مبانی نظری کیفیت خواب | مطالعات ISI برای کیفیت خواب

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

مبانی نظری کیفیت خواب

مبانی نظری کیفیت خواب یکی از رویکردهای مهم در مطالعات روانشناسی می باشد. در زیر برخی از این مبانی نظری ارایه می شود.

لینک خرید این فایل در ۲۷ صفحه

 

عوامل موثر بر کیفیت خواب

مولفه های بسیاری بر کیفیت خواب اثرگذار است که در شکل زیر برخی از آنها نمایش داده شده است:

مبانی نظری کیفیت خواب

 

برای مبانی نظری کیفیت خواب نیاز است که عقاید و نظرات محققین در طی سالهای مختلف بیان شود. در بخش زیر اقدام به بیان نظریات بین الملی در خصوص کیفیت خواب خواهد شد.

مبانی نظری کیفیت خواب در مطالعات سال ۲۰۱۹

مبانی نظری کیفیت خواب در سال ۲۰۱۹ در مطالعات بسیاری مورد توجه بوده است. این مطالعات در زیر ارایه می شود.

پورانی و همکاران در سال ۲۰۱۹ مدلی برای کیفیت خواب ارائه دادند. به اعتقاد آنها کیفیت خواب یک مفهوم با ابعاد مختلف شامل ورزش کردن و همچنین توجه به سلامتی افراد است. کیفیت خواب از نظر آنها تحت تاثیر زمینه های فعالیت جسمی است. و با بهبود ورزش کردن می توان کیفیت خواب بهتری داشت. همچنین ارتباط مشخصی بین ورزش، خواب و سیگار گشیدن در بین افراد سیگاری را  اثبات نمودند.

والینسی و همکاران ۲۰۱۹ می نویسند که کیفیت خواب یک مفهوم بسیار وسیع است. نظریه این محققین بیان می دارد که کیفیت خواب تحت تاثیر عوامل بیولوژیک قرار دارد، موضوعاتی نظیری تغییرات هورمونی و همچنین مشکلات قلب و عروقی در وضعیت کیفیت خواب افراد اثرگذار است. کیفیت خواب می تواند از طریق ایجاد افسردگی و اختلال های مربوط به آن در افراد کاهش یابد.

فولکس و همکارا در سال ۲۰۱۹ نظریه کیفیت خواب خود را براساس خواب بد شبانگاهی بیان نمودند. این نظریه در محیط دانشگاهی و بر روی دانشجویان در انگلستان مورد آزمایش قرار گرفت. این محققین نشان دادند که کیفیت خواب تحت تاثیر برنامه های آموزشی، نزدیکی به دوستان و همتایان (همکلاسی ها) می باشد. ابعاد خواب در نظریه آنها تحت تاثیر برنامه ها و ساعات کلاسی آموزشی قرار گرفته است.

مبانی نظری کیفیت خواب در مطالعات سال مبانی نظری کیفیت خواب۲۰۱۸

برای مبانی نظری کیفیت خواب نظریه اوهلمن و همکاران ۲۰۱۸ نشان داد که کیفیت خواب یک مفهوم وسیع در زمینه اختلالات روان شناسی می باشد. نظریه اوهلمن و همکاران ۲۰۱۸، کیفیت خواب را مرتبط با استرس و همچنین اختلالات اضطرابی می داند. وی نظریه خود را بر روی جامعه آماری در ایالات متحده مورد بررسی قرار داد. آنها به این نتیجه رسیدند که کیفیت خواب در بسیاری از موارد ارتباطاتی را با استرس نشان می دهد. این ارتباط ضعیف بوده و در برخی موارد به طور معناداری قابل شناسایی نبود. این محققین در نهایت بیان نمودند که ارتباط بین کیفیت خواب و استرس بیشتر حالت ذهنی دارد تا اینکه در عمل دیده شود، به عبارتی براساس جامعه آماری مورد بررسی اوهلمن و همکاران استرس مزمن به تنهایی نمی تواند توجیه کننده رویداد کیفیت خواب باشد.

 

کاترین و همکاران ۲۰۱۸ اشاره می کند که کیفیت خواب در بزرگسالان به مولفه های سلامت جسمانی بستگی دارد. وی نشان داد که کیفیت خواب در بزرگسالان به میزان چربی بدنی آنها ارتباط دارد. کیفیت خواب از نظر این محققین به چاقی عضلانی، ترشح چربی و همچنین بافت های چربی انباشته وابسته بود.

به منظور بررسی مبانی نظری کیفیت خواب چو و همکاران در سال ۲۰۱۸ نظریه کیفیت خواب خود را با بیماری کبدی چربی غیر الکی سنجدیدند. به آعتقاد آنها علاوه بر مولفه های روانشناختی مولفه های بیولوژیک مانند کبدچرب نیز بر کیفیت خواب اثرگذار است. کیفیت خواب از نظر آنها تحت تاثیر کبد چرب است. نظریه آنها نشان داد مقدار کیفیت خواب افراد با کبد چرب در بیماران زن و مرد متفاوت است.

مبانی نظری کیفیت خواب در مطالعات سال ۲۰۱۷

مدسی و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه کیفیت خواب خود را براساس آگاهی بهداشت روانی بنا نهادند. آنها نظریه خود را در محیط دانشگاه های کشور کویت مورد آزمون قرار دادند.  آزمون نظریه آنها نشان داد که کیفت خواب در محیط دانشگاه های کشور کویت به آگاهی بهداشت روانی مربوط می شود. نظریه آنها ابعادی را برای کیفیت خواب در نظر گرفت. این ابعاد عبارت بودند از توسعه برنامه های آموزش بهداشت، سلامت روان، پیشگیری از بیماری های روانی و پیشرفت تحصیلی.

وانگ و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه کیفیت خواب خود را براساس دوره های خواب تنظیم نمودند. آنها در بررسی ارتباط کیفیت خواب با دوره های خواب مولفه های زیادی را مورد بررسی قرار داند. نظریه آنها ابعادی چون جنسیت، شاخص توده بدنی، مصرف سیگار و دوره های خواب را آزمون کرد. آنها گفتند کیفیت خواب در افراد تحت تاثیر تنظیم دوره های خواب قرار دارد. همچنین سایر مولفه های بیولوژیک بر آن تاثیر می گذارد. این مولفه ها جنسبت و شاخص توده بندی هستند.

سلنی و همکاران در سال ۲۰۱۷ نظریه کیفیت خواب را براساس روان رنجوری مورد آزمون قرار دادند. نظریه آنها نشان داد که کیفیت خواب به ویژگی های شخصیتی افراد بستگی دارد. این محققین نشان دادند روان رنجوری می تواند به عنوان بعدی مهم در بررسی کیفیت خواب مورد باشد. در این نظریه پیشنهاد می شود برای بهبود روان رنجوری از راهبردهای تنظیم احساسات استفاده شود. این راهبرد کیفیت خواب را در بلند مدت بهبود می بخشد.

