جانشین پروری | ادبیات تحقیق و مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۴ بهمن ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
72 کیلو بایت
تعداد صفحات
14 صفجه
دسته بندی
تعداد بازدید
94 بازدید
۳۰,۰۰۰ تومان

جانشین پروری

جانشین پروری | تعداد صفحات: ۱۲

این موضوع دارای اهمیت است چراکه مدیران ارشد، سازمان یک‌شبه به این درجه نرسیده‌اند بلکه از طریق سالها برنامه‌ریزی دقیق و دوراندیشی پرورش‌یافته‌اند. فرآیند جانشین پروری به درک اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان شناسایی نیازمندی‌های توسعه‌ای نیروی کار و تعیین علاقه‌مندی‌های نیروی کار کمک می‌کند؛ همچنین مدیریت موفق جانشین پروری می‌تواند میزان ترک خدمت را پایین بیاورد.

روحیه کارکنان را بهبود بخشد و مناسب‌ترین افراد را در پست‌های کلیدی قرار دهد جانشین پروری همچنین پیامدهایی همچون کاهش هزینه استخدام‌های خارجی برای پست‌های مدیریتی از طریق به‌کارگماری داخلی زمان کمتر برای پر کردن پست‌های رهبری منحنی کوتاه‌تر یادگیری برای رهبران جدیدی که برای پست‌های مدیریتی در نظر گرفته می‌شوند ارتباط فعال‌تر با مشتریان تجزیه‌وتحلیل و دیگر سهامداران را به دنبال دارد (رجایی پور و همکاران، ۱۳۹۹: ۳۱).

جانشین پروری

مدیریت جانشین پروری یک نگرش نظام‌مند برای اطمینان از داشتن ذخیره همیشگی از بهترین استعدادها از طریق کمک به توسعه‌ای افراد است و ازاین‌روی دارای اهمیت است. این مفهوم  فرآیند آماده نمودن افراد برای پذیرش مسئولیت‌های بالاتر است. این مفهوم فرآیندی برای مواجهه با انتظارات و تقاضاهای حال و آینده شامل تبیین شایستگی‌ها و توانایی‌های کلیدی انتخاب کاندیداها، توسعه بـر مبنای شایستگی ارتباطات باز و بازنگری مداوم است.

ابوالعلایی این مفهوم  را دمیدن روح بقا و حیات آینده سازمان‌ها توصیف می‌نماید؛ اما ازآنجاکه جانشین پروری به دلایل متعددی ازجمله بالا بودن من خدمتی مدیران سازمان‌ها موردتوجه قرارگرفته است، لذا مهم‌ترین مسئله‌ای که برنامه‌های جانشین پروری با آن مواجه هستند، اطمینان از صحت انتخاب افراد مستعد و شایسته برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و جانشینی است که بتوانند در آینده، سرمایه اجتماعی وزینی برای سازمان به شمار آیند (جعفرپور و همکاران، ۱۳۹۹: ۶۵).

جانشین پروری

جانشین پروری برای تصمیم گیری روزانه در سازمان‌ها حیاتی است و به‌عنوان یک ابزار مهم برای توسعه اشخاص شناخته می‌شود. همچنین این مفهوم، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای در دسترس برای تضمین تأمین نیروی کار آینده در سازمان‌هاست. سازمان‌ها برنامه‌ریزی جانشینی را به روش بسیار متفاوتی تصور می‌کنند. این پژوهش به دنبال آن است که مبنایی مناسب برای تحقیقات آتی کشور در این حوزه باشد.

در همین راستا لازم است به عواملی که ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با موضوع تحقیق داشته و بر آن تأثیرگذارند، توجه شود این تحقیق در داخل کشور به لحاظ قلمرو موضوعی، دارای نوآوری زمانی و مکانی است که تلاش می‌کند به پدیده شکاف نظر عمل و عوامل وابسته به آن در اقدامات مدیریت منابع انسانی مبتنی بر عوامل زمینه‌ای و بومی در ایران بپردازد. ازجمله پژوهش‌هایی که به بررسی جانشین پروری پرداخته‌اند (حسینی و همکاران، ۱۳۹۷: ۲۷).

