مبانی نظری برندسازی |مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۶ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
7 صفحه
تعداد بازدید
597 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری برندسازی

مبانی نظری برندسازی | تعداد صفحات : ۷ صفحه

ژو و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که برندسازی یکی از دلایل گسترش کسب و کارها است. این متغیر می تواند رابطه پویا بین عناصر کسب و کار ایجاد نماید. معمولا برندسازی سبب بهبود مکانیسم های وفاداری مشتریان می شود. سطح خرید را تحت تاثیر قرار می دهند. برندسازی مکانیزم اصلی ساخت وفاداری به نام تجاری است. برندسازی مناسب در نهایت می تواند به افزایش اعتماد مشتریان منجر گردد. همچنین می تواند به درک عمیق از موقعیت کسب و کار نیز منجر گردد. معمولا شرکت هایی که برندسازی خوبی دارند، گزینه های بازاریابی مناسبی را ارایه می دهند، آن ها معمولا مشتریان وفادارتری دارند.

مبانی نظری برندسازی هانا و همکاران ۲۰۲۱

هانا و همکاران (۲۰۲۱) نشان داد که علاقه فزاینده ای به برندسازی مکان و مقصد وجود دارد. برندسازی مکان و مقصد را ترکیب می‌کند. هویت برند، تصویر و شخصیت، سیاست نشان دهنده سطح برندسازی است. میراث، ارتباطات/رسانه، کشور مبدا، و طراحی و زیرساخت از مشخصات اصلی برندسازی است.

آریتا و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که اخیراً، برندسازی داخلی در ادبیات بازاریابی اهمیت پیدا کرده است. مدیریت برند شرکتی نه تنها شامل اقدامات خارجی می شود، بلکه یک رویکرد داخلی است که کارکنان را درگیر می کند. علیرغم علاقه فزاینده، بین نویسندگان اتفاق نظر در مورد سوابق، ابعاد و نتایج برندسازی داخلی وجود ندارد. براساس رویه‌های سیستماتیک استخراج، سازمان‌دهی و پردازش براساس برندسازی صورت می گیرد.

مدیریت داخلی برند از طریق مدیریت منابع انسانی برند محور، ارتباطات داخلی برند و رهبری برند صورت گیرد. درک برند، شناسایی برند، تعهد به برند، وفاداری به برند، رفتارهای شهروندی برند از ضروریات مرتبط با برندسازی است. خبرگان می توانند ارزش ویژه برند را در مقابل ذینفعان خارجی ایجاد نمایند. با این وجود، بحث در مورد برندسازی داخلی همچنان باز است زیرا چندین موضوع در این زمینه قابل بررسی است.

مبانی نظری برندسازی اسکینر ۲۰۲۱

اسکینر (۲۰۲۱) نشان داد که تمرکز بر ادامه رشد اقتصادی سال به سال بر برندسازی اثرگذار است. رابطه بین برندسازی مکان و شرایط ایجاد شده برای متقاضیان یکی از محاسن برندسازی است. از طریق ارائه یک مدل اصلی که فرآیند چرخه‌ای بازسازی از بحران‌ها و رویارویی با موفقیت را مفهوم‌سازی می‌کند می توان به برندسازی پی برد. انگیزه بازیابی از زیرگردشگری از طریق برندسازی موفق مکان منجر به بازگشت بیش از حد گردشگری می شود.

مبانی نظری برندسازی روفیانتو و همکاران ۲۰۲۱

روفیانتو و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که بررسی عوامل محرک برای شکل‌گیری نگرش مثبت مشتری می تواند به برندسازی منجر گردد. برندسازی جنبه نمادین برای شرکت دارد. این گزینه یک عامل محرک برای نگرش برای بهبود شرایط مزیت رقابتی می باشد. قوم گرایی، اصالت محصول و تطابق تصویر از گزینه های مرتبط با برندسازی می باشد. قوم‌گرایی، اصالت محصول و تطابق تصویر از گزینه های مطرح برای برندسازی می باشد. اصالت محصول غالب‌ترین رتبه‌ها را به شمار می آورد. این گزینه از گزاره های مرتبط با برندسازی است. شکل‌گیری نگرش جوانان نسبت به محصول از گزینه های مرتبط با برندسازی است.