مبانی نظری کیفیت خواب

مبانی نظری کیفیت خواب در مطالعات سال ۲۰۱۶

فرناندز و همکاران در سال ۲۰۱۶  نظریه خود را در خصوص مبانی نظری کیفیت خواب براساس ابعاد روانشناسی بالینی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها براساس چهار بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از علائم تنفس در خواب، علائم اختلال حرکتی، علائم شبانه کیفیت خواب و علائم در روز. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بالا بر کیفیت خواب اثرگذار هستند. این نظریه در مکزیک ارایه شده است.

 لمک و همکاران در سال ۲۰۱۶ در نظریه خود نقش کیفیت خواب در ایمنی رانندگان را مورد بررسی قرار دادند. این نظریه در کشور ایالات متحده مورد آزمون قرار گرفت. سطوح مختلف خواب حین فعالیت از ابعاد مورد بررسی در این نظریه بود. آزمون های تجربی در این نظریه نشان داد که سطوح عمیق خواب بر بهبود کیفیت خواب اثرگذار است.

تیان در سال ۲۰۱۶ در نظریه خود در خصوص کیفیت خواب عادت به سیگار کشیدن، نوشیدن قهوه و مصرف الکل را موثر دانست. همچنین وی انواع  دیابت را نیز بر شکل گیری کیفیت خواب افراد مورد اثبات قرار داد. همچنین بیماری های قلبی و عروقی را بر شکل گیری میزان کیفیت خواب موثر دانست. این مطالعه در جنوب چین انجام شده بود.

مبانی نظری کیفیت خواب در مطالعات سال ۲۰۱۵

کامل و همکاران (۲۰۱۵) در خصوص مبانی نظری کیفیت خواب نشان دادند که از نظر آزمون های تجربی کیفیت خواب می تواند تحت تاثیر عمل جراحی قرار گیرد. وی این فرضیه را بر روی کودکان مورد آزمایش قرار داد و توانست آن را به اثبات برساند. نظریه وی به طور کلی بیان می دارد که کیفیت خواب کودکان پس از عمل جراحی تحت تاثیر درد پس از عمل قرار می گیرد.

لی و همکاران (۲۰۱۵) در نظریه خود به ارتباط بین مبانی نظری کیفیت خواب و افسردگی پرداخت. آنها نشان داد که با بروز افسردگی به دلیل بیماری های جسمی می توان انتظار داشت که میزان کیفیت خواب افراد تحت تاثیر قرار گیرد.

رود و همکاران در سال ۲۰۱۵ در نظریه خود ارتباط کیفیت خواب را با میزان استراحت بدنی بیماران مورد بررسی قرار دادند. آنها اثبات نمودند که بیمارانی که در بخش ICU تحت استراحت و مراقبت قرار می گیرند معمولا سطوح بهتری از کیفیت خواب را نسبت به بیماران با همان شرایط در بیرون از بخش ICU تجربه می کنند

مبانی نظری کیفیت خواب در مطالعات سال ۲۰۱۲

مبانی نظری کیفیت خوابلما و همکاران[۱](۲۰۱۲) در خصوص مبانی نظری کیفیت خواب بیان می دارد که اضطراب یکی از مهمترین عناصر اثرگذار بر شکل گیری کیفیت خواب در افراد است و سطوح بالای اضطراب در بلند مدت سبب کاهش کیفیت خواب می گردد. آندراد و همکاران[۲] (۲۰۱۶) بیان می دارند که ایجاد دوره های خواب آلودگی به طور معمول بر شکل گیری کیفیت خواب افراد اثر گذار بوده و سطوح آن را کاهش می دهد این مولفه با ایجاد اختلال در خواب معمولا عملکرد شناختی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نظریه جو و همکاران[۳] (۲۰۱۲) بر مبنای اثر گذاری محرومیت خواب بر کیفت آن بنیان گذاری شده است. این محققین عقیده دارند که محرومیت از خواب سبب کاهش عملکرد در ورزشکاران شده و میزان محرومیت از خواب به طور معناداری بر کیفیت خواب آنها اثرگذار خواهد بود.

مفهوم خواب در مبانی نظری کیفیت خواب

خواب یکی از عناصر مهم در چرخه شبانه روزی است که با بازسازی قوای فیزیکی و روحی همراه است. (آذرنیوه و توکلی خورمیزی، ۱۳۹۵: ۱۰۸) خواب، در واقع زمان استراحت مغز و بدن است که در حین آن، هوشیاری به‌طور نسبی کاهش می­یابد. (اظهری و همکاران، ۱۳۹۳: ۸).

مفهوم کیفیت خواب در مطالعات خارجی

یکی از موضوعات مطرح در مبانی نظری کیفیت خواب به مفهوم سازی باز می گردد. در این سرفصل ما مفهوم کیفیت خواب را بررسی می کنیم.

مبانی نظری کیفیت خواب

کیفیت خواب یک مکانیزم اساسی رفتاری برای همه موجودات زنده است. خواب یک جزء ضروری سلامت و رفاه است. در مورد انسانها به ویژه، شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد. کیفیت خواب پایین سلامت جسمانی را کاهش می دهد. خواب بی کیفیت با سلامت روان مرتبط است. انسان ها تقریبا یک سوم عمر خود را صرف خواب می کنند و خواب عامل موثری بر زندگی ماست  بسیاری از مطالعات عملکرد خواب انسان را مورد بررسی قرار داده اند و نتیجه گرفتند کیفیت خواب می تواند کمک به غلبه بر خستگی، بهبود انرژی، محافظت از آسیب مغز، و ترویج رشد برای افراد جوان  نماید(ژنگ و همکاران ، ۲۰۱۹: ۶۰۰-۶۰۸).

مبانی نظری کیفیت خواب

کیفیت خواب به تجربه راحتی که فرد در طی خواب به دست می آورد گفته می شود. در زمینه کیفیت خواب می توان گفت که الگوی حرکتی فردی از شب تا صبح به صورت متناوب است و به فعالیت و استرس های وی در طور روز بستگی دارد.  مقدار حرکات در میان افراد متغیر بود، اما الگوی حرکت فردی از شب تا شب تا حدی قابل تکثیر بود؛ رفتارهای خواب ارتباط نزدیکی با حالت خواب و عادات خواب داشت. ویژگی رفتارهای خواب از فرد به فرد متفاوت است(چن و همکاران، ۲۰۱۳).

مفهوم کیفیت خواب در مطالعات داخلی

کیفیت خواب احساسی روانی است که در ظاهر فرد قابل مشاهده است و بر کیفیت زندگی و احساس سلامتی فرد تأثیر می­گذارد (باباحاجی و همکاران، ۱۳۹۳: ۲). اصطلاح «کیفیت خواب» به‌طور گسترده ­ای توسط محققان، روان­شناسان، مشاوران و عموم مردم مورد استفاده قرار می­گیرد. ولی توافق عمومی درباره تعریف و نشانه ­های آن وجود ندارد. در هر حال کیفیت خواب خوب، یک پیش ­بینی کننده برای داشتن حال خوب، روحیه پرانرژی و مرتبط با سلامت جسمی و روانی است. کیفیت خواب، با تعریف ساده ­ای که در لغت­نامه وبستر از آن وجود دارد، پی گرفته می­شود. طبق تعریف، یک نگرش کلی برای شاخص کیفیت خواب، وجود یک اشتیاق درونی و رضایت از خواب است (به­ پژوه و سلیمانی، ۱۳۹۶: ۱۰۸).

