عدم اطمینان محیطی | ادبیات تحقیق


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۵ بهمن ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
40 کیلوبایت
تعداد صفحات
6 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
197 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

عدم اطمینان محیطی

عدم اطمینان محیطی | تعداد صفحات :۶ صفحه

عدم‌اطمینان محیطی سیاست‌های اقتصادی تأثیر معناداری بر شاخص‌های مختلف اقتصادی و مالی ازجمله اعتبارات بانکی اشتغال تورم، سرمایه‌گذاری، بازده سهام توسعه گردشگری، مدیریت شرکت‌ها و غیره دارند؛ بنابراین متغیرهای زیادی ازجمله مدیریت از عدم‌اطمینان محیطی تأثیرپذیر هستند و تاکنون پژوهش‌هایی برای مشخص‌کردن روابط متغیرهای مختلف مالی و حسابداری و کنترلی با مدیریت انجام‌شده است.

اما به تأثیر عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر مدیریت به‌ویژه برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که جامعه آماری این پژوهش را تشکیل خواهد داد. کمتر توجه شده است. توجه به شاخص‌های کلان اقتصادی و مدیریت می‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد و درنظرنگرفتن آن ممکن است سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود دچار اشتباه کند.

عدم اطمینان محیطی

بنابراین باتوجه‌به توضیحات فوق مسئله اساسی در این پژوهش بررسی تأثیر عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر مدیریت است. تا بتوان به کمک نتایج آن، مدیران سرمایه‌گذاران و تمامی فعالان بازار را در عرصه تصمیم‌گیری صحیح سرمایه‌گذاری یاری نمود و همچنین باتوجه‌به اهمیت مدیریت در بورس اوراق بهادار و اقتصاد کشور پژوهش حاضر درصدد فراهم‌آوردن شواهد تجربی در خصوص تأثیر عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر مدیریت با استفاده از روش و مکیت (۱۹۷۳) در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

اهمیت درک نقش عدم‌اطمینان محیطی در کشورهای درحال‌توسعه ناشی از رشد آن‌ها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. علاوه بر این، توجه به تأثیر عدم‌اطمینان اقتصادی از مباحث موردتوجه است که نظر محققان را به خود جلب کرده است.

ادامه

نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می‌افتد معلوم نیستند و یا در صورت معلوم بودن احتمال آن‌ها معلوم نمی‌باشد. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می‌گیرند که با انتظارهای آن‌ها مغایر است کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران از درجه بالای نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. به عبارتی متغیرهای کلان اقتصادی مثل، رشد تورم، نرخ ارز نسبت به کشورهای صنعتی بیشتر در معرض نوسان هستند (اصغریان و عباسی استمال، ۱۴۰۰: ۴۹).

ادامه

این نوسانات به نوبه خود محیط ناامنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران نتوانند به‌سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری آتی تصمیم‌گیری کنند و این نااطمینانی در نهایت موجب تغییر در روش و نوع تصمیم‌های عاملین اقتصادی می‌شود ۲۱۸ مطالعات پیشین که نقش متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند.

دامنه‌ای گسترده داشته و ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با نتایج گوناگون مالی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده‌اند. طی مطالعات گذشته بیشتر تأثیر عوامل داخلی بر مدیریت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. اما در سال‌های اخیر جهت‌گیری پژوهش‌ها بدین سو بوده است که به بررسی تأثیر عوامل خارجی بر روی شرکت‌ها نیز بپردازند.

شرکت‌ها تحت‌تأثیر عوامل داخلی و خارجی هستند یکی از عوامل خارجی که وضعیت شرکت را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. وضعیت کلی اقتصاد است و یکی از ویژگی‌های بارز هر محیط اقتصادی عدم‌اطمینان محیطی است. و تصمیمات درست و عقلایی بر مبنای اطلاعاتی گرفته می‌شود.  که ریسک و شرایط اطمینان را تشریح کند و یا حداقل به شناخت آن کمک نماید و در واقع آنچه که در محیط واقعی امروزی ما وجود دارد این است که ما شاید فقط در خلاص عدم‌اطمینان بر تصمیم‌ها و رفتار افراد از طرق مختلف تأثیر می‌گذارد.

