رفتار غیراخلاقی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۳ بهمن ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
928 کیلوبایت
تعداد صفحات
48 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
369 بازدید
۵۰,۰۰۰ تومان

رفتار غیراخلاقی

رفتار غیراخلاقی | تعداد صفحات: ۴۸ صفحه

تیترهای مورد بررسی در پژوهش:

مقدمه

مفهوم رفتار غیراخلاقی

مبانی نظری رفتار غیراخلاقی

اهمیت رفتار غیراخلاقی

عوامل اثرگذار بر رفتار غیراخلاقی

نظریه های مرتبط با رفتار غیراخلاقی

مدل های مرتبط با رفتار غیراخلاقی

منابع

برای دیدن محتوا می توانید فایل را خریداری نمایید

نمونه متن

رفتارهای غیر اخلاقی به عنوان دغدغه اساسی است و انسان ها درصدد ارائه راه کاری برای کاهش رفتارهای غیر اخلاقی هستند همچنین معنویت به سزایی در رفتار غیر اخلاقی دارد و از طرفی موقعیت های گوناگون که منبع با ارزش برای پیشرفت جامعه و توسعه کشور است و در این بین نیز موقعیت های زندگی نقش حیاتی در این زمینه دارند و حجم بالایی از انسان ها را شامل میشوند و با توجه به نقششان در کشور از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و با توجه به این که در پژوهشهایی که تاکنون انجام شده تمرکزی بر نقش معنویت بر رفتار غیر اخلاقی صورت نپذیرفته است(رفرنس در فایل اصلی).

رفتار غیراخلاقی

رفتار غیراخلاقی پدیده ای سرکش و فراگیر در جوامع امروزی است و شیوع آن در سازمان علاوه بر هزینه های سنگین ثبات مالی بین المللی پیشرفت علمی و امنیت بین المللی را نیز تهدید میکند. بروز رفتارهای غیر اخلاقی، به ویژه در سازمانهای دولتی و عمومی به یک چالش تبدیل شده است.

سازمانهای خدمات عمومی ضمن افزایش روابط تجاری و اقتصادی با بخش خصوصی از یک طرف با اهمیت یافتن اهدافی چون تمرکززدایی کاهش هزینه ها پس انداز بیشتر مشتری مداری رضایت مشتری و مسئولیت اجتماعی، از طرف دیگر با افزایش خطاهای اخلاقی کارمندان و ورود آنها به عرصه فساد و جرایم کیفری روبه رو هستند؛ به گونه ای که مقامات دولتی موظف هستند در مورد ضعیف شدن اخلاقیات چاره ای بیندیشند.

نبود یک نظام نامه اخلاقی صحیح در بخش عمومی، آثار و پیامدهای ناگواری بر طبقات مختلف جامعه میگذارد که مهمترین آن جایگزین شدن سلایق و هوس ها به جای عقلانیت و ارزشها در فرآیند تصمیم گیری و اجرا است. برای تدوین نظام نامه اخلاقی در بخش عمومی باید به مبادی و مبانی خاستگاه اصیل رجوع کرد(رفرنس در فایل اصلی).

رفتار غیراخلاقی

رفتارهای غیراخلاقی بنا به دلایل متعددی انجام میشود در برخی مواقع فرد به دنبال منافع شخصی است و گاهی باهدف آسیب زدن به سازمان آن را انجام میدهد. اما در برخی شرایط فرد با هدف یاری رساندن به سازمان به این امر می پردازد. آنچه محسوس و البته ناشناخته بود، چنین رفتارهای غیر اخلاقی با هدف ارتقا تلاش مینمایند به نهادینه سازی رفتارهای غیر اخلاقی بپردازند و در این میان به اعتبار فرد خدشه وارد نمایند.

