برنامه ریزی راهبردی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ بهمن ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
76 کیلوبایت
تعداد صفحات
19 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
197 بازدید
۳۰,۰۰۰ تومان

برنامه ریزی راهبردی

برنامه ریزی راهبردی | تعداد صفحات: ۱۹ صفحه

این مفهوم را رگهای حیاتی سازمان معرفی میکند که نقش تبادل اطلاعات و تسهیل جریان امور سازمان را چه در درون و چه در بیرون سازمان بر عهده دارند شکل و نقشه جریان برنامه ریزی راهبردی در ساختار هویدا است. برنامه ریزی راهبردی هر چند رشته ای نو در پهنه علوم انسانی است اما به سرعت رشد یافته و نظر بسیاری از متفکران علوم رفتاری را به خود جلب کرده است.

تا جایی که بسیاری از دشواریهای سازمانی را تحلیل و برای آنها راه حل مناسب یافته است. برخی از متفکران برنامه ریزی راهبردی که در سالهای اخیر به عنوان مشاور مدیریت به یافتن نارسایی های سازمانی پرداخته اند، براین اعتقادند که بسیاری از مسائل و مشکلات حاکم بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و عدم توجه به ظرایف برنامه ریزی راهبردی بوده است.

و اگر مدیران براین امور وافق بودند چه بسا با اثربخشی بهتر و بیشتر کارهای مربوط به خود را انجام میدادند. ریشه بسیاری از مشکلات ،فردی، سازمانی اجتماعی را میتوان در کمبود ارتباطات مؤثر نقش سیستم ارتباطی یا به طور کلی سوء تعبیر و تفسیرهای ارتباطی جستجو کرد(رفرنس در فایل اصلی)

ادامه

برنامه ریزی راهبردی نشان دهنده توانایی ایجاد ارتباطات گفتگوی متقارن است. این ارتباط در بین افراد شرکت شکل می گیرد. سازمان ها می توانند براساس ارتباطات بهتر دیده شوند. زمانی که سازمان ها ارتباطات را درست شکل می دهند توسط مشتریان بهتر دیده می شوند.

ارتباطات از طرق گوناگونی مانند شبکه های اجتماعی و گفتگوهای آنلاین نیز شکل می گیرد. برخی از شبکه های اجتماعی به ابزاری کلیدی برای ارتباطات شرکتی تبدیل شده اند. ارتباطات یک گفتگو بین شرکت و مشتریان ایجاد می کند.

همچنین ارتباطات به معنی ایجاد گفتگوی تعاملی بین کارکنان شرکت نیز می باشد. این مفهوم یک پیامد مهم برای شرکت دارد. ارتباطات در درون سازمان می تواند برای سازمان مفید باشد و یک نقطه حرکت اصلی برای سازمان به شمار می رود. زمانی سازمان ها ارتباطات را ایجاد می کنند به نگرش تعاملی در درون خود توجه می کنند. آن ها برای ارتباطات درست باید به منابع تعاملی و ظرفیت پاسخگویی خود آگاه باشند. همچنین باید قدرت ایجاد مکالمه با مردم و مشتریان و کارکنان را داشته باشند(رفرنس در فایل اصلی)

ادامه

سازمان ها مهمترین عامل برای رشد خود را برنامه ریزی راهبردی می دانند. این ارتباطات به صورت خود خدمت رسان هستند. همچنین ارتباطات جامعه خدمتگذار نیز هستند. این نوع خدمت گذاری براساس ارتباطات یک استراتژی می باشد.

در این حالت استراتژی اطلاع رسانی در مواردی می تواند به انگیزه بالاتری برای مشتریان منجر شود و یک استراتژی تعاملی به شمار آید. این نوع استراتژی قادر است که گزینه های مورد انتخاب مشتریان را بهبود دهد و از گزاره های آن ها استفاده نماید. همچنین این استراتژی می تواند یک توان مناسب از تعامل بین سازمانی و دورن سازمانی بین کارکنان نشان دهد(رفرنس در فایل اصلی)

برنامه ریزی راهبردی ایجاد کننده یک الگوی اخلاقی می باشد. این ارتباط به رفتارهای حمایتی از کارکنان منجر می شود و امورات مرتبط با شفاف سازی را پیاده سازی می کند. همچنین ارتباطات می تواند سرمایه گذاری درک شده در شرکت ها را افزایش دهند. معمولا برنامه ریزی راهبردی می تواند فرهنگ سازمانی شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهد و آن ها را بهبود دهد. پرورش ارتباطات شفاف و سرمایه‌گذاری از گزاره های برنامه ریزی راهبردی می باشد.

تأثیر ارتباطات شفاف بر حمایت از کارکنان در برنامه ریزی راهبردی بهتر صورت می گیرد. سرمایه‌گذاری درک شده رابطه میانجیگری با برنامه ریزی راهبردی برقرار می کند و این کار رفتارهای حمایتی کارکنان را بهبود می دهد(رفرنس در فایل اصلی).

منابع

اسلامی، حسین ؛ عطایی، محمد (۱۴۰۰). ارائه الگوی ارتباطات سازمان با رویکرد اخلاقی، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۸۳، ص ۹۰۲-۹۳۱.

پیش یار، فرزاد ؛ قایمی، فرشته ؛ کیخا، احمد(۱۳۹۹). تبیین رابطه بین ویژگی‌های شغل و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس، مجله : مجله جغرافیا و روابط انسانی ، شماره ۹ ،صص ۱۱۳ – ۱۳۱.

تکه ئی، عبدالقادر ؛ صادقی، علی ؛ طبرسا، عباس (۱۳۹۹). بررسی رابطه بین اعتماد کارکنان نسبت به سازمان با مقاومت در برابر تغییر با نقش میانجی میل به ادامه خدمت در سازمان (مطالعه موردی: شعب شرکت بیمه دانا استان گلستان )، تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره ۲۸، ص ۳۵۷.

