انتقال تکنولوژی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
928 کیلوبایت
تعداد صفحات
12 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
289 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی | تعداد صفحات : ۱۲ صفحه

برای داشتن متن کامل می توانید فایل را خریداری نمایید

انتقال تکنولوژی فرایندی است که جریان تکنولوژی از یک منبع به یک گیرنده را میسر میسازد در این مورد منبع مالک یا دارنده تکنولوژی است در حالی که دریافت کننده ذینفع چنین دانشی .است منبع میتواند یک فرد یک شرکت یا یک کشور باشد. این مفهوم را این گونه تعریف می:کنند انتقال تکنولوژی فرایندی است که توسط آن علم و تکنولوژی از یک فرد یا یک گروه به یک فرد یا یک گروه که از آن دانش جدید برای انجام کارها به روش خود بهره می برند منتقل می شوند. فرایند مرتبط با این متغیر را میتوان به انواع زیر طبقه بندی کرد(رفرنس در فایل اصلی):

  1. انتقال بین المللی تکنولوژی
  2. انتقال منطقه ای تکنولوژی
  3. انتقال تکنولوژی میان شرکتی
  4. انتقال تکنولوژی درون شرکتی

انتقال فناوری

استفاده از فناوری برای بشریت امری ناگزیر است و بسیاری از نیازهای مادی روزمره افراد را مرتفع مینماید در این بین برخی کشورها یا شرکتها دارای فناوریهای خاص و بعضاً منحصر به فردی هستند که کشورهای دیگر به استفاده از آنها نیاز دارند و چنانچه بخواهند مالک آن فناوریها شوند تنها دو راه پیش رو دارند نخست این که خودشان اقدام به اختراع اکتشاف و یا تولید فناوری نمایند که این امر بسیار زمان بر خواهد بود.

و با رسیدن آنها به فناوری مورد نظر، غالباً با پیشرفت علم کارآیی آن فناوری از بین میرود؛ راه دوم این است که از طریق انتقال ،فناوری نیازهای خود را با صرف هزینه ای متعارف و معقول و از طریق ابن فرایند پاسخ دهند. بدین معنا که فناوری را از کشورهای دیگر وارد کرده و همگام با آنها از مزایای فناوری بهره ببرند.

بدیهی است که با توجه به پیشرفت چشمگیر ،فناوری غلبه رویکرد تعامل در عصر ارتباطات و خاصیت فرامرزی ،فناوری راه حل دوم نیز امری معقول و قابل انجام است. کشور ما نیز علیرغم داشتن منابع سرشار معدنی و نفتی و همچنین بازار مصرفی گسترده نیازمند پیشرفت فناوری میباشد(رفرنس در فایل اصلی)

انتقال فناوری

بیش از ۳۵ روش انتقال تکنولوژی معرفی شده توسط محققان وجود دارد. حتی اگر کلیه شرایط این مفهوم فراهم بوده و روش یا روشهایی برای این متغیر  انتخاب شود هنوز یک عامل مهم میبایست مورد توجه قرار گیرد و آن توجه به تبعات استفاده از روشهای مختلف انتقال تکنولوژی است. این روشها هر کدام اثرات مثبت و منفی دارند و به تبع آن بر سایر فاکتورهای اقتصادی اثر گذارند.

حتی ممکن است استفاده از یک روش انتقال تکنولوژی نه تنها مشکلات موجود را حل نکرده که مسائل جدیدی برای اقتصاد کشور میزبان ایجاد کند. برای مثال نادیده گرفتن اثر روش انتقال تکنولوژی بر اشتغال ممکن است به افزایش بیکاری منتهی گردد. اثر روشهای این متغیر بر اشتغال از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. یکی از مهمترین جنبه های بررسی این اثرات اثر روشهای انتقال تکنولوژی بر اشتغال نیروی کار ماهرو ساده است(رفرنس در فایل اصلی)

منابع

علیزاده، فاطمه ؛ علیزاده، عبداله (۱۴۰۰). بررسی انتقال تکنولوژی و اثرات آن بر روی توسعه، کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی، ص ۳۶۹-۳۸۵.

قاسم زاده، عباس ؛ مالک نژاد، خسرو ؛ مسگرانی، حمید (۱۴۰۱). بررسی عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز با استفاده از تکنیک DEMATEL و ANP‏، مدیریت بازاریابی، شماره ۲، ص ۲۴-۳۴.

مجاهد، افشین (۱۴۰۰). آثار قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران، تمدن حقوقی، شماره ۹، ص ۵۷-۶۸.

مکوندی، محمد (۱۴۰۰). بررسی چگونگی انتقال تکنولوژی و تاثیر آن بر دانش فنی در شرکت های تولیدی در منطقه آزاد اروند، مدیریت اطلاعات و دانش شناسی، شماره ۳۱، ص ۶۰-۷۴.

نوری، فرزانه ؛ رضایی، بیژن ؛ دل انگیزان، سهراب (۱۴۰۰). اثر روش‏های انتقال تکنولوژی بر اشتغال: مطالعه سیستماتیک، توسعه کارآفرینی، شماره ۵۲، ص ۳۴۱-۳۶۰.

ادامه

نخعی، امیر رضا ؛ حسینی شکیب، مهرداد ؛ ایران زاده، سلیمان (۱۴۰۱). مدل آینده نگر بهبود توانمندی‌های انتقال تکنولوژی در سیستم های ایمنی خودرو، آینده پژوهی مدیریت، شماره ۱۲۹، ص ۷۷-۹۱.