اگرچه چنین رفتارهای غیراخلاقی وجود دارند؛ اما مورد توجه قرار نگرفته است و حسابرسان گاهی دلسوزانه و خیرخواهانه گرفتار چنین رفتارهای غیر اخلاقی میشوند و آن «رفتارهای غیر اخلاقی جمعی است. رفتار غیر اخلاقی نوعی رفتار است که نه تنها در هیچ شرح شغل آیین نامه و دستورالعملی درج نشده است بلکه توسط هیچ یک از سطوح بالاتر نیز امر نشده است. عمده این رفتارها با هدف کمک به ساختار روابط انجام می شود، با این حال چنین رفتارهایی ممکن است از انگیزه غیر اخلاقی شکل گرفته باشد.(رفرنس در فایل اصلی).

رفتار غیراخلاقی

رفتارهای غیراخلاقی ماهیتی معنایی و مفهومی همپوش با رفتارهای انحرافی تلافی جویانه و ضداجتماعی دارند واژه رفتارهای غیر اخلاقی برای اشاره به رفتارهایی نظیر ،دزدی ،کم کاری بدرفتاریهای کلامی و غیر کلامی، سوء استفاده های ،رفتاری، تبعیت نکردن از ،قوانین مقررات و دستورات و رفتارهایی از این دست به کار گرفته شده است. به کارگیری واژه رفتارهای غیر اخلاقی بیشتر به این دلیل بوده است که براساس تأکید پترسون (۲۰۰۲) این رفتارها اغلب ماهیت ضدارزشی و اخلاقی دارند و اغلب ارتکاب آنها زمینه هایی از احساس گناه اخلاقی را به همراه می آورد(رفرنس در فایل اصلی).

منابع

احمدی الوار، زهرا ؛ مدرسی، میثم ؛ فیض، داود (۱۴۰۱). فراترکیب و فراروش تحقیقات رفتارهای انحرافی در سازمان‌های ایرانی: بررسی پیامدها، مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره ۲، ص ۲۳۱-۳۵۱.

احمدی لنگری، سیدحسین و گرکز، منصور(۱۴۰۰). تاثیر سیستم کنترل مدیریت در رفتارهای غیراخلاقی،اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری،ساری

احمدی، هادی و باقری قلعه جوقی، صدیقه(۱۴۰۲).بروز رفتار انحرافی کارکنان بر اثر استرس شغلی : بررسی نقش واسطه ای تعهد سازمانی،اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد،بابل،

اسماعیلی، محمودرضا و حکاک، محمد و شاه سیاه، ندا(۱۳۹۵). بدبینی سازمانی به سوی رفتار انحرافی در محیط کار: تاکید بر نقش رفتار شهروندی و ادراک سیاست سازمانی (موردمطالعه: کارمندان دانشگاه لرستان)، فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، دوره: ۲، شماره: ۷.

آریانی، ابراهیم و زاهد بابلان، عادل و خالق خواه، علی و معینی کیا، مهدی(۱۳۹۷). طفره روی مجازی: رفتار انحرافی در حال رشد در سازمان ها،دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت،تهران.

ادامه

باوندپور، مریم ؛ رودساز، حبیب ؛ سیدنقوی، میرعلی ؛ رضایی منش، بهروز (۱۴۰۰). عوامل موثر بر رفتارهای غیر اخلاقی نافع سازمان، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره ۳۴، ص ۱-۳۰.

برزگری، ثریا و شیخ رستم آبادی، یگانه(۱۴۰۱). تاثیر دوستی کارکنان بر رفتار انحرافی در محل کار با نقش میانجی گری شناسایی سازمانی، فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره: ۸، شماره: ۲.

برزگری، ثریا ؛ شیخ رستم آبادی، یگانه(۱۴۰۱). تاثیر دوستی کارکنان بر رفتار انحرافی در محل کار با نقش میانجیگری شناسایی سازمانی، مطالعات مدیریت و کار آفرینی، شماره ۲، ص ۱۰۰-۱۱۲.

