×

استرس شغلی مفاهیم عوامل و راهکارها

۲,۹۰۰ تومان

هوش فرهنگی و ابعاد آن

۲,۹۰۰ تومان

سرمایه فکری

۲,۹۰۰ تومان

زنجیره تامین و مباحث آن

۲,۹۰۰ تومان

حاکمیت شرکتی

۲,۹۰۰ تومان

چابکی سازمان هدف و اهمیت آن | اهمیت چابکی سازمان

۲,۹۰۰ تومان

تعهد سازمانی و مبانی نظری آن

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری برنامه ریزی استراتژیک | مطالعات ISI و پژوهشی

۴,۹۰۰ تومان

امنیت شغلی و جایگاه آن و نقش مدیر در ایجاد انگیزه در کارکنان

۲,۹۰۰ تومان

مبانی نظری شهر هوشمند | مطالعات ISI و پژوهشی

۹,۸۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

مبانی نظری کیفیت خواب | مطالعات ISI برای کیفیت خواب

مبانی نظری کیفیت خواب مبانی نظری کیفیت خواب یکی از …

فوبیای اجتماعی- مبانی نظری براساس مقالات ISI جدید

فوبیای اجتماعی فوبیای اجتماعی بسیار گسترده می باشد و محققین …

مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر – نوین ترین نظریات محققین

مبانی نظری اختلال فراگیر مبانی نظری اختلال اضطراب فراگیر یکی …

روان شناسی دین یک رویکرد نوین به مساله معنویت

روان شناسی دین روان شناسی دین به مطالعه پدیده‌ی دینداری …

دین در روانشناسی به عنوان عنصر بهبود بیماری

دین در روانشناسی دین در روانشناسی یکی از رویکردهای نوین …

بازیابی خدمات و چابکی سازمان | پاسخ به نیازهای فوری مشتریان

بازیابی خدمات و چابکی سازمان بازیابی خدمات و چابکی سازمان …

0