جانشین پروری

جانشین پروری اشاره به فرایندهایی دارد که طی آن‌ها استعدادهای انسانی سازمان برای تصدی مشاغل و مناصب کلیدی آن در آینده شناسایی‌شده و از طریق برنامه‌ریزی‌های متنوع آموزشی و پرورشی برای تصدی این مشاغل آماده می‌شوند نظام جانشین پروری همچنین ابزار قدرتمندی است که به کمک آن می‌توان استانداردهای عملکرد را به‌وضوح تعریف و تدوین کرد؛ چراکه سازمان‌ها را به این امر وامی‌دارد تا به‌وضوح اعلام نمایند که برای انتخاب افراد مستعد خود از چه استانداردهایی استفاده می‌کنند و چه قابلیت‌ها شایستگی‌ها و مهارت‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند.

به‌علاوه ارائه خدمت به کارکنان نیز هدف دیگر نظام مزبور است که از طریق ایجاد انگیزه برای ارتقاء در داخل سازمان و نیز فراهم کردن فرصت‌های یادگیری آن‌ها را در سازمان فعلی مشتاق نگه می‌دارد و همچنین به کارکنان کمک می‌کنند تا با جابجایی به‌موقع درون‌سازمانی، نیاز به رشد و ارتقاء خود و نیز مهارت‌های خود را تأمین و تکمیل نموده و توسعه دهند انتخاب جانشین روی انتخاب فرد قابل ارتقا و دارای استعداد بحث می‌شود افراد باید از روی مجموعه مهارت‌ها و پیشینه خود انتخاب شوند و برای هرکدام گزینه‌های چندگانه‌ای وجود داشته باشد (رنجبریان و شکری، ۱۴۰۱: ۲۸).

منابع

آذر، عادل؛ خرمی، امیر (۱۳۹۹). ارائه چارچوبی از عوامل موفقیت برنامه جانشین‌پروری در سازمان‌های دانش‌محور، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، شماره ۳، صص۱-۲۳

آشناگهر، نجمیه؛ ایمانی، محمدنقی؛ شریفی، اصغر (۱۳۹۷). شناسایی و سنجش وضعیت پیشایندها و پسایندهای جانشین‌پروری مدیران آموزش و پرورش کشور در یک مدل فرایندی، رهبری و مدیریت آموزشی، شماره ۴۳، صص۹-۲۳

پیری، مژگان؛ پیمانی زاد، حسین؛ اسماعیل زاده، محمدرضا؛ فهیم دوین، حسن (۱۴۰۰). راهبردهای برون رفت از موانع و چالش های پیاده سازی جانشین پروری در ورزش کشور با رویکرد شبکه خزانه، علوم ورزش، شماره ۴۳، صص۱۱-۲۴

جاویدی، محمدرضا؛ زیرک، مهدی؛ مومنی مهمویی، حسین؛ پورشافعی، هادی (۱۴۰۰). طراحی الگوی شایستگی‌های مدیریتی مبتنی بر جانشین پروری با استفاده از رویکرد مدل معادلات ساختاری، شماره ۲۹، صص۱۹۵-۲۱۹

جعفرپور، محمدسعید؛ عقیقی، علیرضا؛ نجف بیگی، رضا (۱۳۹۹). الگوی توسعه جانشین پروری (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)، آموزش و توسعه منابع انسانی، شماره ۲۷، صص۶۳-۹۳

حسینی، سیدحسن؛ شائمی برزگی، علی؛ نصر اصفهانی، علی (۱۳۹۷). طراحی مدل نظام مدیریت جانشین پروری مبتنی بر شاخص های بومی- سازمانی، پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه امام حسین (ع)، شماره ۱، صص۴۹-۲۵

خاشعی، وحید؛ محمدی دیانی، مریم؛ دهقانان، حامد؛ سید نقوی، میرعلی (۱۳۹۸). شناسایی معیارهای طرد و شمول در تحلیل گفتمان مدیران یک دستگاه دولتی پیرامون موضوع جانشین‌پروری، شماره ۳۸، صص۱۴۵-۱۷۷