بهمنش، سعید و حجازی، رضوان و جعفری، سیده محبوبه(۱۳۹۹). تبیین رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی مدیریت سود با استفاده از الگو های پیشرفته ساختاری، فصلنامه دانش حسابداری، دوره: ۱۱، شماره: ۴

ادامه

پورداداشی، آزیتا ؛ عباسی، ابراهیم ؛ گرکز، منصور ؛ معطوفی، علیرضا (۱۳۹۹). ارائه الگوی مفهومی انگیزه ها‌ و رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار حسابرسان مبتنی بر نظریه داده بنیاد، دانش حسابداری مالی، شماره ۲، ص ۶۴-۸۴.

جعفری هرندی، رضا ؛ اسلامی هرندی، فاطمه ؛ شریفی قورتانی، مجید (۱۳۹۸). بررسی رابطه رفتارهای اخلاقی سازمانی با رفتارهای غیراخلاقی دبیران با نقش واسطه‌ای تعهد سازمانی، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، شماره ۲۱، ص ۲۷۲-۲۹۰.

حاتمی نژاد، حجت و حاتمی نژاد، حسین و زیاری، کرامت اله و پوراحمد، احمد(۱۴۰۱). تبیین الگوهای رفتار جمعی و تاثیر آن بر رشد و شکوفایی کودکان در فضاهای عمومی کلان شهر مشهد

حسینی پور، حسین و گراوند، علی و محمدزاده، جهانشاه(۱۳۹۹). تحلیل رفتار متقابل شخصیت ها بر اساس نظریه ی شخصیت برن در مرزبان نامه، مجله دستاوردهای روانشناختی، دوره: ۲۷، شماره: ۱

رفتار غیراخلاقی

حکاک، دکتر محمد ؛ اکبری پشم، فاطمه ؛ سلگی، زهرا (۱۳۹۷). تاثیر تبعیض جنسیتی و عدالت سازمانی بر رفتار‌های انحرافی در محیط کار با میانجی‌گری دلبستگی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان هتل‌های شهر خرم‌آباد)، گردشگری و توسعه، شماره ۱۷، ص ۲۴۳-۲۵۹.

خدا پرست شیرازی، جلیل و سیرانی، محمد و ابوالفتحی، سمیه(۱۳۹۰). عوامل موثر بر بروز رفتار جمعی بین سهامداران عادی بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره: ۳، شماره: ۱۱

خرمی، اتنا ؛ فرخ سرشت، بهزاد ؛ سلیمیان، معصومعلی ؛تقی پوریان، محمد جواد (۱۴۰۰). نقش رفتارهای نوآورانه و اشتیاق شغلی در ارتباط بین معنویت در محیط کار و رفتارهای غیر اخلاقی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره ۳۵، ص ۱۹۱-۲۱۸.

دشتی، رویا ؛ نویسنده : اسدی، اسماعیل ؛ ذوالفقاری زعفرانی، رشید (۱۴۰۱). ارائه مدل جنبه‌های تاریک سازمان مبتنی بر نظریه تعامل‌گرایی اجتماعی در نظام آموزش عالی، مطالعات منابع انسانی، شماره ۴۳، ص ۷۷-۱۰۶.

رفتار غیراخلاقی

دیری مقدم، ابوالفضل و بهرام زاده، حسینعلی و واحدنیا قوبونلو، رویا(۱۴۰۱). بررسی رابطه قلمروداری کارکنان با عملکرد کاری و رفتار انحرافی در محل کار با تاکید بر نقش میانجی پنهان کاری دانش در کارکنان گمرکات خراسان رضوی،سیزدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران،تهران

رفیعی، محسن ؛ برقی، عیسی(۱۳۹۷). شناسایی نمودهای رفتار انحراف کاری معلمان و رابطه آن با عدالت سازمانی و نظارت و راهنمایی آموزشی ، School administration، شماره ۱، ص ۱۸۹-۲۰۵.

رنجبر گلستانی، علی اصغر و برزگر زرمهری، جواد(۱۴۰۰). بررسی تاثیر بدبینی سازمان بر بی تفاوتی سازمان و رفتار انحرافی با نقش تعدیل گری حمایت سازمانی،ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی، ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی.

