب‌‌ درآمد‌ و احراز‌ شغل مناسب و آمادگی حرفه‌ای است‌در زمینه انگیزه شغلی و عوامل‌ موثر‌ بر‌ آن یا انگیزه پیشرفت‌ تحصیلی و عوامل موثر بر‌ آن‌ وجود دارند، دانشجویان نیز کسب‌ شغل مناسب و بازار کار ایده‌آل‌ از‌ عوامل‌ اصلی در انتخاب‌ رشته و انگیزه پیشرفت استشغل‌ مناسب‌ را یکی از عوامل موثر انگیزه پیشرفت‌ عنوان کرد(خجیر، ۱۳۸۷: ۶۱) یکی از مباحث مورد علاقه روانشناسان تربیتی انـگیزه‌ پیشرفت‌ است. اسلاوین (۲۰۰۶) بیان می‌دارد که منظور از انگيزه پيشرفت يا انگيزش موفقيت‌ “ميل‌ يا‌ اشتياق براي كسب موفقيت وشركت در فعالیتي نهايي است كه موفقيت در‌ آن‌ ها‌ به كوشش و توانايي شخص وابسته اسـت.” افـراد با انگیزه پیشرفت بالا برای حل مشکلات‌ و رسیدن‌ به‌ موفقیت بسیار کوشا هستند. افراد دارای انگیزه پیشرفت، زمانی که در کاری شکست می‌خورند‌ دست‌ از تلاش برنمی‌دارند و برای رسیدن به موفقیت تلاش مـی‌کنند. همچنین‌ انگیزه‌ پیشرفت از متغیرهایی است که می‌تواند بر خلاقیت افراد اثرگذار باشد

انگیزه پیشرفت

مساله انگیزه یپشرفت به طور نظری در سال ۱۹۳۸ و براساس تئوری موری مطرح شد. این نظریه بیان می دارد انگیزه پیشرفت کاملا بر مبنای ویژگی های شخصیتی افراد شکل می گرد. موری تا حدودی تحت تاثیر رفتارگرایی قرار داد که در آن دوره در روانشناسی آمریکا بسیار مطرح شده بود. وی بیان می دارد که نیازها یک جنبه پر انرژی برای انتخاب و همچنین انجام فعالیت های نیروی انسانی در سازمان می باشد. به عنوان مثال یک پزشک انگیزه بسیاری بالایی برای درمان بیماران خود دارد که برگرفته از نیاز به پیشرفت و مطرح شدن به عنوان یک فرد متخصص می باشد. موری در این زمینه معتقد است که انگیزه پیشرفت با درونی سازی نیازها و خواسته های افراد شکل می گیرد و ممکن است ریشه در ضمیر ناخودآگاه فرد داشته باشد. نیاز ها و خواسته ها دو جنبه اصلی شکل گیری انگیزه پیشرفت در افراد می باشد. نیازها معمولا واقع گرایانه تعیین می شوند و خواسته های افراد بیشتر جنبه فانتزی و آرزوهای آنان را در بر می گیرد. موری همچنین در ارایه نظریه پیشرفت شخصی خود تا حدودی وابسته به عملکرد ضمیر ناخودآگاه فروید بوده است. اتکینسون ۱۹۹۲ پیامدهای کاربردی بالقوه برای بهره وری در سازمان را تحت تاثیر انگیزه های پیشرفت کارکنان سازمانی می داند. این رویکرد برگرفته ای دیدگاه ماکس وبر (۱۹۵۸) می باشد که اخلاق کاری را مهمترین عامل در پیشرفت کسب و کار و توسعه ساختاری سازمان می داند. این موضوع براساس دیدگاه اتکینسون ۱۹۹۲ یکی از نیازهای بیولوژیک انسان است. معیارهای عملکرد در آزمون های مختلف آزمایشگاهی و دستاوردهای دانشگاهی نشان مید هد که عملکرد شغلی، شیوه های آموزش و اثربخشی رهبری و حتی رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به شدت تحت تاثیر شکل گیری انگیزه پیشرفت در کارکنان می باشد. انگیزه پیشرفت یکی از عناصر مهم در مدارس می باشد که اولین گام برای بهبود کیفیت آموزش می باشد. اهمیت تغییرات فرهنگی در تعیین قدرت اجتماعی می تواند بر شکل گیری انگیزه های شخصی افراد اثر گذار باشد.  استیونس و تروسس (۱۹۸۵) نشان دادند که ویژگی های شخصیتی افراد را می توان براساس نظریه موری استنباط کرد و این ویژگی های شخصیتی بر شکل گیری انگیزه پیشرفت در کارکنان اثرگذار است. مناقشات پیرامون اندازه گیری تغییرات انگیزه موفقیت در کارکنان یکی از مسایل مهم در ارتباطات سازمان می باشد. این مولفه تحت تاثیر اندازه گیری ویژگی های شخصیتی، شناخت نوع انگیزه و تجزیه و تحلیل مربوط به سن افراد دارد. مطالعات انگیزشی نشان می دهد که مردم در طول زندگی خود براساس تجاربی که به دست می آورند اقدام به انتخاب نیازها و خواسته های خود کرده و به طور مشخصی انگیزه های خود را برای پیشرفت تعیین می کنند. به عنوان مثال زمانی که افراد در مشکلات مادی و مالی زیادی قرار می گیرند براساس ویژگی های شخصیتی خود ممکن است از آن یه پل برای تولید انگیزه شخصی استفاده نمایند و یا به طور کلی از زندگی ناامید شوند و خواسته و نیازهای اصلی خود را فراموش کنند، مقاومت در برابر مشکلات یکی از فاکتورهای مهم در اندازه گیری انگیزه موفقیت شخصی در افراد می باشد.