عدم کیفیت خواب که به اختلال خواب معروف است. شامل مشکل در به خواب رفتن، عدم توانایی بيدار شدن از خواب، بيدار شدن از خواب به صورت مکرر در طول شب می‌باشد. اختلالات خواب باعث می‌شود که فرد احساس خستگی کند که این امر در طول روز در تمرکز فرد بر روي کارهاي معمولی اثر منفی دارد و منجر به تحریک پذیري بيش از حد او می‌شود (جلال منش و زرگرانی، ۱۳۹۴: ۶).

اهمیت کیفیت خواب در مبانی نظری کیفیت خواب

در پستانداران کیفیت خواب برای زنده ماندن و سلامت مطلوب حیاتی نقش کلیدی ایفا می کند.مبانی نظری کیفیت خواب

عملکرد مغز و فرآیندهای فیزیولوژیکی سیستمیک از جمله متابولیسم، قلب و عروق  و عملکرد سیستم ایمنی بدن. با توجه به مقدار کیفیت خواب(راجو و همکاران، ۲۰۱۹) معمولا تغییر می کند.  از سوی دیگر کیفیت پایین خواب در بازیابی، حافظه، خلق و خو و عملکرد روزانه فرد  تاثیر گذار است. کیفیت خواب معمولا در بیماران مبتلا به اختلالات ورانپزشکی با تغییرات بیشتری مواجه است. به طور کلی محرومیت از خواب باعث ایجاد آسیب به سیستم های بدن شده و همچنین منجر به اختلال شناختی ملایم، افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی عروقی، و اختلال در سیستم ایمنی بدن می شود (ما و همکاران، ۲۰۱۹: ۲۲-۳۱).

برای مردم مهم است که مسائل مربوط به خواب خود را تشخیص دهند و به زودی به دنبال مداخلات موثر باشند.  بررسی کیفیت خواب از دیدگاه علمی در قرن بیستم آغاز شد. در حال حاضر بررسی کیفیت خواب به عنوان یک گرایش روانشناسی و پزشکی پیشرفت کرده است. این موضوع از ابعاد عصب شناختی تا مطالعات بالینی مورد بررسی قرار گرفته است نوربری و اونس، ۲۰۱۹: ۲۱۴-۲۱۹).

نتایج تحقیقات در مورد کیفیت خواب

نتایج تحقیقات در مورد کیفیت خواب نشان داده است که دانش آموزان در صورت داشتن خواب با کیفیت موجب افزایش علاقه آنها در یادگیری می شود. بهداشت ملی با بررسی تغذیه در سال ۲۰۱۵ در ژاپن نشان داد که ۱۹٫۳٪ و ۲۱٫۶٪ از مردان و زنان است بزرگسالان به طور معنی داری از کیفیت خواب خود ناراضی بودند نوربری و اونس، ۲۰۱۹: ۲۱۴-۲۱۹).

شکایت در مورد خواب و مشکل مرتبط با مسائل آن قابل توجه در کشورهای توسعه یافته است.  در میان بزرگسالان در ایالات متحده، بر اساس بررسی مصاحبه ملی بهداشت در ۲۰۱۳-۲۰۱۵، ۳۲٫۵ درصد از مردان ۵ و ۴/۴۰٪ از زنان گزارش کردند که بیدار شدن بدون احساس آرامش را پشت سر گذاشته اند (نکورما و همکاران، ۲۰۱۹).شواهد نشان می دهد که کیفیت خواب بیماران بستری در واحدهای قلب و عروق به دلیل دلایل مختلف مانند درد، ترس از مرگ و روش های تهاجمی مطلوب نیست و این بیماران ممکن است از ۳۰ تا ۴۰ درصد زمان خواب خود بیدار شوند.

مبانی نظری کیفیت خواب

مقیاس اندازه گیری کیفیت خواب در مبانی نظری کیفیت خواب

برای اندازه گیری کیفیت خواب یک مقیاس شامل ۷ مولفه به شرح ذیل موجود است.

PSQ-1= کیفیت خواب.

PSQ-2= زمان تاخیر خواب.

PSQ-3= مدت خواب

PSQ-4= بازده خواب

PSQ-5= اختلال خواب

PSQ-6= میزان استفاده از داروهای خواب

PSQ-7= اختلالات عملکرد روزانه

هر مورد PSQ در یک مقیاس رتبه بندی می شود از ۰ تا ۳ (۰ = بدون مشکل، ۳ = شدت شدید). شاخص کیفیت خواب جهانی با مجموع نمرات PSQI، محدوده ۰ تا ۲۱ بود. کیفیت خواب خوب به عنوان مجموع نمرات PSQI 5 یا کمتر و خواب ضعیف تعریف شد کیفیت به عنوان مجموع نمرات PSQI 6 یا بیشتر تعریف شد (چنگ و همکاران، ۲۰۱۹: ۷۶۹-۷۸۰).

پیشینه های تحقیق در مبانی نظری کیفیت خواب

مبانی نظری کیفیت خواب

پیشینه های ایرانی در مبانی نظری کیفیت خواب

در این بخش پیشینه های ایرانی برای کیفیت خواب ارایه می شود. یکی از بخش های مبانی نظری کیفیت خواب به بررسی پیشینه مطالعاتی باز می گردد. به عبارتی برای آنکه بتوان مبانی نظری کیفیت خواب را به خوبی مورد بررسی قرار داد نیاز به بررسی مطالعات مختلف داریم.

مطالعات سال ۱۳۹۷

در ابتدا مطالعات سال ۱۳۹۷ را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پژوهشی توسط قربانی مقدم و همکاران (۱۳۹۷) تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی بر افکار غیرمنطقی، کیفیت خواب و وسوسه مصرفمبانی نظری کیفیت خواب در افراد با اختلال مصرف مواد انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی درمان کیفیت خواب در معتادان مواد است. یافته های این پژوهش نشان داد  که درمان شناختی ناشی از ذهن آگاهی معتادان در افزایش کیفیت خواب اثربخش بود.

پژوهشی توسط نصیری و همکاران (۱۳۹۷) تحت عنوان اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین۱ بتا و کیفیت خواب در زنان سالمند انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی اثر تمرین مقاومتی با کش براین سایتوکاین وکیفیت خواب در زنان سالمند بود. یافته های این پژوهش نشان میدهد که تمرین مقاومتی با کش تراباند بر بهبود کیفیت خواب در زنان سالمند میتواند موثر باشد.

پژوهشی توسط کندی (۱۳۹۷) تحت عنوان رابطه فرسودگی شغلی با کیفیت خواب و سلامت روان پرستاران شاغل دربیمارستان انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه فرسودگی شغلی با کیفیت خواب و سلامت روان پرستاران شاغل در بیمارستان بود. یافته های این پژوهش نشان داد که از بین متغیرها شاخص های کیفیت خواب رابطه معنی داری با فرسودگی شغلی دارد (۰>p.05).