زنگانه، مهدی و زنگانه، طاهره و کاظمی، سید حسین و فیض آبادی، حمیده(۱۳۹۵). تاثیر بطالت اجتماعی همکار، عواطف منفی و عدالت سازمانی بر بطالت اجتماعی کارکنان از طریق تعهد سازمانی، پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، دوره: ۶، شماره: ۴

زینالی صومعه، پرواز و پور عزت، علی اصغر(۱۳۹۰). آثار فضای غیراخلاقی در محیط کار، بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، دوره: ۶، شماره: ۴

رفتار غیراخلاقی

سمیعی اصفهانی، علیرضا و اله دادی، نفیسه(۱۴۰۱). واکاوی مفهوم «خشونت» در نظریه های نوسازی و توسعه بر پایه روش شالوده شکنی ژاک دریدا، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره: ۶، شماره: ۱

شجاعی، سامره ؛ صادقی، منصوره ؛ فیض آبادی، حمیده ؛ بارانی، دکتر قاسم ؛ دنکوب، مرتضی (۱۳۹۸). تحلیل رابطه بین شخصیت ماکیاولی و رفتارهای غیراخلاقی: با نقش تعدیلی سرپرست سوءاستفاده گر، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۲، ص ۱۲۹-۱۳۵.

شجیع، رضا ؛ حیدری، رضا ؛ شجیع، کیانوش ؛ امیری، سید محمد ؛ اسداللهی، احسان (۱۴۰۰). واکاوی رفتارهای غیراخلاقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، پژوهش در ورزش تربیتی، شماره ۲۵، ص ۱۷۱-۱۹۳.

صارمی، علیرضا ؛ باقرزاده، مسعود ؛ مهرآفرین، مهرداد (۱۴۰۱). استفاده از هوش هیجانی برای مقابله با انواع مدیران غیراخلاقی، تدبیر، شماره ۳۲۷، ص ۶۸-۷۳.

طهرانی، مریم و وکیلی، یوسف و افشاربکشلو، زینب(۱۳۹۹). رفتار غیراخلاقی سازمان یار: معرفی یک رفتار انحرافی در سازمان،ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه،تهران.

ادامه

عابدی جعفری، حسن ؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم ؛ حسن پور، اکبر؛ پیرملکی، پویا (۱۳۹۷). تبیین الگوی تاثیر دینداری درونی بر تصمیم گیری اخلاقی در کسب و کار، مطالعات رفتار سازمانی، شماره ۲۶، ص ۹۳-۱۲۷.

سلیمان پورعمران، محبوبه و یعقوبی، مرضیه(۱۳۹۶). رفتار های کاری انحرافی، مانعی فرهنگی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی،اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت،تبریز.

ناصری، سهیلا و ناصری، الناز(۱۳۹۵). مروری بر مفاهیم رفتار انحرافی کار؛ مفاهیم، زمینه ها،چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی.

تابلی، حمید و ملایی فرد، علی و زند مقدم، راضیه(۱۳۹۴). مهارت های سیاسی مدیران عامل کاهنده رفتار های انحرافی کارکنان،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها،شیراز

عباس پور، دکتر حامد ؛ سیدنقوی، دکتر میرعلی ؛ عابدی جعفری، دکتر حسن ؛ رسولی قهرودی، دکتر مهدی (۱۳۹۹). مفهوم‌شناسی رفتار غیراخلاقی سازمان‌یار با رویکرد مرور سیستماتیک، پژوهش های مدیریت عمومی، شماره ۵۰، ص ۶۱-۹۲.

ادامه

علیوردی نیا، اکبر و معمار، رحمت الله و نصرتزهی، سیمین(۱۳۹۴). بررسی تجربی رابطه دینداری، خودکنترلی و رفتار انحرافی، فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی، دوره: ۴، شماره: ۳

فرامرزی، فریبرز و میثمی فرد، سودابه(۱۳۹۸). رفتار انحرافی در محیط کار،چهارمین کنفرانس ملی نقش مدیریت در چشم انداز ۱۴۰۴،رشت.