مبانی نظری برندسازی کلر ۲۰۲۱

کلر (۲۰۲۱) نشان دادند برندها در اشکال مختلفی می توانند نقش هایی برای افراد و سازمان ها انجام دهند. ابعاد برندسازی در پنج حوزه هستند. این عناصر عبارتند از محرک‌های برند، معنای برند، ناهمگونی مصرف‌کننده، و نام تجاری و ناهمگونی. بازاریابان موفق برند در آینده کسانی خواهند بود که می توانند راه حل های یکپارچه برندینگ را بیابند. آن ها باید بتوانند تعدد و ناهمگنی را متعادل و ترکیب می کند.

مبانی نظری برندسازی ورسیس ۲۰۲۱

ورسیس (۲۰۲۱) نشان دادند سازمان‌های مدرن، جذابیت، سودآوری و عملیات آینده را به برندسازی نسبت می دهند. اولویت دادن به کارکنان و کارکنان بالقوه و شناسایی آنها منجر به ایجاد برندسازی می شود. مهم‌ترین سهامداران برای توسعه سازمانی به برندسازی مرتبط می شود. حمایت سازمانی درک شده و رضایت از ارتباطات داخلی از گزینه های مرتبط با برندسازی در سازمان می باشد. بین تمامی متغیرهای اندازه گیری شده رابطه معنی داری برای ایجاد برندسازی در سازمان دارند. شکل‌گیری شیوه‌های ارتباط داخلی بهتر برای سازمان به برندسازی بهتر برای سازمان منجر می شود.

مبانی نظری برندسازی مائون و همکاران ۲۰۲۱

مائون و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که تحقیقات در مورد برندسازی شرکتی به یک دیدگاه مبتنی بر شبکه تبدیل شده است. برندها به عنوان دارایی های شرکت سیال شناخته می شوند که به طور اجتماعی توسط شرکت و سهامداران آن ایجاد شده اند. مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان محوری برای توسعه برندهای شرکتی جذاب ظاهر شده است.

مبانی نظری برندسازی آندرسون و همکاران ۲۰۲۱

آندرسون و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که سه اصل ارزشی برای سازمان وجود دارد که یکی از آن ها برندسازی می باشد. سفارشات صنعتی معمولا با گزینه های برندسازی همراه است. به چالش کشیدن دستورات شهرت و بازار میتوان به برندسازی اعتماد کرد. ارزش‌ها و تنش‌های اصلی از گزینه های مرتبط با برندسازی است. برندسازی مکان معمولا می تواند ارزش افزوده سازمان را ارتقا دهد. احتمالات احتمالی برندسازی می تواند گزینه های شرکت های کوچک و متوسط را ارتقا دهد. سفارشات ارزشمند در بین شرکت های کوچک و متوسط و سایر سهامداران مهمترین گزینه های ارتقا سازمان هستند.

مبانی نظری برندسازی پاسکونلی و همکاران ۲۰۲۱

پاسکونلی و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که بینش هایی در مورد برندسازی شهری وجود دارد. این بینش ها بیان می کنند که برندسازی عنصری مفید است. ویژگی ها و ارزش های برند می توانند گزینه های مطرح برای بهبود شرکت ها باشند. رویکردهای مختلف برند مقصد برای مقابله با تهدید همه گیر از گزینه های مرتبط با بهبود سازمان است. گسترش مقاصد از منظر فضایی به سمت شهر می تواند گزینه های مرتبط با برند را تقویت کند. پیکربندی‌های بالقوه برند مقصد پایدار از گزینه های مهم برای بهبود سازمان می باشد.

هان و همکاران ۲۰۲۱

هان و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که برندسازی یک استراتژی بازاریابی رایج است. برندسازی معمولا می تواند جذابیت محصول را افزایش دهد. اشکال خاصی از برندسازی میراثی نیز می‌توانند پیامدهای منفی بالقوه‌ای داشته باشند. زیرا مصرف‌کنندگان را وادار به واکنش منفی نسبت به تغییرات ایجاد شده در محصول اصلی و شاخص برند می‌کند. آزمایش‌های آنلاین و همچنین آزمایش‌های حضوری محصول می تواند محبوبت برند را بازسازی نماید. چگونه ارزیابی‌های منفی محصولات بهبودیافته می تواند گزینه های مرتبط با برندسازی را تقویت نماید. اگر برندها تغییرات محصول را به‌عنوان پیوسته با منشأ نام تجاری تغییر دهند. فراتر از شناسایی یک شرایط مرزی مهم بر اساس جنبه‌های خاص برندسازی گزینه های مرتبط با شهرت برند در سازمان متعدد است.