مطالعات سال ۱۳۹۶

پژوهشی توسط برهانی کاخکی و کرمی (۱۳۹۶)  تحت عنوان مقایسه کیفیت خواب و رضایت زناشویی در زنان نوبت کار انجام شد. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت خواب و رضایت زناشویی در زنان کارگر نوبت کار بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که میانگین تمامی خرده مقیاس ها و نمره کل رضایت زناشویی در کارگران شیفت شب به گونه ای معنادار در ارتباط با کیفیت خواب پایین تر بود.

مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط حیدری راد و همکاران (۱۳۹۶) تحت عنوان مقایسه ی کیفیت خواب، شیوه های حل مسئله و سرسختی روانشناختی در دانشجویان انجام شد. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت خواب در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری بود. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیر کیفیت خواب در افراد سیگاری، به طور معنادار با افراد غیرسیگاری اختلاف معناداری داشت (p</001).

پژوهشی توسط مفرد نژاد و همکاران (۱۳۹۶) تحت عنوان تاثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن انجام شد. هدف از این مطالعه تاثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن دختران دانش آموز دبیرستانی بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین عصرگرایی با اختلال خوردن و زیر مقیاس های آن با کیفیت خواب رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

مبانی نظری کیفیت خواب

مطالعات سال ۱۳۹۵

پژوهشی توسط فضل علی و فرشیدی (۱۳۹۵) تحت عنوان بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب دانش‌آموزان دبیرستان بود. یافته های این پژوهش نشان داد که بین استفاده از تلفن همراه با کیفیت خواب دانش‌آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهشی توسط متقی و همکاران(۱۳۹۵) تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به اختلال بی خوابی انجام شد. هدف از این مطالعه تاثیر درمان شناختی-رفتاری (CBT) بر کیفیت کلی خواب سالمندان است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درمان شناختی-رفتاری، کیفیت کلی خواب سالمندان را ارتقا و نشانه های اختلال بی خوابی در آنها را کاهش می دهد.

پژوهشی توسط به پژوه و سلیمانی (۱۳۹۵) تحت عنوان رابطه کیفیت خواب با افسردگی در افراد سالمند در سه ناحیه شهر تهران انجام شد. هدف از این مطالعه بررسي رابطه كيفيت خواب با ميزان افسردگي در افراد مقيم در خانه هاي سالمندان تهران بود. یافته های این پژوهش نشان داد که رابطه معناداري بين كيفيت خواب افراد سالمند با ميزان افسردگي آنان وجود دارد.

پیشینه خارجی برای مبانی نظری کیفیت خواب

مطالعات سال ۲۰۱۹ برای مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط لی و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان کیفیت خواب، مدت خواب و سلامت جنسی در میان افراد مسن انجام شد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط اختلال خواب و خواب را با تعدادی از اقدامات ارزیابی فعالیت های جنسی، عملکرد و نگرانی ها در یک نمونه نمایشی از افراد مسن بود. یافته های پژوهش نشان داد اختلال خواب در خود گزارش شده و خواب بیقراری گذشته نگر، عمدتا با ارزیابی ذهنی کاهش اخیر فعالیت و فعالیت جنسی و سطح بالای نگرانی های جنسی مرتبط است.

پژوهشی توسط دملو و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان ارتباط غذای شبانه با کیفیت خواب در افراد چاق مبتلا به آپنه انسدادی خواب انجام شد. هدف این مطالعه بررسی برای تعیین رابطه مصرف خوراکی معمولی، هزینه انرژی استراحت و الگوی خواب در آپنه انسدادی خواب بود. یافته های پژوهش نشان داد مصرف بیشتر غذا در طول شبانه روز، کیفیت خواب در بیماران آپنه متوسط و شدید را کاهش می دهد.

مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط کمرا و همکاران (۲۰۱۹). تحت عنوان بروکسیسم (اختلالات خروپف و دندان قروچه) و ارتباط آن با خواب با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و کیفیت خواب انجام شد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه کيفيت زندگی مرتبط با سلامت دهان و کيفيت خواب افراد با و بدون بروکسیسم خواب بود. یافته های پژوهش نشان داد خواب بروکسیسم ممکن است با تاثیر منفی در مقایسه با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و کیفیت خواب همراه باشد.

مطالعات سال ۲۰۱۸ برای مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط زنگ و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان همبستگی ترکیبی مدت خواب و کیفیت خواب با کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو انجام شد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط مدت زمان خواب و خودبهخود و کیفیت خواب بر کیفیت زندگی بیماران چینی مبتلا به دیابت نوع دو بود. یافته های پژوهش نشان داد شکست در توجه به تأثیر کيفيت خواب هنگام ارزيابی تأثير خواب بر کیفیت زندگی به طور قابل ملاحظهای از نتايج منفی برخوردار است.

پژوهشی توسط سونمز و همکاران (۲۰۱۸). تحت عنوان تأثیر آموزش مراقبت بهداشتی برای زنان باردار با سندرم بیخوابی پایین بر کیفیت خواب آنها انجام شد. هدف این مطالعه بررسی تعيين تأثير آموزش مراقبت بهداشت خواب در زنان باردار مبتلا به سندرم بی خوابی بر کيفيت خواب بود. یافته های پژوهش نشان داد آموزش بهداشت خواب برای زنان باردار با سندرم بیخوابی افزایش کیفیت خواب است.

مطالعات سال ۲۰۱۷ برای مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط هال و همکاران (۲۰۱۷). تحت عنوان ارتباط بین کیفیت خواب والدین، خستگی، شناختی در مورد خواب نوزاد و افسردگی والدین قبل و بعد از مداخله در مشکلات خواب در نوزادان انجام شد. هدف این مطالعه بررسی بررسی ارتباط بین کیفیت خواب والدین، خستگی، شناختی در مورد خواب نوزاد و افسردگی والدین بود. یافته های پژوهش نشان داد بین کیفیت خواب والدین، خستگی، در مورد خواب نوزاد و افسردگی والدین رابطه معنادار مثبتی وجود دارد که بعد از مداخله در مشکلات خواب در نوزادان به شکل چشمگیری کاسته شد.

مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط کانگ و همکاران (۲۰۱۷). تحت عنوان کيفيت زندگی بيماران مشکوک به آپنه انسداد خواب با کيفيت خواب ذهنی آنها نسبت به شاخص آپنه-هيپوپنه انجام شد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شدت شاخص آپنه-هیپوپنی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب در مطالعات قبلی ناسازگار است بود. یافته های پژوهش نشان داد این مطالعه نشان می دهد که عامل اصلی تأثیر کيفيت زندگی افراد مبتلا به آپنه انسدادی مشکوک، کیفیت زندگی ذهنی آنهاست.