قائدامینی هارونی، عباس ؛ صادقی ده چشمه، مهرداد ؛ ابراهیم زاده دستجردی، رضا (۱۴۰۱). تأثیر استرس شغلی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار با نقش میانجی رضایت شغلی، مطالعات مدیریت و توسعه پایدار، شماره ۷، ص ۲۲-۳۵.

قدرتی پور، مرتضی ؛ حسن مرادی، نرگس(۱۳۹۳). بررسی میزان تأثیر عوامل سازمان و مدیریت در بروز رفتار کاری انحرافی (پیمایشی پیرامون کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری)، مدیریت دولتی، شماره ۲، ص ۳۳۳-۳۵۴.

قلی زاده عطایی پاچه کناری، فاطمه(۱۳۹۸). بررسی تاثیر رفتار انحرافی در محل کار بر عملکرد شغلی با نقش تعدیلگری رهبری تحول گرای ادراک شده (مورد مطالعه: کارکنان بیمارستان حشمت رشت)،دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری،تهران.

ادامه

کاظمی، دکتر فضل اله ؛ نظری، یونس ؛ زارع، امین ؛ رمضان، دکتر مجید (۱۳۹۹). رهبری ماکیاولی و رفتار انحرافی کارکنان : تبیین نقش میانجی گر رهبری غیراخلاقی خودکامه و بدبینی سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۲، ص ۱۴۰-۱۴۹.

کاکو جویباری، علی اصغر و شقاقی، فرهاد و برادران، مجید(۱۳۹۱). تحول شناخت اجتماعی بر اساس نظریه ذهن در کودکان، دوفصلنامه شناخت اجتماعی، دوره: ۱، شماره: ۲

کریمی مزیدی، احمدرضا ؛ مرتضوی، سعید ؛ مهرآئین، محمد ؛ رحیم نیا، فریبرز (۱۴۰۱). تبیین نقش فروافتادگی شغلی در پیش‌بینی رفتار غیراخلاقی پرسه‌زنی سایبری، اخلاق در علوم و فناوری، شماره ۲، ص ۸۵-۹۱.

کولیوندزاده، زهره ؛ نظرزاده زارع، محسن (۱۴۰۲). بازنمایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی، مطالعات منابع انسانی، شماره ۴۷، ص ۱۰۹-۱۳۰.

ادامه

کولیوندزاده، زهره و نظرزاده زارع، محسن(۱۴۰۲). بازنمایی عوامل موثر در شکل گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، دوره: ۱۳، شماره: ۱

گل پرور، محسن (۱۳۹۴). رابطه ایده آل گرایی، نسبیت گرایی، ماکیاولیسم و ارزش های فرهنگی با رفتارهای غیر اخلاقی (مطالعه موردی یک سازمان دولتی)، جامعه پژوهی فرهنگی، شماره ۲، ص ۱۳۹-۱۶۹.

گل پرور، محسن و حیدریان، سعید،۱۳۹۶،نقش تعدیل کننده ارزش های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتار های انحرافی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، دوره: ۱۰، شماره: ۴۰

مجله: »پاییز ۱۳۹۷ – شماره ۸۹ رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎۱۷ صفحه – از ۷۳ تا ۸۹ )

محمود روشن ضمیر، سمیرا ؛ ایرانی، حمیدرضا ؛ یزدانی، حمید رضا (۱۳۹۶). شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی دانشگاه تهران)، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره ۲۳، ص ۱۸۳-۲۰۴.

ادامه

مصطفوی، انور و شهابی، محمود و شالچی، سمیه(۱۴۰۱). رفتار جمعی یا کنش اعتراضی: مطالعه ناآرامی های اجتماعی آبان ۹۸ با استفاده از نظریه مبنایی، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی، دوره: ۱۴، شماره: ۲.

