ارزشگذاری سهام شرکت | ادبیات تحقیق و مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۶ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
برای دسترسی به منابع فایل را بخرید
تعداد صفحات
5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
153 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

ارزشگذاری سهام شرکت

ارزشگذاری سهام شرکت | تعداد صفحات: ۵ صفحه

 

از دیگر نقش های مهم ارزشگذاری صحیح ،سهام ارتباط دوسویه آن با ارزش آفرینی شرکت هاست. داراییهای مالی ابزارهای ارزش آفرینی و مدیریت شرکت هستند. در اختیار داشتن مجموعه اوراق بهادار کارآمد میتواند در ارتقا ارزش شرکت و تداوم ارزش آفرینی شرکت مؤثر باشد. برای در اختیار داشتن مجموعه اوراق بهادار ،کارآمد فرآیند ارزشیابی میتواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

از سویی شواهد نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روشهای ،کمی از قضاوتهایی مبتنی بر تصورات ذهنی اطلاعات غیر علمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه نیز استفاده میکنند. از سوی دیگر باید توجه داشت که رشد چند برابری ارزش هر یک از داراییهای موجود در بازارهای پولی و مالی کشور در یک بازه ی زمانی کوتاه مدت، نشان دهنده ی بهبود و رشد وضعیت اقتصادی کشور به شمار نمی رود.

بلکه این امر بواسطه ی جذب سرمایه گذاران ناآگاه به این بازارها حادث شده و میتواند زمینه ی وقوع بحرانهای اقتصادی را برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین باید به این نکته هم توجه داشت که ارزشگذاری نادرست شرکتها توسط سهامداران و استفاده از شیوههای نادرست برای ارزیابی سهام میتواند بر سرمایه گذاری شرکتها تاثیر بگذارد لذا باورهای سرمایه گذاران و همچنین تصمیم گیری های آنها اگر به درستی شکل بگیرد میتواند تاثیر مهمی در هدایت سرمایه های سرگردان به سوی فعالیتهای مولد داشته باشد(کمالی دهکردی و عربصالحی، ۱۴۰۰: ۱۱۵).

ادامه

شرکت های با ارزش گذاری بالا فاقد توانایی لازم برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار متناسب با قیمت سهام آن هستند. برای همین منظور مدیران عامل با استفاده از رویه های حسابداری متهورانه به مدیریت سود روی می آورند تا این ضعف عملکرد را پوشش دهند. یکی از ابزارهای معمول مدیریت سود استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. مدیران عامل با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری این ضعف عملکرد مورد انتظار را پوشش میدهند.

بنابراین، در شرکتهای با ارزش گذاری بالای سهام میزان اقلام تعهدی اختیاری بیشتر از سایر شرکتها است. به علت قابلیت انعطاف پذیری ذاتی که در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد و از آنجایی که تفسیر و به کارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است، این فرصت برای آنها فراهم شده تا با استفاده از تکنیک های متنوع از جمله دستکاری اقلام تعهدی حسابداری، به منظور حمایت از ارزشیابی های نادرست، سود را مدیریت کنند.

بنابراین سود حسابداری ممکن است عملکرد واقعی حسابداری شرکت را (که به وسیله توانایی شرکت در ایجاد جریانهای نقدی مشخص میشود منعکس ننماید و این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) اعتماد سرمایه گذاران به فرآیند گزارشگری را تقلیل داده و موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی می گردد(لاری دشت بیاض و زراعتی نوقابی، ۱۴۰۰: ۸۴).

ادامه

ارزش گذاری داراییها شامل اوراق بهادار و داراییهای واقعی یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است . ارزش گذاری اصولی و صحیح داراییها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه ای میشود تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد نیز نقش عمده ای در رشد و توسعه اقتصادی ایفا مینماید. همچنین ارزش گذاری یکی از مباحث اصلی در مدیریت سرمایه گذاری است. مدیریت سرمایه گذاری دارای دو رکن اصلی است

.۱. ارزیابی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

.۲ مدیریت پرتفوی ارزش گذاری نادرست و استفاده از روشهای نامناسب و غیر عملی در تعیین ارزش داراییها باعث تخصیص غیر بهینه سرمایه و به هدر رفتن منابع سرمایه ای می.شود در کشورهایی که بازار سرمایه پیشرفته دارند، شرکتهایی که برای نخستین بار سهام خود را به عموم عرضه میکنند از مؤسسات تأمین سرمایه و یا بانکهای سرمایه گذاری استفاده می کنند.

این مؤسسات دارای تجربیات طولانی در تعیین ارزش سهام شرکتها هستند و با توجه به اوضاع عمومی بازار سرمایه و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و دورنمای سودآوری شرکتها و همچنین، قیمت سهام شرکتهای مشابه در بورس اوراق بهادار اقدام به تعیین قیمت سهام میکنند. ارزش گذاری یکی از موضوع های اساسی در مدیریت سرمایه گذاری است این موضوع نقش عمده ای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا میکند.

