زنجیره تامین سبز | مبانی نظری مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۴ آبان ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
186 بازدید
۴,۰۰۰ تومان
خرید

زنجیره تامین سبز

زنجیره تامین سبز |تعداد صفحات: ۱ صفحه

هیان و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای نوآوری، تصمیم گیری و زنجیره تأمین سبز را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای نوآوری و تصمیم گیری می توانند. بر سطح زنجیره تأمین سبز اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای نوآوری و تصمیم گیری دچار تغییر شود. احتمال تغییر در سطح متغیر زنجیره تأمین سبز نیز وجود دارد.

حیدری و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که زنجیره تأمین سبز می تواند تحت تاثیر تعادل قیمت و آگاهی مصرف کننده قرار گیرد. به عبارتی زنجیره تأمین سبز معمولا با تغییراتی که در متغیرهای تعادل قیمت و آگاهی مصرف کننده ایجاد می شود. دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح زنجیره تأمین سبز را تغییر دهد. پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای تعادل قیمت و آگاهی مصرف کننده را تغییر دهد.

ادامه

کتسیس و چن در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر زنجیره تأمین سبز از متغیرهای بهبود تولید و تعهد مدیریت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای بهبود تولید و تعهد مدیریت می تواند در سطح زنجیره تأمین سبز تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح زنجیره تأمین سبز به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای بهبود تولید و تعهد مدیریت می تواند مفید باشد.

کوین تانا و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین زنجیره تأمین سبز و متغیرهای افزایش شهرت و بازاریابی یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای افزایش شهرت و بازاریابی دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر زنجیره تأمین سبز نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای افزایش شهرت و بازاریابی می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت زنجیره تأمین سبز اقدام نمایند.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.