انگیزه پیشرفت

این انگیزه در مراحل مختلف زندگی و با عبور از نوجوانی و شروع بزرگسالی تغییر می کند و یک روند با ثبات را طی نمی کند. انگیزه و ویژگی های شخضیتی افراد در دوران بزرگسالی همواره توسط مطالعات تجربی مورد بررسی قرار گرفته است و این مطالعات با تنوع نتایج دارای اشتراکاتی هستند و مهمترین آن را می توان ارتباط بین انگیزه و ویژگی های شخصیتی دانست. به طوری که افراد با ویژگی های شخصیتی قوی تر که از اعتماد به نفس بالاتری برخوردارند معمولا انگیزه پیشرفت بالاتری را تجربه می کنند. این موضوع خصوصا در سازمان های دانش محور بیشتر دیده می شود. در این سازمان ها مدیریت دانش به طور مجموعه ای اشتراکات اطلاعاتی سبب می شود انگیزه کارکنان برای پیشرفت بیشتر شده و رده های سازمانی بالاتر را به راحتی تجربه نمایند. ساختار صفت های شخصیتی افراد در طی زمان تعیین کننده میزان انگیزه و ابزار اندازه گیری آنها می باشد. گرچه برخی از انگیزه ها با ثبات نیستند اما به طور کلی می توان بیان داشت انگیزه و میزان و شدت آن در کارکنان سازمانی از یک مرحله به مرحله بعدی تغییر می کند و معمولا کارکنان با کسب موفقیت های اولیه دارای سطوح بالاتری از انگیزه پیشرفت در سازمان می شوند. این موضوع بدون در نظر گرفتن نقش رهبری قابل بررسی نیست. رهبری سازمان با رویکرد اثربخشی معمولا می تواند به طور کاملا مشخصی مسیری برای انگیزه کارکنان ایجاد نماید. رهبری در سازمان های دانش محور یکی از نمونه های بسیار مشخص و مورد توجه در بررسی انگیزه پیشرفت می باشد. سازمان های دانش محور به شدت به دنبال ارتقا کارکنان دانشی خود هستند و رهبری اثربخش در این سازمان ها به طور قابل توجهی تحت تاثیر شکل گیری مفهوم انگیزه پیشرفت قرار دارد. سازمان هایی که انگیزه پیشرفت بالاتری برای کارکنان خود ایجاد می کنند معمولا رهبران قدرتمند تری در بازار ایجاد کرده و سهم قابل توجهی از بازار را به طور مشخص به دست می آورند. این موضوع زمانی بیشتر برجسته می شود که می بینیم کارکنان دانش در سازمان های با انگیزه پیشرفت بالا از سوی رهبری معمولا تولیدات خلاقانه تری ارایه می دهند و خدمات را با کیفیت بهتر و هزینه های پایین تر تولید می نمایند. این نوع رفتار سازمانی باعث می شود که وفاداری در سازمان رشد کرده و ارتباطات سازمانی بهبود یاد که در نهایت منجر به تعهد سازمانی بیشتر و بهبود عملکرد و بهره وری می شود. در سازمان های سهامی این موضوع قابل توجه است، تغییر بازده سهام ناشی از عملکرد بهتر کارکنان دانش معمولا انگیزه های پیشرفت در آنان را رشد خواهد و به به تبع آن مجدد شاهد تولیدات با کیفیت بالاتری هستیم که منجر به افزایش ارزش ویژه شرکتی برای آنان می شود. در همه موارد که صفات و ویژگی های شخصیتی افراد مورد بررسی قرار می گیرد هنوز هم موضوع نظریه موری مورد توجه می باشد و پایه آن را به رابطه بین نیازها و خواسته افراد ارتباط می دهند. خواسته های افراد اگرچه به تنهایی تعیین کننده مسیر شغلی آنها نیست اما بخش قابل توجهی از درگیری های کاری آنها را ایجاد می کند و چنانچه بتوان توسط مدیریت سیستم آن را جهت دهی کرد انتظار بر این است که انگیزه پیشرفت در سازمان به طور قابل توجهی بالاتر رفته و بهبود ساختار سازمانی را شاهد باشیم.