ادامه

گرچه اغلب مدلهای متداول ارزش گذاری در این پژوهش بیان شده اما این پژوهش تنها مجموعه ای از مدلهای ارزش گذاری نیست بلکه خواننده را قادر میسازد که با در نظر گرفتن مشخصات شرکت مورد بررسی و کاربرد روشهای ارزش گذاری مدل ارزش گذاری مناسب را انتخاب کرده اطلاعات ورودی مدل را از صورتهای مالی شرکت استخراج کند با توجه به کمبود منابع فارسی در این زمینه سعی شده تا تمامی نکته ها و ظرایف ارزش گذاری با استفاده از مثالهای ،واقعی به صورت روشن بیان شود.

در کشور ما هنوز نهادها و واحدهای ارائه دهنده خدمات مشاوره مالی به صورت مطلوب شکل نگرفته اند به این سبب دسترسی اغلب سرمایه گذاران و سهامداران به تحلیلهای معتبر مالی – اقتصادی و تفسیر درست وقایع اثر گذار بر فعالیتهای آنان چندان آسان نیست و نتیجه آن افزایش میزان ریسک سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام است به نظر میرسد در شرایط کنونی، بازار سرمایه کشور از یک سو نیاز به تقویت نهادهای تنظیم بازار و حمایت از سهامداران و جریان آزاد اطلاعات داشته.

از سوی دیگر نیاز به شکل گیری واحدهای ارائه دهنده مشاوره مالی و نیز خدمات مدیریت سبد سرمایه دارد تحلیلگران مالی با تحصیل اطلاعات اقتصادی و نیز اطلاعات مالی شرکتها نقش مهمی در کمک به همگرایی قیمت و ارزش سهام ایفا میکنند و احتمال بروز حبابهای قیمتی را کاهش میدهند انتظار محقق از مطالعه این پژوهش آشنایی هر چه بیشتر علاقه مندان با روشهای انتخاب سهام ارزیابی رویدادها ارزیابی استراتژی شرکتها و دریافت انتظارهای بازار را در پی داشته باشد. ارزش گذاری عبارت است از تخمین ارزش یک ،دارایی بر اساس مقایسه آن دارایی با داراییهای مشابه و یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آنها بستگی دارد(امامی روزبهانی و دمرچلی، ۱۳۹۸: ۱۵۴).

پشینه تحقیق

پژوهشی توسط زارعتی نوقابی و نخعی (۱۴۰۰) تحت عنوان رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و بیش اعتمادی مدیران انجام شد. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش‌ارزشیابی سهام رابطه منفی معنی‌دار قوی و با مدیریت سود رابطه منفی معنی‌دار ضعیف و با بیش‌اعتمادی مدیران رابطه مثبت معنی‌دار قوی دارد.

پژوهشی توسط لاری دشت بیاض و زارعتی نوقابی (۱۴۰۰) تحت عنوان رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام، مدیریت سود و محافظه کاری انجام شد. فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که در شرکت‌های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش‌ارزشیابی سهام (به طور متوسط) و مدیریت سود (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی‌داری دارد ولی با محافظه‌کاری رابطه معنی‌داری ندارد. همچنین اندازه شرکت و تغییر حسابرس و گردش موجودی کالا بر ورشکستگی موثر نیست اما ورشکستگی با نوع موسسه حسابرسی (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی‌داری دارد.

ادامه

پژوهشی توسط مومنی و همکاران (۱۳۹۹) تحت عنوان بیش ارزشگذاری سهام بر هزینه بدهی شرکت‌ها با در نظر گرفتن متغیر تعدیلگر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی انجام شد. به منظور یافتن پاسخ سوالات تحقیق از روش داده‌های ترکیبی بهره گرفته شده است. همچنین، برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها و استخراج نتایج پژوهش، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج به ‌دست ‌آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیش‌ارزش‌گذاری باعث افزایش هزینه بدهی شرکت می‌شود، اما عدم‌تقارن‌اطلاعاتی این رابطه را تشدید نمی‌کند.

ادامه

پژوهشی توسط جرجرزاده و همکاران (۱۳۹۸) تحت عنوان استراژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام انجام شد. براساس نتایج بدست آمده تاثیر متغیر ریسک سیستماتیک موجب کاهش ضریب متغیر مدیریت سود تعهدی و واقعی در رابطه با ارزش بازار سهام شده است. به عبارت دیگر سطح ریسک سیستماتیک شرکت اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه میان رویکردهای مدیریت سود و ارزش بازار سهام نداشته است.

عدم کارایی بازار سرمایه و ناتوانی سرمایه‌گذاران در تحلیل و تفسیر درست محتوای اطلاعات صورتهای مالی و ریسک شرکت از یکسو و توانایی و فرصت‌طلبی مدیران جهت دستکاری در سود و تغییر در انتظارات سرمایه‌گذاران موجب شده تا ریسک سیستماتیک تاثیری در انتخاب رویکردهای مدیریت سود نداشته باشد.