تیموری، مریم ؛ میرزایی، زینب (۱۴۰۰). بررسی رابطه بین ارتباطات سازمان و مدیریت تعارض، مدیریت و صنعت، دوره۱، ص ۷۹۸-۸۱۵.

ادامه

ثابتی چوبدار، لیلی ؛ جهانگیری، سمیه ؛ فرنیا، مهدی (۱۴۰۰). ارزیابی نقش اعتماد سازمانی در تاثیر رهبری تحول آفرین و شفافیت در ارتباط سازمانی بر گرایش به تغییر کارکنان، همایش، تحقیقات میان رشته ای در علوم مهندسی و مدیریت دوره ۲، ص ۱۱۷-۱۳۱.

چاوشی قره قشلاقی، حجت اله؛ حاجی زاده، افشین؛ شهیمی، فرامرز (۱۳۹۹). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و جامعه پذیری سازمانی کارکنان در سازمان (مطالعه موردی: ادارات ثبت اسناد و املاک تبریز)، رویکردهای نوین مدیریت، دوره ۱.

رجوعی، مرتضی (۱۳۹۹). رابطه اعتماد سازمانی با عملکرد برند: تبیین نقش حاکمیت شرکتی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره ۲، ص ۸۷-۱۰۸.

رشنوادی، یعقوب؛ روح اللهی، محمدعلی (۱۳۹۷). مدل برنامه ریزی استراتژیک تکنولوژی درصنعت پتروشیمی ایران با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره ۶۸، صص۳۷-۶۳.

سعیدی، حسین؛ عندلیب، داود (۱۳۹۷). شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت شهری با رویکرد نقشه شناختی فازی، مدیریت شهری و روستایی، شماره ۵۳، صص۲۲۱-۲۳۴.

برنامه ریزی راهبردی

شعبانی، احمد؛ آذریان، مهناز؛ رجایی پور، سعید؛ دهقان سفید کوه، مرتضی (۱۳۹۸). بررسی رابطۀ جامعه‌‌پذیری سازمانی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی اصفهان، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره ۲، ص ۱۸۴-۲۰۱.

شیخی نژاد، فاطمه ؛ شکراله زاده، صابر(۱۳۹۹). بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان شهرداری منطقه ۳، بهبود و بازسازی سازمان‌ها و کسب‌وکارها، شماره ۱۷۴۳-۱۷۵۸.

علی‌زاده کافشانی، زهرا (۱۴۰۱). بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران، مطالعات مدیریت و کار آفرینی، شماره ۲، ص ۱۳۳-۱۴۶.

فرهنگی، علی اکبر ؛ رستگار، عباس علی ؛ روزبان، فرناز ؛ دامغانیان، حسین (۱۳۹۸). استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمان در بستر شبکه‌های اجتماعی مجازی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۵۴، ص ۱۰۳-۱۲۶.

برنامه ریزی راهبردی

موید، ندا؛ معین فرد، محمدرضا؛ شوشی نسب، پروین (۱۳۹۹). تأثیر جامعه‌پذیری سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با درنظر گرفتن نقش میانجی تناسب فرد – محیط، پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شماره ۴۱، ص ۱۷۳-۱۸۶.

میراحمدی، سید محمود ؛ فضلی کبریا، حامد ؛ احمدی، اردشیر ؛ رشیدی، حسن(۱۴۰۰). بررسی تأثیر رهبری اخلاقی و اعتماد سازمانی بر انگیزش شغلی با نقش تعدیلگر خودکارآمدی عمومی( مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری)، مطالعات رهبری فرهنگی، شماره ۷، ص ۸۴-۱۰۳.

وهاب، رضا (۱۴۰۰). بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر تقسیم دانش با نقش میانجی عدالت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری تهران)، مطالعات مدیریت و کار آفرینی، شماره ۴، ص ۵۵-۶۳.

Ajayi, O. A., & Mmutle, T. (2021). Corporate reputation through strategic communication of corporate social responsibility. Corporate Communications: An International Journal.

Capriotti, P., Zeler, I., & Camilleri, M. A. (2021). Corporate communication through social networks: The identification of the key dimensions for dialogic communication. Strategic corporate communication in the digital age.

Deng, C. P., Wang, T., Teo, T. S., & Song, Q. (2021). Organizational agility through outsourcing: Roles of IT alignment, cloud computing and knowledge transfer. International Journal of Information Management, 60, 102385.

Men, L. R., & Sung, Y. (2022). Shaping corporate character through symmetrical communication: The effects on employee-organization relationships. International journal of business communication, 59(3), 427-449.

ادامه

Panda, S. (2021). Strategic IT-business alignment capability and organizational performance: roles of organizational agility and environmental factors. Journal of Asia Business Studies.

Susanna, V. (2022). Information and Communication Technologies in Education. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 6, 89-93.

Thelen, P. D., & Formanchuk, A. (2022). Culture and internal communication in Chile: Linking ethical organizational culture, transparent communication, and employee advocacy. Public Relations Review, 48(1), 102137.

ادامه

Van Zoonen, W., & Sivunen, A. E. (2022). The impact of remote work and mediated communication frequency on isolation and psychological distress. European Journal of Work and Organizational Psychology, 31(4), 610-621.

Wamba, S. F. (2022). Impact of artificial intelligence assimilation on firm performance: The mediating effects of organizational agility and customer agility. International Journal of Information Management, 67, 102544.

Zhen, J., Xie, Z., & Dong, K. (2021). Impact of IT governance mechanisms on organizational agility and the role of top management support and IT ambidexterity. International Journal of Accounting Information Systems, 40, 100501

 

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.