مبانی نظری رضایت شغلی | مطالعات ISI و پژوهشی


در حال بارگذاری
21 جولای 2019
ورد قابل ویرایش-WORD
28 کیلوبایت
7 صفحه
1321 بازدید
۱۹,۹۰۰ تومان
خرید

به روز رسانی مشابهت یابی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰–ساعت ۰۸:۱۷

مبانی نظری رضایت شغلی یک فایل با مشابهت یابی قابل قبول در پایگاه سمیم نور است. بنابراین می توان با آرامش و اطمینان خاطر برای فصل دوم پایان نامه آن را به کار برد. مبانی نظری رضایت شغلی بر مبنای آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علم به موجب تصویب نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۳۰ هیئت دولت و براساس خدمات متعارف ارایه شده در ماده ۱ این قانون بود. به عبارتی این فایل براساس اصول ترجمه از مقالات، تایپ نگارش و در فایل ورد آماده شد.

برای اطمینان از عدم وجود محتوای متقلبانه مشابهت‌یابی (همانند جویی) در پایگاه سمیم نور و با تاریخ و نام یک شخص حقیقی در فایل نهایی به صورت ضمیمه قرار گرفت. همچنین تصویری از نتیجه مشابهت یابی در تصاویر محصول قرار دارد.

مشابهت یابی این فایل کمتر از ۴ درصد بود.

مبانی نظری رضایت شغلی

بخش زیادی از متن  فایل مبانی نظری رضایت شغلی قابل خریداری در اینجا به صورت رایگان نمایش داده شده است.

مبانی نظری رضایت شغلی

در این محصول مبانی نظری رضایت شغلی مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم رضایت شغلی

رضایت شغلی یکی از متغیرهای اثرگذار بر سازمان است.

مبانی نظری رضایت شغلی

این متغیر سعی می کند توضیحی در خصوص تعامل بین کارکنان در سازمان ارایه دهد. برای توضیح می توان گفت کارکنان با رضایت شغلی بالا معمولا تعامل بهتری با هم دارند. منظور از تعامل در اینجا هر نوع ارتباط درون سازمانی است که منجر به بهبود شرایط شرکت می شود. مدیران می دانند بالا بردن رضایت شغلی در کارکنان به معنی افزایش اثرگذاری محصول بر مشتری است(وانگ و همکاران، ۲۰۲۰).

آنها می دانند زمانی کارکنان از رضایت شغلی بالاتری برخوردار باشند، نفوذ بیشتری بر مشتریان دارند. مدیران رضایت شغلی را مانند یک مکانیسم تعریف می کنند. چرا که این متغیر در نهایت طی یک فرایند سه مرحله ای سطوح کار در سازمان را بهبود می دهد. این سه مرحله در صورتی که در راستای هم باشند، سطح بهتری از فعالیت در سازمان را رقم می زنند. به عبارتی می توان گفت که مفهوم رضایت شغلی به این سه مولفه بستگی دارد. زمانی یک سازمان بتواند این سه مولفه را خلق نماید، یعنی توانسته است رضایت شغلی کارکنان خود را تضمین نماید. این سه مرحله عبارتند از(وانگ و همکاران، ۲۰۲۰):مبانی نظری رضایت شغلی

۱-بهبود سطوح ارزشیابی کلی.

۲-بهبود سطوح تجربه عاطفی کارکنان.

۳-بهبود سطوح تعهد و اعتقاد کارکنان به اهداف سازمانی.

نکته رضایت شغلی به مولفه های زیادی بستگی دارد.

همچنین رضایت شغلی می تواند به عنوان یک عامل سراسری در سازمان تعریف شود. این عامل فرصت های ارتقا را خلق می کند. در بیان دیگر زمانی که سازمان بتواند شرایط ارتقا کارکنان را فراهم کند، آنها راضی تر خواهند بود. همچنین رضایت شغلی به معنی ایجاد حس خوب در کارکنان با بهبود شیوه های سرپرستی مدیران است. زمانی مدیران کیفیت روابط خود با کارکنان را بهبود می بخشند، سطح رضایت شغلی رشد می کند(وزیری و همکاران، ۱۳۹۹).مبانی نظری رضایت شغلی

علاوه بر این رضایت شغلی به قلمرو شغلی هر یک از کارکنان نیز ارتباط دارد. کارکنانی که می دانند قرار است در سازمان چه کار مشخصی انجام دهند، راضی تر هستند. این موضوع به عنوان عوامل محتوایی شناخته می شوند. یعنی کارکنان زمانی می دانند که قرار است بر روی چه محتوایی در یک سازمان کار کنند راضی تر هستند. برای توضیح می توان گفت، حس خوب خلق یک محصول یا خدمات مشخص برای کارکنان سبب رضایت آنها می شود. علاوه بر این کارکنان که از استقلال بالاتری برخوردارند، حس بهتری نسبت به شغل خود دارند. آنها آزادی عمل بیشتری دارند و می توانند تعامل بهتری ایجاد کنند(وزیری و همکاران، ۱۳۹۹).