معلمی، زهرا ؛ فاضلی کبریا، حامد (۱۴۰۰). بررسی اثرات حمایت سازمانی ادراک‌شده، اعتماد سازمانی و جاسازی شغلی بر رفتار انحرافی کارکنان، مطالعات مدیریت و کار آفرینی، شماره ۳۵، ص ۲۶۱-۲۸۰.

معلمی، زهرا؛ فاضلی کبریا، حامد (۱۴۰۰). بررسی اثرات حمایت سازمانی ادراک‌شده، اعتماد سازمانی و جاسازی شغلی بر رفتار انحرافی کارکنان، مطالعات مدیریت و کار آفرینی، شماره ۳۵، ص ۲۶۱-۲۸۰.

مقدم، علیرضا ؛ محمودی میمند، مهدی (۱۳۹۷). اثر بدبینی سازمانی بر گرایش به رفتارهای انحرافی، مطالعات مدیریت، بهبود و تحول، شماره ۸۹، ص ۷۳-۸۹.

ادامه

موسوی نیا، سیدمحمدجواد ؛ عاشقی، مصطفی ؛ نعامی، عبدالزهرا (۱۴۰۱). رابطه رهبری اخلاقی، هویت سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتارغیر اخلاقی به نفع سازمان با میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، شماره ۸۸، ص ۲۱۵-۲۲۵.

میرزاپور خلیلی زاده، مریم ؛ حکاک زاده، مینا ؛ منوچهری نژاد، محسن (۱۴۰۰). شناسایی دلایل وقوع رفتارهای غیراخلاقی سازمان یار در سازمان‌های ورزشی ایران: آزمون تئوری داده بنیاد با روش‌آمیخته، پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، شماره ۲۲، ص ۴۹-۶۶.

میرزایی، وحید ؛ دارابی، میلاد ؛ یادگار، نسیم (۱۴۰۲). بررسی رابطه عدم امنیت شغلی با رفتار غیراخلاقی سازمانی: اثر تعدیل کننده هویت اخلاقی و شخصیت فعال، پژوهش های علوم مدیریت، شماره ۱۶، ص ۱-۱۹.

ولی نیا، سپیده و صفا، لیلا(۱۴۰۰). بسط اخلاقی نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پیش بینی قصد کشاورزان در انجام اقدامات حفاظت از منابع آب در شهرستان زنجان

ادامه

Ali, T. H. (2024). The Impact of Recession on Customer Unethical Behavior in Sharm El Sheikh Hotels: The Role of Customer Loyalty. The International Journal of Tourism and Hospitality Studies, ۶(۱), ۲۴-۳۷.

Cao, L., Chen, C., Dong, X., Wang, M., & Qin, X. (2023). The dark side of AI identity: Investigating when and why AI identity entitles unethical behavior. Computers in Human Behavior, ۱۴۳, ۱۰۷۶۶۹.

Chen, M., Chen, C. C., & Schminke, M. (2023). Feeling guilty and entitled: paradoxical consequences of unethical pro-organizational behavior. Journal of Business Ethics, ۱۸۳(۳), ۸۶۵-۸۸۳.

Chen, Y., Guo, S., & Yu, Y. (2024). The relationship of real-life interpersonal difficulties and Chinese adolescents’ online deviant behavior: a U-shaped mediated moderating effect of online morality. Humanities and Social Sciences Communications, ۱۱(۱), ۱-۱۰.

رفتار غیر اخلاقی

Chukwuma, J. N., Ede, M. O., Chukwuma, I. S., Izueke, E. M., Ejikeme, J. N. U., Madukwe, C. I., … & Ogbochie, A. N. (2024). Perceptions of organizational value and unethical/deviant behaviors among lecturers in Archeology and Religion and Cultural Studies: An intervention study. Medicine, ۱۰۳(۳), e36964.

Chukwuma, J. N., Ede, M. O., Chukwuma, I. S., Izueke, E. M., Ejikeme, J. N. U., Madukwe, C. I., … & Ogbochie, A. N. (2024). Perceptions of organizational value and unethical/deviant behaviors among lecturers in Archeology and Religion and Cultural Studies: An intervention study. Medicine, ۱۰۳(۳), e36964.