پژوهشی توسط استیونس و همکاران (۲۰۱۷). تحت عنوان درمان با ودولیزومب با بهبود کيفيت خواب و حالت خوابیده در بيماریهای رودهاي التهابی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط درمان با ودولیزومب با پیشرفت در کیفیت خواب و حالت در بیماری های التهابی روده بود. یافته های پژوهش نشان داد درمان با ودولیزومب سبب پیشرفت در کیفیت خواب در بیماری های التهابی روده ارتباط مثبت دارد.

مطالعات سال ۲۰۱۶ برای مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط مین و همکاران (۲۰۱۶). تحت عنوان تأثیر استفاده از داروهای خواب و کیفیت خواب ضعیف بر خطر ابتلا به سرطان در بزرگسالان سالمند در جامعه ایالات متحده انجام شد. هدف این مطالعه بررسی بررسی ارتباط بین استفاده از داروهای خواب، کیفیت خواب ضعیف و سقوط افراد مسن در جامعه بود. یافته های پژوهش نشان داد یک اثر ترکیبی از کیفیت خواب و استفاده از داروهای خواب در معرض خطر سقوط نشان می دهد که اثربخشی دارو ممکن است یک عامل مهم در درک خطر کاهش مصرف داروهای آرام بخش باشد.

مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط گولیاف و همکاران (۲۰۱۶). تحت عنوان بهبود کيفيت خواب شبانه با تحريک پذيری الکتروکوتيکی همزمان با خواب سبک انجام شد. هدف این مطالعه بررسی بررسی ارتباط بین استفاده از داروهای خواب، کیفیت خواب ضعیف و سقوط افراد مسن در جامعه بود. یافته های پژوهش نشان داد افزایش قابل ملاحظه ای در طول دوره ی اول و دوم خواب عمیق، و همچنین دوره ی کوتاه مدت قبل از شروع خواب و زمان طولانی خواب سریع است. بهبود ساختار خواب همراه با کاهش اضطراب واکنشی و افسردگی و افزایش کارایی فیزیکی ذهنی بود.

پژوهشی توسط هتزننکر و همکاران (۲۰۱۶). تحت عنوان درمان تهویه مناسب در آپنه مرکزی خواب و تأثیر آن بر کیفیت خواب انجام شد. هدف این مطالعه بررسی درمان باد درمانی در آپنه مرکزی خواب و تأثیر آن بر کیفیت خواب بود. یافته های پژوهش نشان داد فشار مداوم مثبت فشار هوايي در کاهش شاخص آپنه-هيپوپني میزان قابل توجهي از بيماران مبتلا به نارسايي مزمن قلبی با کاهش کسر تخليه و آپنه مرکزی خواب موثر است.

مطالعات سال ۲۰۱۵ برای مبانی نظری کیفیت خواب

پژوهشی توسط لی و همکاران (۲۰۱۵). تحت عنوان رابطه بین آپنه و علائم افسردگی در مردان مبتلا به آپنه انسدادی شدید: اثرات میانجی از کیفیت خواب انجام شد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین شدت آپنه و علائم افسردگی در یک نمونه بزرگ از بیماران تازه تشخیص داده شده مبتلا به آپنه انسدادی شدید بود. یافته های پژوهش نشان داد  شواهدی از نقش میانجی کیفیت خواب ذهنی در ارتباط میان شدت آپنه و علائم افسردگی در بیماران مرد مبتلا به آپنه انسدادی خواب شدید وجود دارد.

پژوهشی توسط خان و همکاران (۲۰۱۵). تحت عنوان آیا مدت خواب و کیفیت خواب مربوط به کیفیت غذا، فعالیت بدنی و وزن بدن است؟ یک مطالعه مبتنی بر جمعیت از کودکان کانادایی انجام شد. هدف این مطالعه بررسی بررسی ارتباط بین مدت خواب و ویژگی های بدن، میزان وزن بدن، کیفیت غذا و میزان فعالیت بدنی در میان دانش آموزان درجه پنج در نووا اسکوشیا کانادا بود. یافته های پژوهش نشان داد نیاز به استراتژی های ارتقاء سلامت برای تشویق خواب کافی و ارتقاء سلامت محیط اطفال در میان کودکان است.

تاریخچه برای مبانی نظری کیفیت خواب

کیفیت خواب به طور پیوسته ای در مطالعات بررسی عوامل موثر بر کیفیت خواب مورد بررسی قرار گرفته شده است، رونالد (۱۹۵۷) در مطالعه خود پاسخ الکتروانسفالوگرافی دیفرانسیل به محرک های گوش شنوا در تحریک کیفیت خواب مطرح کرد و بر  ایجاد محرک های صدایی در محیط را بر میزان کیفیت خواب اثرگذار دانست.. شگاس (۱۹۵۹) با مطالعه آستانه “خواب” به عنوان شاخصی از تغییرات عاطفی، پتانسیل کیفیت خواب را برای تغییرات عاطفی و روحی فرد ترسیم کرد، سپس راگینسکی (۱۹۶۳) در مطالعه خود راه طبیعی برای خواب آرام را بررسی و در نتایج خود روش های نوآورانه ای را برای بهبود کیفیت خواب ارائه کرد پس از آن در دهه (۱۹۷۰)،

تورمی و برومی(۱۹۷۸)  با بررسی مجدد الکتروآنسفالوگرافی خواب آن را به طور کاملتری مورد ارزیابی قرار داده و در بهبود روش های تاثیر آن بر کیفیت خواب به پیشرفت های دست یافت، در دهه (۱۹۸۰) باربرلی (۱۹۸۱) به روند پروسۀ خواب: و چرخه و مراکز حساس به آن می پردازد و  بر این تاکید کرد که جنبه تطبيقي رویکردهای اثرگذار بر کیفیت خواب مي تواند با کنترل شديد بر شاخص های به خواب رفتن تحت تاثر قرار گیرد. و در ادامه لسوود (۱۹۸۲) در مطالعه خود به بیان تاثیر عصاره آبي ريشه والرين بر بهبود کيفيت خواب در انسان پرداخت و دریافت والریان سبب کاهش قابل توجهی در نمرات زمان تأخیر خواب و بهبود قابل توجهی در کیفیت خواب می شود.

همچنین راکسترو (۱۹۹۳) با بررسی تعامل پارامترهای فیزیولوژیک خواب در بیماران کرونر و ارتباط آنها با کیفیت خواب پرداخت و دریافت سری زمانی حرکات بدن ارتباط معنی داری با سری زمانی خواب و ضربان قلب داشت.

مطالعات دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰  برای مبانی نظری کیفیت خواب

در مطالعه بعدی آویتال(۱۹۹۱) کیفیت خواب در کودکان مبتلا به آسم را بررسی که نشان داد درمان تئوفیلین آسم کودکان خواب را مختل نمی کند و به نظر می رسد اثر محافظتی در رابطه با آپنه، هیپوپنی و اشباع اکسیژن شریانی وجود دارد و سپس مییرز و بادیا (۱۹۹۵) به بررسی تغییرات ریتم روزانه و کیفیت خواب با پیری: مکانیسم ها و مداخلات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

در قرن بیست و یکم بادر و انگدل(۲۰۰۰) مطالعات در این حوزه را با بررسی رابطه بین کیفیت خواب و استحکام سطح استراحت را انجام داند و نشان داد دوره انطباق برای یک سطح خواب جدید تا چند روز ادامه داشته است. سپس میل راس وهمکاران (۲۰۰۲) به بررسی کیفیت ذهنی خواب در زمان تسلب شریان ها پرداخته اند و که رابطه بین کیفیت خواب ذهنی و متغیرهای فیزیولوژیکی توصیف کننده شدت بیماری را نشان داد.