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

تورنروز  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رابطه رضایت شغلی و شخصیت در مشاغل مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت مبانی نظری رضایت شغلیگرفت. این ابعاد عبارتند از شخصیت فرد و شخصیت حرفه ای شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند. این نظریه در فنلاند ارایه شده است. لیو  و همکاران در سال ۲۰۱۹  نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در پرستاران بیمارستان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرایط شغلی پرستاری و بررسی شرایط شغلی. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی موثر بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۹

مومفورد و سچل  در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در میان اقتصاددانان دانشگاهی را مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از ارتباطات کاری و محیط کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثر مستقیم دارند. هیوگما  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در هتل ها بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عملکرد کاری، محیط کاری. این نظریه تأکید داشت که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذارند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

دیلیگ  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی در پرستاران مراقبت های ویژه مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از سلامت روان در کار و رفاه کاری. این نظریه نشان داد که هر یک از متغیرهای مورد بررسی  بر رضایت شغلی دارای موثر بودند. این نظریه در کره ارایه شده است. یوئن  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی  و عملکرد دریانوردان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شرایط کاری و عملکردکاری. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

شن و تنگ  در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد انتقال آموزش و رضایت شغلی را بررسی کردند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از بهبود خدمات، انتقال آموزش مطلوب. این نظریه تأکید داشت که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذار بودند. اوسیبانجو  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد جمعیت شناسی اجتماعی و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جمعیت شناسی اجتماعی و کارایی کارکنان. این نظریه نشان داد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی مرتبط بودند.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۸

آریان  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان پرستاری مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عوامل سلامت روان در کار و ایمنی کار. این نظریه ثابت کرد که هر یک از مولفه های موردبررسی بر رضایت شغلی موثرند. سوارز  و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی کارمندان اورژانس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه شغلی و مطلوبیت کار. این نظریه تأکید دارد که هر یک از مولفه های مطالعه شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند.

مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۷

حبوبی  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و استرس نیروی کار مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۳ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امنیت کاری، استرس کاری و بهره وری شغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی ارتباط معنیداری دارند. جونگ  و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد مطالعات جهانی در مورد رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از شناخت وظایف و مطالعات بین المللی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای موثر خواهند بود.

ادامه مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۷

لی و هیوانگ  در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و رفاه فرزندان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از امنیت کاری و رفاه داوطلبانه. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی دارای تاثیر بودند. کوزوکارا و کولاکوگلیو  در سال ۲۰۱۷ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد خودمختاری شغلی و رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استقلال شغلی و تعارض خانوادگی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بررسی شده بر رضایت شغلی موثر می باشند.

 مبانی نظری رضایت شغلی سال ۲۰۱۶

ابیاو  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اندازه گیری رضایت شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از میزان لذت کاری، مجموعه های فازی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی اثرگذار می باشند. الگری  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد اهمیت رضایت شغلی کارکنان مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۴ بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تعادل کاری، استقلال شغلی، کارگروهی و پشتیبانی مالی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های آزمایش شده بر رضایت شغلی مرتبط هستند.

پاگان  و همکاران در سال ۲۰۱۶ نظریه رضایت شغلی خود را براساس ابعاد رضایت شغلی و چاقی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس ۲بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از چاقی و ناتوانی در عملکردشغلی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های تست شده بر رضایت شغلی اثرگذار می باشند.

منابع

Kawada, T. (2017). Management of mental health, job professionalism and job satisfaction in junior gynecologists. Archives of gynecology and obstetrics, 295(4), 1055-1055.

Mache, S., Baresi, L., Bernburg, M., Vitzthum, K., & Groneberg, D. (2017). Response to management of mental health, job professionalism and job satisfaction in junior gynecologists. Archives of gynecology and obstetrics, 295(4), 1057-1057.

Park, M., Iwaasa, T., & Mizuno, M. (2017, July). Association Between Job Insecurity and Perceived Job Satisfaction and Life Satisfaction: A Comparison of Japanese and Korean Regular Office Workers. In International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (pp. 528-538). Springer, Cham.

Wang, W., Wang, Y., Zhang, Y., & Ma, J. (2020). Spillover of workplace IT satisfaction onto job satisfaction: The roles of job fit and professional fit. International Journal of Information Management, 50, 341-352.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.