Danilwan, Y., Isnaini, D. B. Y., & Pratama, I. (2020). Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. Systematic Reviews in Pharmacy, ۱۱(۷).

Fukushima, K., & Yamada, A. (2023). Does budget target setting lead managers to engage in unethical behavior for the organization?. The British Accounting Review, ۱۰۱۲۱۸.

رفتار غیر اخلاقی

Griep, Y., Kraak, J. M., Fenneman, J., Jiménez, A., & Lub, X. D. (2023). You scratch my back, I’ll scratch yours: Unethical pro-organizational behavior and deviance in response to different psychological contract states. Journal of Business Research, ۱۵۶, ۱۱۳۵۳۷.

Gunay, G. Y., & Ozyurt, B. (2024). Can whistleblowing be a solution to unethical behaviors in the tourism industry?. In Research Anthology on Business Law, Policy, and Social Responsibility (pp. 162-183). IGI Global.

Hillebrandt, A., Brady, D. L., Saldanha, M. F., & Barclay, L. J. (2023). The Paradox of Paranoia: How One’s Own Self-Interested Unethical Behavior Can Spark Paranoia and Reduce Affiliative Behavior Toward Coworkers. Journal of Business Ethics, ۱۸۴(۱), ۱۵۹-۱۷۳.

Jiang, W., Liang, B., & Wang, L. (2023). The double-edged sword effect of unethical pro-organizational behavior: The relationship between unethical pro-organizational behavior, organizational citizenship behavior, and work effort. Journal of Business Ethics, ۱۸۳(۴), ۱۱۵۹-۱۱۷۲.

Julián, M., & Bonavia, T. (2021). Understanding unethical behaviors at the university level: A multiple regression analysis. Ethics & Behavior, ۳۱(۴), ۲۵۷-۲۶۹

 

 

ادامه

Jung, M. H., Smeets, P., Stoop, J., & Vosgerau, J. (2023). Social status and unethical behavior: Two replications of the field studies in Piff et al.(2012). Journal of Experimental Psychology: General.

Kamran, K., Azam, A., & Atif, M. M. (2024). Leader bottom-line mentality and employee pro-self-unethical behavior: the moderating role of contingent rewards and punishments. International Journal of Ethics and Systems, (ahead-of-print).

Kamran, K., Azam, A., & Atif, M. M. (2024). Leader bottom-line mentality and employee pro-self-unethical behavior: the moderating role of contingent rewards and punishments. International Journal of Ethics and Systems, (ahead-of-print).

Lei, S. (2023). Shedding Light on the Adverse Spillover Effects of Work-Family Conflict on Unethical Sales Behaviors at Work: A Daily Diary Study. Journal of Business Ethics, ۱-۱۳.

Li, T. G., Zhang, C. B., Chang, Y., & Zheng, W. (2024). The impact of AI identity disclosure on consumer unethical behavior: A social judgment perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, ۷۶, ۱۰۳۶۰۶.

ادامه

Liu, X., Lee, B. Y., Kim, T. Y., Gong, Y., & Zheng, X. (2023). Double-edged effects of creative personality on moral disengagement and unethical behaviors: Dual motivational mechanisms and a situational contingency. Journal of Business Ethics, ۱۸۵(۲), ۴۴۹-۴۶۶.

 Luan, Y., Zhao, K., Wang, Z., & Hu, F. (2023). Exploring the antecedents of unethical pro-organizational behavior (UPB): A meta-analysis. Journal of Business Ethics, ۱۸۷(۱), ۱۱۹-۱۳۶.

Mawritz, M. B., Farro, A. C., Kim, J., Greenbaum, R. L., Wang, C. S., & Bonner, J. M. (2023). Bottom-line mentality from a goal-shielding perspective: Does bottom-line mentality explain the link between rewards and pro-self unethical behavior?. Human Relations, ۰۰۱۸۷۲۶۷۲۲۱۱۳۸۱۸۷.