دانش‌افزایی: در این پژوهش برای نخستین بار است که نقش ریسک سیستماتیک در انتخاب رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر بر عملکرد و ارزش بازار سهام مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر آن یافته‌های پژوهش حاضر درصدد است دلایل عدم توجه به ریسک سیستماتیک را از منظر سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت‌ها توضیح دهد.

ارزشگذاری سهام شرکت

پژوهشی توسط امامی روزبهانی و دمرچلی (۱۳۹۸) تحت عنوان بررسی ارزش گذاری سهام شرکت ها به روش های fcfe و fcff (مطالعه موردی شرکت ختور) انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که جریان نقد آزاد شرکت برابر با جریان نقدی قابل پرداخت به تامین‌کنندگان منابع مالی و جریان نقد آزاد سهامداران برابر با جریان نقدی قابل پرداخت به سهامداران پس از پرداخت تمام هزینه‌های عملیاتی و مالی و اصل وام‌ها و… و انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم می‌باشد و نتایج عددی بیانگر بالا بودن ارزش در سهام و نرخ بازگشت و حقوق صاحبان سهام در مدل FCFF نسبت به FCFE دارد.

پژوهشی توسط بارکا و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان احساسات سرمایه گذاران بر ارزشگذاری شرکت و تغییر رفتار سرمایه گذاران انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که ارزش بلندمدت شرکت بر روی بیش ارزشگذاری سهام شرکت اثرگذار است. همچنین ازهای ESG شرکتی را بر ارزش‌گذاری نادرست بازار سهام اثرگذار می باشد. کم‌ارزش‌گذاری نقطه مقابل بیش ارزشگذاری می باشد که تحت تاثیر احساسات سرمایه گذاران قرار دارد.

ارزشگذاری سهام شرکت

پژوهشی توسط چن (۲۰۲۳) تحت عنوان یک تحقیق تجربی در خصوص اثر احساسات سرمایه گذاران بر ارزشگذاری شرکت انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که. تعداد زیاد سرمایه گذاران فردی و حجم زیاد معاملات. در بازار سهام از گزاره های ارزشگذاری بیشتر از مقدار در بازار سهام می باشد. تصمیمات سرمایه گذاری مناسب تر می تواند به احساسات بهتر در سرمایه گذاران منجر شود. اطمینان سرمایه گذار تأثیر منفی قابل توجهی بر بازده سهام دارد و بیش ارزشگذاری شدن سهام منجر می شود. سرمایه‌گذاران از اعتماد بیش از حد به هنگام داشتن احساسات مثبت صعودی نسبت به بازار سهام اجتناب می کنند.

پژوهشی توسط گان و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان اثرگذاری قیمت بر احساسات سرمایه گذاران و ارزشگذاری سهام شرکت های کوچک و متوسط انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که. کانال تامین مالی حقوق صاحبان سهام براحساسات. سرمایه گذاران در ارزشگذاری شرکت تاثیرگذار است. ارزش‌گذاری بیش از حد قیمت‌های سهام، سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای در تحول دیجیتالی شرکت‌های کوچک و متوسط امری است که در حال رخدادن می باشد. ترویج سرمایه‌گذاری تحول دیجیتال برای شرکت های کوچک و متوسط می تواند مانع بیش ارزشگذاری سهام گردد.

ارزشگذاری سهام شرکت

پژوهشی توسط جئونگ (۲۰۲۳) تحت عنوان احساسات سرمایه گذار، بازده سهام مقطعی، و فروش کوتاه مدت: شواهدی از کره انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که وقتی احساسات سرمایه گذار خوب است.، قیمت گذاری بیش از حد در بازار اتفاق می افتد.، زیرا به شدت به این امر وابسته است. در مورد شرکت‌هایی با نوسانات بازده بالا.، دارایی‌های مشهود کم، اما رشد زیاد وجود دارد که در نهایت به قیمت گذاری بیش از حد منجر می شود.

پژوهشی توسط نواک و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان اثرگذاری احساسات سرمایه گذاران بر بازده سهام و ارزشگذاری سهام انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که واکنش احساسات سرمایه‌گذار. به رویدادهای منتخب سبب بیش ارزشگذای سهام می شود. و احساس سرمایه‌گذار فردی را برای نمونه‌ای از شرکت‌های فهرست‌شده. نشان از تغییرات در ارزشگذاری داشت. بازده سهام، ارزش بازار، نقدینگی شرکت. از گزاره های مرتبط با بیش ارزشگذاری بازار سهام بود.

پژوهشی توسط گائو و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان اثرگذاری احساسات سرمایه گذاران برارزش شرکت و نگهداری از شرکت انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که. ارزش‌گذاری بیش از حد شرکت مبتنی بر احساسات.، چیزی نیست که ما مستقیماً برای شرکت کنترل می‌کنیم. ارزش گذاری بیش از حد، اندازه گیری شده توسط شکاف قیمتی و ناشی. از ارزش گذاری بیش از حد کلی شرکت ناشی از تغییرات در تعهدات و احساسات سرمایه گذاران می باشد.

منابع

منابع در فایل خریداری شده.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.