در مطالعه بعدی تامپسون و همکاران (۲۰۰۳). به بررسی رابطه زوال عقل با خلق و خوی منفی و کیفیت خواب پرداخته و به ارتباط معنی داری بین نشستگی، خلق منفی و کیفیت خواب ذهنی رسید اند و نشان دادند که حتی پس از کنترل خلق و خوی منفی، واکنش به طور قابل توجهی با کیفیت خواب ذهنی ارتباط دارد. در مطالعه گریکو (۲۰۰۴) به بررسی تاثیر داروهای روانگردان و کیفیت خواب پرداخته و داروهای روانگردان به عنوان یک طبقه کلی از داروها با کیفیت بهتر یا بدتر خواب همراه نبودند و سپس  کالییورت و همکاران (۲۰۰۵) در مطالعه ای به تجزیه و تحلیل درمان با محدودیت خواب در کنار درمان های افسردگی بر کیفیت خواب ذهنی در اختلال افسردگی عمده پرداخته و دریافتند که تغییرات در کیفیت خواب ذهنی می تواند در ارتباط با محرومیت جزئی از خواب و درمان دارویی باشد.

 

منابع

منابع ۲۰۱۹ برای مبانی نظری کیفیت خواب

Purani, H., Friedrichsen, S., & Allen, A. M. (2019). Sleep quality in cigarette smokers: Associations with smoking-related outcomes and exercise. Addictive behaviors, 90, 71-76.

Valiensi, S. M., Belardo, M. A., Pilnik, S., Izbizky, G., Starvaggi, A. P., & Branco, C. C. (2019). SLEEP QUALITY AND RELATED FACTORS IN POSTMENOPAUSAL WOMEN. Maturitas

 Foulkes, L., McMillan, D., & Gregory, A. M. (2019). A bad night’s sleep on campus: an interview study of first-year university students with poor sleep quality. Sleep Health

منابع سال ۲۰۱۸ برای مبانی نظری کیفیت خواب

.Chou, Y. T., Cheng, H. J., Wu, J. S., Yang, Y. C., Chou, C. Y., Chang, C. J., & Lu, F. H. (2018). The association of sleep duration and sleep quality with non-alcoholic fatty liver disease in a Taiwanese population. Obesity research & clinical practice, 12(6), 500-505.

Sweatt, S. K., Gower, B. A., Chieh, A. Y., Liu, Y., & Li, L. (2018). Sleep quality is differentially related to adiposity in adults. Psychoneuroendocrinology, 98, 46-51

Ohlmann, B., Bömicke, W., Habibi, Y., Rammelsberg, P., & Schmitter, M. (2018). Are there associations between sleep bruxism, chronic stress, and sleep quality?. Journal of dentistry, 74, 101-106

منابع ۲۰۱۸ برای مبانی نظری کیفیت خواب

 Al-Kandari, S., Alsalem, A., Al-Mutairi, S., Al-Lumai, D., Dawoud, A., & Moussa, M. (2017). Association between sleep hygiene awareness and practice with sleep quality among Kuwait University students. Sleep health, 3(5), 342-347

Wang, D., Zhou, Y., Guo, Y., Zhang, R., Li, W., He, M., … & Chen, W. (2017). The effect of sleep duration and sleep quality on hypertension in middle-aged and older Chinese: the Dongfeng-Tongji Cohort Study. Sleep medicine, 40, 78-83

Cellini, N., Duggan, K. A., & Sarlo, M. (2017). Perceived sleep quality: The interplay of neuroticism, affect, and hyperarousal. Sleep health, 3(3), 184-189

 

منابع سال ۲۰۱۶ برای مبانی نظری کیفیت خواب

Fernández-Cruz, K. A., Jiménez-Correa, U., Marín-Agudelo, H. A., Castro-López, C., & Poblano, A. (2016). Proposing the Clinical Inventory of Sleep Quality. Sleep Science, 9(3), 216-220

Lemke, M. K., Apostolopoulos, Y., Hege, A., Sönmez, S., & Wideman, L. (2016). Understanding the role of sleep quality and sleep duration in commercial driving safety. Accident Analysis & Prevention, 97, 79-86

Tian, J. (2016). Response to “the causes worsening sleep quality”. Supportive Care in Cancer, 24(4), 1461-1461. doi:10.1007/s00520-016-3082-9

..

منابع ۲۰۱۵ برای مبانی نظری کیفیت خواب

Kammel, J., Messerer, B., Avian, A., & Berghold, A. (2015). Post-operative sleep quality and pain in children and adolescents. Safety in Health, 1(1), A4. doi:10.1186/2056-5917-1-s1-a4

Lee, W., Lee, S.-A., Chung, Y.-S., & Kim, W. S. (2015). The Relation Between Apnea and Depressive Symptoms in Men with Severe Obstructive Sleep Apnea: Mediational Effects of Sleep Quality. Lung, 193(2), 261-267. doi:10.1007/s00408-015-9687-9

Rood, P., Pickkers, P., van der Hoeven, J., & van den Boogaard, M. (2015). Sufficient sleep quality easily measured: a multicenter centre study in dutch ICUS. Intensive Care Medicine Experimental, 3(1), A725. doi:10.1186/2197-425x-3-s1-a725

منابع ۲۰۱۲ برای مبانی نظری کیفیت خواب

Joo, E. Y., Yoon, C. W., Koo, D. L., Kim, D., & Hong, S. B. (2012). Adverse Effects of 24 Hours of Sleep Deprivation on Cognition and Stress Hormones. Journal of Clinical Neurology (Seoul, Korea), 8(2), 146–۱۵۰٫

Lemma S, Patel SV, Tarekegn YA, Tadesse MG, Berhane Y, Gelaye B, Williams MA. (2012).The Epidemiology of Sleep Quality, Sleep Patterns, Consumption of Caffeinated Beverages, and Khat Use among Ethiopian College Students. Sleep Disorder

 

منابع  سایر بخش ها

Chen, Y.-x., Guo, Y., Shen, L.-m., & Liu, S.-q. (2013). The Quantitative Effects of Mattress and Sleep Postures on Sleep Quality, Berlin, Heidelberg

Zhang, N., Cao, B., & Zhu, Y. (2019). Effects of pre-sleep thermal environment on human thermal state and sleep quality. Building and Environment, 148, 600-608.

Cheng, Y. L., Lan, C. C., Wu, Y. K., Su, W. L., & Yang, M. C. (2019). Poorer sleep quality among adult patients with pectus excavatum in Taiwan: A pilot study. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 157(2), 769-780.