شیخ، مینا ؛ صادقی، طوبی ؛ تقی زاده، ابراهیم (۱۴۰۱). انتقال فناوری و سازوکارهای حمایتی مالکیت فکری، جامعه شناسی سیاسی ایران، شماره ۲۷، ص ۶۰۰-۶۱۹.

فتح‌آبادی، حسین ؛ خالقی، آرمین ؛ دهقان نجم‌آبادی، عامر ؛ سلاجقه، نیلوفر (۱۴۰۱). بررسی تأثیر مدیریت دانش و گرایش کارآفرینانه بر انتقال فناوری میان صنعت و دانشگاه (نمونه پژوهش: شرکت زامیاد و دانشگاه تهران)، مدیریت دانش سازمانی، شماره ۱۸، ص ۱۱-۳۶.

.شیخ، مینا ؛ تقی زاده، ابراهیم ؛ صادقی، طوبی (۱۴۰۱). قواعد حمایتی انتقال فناوری و مالکیتهای فکری در تجارت بین الملل، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، شماره ۵۵، ص ۶۰۰-۶۲۰.

انتقال تکنولوژی

اتحادی، سینا ؛ رستگار، عبدالغنی ؛ ثنائی‌ پور، هادی (۱۴۰۱). طراحی الگوی انتقال فناوری‌‌های کارآفرینانه در کسب‌وکارهای حوزه ساخت‌وساز در صنعت نفت، مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی، شماره ۵۴، ص ۶۳-۸۲.

رحیمی ریگی، محمدباقر ؛ توسلی نایینی، منوچهر (۱۴۰۰). بررسی نهاد داوری در قراردادهای انتقال فناوری، مطالعات حقوق شهروندی، شماره ۱۸، ص ۱۹۱-۲۰۸.

مقدم نیا، الهام ؛ افشار کاظمی، محمد علی ؛ طلوعی اشلقی، عباس (۱۴۰۰). طراحی مدل تغییرات حاصل از توسعه آموزش نیروی انسانی در انتقال فناوری درسازمان های یادگیرنده با استفاده از الگوی فرا ابتکاری، توسعه آموزش جندی شاپور اهواز، شماره ۲، ص ۶۵۷-۶۶۴.

خسروی فرد شیرازی، رضا (۱۴۰۰). بررسی شیوه های انتقال فناوری و اهمیت استفاده از آنها در شرکت های دانش بنیان، کنفرانس ملی مدیریت وتجارت الکترونیک، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت وتجارت الکترونیک رتبه ملی، ص ۲۵۴-۲۶۹.

نوذری، مریم ؛ اسدی‌فرد، رضا (۱۴۰۰). عوامل موثر بر ظرفیت‌‌سازی انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت؛ مطالعه موردی ناحیه نوآوری شریف، سیاست علم و فناوری، شماه ۵۱، ص ۳۷-۵۴.

انتقال تکنولوژی

زمانی، آرزو ؛ خمسه، عباس (۱۴۰۱). شناسایی ابعاد و مولفه‌های تاثیرگذار بر انتقال فناوری با تمرکز بر تحول دیجیتال، مدیریت توسعه فناوری، شماره ۳۸، ص ۵۸-۹۰.

غلام نژاد، میلاد ؛ موحدی، مسعود ؛ منطقی، منوچهر ؛ علی یاری، شهرام (۱۴۰۰). ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران، مدیریت توسعه فناوری، شماره ۳۵، ص ۷۶-۹۹.

غلام نژاد، میلاد ؛ موحدی، مسعود ؛ منطقی، منوچهر ؛ علی یاری، شهرام (۱۴۰۱). ارایه مدل سرمایه ساختاری با محوریت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران، مدیریت نوآوری، شماره ۴۰، ص ۱۰۵-۱۴۵.

جوادی، شاهین ؛ خردمندنیا، سهیلا (۱۴۰۱). تحلیلی بر چالش های انتقال فناوری در ایران، گزارش های کارشناسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

انتقال تکنولوژی

مجیدپور، مهدی ؛ مجیری، فاطمه (۱۳۹۸). سیر تحول مفاهیم و سیاست‌های انتقال فناوری بین المللی، سیاست علم و فناوری، شماه ۴۲، ص ۴۲۵-۴۳۷.

بررسی سیر تکاملی سیاستهای انتقال فناوری نشان میدهد خلاف دیدگاه سنتی رایج در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که بر میلادی که بر رویکرد جایگزینی واردات» تأکید داشت از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد دیدگاه جدیدی در این زمینه رشد و توسعه یافت که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان بوده و سیاست «توسعه مبتنی بر صادرات» نام گرفت(مجیدپور و مجیری، ۱۳۹۸: ۴۲۵).

شفیعی، حجت ؛ وزیری، مجید (۱۳۹۸). مشروعیت قرارداد اجاره اشخاص در فرایند انتقال فناوری و همسویی آن با اصول اخلاق اسلامی، اخلاق زیستی، شماره ۳۲، ص ۹۱-۱۰۱.

محمودی، مهدیه (۱۳۹۸). قراردادهای بین المللی انتقال تکنولوژی و راهکارهای موفقیت آن در کشورهای در حال توسعه، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره ۱، ص ۳۱۷-۳۲۶.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.