درباره ما

دامنه خدمات مشاوره در سال ۲۰۱۵ و با هدف تولید و تهیه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با ادبیات تحقیق و مفاهیم و مبانی نظری تحقیق آغاز به کار کرد. اکنون در قلمرو مدیریت در حال تولید ادبیات تحقیق و مبانی نظری است.