Duong, T. D. T., Chen, M. C., Ko, E. W. C., Chen, Y. R., & Huang, C. S. (2019). Does sleep quality affect temporomandibular joint with degenerative joint changes?. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.

Ma, Y., Hou, F., Yang, A. C., Ahn, A. C., Fan, L., & Peng, C. K. (2019). Symbolic dynamics of electroencephalography is associated with the sleep depth and overall sleep quality in healthy adults. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 513, 22-31.

Nakamura, K., Hui, S. P., Ukawa, S., Okada, E., Nakagawa, T., Okabe, H., … & Tamakoshi, A. (2019). Serum 25-hydroxyvitamin D3 levels and poor sleep quality in a Japanese population: the DOSANCO Health Study. Sleep Medicine.

Norbury, R., & Evans, S. (2019). Time to think: Subjective sleep quality, trait anxiety and university start time. Psychiatry research, 271, 214-219.

Rojo-Wissar, D. M., Davidson, R. D., Beck, C. J., Kobayashi, U. S., VanBlargan, A. C., & Haynes, P. L. (2019). Sleep quality and perceived health in college undergraduates with adverse childhood experiences. Sleep Health.

.

.منابع پیشینه مطالعاتی ایرانی

به پژوه، احمد؛ سلیمانی، سیمین(۱۳۹۵). رابطه کیفیت خواب با افسردگی در افراد سالمند در سه ناحیه شهر تهران، سالمند، شماره۴۰، صص۷۳-۷۹

قربانی‌مقدم، پریسا؛ تیموری، سعید؛ یزدان پناه، فرشته(۱۳۹۷). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌ آگاهی بر افکار غیرمنطقی، کیفیت خواب و وسوسه مصرف در افراد با اختلال مصرف مواد، سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره۲۰، صص۱۱۹-۱۳۲

متقی، رضا؛ کامکار، علی؛ ماردپور، علی رضا(۱۳۹۵). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به اختلال بی خوابی، سالمند، شماره۴۱، صص۲۳۵-۲۴۳

برهانی کاخکی، مریم؛ کرمی، ابوالفضل(۱۳۹۶). مقایسه کیفیت خواب و رضایت زناشویی در زنان نوبت کار، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، شماره۱/۲، صص۴۰-۵۰

مفرد نژاد، ناهید؛ عالی پور بیرگانی، سیروس؛ بن راضی غابشی، مینا؛ نجفی زاده، عاطفه(۱۳۹۶). تاثیر عصرگرایی و کیفیت خواب بر اختلال خوردن، مطالعات روانشناختی، شماره۱، صص۱۳۵-۱۵۲

حیدری راد، حدیث؛ علمردانی صومعه، سجاد؛ اسمعیلی، منیژه (۱۳۹۶). مقایسه ی کیفیت خواب، شیوه های حل مسئله و سرسختی روانشناختی در دانشجویان، فرهنگ مشاوره و روان درمانی، شماره۳۰، صص۲۴۱-۲۶۰

فضل علی، محسن؛ فرشیدی، فرشته (۱۳۹۵). بررسی میزان استفاده از تلفن همراه و رابطه آن با کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، شماره۴، صص۵-۲۲

کندی، محسن (۱۳۹۷). رابطه فرسودگی شغلی با کیفیت خواب و سلامت روان پرستاران شاغل دربیمارستان، مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، شماره۱/۱، صص۱۰۸-۱۱۶

نصیری، سعیده؛ عیسی نژاد، امین؛ نصیری، اسماعیل(۱۳۹۷). اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین۱ بتا و کیفیت خواب در زنان سالمند، پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، شماره۲۷، صص۱۸۳-۱۹۴

منابع مفهوم کیفیت خواب در مطالعات داخلی برای مبانی نظری کیفیت خواب

آذرنیوه، مرضیه­السادات؛ توکلی خورمیزی، علیرضا (۱۳۹۵). اثر فعالیت بدنی بر کیفیت خواب دانشجویان دختر، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، شماره ۲ (۵۸)، صص ۱۰۸-۱۱۴

اظهری، صدیقه؛ قربانی، محبوبه؛ اسماعیلی، حبیب الله (۱۳۹۳). بررسی ارتباط سبک زندگی با کیفیت خواب در زنان یائسه، مجله زنان، مامائی و نازائی ایران، شماره ۱۱۲، صص ۷-۱۴

باباحاجی، ملیحه؛ طیبی، علی؛ عبادی، عباس؛ عسگری، شهین؛ ابراهیمی، میثم؛ شرفی، فریبا (۱۳۹۳). بررسي تأثير تمرينات هاتايوگا بر کیفیت خواب بيماران همودياليزي، پژوهش پرستاری، شماره ۳ (۳۴)، صص ۱-۹

به­پژوه، احمد؛ سلیمانی، سیمین (۱۳۹۶). رابطه کیفیت خواب با کیفیت زندگی افراد سالمند در سه ناحیه شهر تهران، مجله روان­شناسی پیری، شماره ۲، صص ۱۰۷-۱۱۴

جلال منش، شمس الملوک؛ زرگرانی، فاطمه (۱۳۹۴). بررسی تأثیر آرام­سازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت خواب و خستگی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، شماره ۳ (۵۰)، صص ۵-۱۴

 

 منابع تاریخچه کیفیت خواب در مبانی نظری کیفیت خواب

Rowland, V. (1957). Differential electroencephalographic response to conditioned auditory stimuli in arousal from sleep. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 9(4), 585-594. doi:https://doi.org/10.1016/0013-4694(57)90081-0

Tormey, J., & Brody, E. B. (1978). 28 – Values and Ethics in Medicine. In G. U. Balis, L. Wurmser, & E. McDaniel (Eds.), The Behavioral and Social Sciences and the Practice of Medicine (pp. 655-671): Butterworth-Heinemann.

Shagass, C., Muller, K., & Acosta, H. B. (1959). The pentothal “sleep” threshold as an indicator of affective change. Journal of Psychosomatic Research, 3(4), 253-270. doi:https://doi.org/10.1016/0022-3999(59)90008-X.

Raginsky, B. B. (1963). The Natural Way to Healthful Sleep. Psychosomatics, 4(3), 183-184. doi:https://doi.org/10.1016/S0033-3182(63)72553-9

Borbély, A. A. (1981). THE SLEEP PROCESS: CIRCADIAN AND HOMEOSTATIC ASPECTS. In F. Obál & G. Benedek (Eds.), Environmental Physiology (pp. 85-91): Pergamon.