عدم اطمینان محیطی

برخلاف عدم‌اطمینان در سطح بنگاه که تأثیر آن بیشتر به ذی‌نفعان شرکت محدود می‌شود نبودن قطعیت در سطح کلان اقتصادی به طور بالقوه تأثیر منفی بر روی تصمیم‌های همه شرکت‌کنندگان در بازار سرمایه دارد و به همین دلیل توجه سرمایه‌گذاران مدیران محققان و سیاست‌گذاران را جلب کرده است پژوهش‌هایی که دراین‌خصوص انجام‌شده به این موضوع می‌پردازد که آیا عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی پاسخ سرمایه‌گذاران به اطلاعات درآمدی و تصمیم‌های مدیران در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و گزارشگری مالی را تغییر می‌دهد.

باتوجه‌به این که چسبندگی هزینه ناشی از تصمیم‌گیری مدیران دررابطه‌با حفظ منابع غیرقابل‌استفاده بر محافظه‌کاری شرطی مؤثر است. بنابراین در شرایطی که تأکید شرکت بر دستیابی به سود در دوره جاری هدف‌گذاری شده. و اولویت آن در مقایسه با سود شرکت در بلندمدت باشد در این صورت، حتی مدیرانی که به دنبال منافع شخصی خود هستند نیز راهکار کاهش هزینه‌های غیرضروری را بدون توجه به اثرات مخرب احتمالی آن‌ها بر سودآوری شرکت در بلندمدت انتخاب خواهند کرد.

ادامه

براین‌اساس مدیرانی که انگیزش بالایی برای حداکثر ساختن سود دوره جاری و اجتناب‌کردن. از کسب زبان در این دوره دارند با سرعت بیشتری به کاهش حجم تقاضای شرکت در مقایسه با زمانی که دارای چنین انگیزه‌ای نباشند. واکنش نشان می‌دهند (امیری قولقاسم و بابایی، ۱۴۰۱: ۳).

منابع

اصغریان، ساینا؛ عباسی استمال، محمدرضا (۱۴۰۰). ارتباط بین ویژگی‌های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم‌اطمینان سیاست اقتصادی، مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره ۴۰، صص۴۷-۶۲.

امیری قولقاسم، فیروزه؛ بابایی، قادر (۱۴۰۱). تأثیر عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی و اجتناب مالیاتی بر ارزش وجه نقد مازاد با تأکید بر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، شماره ۷۷، صص۱-۲۲.

دیندارفرکوشی، پرویز؛ جباری، حسین؛ پناهیان، حسین (۱۴۰۰). عدم‌اطمینان اقتصادی و خطر سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ۵۱، صص۱۴۳-۱۶۴.

ادامه

سیاهوشی، مهدی (۱۴۰۰). رابطه مدرک تحصیلی مدیرعامل و عدم‌اطمینان اقتصادی با حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی، چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، شماره ۵۱، صص۱۷-۳۱.

قاسمی، قاسم؛ شمس‌الدینی، کاظم؛ خدامی پور، احمد (۱۴۰۱). نقش عدم‌اطمینان سیاست‌های اقتصادی در ارتباط بین افشای داوطلبانه‌ی اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی، پیشرفت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، شماره ۶، صص۳۲-۵۲.

کاویانی فرد، هاشم؛ عوض زاده فتح، فریبرز؛ خواجوی، شکراله (۱۴۰۰). بررسی تأثیر عدم‌اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی بر مدیریت مالیاتی با استفاده از رگرسیون دومرحله‌ای مدل فاما مکبث، مدیریت توسعه و تحول، شماره ۴۷، صص۱۶۳-۱۷۶.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.