ادامه

دادرسان، مهتاب؛ حقیقی، مسعود؛ رزقی‌رستمی، علیرضا (۱۴۰۰). طراحی و تبیین مدل جانشین پروری با رویکرد طراحی مشاغل در شرکت ارتباطات سیار ایران، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره ۳۴، صص۱۸۹-۲۲۶

دانیالی ده‌حوض، محمد؛ علامه، سیدمحسن؛ صفری، علی (۱۳۹۷). طراحی الگوی مدیریت جانشین‌پروری با رویکرد داده‌بنیاد، پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره ۱۹، صص۱۰۵-۱۴۰

رجایی پور، سعید؛ کریمی، محمدصادق؛ غفوری، خالد (۱۳۹۹). شناسایی چالش های فراروی جانشین پروری در آموزش و پرورش، رهبری آموزشی کاربردی، شماره ۲، صص۲۹-۴۴

رنجبریان، رسول؛ شکری، حسین (۱۴۰۱). تاثیر مدیریت استعداد و جانشین پروری بر پیشگیری از فساد اداری (مطالعه موردی: دادگستری‌های استان آذربایجان غربی)، تعالی منابع انسانی، شماره ۷، صص۲۵-۴۳

سعادت طلب، آیت؛ شیرعلی، اسماعیل؛ غیاثی ندوشن، سعید (۱۳۹۹). راهبردهای استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در نظام آموزش عالی ایران، راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره ۳۴، صص۳۷-۶۶

ادامه

سنجیده، آصف؛ رضوانی چمن زمین، موسی؛ جباری اصل، صمد (۱۳۹۹). ارائه چارچوب مدیریت استعداد با تاکید بر گسترش جانشین‌پروری در شرکت‌های دانش بنیان، نوآوری و ارزش آفرینی، شماره ۱۸، صص۱۴۳-۱۶۲

شیخی، الهه؛ رزقی رستمی، علیرضا؛ حقیقی، مسعود (۱۴۰۰). ارائه مدلی برای استعدادیابی و جانشین پروری به منظور استقرار نظام شایستگی (مورد مطالعه: شرکتهای بانک ملت)، پژوهش های اخلاقی، شماره ۴۵، صص۱۹۹-۲۲۰

محمدی، ژیلا؛ میرابی، وحیدرضا؛ ودادی، احمد؛ غلامزاده، داریوش (۱۳۹۹). آزمون مدل تصمیم گیری چند معیاره در طراحی الگوی موفقیت برنامه های جانشین پروری در بانک های ایرانی، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره ۴۵، صص۶۱۲-۶۳۸

مومنی، شهرام؛ ملایی، سیروس؛ جمشیدی، فاطمه (۱۳۹۹). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر جانشین پروری در سازمان آتش نشانی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، شماره ۴۷، صص۴۶-۷۲

ادامه

Farah, B., Elias, R., De Clercy, C., & Rowe, G. (2020). Leadership succession in different types of organizations: What business and political successions may learn from each other. The Leadership Quarterly, ۳۱(۱), ۱۰۱۲۸۹.

Martino, C. Dilmore, A. H., Burcham, Z. M., Metcalf, J. L., Jeste, D., & Knight, R. (2022). Microbiota succession throughout life from the cradle to the grave. Nature Reviews Microbiology, ۲۰(۱۲), ۷۰۷-۷۲۰.

Pan, Y., Weng, R., Xu, N., & Chan, K. C. (2018). The role of corporate philanthropy in family firm succession: A social outreach perspective. Journal of Banking & Finance, 88, 423-441.

Wang, Z., Akbar, S., Sun, Y., Gu, L., Zhang, L., Lyu, K., … & Yang, Z. (2021). Cyanobacterial dominance and succession: Factors, mechanisms, predictions, and managements. Journal of Environmental Management, ۲۹۷, ۱۱۳۲۸۱.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.