Leathwood, P. D., Chauffard, F., Heck, E., & Munoz-Box, R. (1982). Aqueous extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) improves sleep quality in man. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 17(1), 65-71. doi:https://doi.org/10.1016/0091-3057(82)90264-7

Rockstroh, S., Müller, W., Foerster, F., & Brügner, G. (1993). Covariation of physiological sleep parameters in coronary patients and their relationships to sleep quality. Biological Psychology, 35(3), 225-235. doi:https://doi.org/10.1016/0301-0511(93)90003-Q

ادامه منابع تاریخچه کیفیت خواب

Avital, A., Steljes, D. G., Pasterkamp, H., Kryger, M., Sanchez, I., & Chernick, V. (1991). Sleep quality in children with asthma treated with theophylline or cromolyn sodium. The Journal of Pediatrics, 119(6), 979-984. doi:https://doi.org/10.1016/S0022-3476(05)83062-8

Myers, B. L., & Badia, P. (1995). Changes in circadian rhythms and sleep quality with aging: Mechanisms and interventions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 19(4), 553-571. doi:https://doi.org/10.1016/0149-7634(95)00018-6

Bader, G. G., & Engdal, S. (2000). The influence of bed firmness on sleep quality. Applied Ergonomics, 31(5), 487-497. doi:https://doi.org/10.1016/S0003-6870(00)00013-2

Milross, M. A., Piper, A. J., Norman, M., Dobbin, C. J., Grunstein, R. R., Sullivan, C. E., & Bye, P. T. P. (2002). Subjective sleep quality in cystic fibrosis. Sleep Medicine, 3(3), 205-212. doi:https://doi.org/10.1016/S1389-9457(01)00157-5

Thomsen, D. K., Yung Mehlsen, M., Christensen, S., & Zachariae, R. (2003). Rumination—relationship with negative mood and sleep quality. Personality and Individual Differences, 34(7), 1293-1301. doi:https://doi.org/10.1016/S0191-8869(02)00120-4

Greco, K. E., Deaton, C., Kutner, M., Schnelle, J. F., & Ouslander, J. G. (2004). Psychoactive Medications and Actigraphically Scored Sleep Quality in Frail Nursing Home Patients. Journal of the American Medical Directors Association, 5(4), 223-227. doi:https://doi.org/10.1016/S1525-8610(04)70126-7

Caliyurt, O., & Guducu, F. (2005). Partial sleep deprivation therapy combined with sertraline affects subjective sleep quality in major depressive disorder. Sleep Medicine, 6(6), 555-559. doi:https://doi.org/10.1016/j.sleep.2005.04.007

منابع پیشینه تحقیق خارجی برای مبانی نظری کیفیت خواب سال ۲۰۱۹

Câmara-Souza, M.B., de Figueredo, O.M.C. & Rodrigues Garcia, R.C.M. Clin Oral Invest (2019), Association of sleep bruxism with oral health-related quality of life and sleep quality pringer Berlin Heidelberg. 23: 245. https://doi.org/10.1007/s00784-018-2431-0

Lee, D. M., & Tetley, J. (2019). Sleep quality, sleep duration and sexual health among older people: Findings from the English Longitudinal Study of Ageing. Archives of Gerontology and Geriatrics, 82, 147-154. doi:https://doi.org/10.1016/j.archger.2019.02.010

de Melo, C. M., del Re, M. P., dos Santos Quaresma, M. V. L., Moreira Antunes, H. K., Togeiro, S. M., Lima Ribeiro, S. M., . . . de Mello, M. T. (2019). Relationship of evening meal with sleep quality in obese individuals with obstructive sleep apnea. Clinical Nutrition ESPEN, 29, 231-236. doi:https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.09.077

منابع پیشینه تحقیق خارجی برای مبانی نظری کیفیت خواب سال ۲۰۱۸

Zeng, Y., Wu, J., Yin, J. et al. Qual Life Res (2018), Springer International Publishing, Association of the combination of sleep duration and sleep quality with quality of life in type 2 diabetes patients, 27: 3123. https://doi.org/10.1007/s11136-018-1942-0

Sönmez, A. & Aksoy Derya, Y. Sleep Breath (2018), Effects of sleep hygiene training given to pregnant women with restless leg syndrome on their sleep quality, Springer International Publishing, 22: 527. https://doi.org/10.1007/s11325-018-1619-5

منابع پیشینه تحقیق خارجی برای مبانی نظری کیفیت خواب سال ۲۰۱۷

Hall, W.A., Moynihan, M., Bhagat, R. et al. BMC Pregnancy Childbirth (2017), Erratum to: Relationships between parental sleep quality, fatigue, cognitions about infant sleep, and parental depression pre and post-intervention for infant behavioral sleep problems, BioMed Central. 17: 193. https://doi.org/10.1186/s12884-017-1386-5

Kang, J.M., Kang, SG., Cho, SJ. et al. Sleep Breath (2017), The quality of life of suspected obstructive sleep apnea patients is related to their subjective sleep quality rather than the apnea-hypopnea index, Springer Berlin Heidelberg, 21: 369. https://doi.org/10.1007/s11325-016-1427-8

Stevens, B.W., Borren, N.Z., Velonias, , G. et al. Dig Dis Sci (2017) Erratum to: Vedolizumab Therapy Is Associated with an Improvement in Sleep Quality and Mood in Inflammatory Bowel Diseases, Springer US, 62: 552. https://doi.org/10.1007/s10620-016-4380-2

Gulyaev, Y.V., Bugaev, A.S., Indursky, P.A. et al. Dokl Biol Sci (2017), Improvement of the night sleep quality by electrocutaneous subthreshold stimulation synchronized with the slow wave sleep, Pleiades Publishing, 474: 132. https://doi.org/10.1134/S0012496617030139

Matsumoto, Y., Uchimura, N., Ishida, T. et al. Sleep Biol. Rhythms (2017), The relationship of sleep complaints risk factors with sleep phase, quality, and quantity in Japanese workers, Springer Japan, 15: 291. https://doi.org/10.1007/s41105-017-0110-1

منابع پیشینه تحقیق خارجی برای مبانی نظری کیفیت خواب سال ۲۰۱۶

Min, Y., Kirkwood, C.K., Mays, D.P. et al. Drugs Aging, (2016), The Effect of Sleep Medication Use and Poor Sleep Quality on Risk of Falls in Community-Dwelling Older Adults in the US: A Prospective Cohort Study, Springer International Publishing, 33: 151. https://doi.org/10.1007/s40266-015-0339-9

Hetzenecker, A., Roth, T., Birner, C. et al. Clin Res Cardiol (2016), Adaptive servo-ventilation therapy of central sleep apnoea and its effect on sleep quality,  Springer Berlin Heidelberg,  ۱۰۵: ۱۸۹٫ https://doi.org/10.1007/s00392-015-0904-6

منابع پیشینه تحقیق خارجی برای مبانی نظری کیفیت خواب سال ۲۰۱۵

    Lee, W., Lee, SA., Chung, YS. et al. Lung (2015) The Relation Between Apnea and Depressive Symptoms in Men with Severe Obstructive Sleep Apnea: Mediational Effects of Sleep Quality, 193: 261. https://doi.org/10.1007/s00408-015-9687.

Khan, M.K.A., Chu, Y.L., Kirk, S.F.L. et al. Can J Public Health (2015), Are sleep duration and sleep quality associated with diet quality, physical activity, and body weight status? A population-based study of Canadian children, 106: e277. https://doi.org/10.17269/cjph.106.4892.

2975 بازدید