Mesdaghinia, S., Eisenberger, R., Wen, X., Liu, Z., Lewis, B. A., Qiu, F., & Shapiro, D. L. (2023). How leaders drive followers’ unethical behavior. Journal of Management, ۴۹(۷), ۲۳۱۸-۲۳۵۳.

ادامه

Okeke, C. C., Okeke, C. I., & Ugwuanyi, C. S. (2023). Demographic determinants of work deviant behaviors of rural community‐based primary school teachers: A structural equation modeling approach. Journal of Community Psychology, ۵۱(۱), ۱۶۸-۱۸۱.

Peng, L., Wang, J., Huang, Y., & Wang, X. (2023). Self-construal, moral disengagement, and unethical behavior in peer-to-peer accommodation: the moderating role of perceived consumption liquidity. Journal of Sustainable Tourism, ۳۱(۶), ۱۳۳۶-۱۳۵۵.

Raza, A., Ishaq, M. I., Jamali, D. R., Zia, H., & Haj-Salem, N. (2024). Testing workplace hazing, moral disengagement and deviant behaviors in hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, ۳۶(۳), ۷۴۳-۷۶۸.

Shah, S. B., Afshan, G., Mirani, M. A., & Solangi, R. (2023). Effect of supervisors’ stress on subordinates’ unethical behavior: moderating role of managers’ despotic leadership. Management Research Review, ۴۶(۱), ۱۴۸-۱۷۱.

رفتار غیر اخلاقی

Stinglhamber, F., Nguyen, N., Ohana, M., Lagios, C., Demoulin, S., & Maurage, P. (2023). For whom and why organizational dehumanization is linked to deviant behaviours. Journal of Occupational and Organizational Psychology, ۹۶(۱), ۲۰۳-۲۲۹.

Sufi, A. F., Raja, U., & Butt, A. N. (2023). Impact of Peer Unethical Behaviors on Employee Silence: The Role of Organizational Identification and Emotions. Journal of Business Ethics, ۱-۱۹.

Thau, S., Derfler-Rozin, R., Pitesa, M., Mitchell, M. S., & Pillutla, M. M. (2015). Unethical for the sake of the group: risk of social exclusion and pro-group unethical behavior. Journal of applied psychology, ۱۰۰(۱), ۹۸.

Tsai, H. Y. (2023). Ethical leadership influences proactive and unethical behavior: the perspective of person-environment fit. Ethics & Behavior, ۱-۱۲.

Tufan, C., Namal, M. K., Arpat, B., Yesil, Y., & Mert, I. S. (2023). The mediating effect of organizational justice perception on the relationship between ethical leadership and workplace deviant behaviors. Sustainability, ۱۵(۲), ۱۳۴۲.

ادامه

Vem, L. J., Cheah, J. H., Ng, S. I., & Ho, J. A. (2023). Unethical pro-organizational behavior: how employee ethical ideology and unethical organizational culture contribute. International Journal of Manpower, ۴۴(۴), ۵۷۷-۵۹۸.

Yang, Y., & Jiang, J. (2023). Influence of family structure on adolescent deviant behavior and depression: the mediation roles of parental monitoring and school connectedness. Public Health, ۲۱۷, ۱-۶.

Zahid, A., & Nauman, S. (2024). Does workplace incivility spur deviant behaviors: roles of interpersonal conflict and organizational climate. Personnel Review, ۵۳(۱), ۲۴۷-۲۶۵.

Zhao, M., Qu, S., Tian, G., Mi, Y., & Yan, R. (2024). Research on the moral slippery slope risk of unethical pro-organizational behavior and its mechanism: a moderated mediation model. Current Psychology, ۱-۱۵.

Zonghua, L., Junyun, L., Yulang, G., Ming, Z., & Xu, W. (2023). The effect of corporate social responsibility on unethical pro-organizational behavior: the mediation of moral identity and moderation of supervisor-employee value congruence. Current Psychology, ۴۲(۱۷), ۱۴۲۸۳-۱۴۲۹۶.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.