انگیزه پیشرفت

۱-۱- زمینه های انگیزه پیشرفت

زمینه های انگیزه پیشرفت را باید در نوجوانی جستجو کرد. نوجوانی دورانی است از لحاظ بیولوژیکی، شناختی، اجتماعی، شناختی فرد تغییر می کند و زمینه های ورود به عصر بزرگسالی فراهم می شود.در این حالت تغییرات جسمی، اجتماعی و احساسی در نوجوان رخ می دهد و این تغییرات به میزان زیادی انگیزه های وی از پیشرفت در زندگی را شکل دهی می نماید(رفرنس در فایل قابل خریداری) انگیزه پیشرفت در این دوره و شکل گیری آن به اهداف و ساختارهای هدف در یادگیری و دستیابی به موفقیت برای دانش آموزان بستگی دارد. ترکیب این دو مولفه با یکدیگر نتایج یادگیری را به همراه دارد و هدف شخصی فرد را نشان می دهد. تحلیل یافته های پژوهشی نشان می دهد که ساختار هدف در شکل گیری میزان انگیزه پیشرفت در فرد اثرگذار است و این موضوع در دوران نوجوانی و در دانش آموزان شکل اولیه به خود می گیرد. طبقه بندی اهداف غالبا به صورت عملکردی یا تمرکزی شکل می گیرد. در انگیزه پیشرفت یک ساختار هدف به موضوع تسلط به یادگیری اشاره می کند و شیوه های آموزشی روش ارزیابی و برقراری ارتباط به شمار می رود. یادگیری و فهم به طور معناداری به بهبود شخصی و معیارهای ارزشی فرد منجر می شود و در محیط یادگیری به عنوان بهبود پیشرفت محسوب می شود. یادگیری به عنوان وسیله ای برای دستیابی به شناخت ارزش و پاداش شناخته می شود(رفرنس در فایل قابل خریداری)

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.