ژانگ و همکاران ۲۰۲۱

ژانگ و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که برند شخصی آنلاین برای شرکت های فعال در کسب و کار مفید است. شرکت ها می توانند در پلتفرم های خدمات مراقبتی آنلاین تبلیغ کنند. سوابق و پیامدهای استراتژی های برندسازی می تواند از گزاره های مرتبط با برند باشد. خدمات مراقبت های بهداشتی آنلاین یکی از گزینه های مرتبط با برندسازی می باشد. هویت برندینگ شخصی و موقعیت‌یابی برند شخصی می تواند گزینه های برندسازی را تقویت نماید. آزمایش تجربی روابط بین محیط و استراتژی‌های برندسازی شخصی نشان از موفقیت برندسازی دارد. علاوه بر این، برای افرادی که می خواهند خود را به صورت آنلاین تبلیغ کنند و مدیران این پلتفرم ها که به دنبال بهبود ویژگی های خود هستند، برندسازی مفید است.

لوکانوا و همکاران ۲۰۲۱

لوکانوا و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند که نوآوری زیست محیطی ابزاری برای برندسازی است. محدودیت های محیطی را می توان عامل مرتبط با برندسازی دانست. ارزیابی درک نوآوری های زیست محیطی می تواند برندسازی را تحت تاثیر قرار می دهد. نظرات مشتریان از گزینه های مطرح شده برای برندسازی می باشد. تجزیه و تحلیل خوشه‌ای برای شناسایی خوشه‌های پارامترهای برندسازی دارای امری ضروری است. نوآوری‌های اکولوژیکی از گزینه های مطرح در خصوص برندسازی می باشد.

تیاگو و همکاران ۲۰۲۱

تیاگو  و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند محبوب ترین پلتفرم های مسافرتی در جهان می توانند برندسازی را ارتقا دهند. فرآیند تصمیم‌گیری در سفر های گردشگری می تواند با برندسازی سازمانی بهبود یابد. برندسازی باعث ایجاد، بازآفرینی، و از بین بردن شهرت آنلاین در برندسازی می شود. نظرات کاربران می تواند از گزینه های مرتبط با برندسازی در سازمان باشد. تصویر برند شرکت ها از گزاره های مطرح در خصوص ایجاد گزینه های سازمانی است. هویت برند و تصویر پیش بینی شده از خدمات می تواند گزینه های مرتبط با برندسازی باشد.

تیاگو و همکاران ۲۰۲۱

احساسات به منظور درک بهتر ماهیت محتوا می تواند از گزاره های بهبود برندسازی باشد. ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی برند می تواند گزینه های مرتبط با انتخاب مقصد را بهبود دهد. شخصیت تجاری صادقانه‌تری در نهایت به برندسازی تجاری بهتر منجر می شود. مدیریت تصویر برند می تواند از گزینه های مطرح با محتوای کاربر باشد که برندسازی منجر می شود. نگاه به دهان به دهان تبلیغات الکترونیکی می تواند گزینه های مرتبط با برندسازی را بهبود دهد. نمایه‌ای شخصیت محور می تواند از گزاره های برند سازی به حساب آید.

چن و همکاران ۲۰۲۱

چن و همکاران (۲۰۲۱) نشان دادند برندسازی شخصی رسانه‌های اجتماعی از گزینه های مرتبط با بهبود سازمان است. عملکرد بازار کار یک نامزد شغلی برای بهبود برندسازی در سازمان به شمار می رود. در زمینه استخدام اجرایی و پاداش می توان از گزینه های مرتبط با برندسازی سازمانی بهره برد. ارتقاء فناوری توسط شبکه های اجتماعی نیز از گزینه های برندسازی می باشد. رسانه های اجتماعی و آزمایش تأثیر آن بر عملکرد بازار کار از گزاره های مرتبط با برندسازی است.

چام و همکاران ۲۰۲۲

چام و همکاران (۲۰۲۲) نشان دادند رشد بین‌المللی گردشگری می تواند براساس شیوه های برندینگ ساخته شود. شیوه‌های بازاریابی موثر را برای تضمین بقا و رقابت پذیری نیاز به گردشگری دارد. نقش تصویر برند و اعتماد برند بر گردشگران می تواند به برندینگ منجر گردد. تأثیر تبلیغات و ارتباطات رسانه‌های اجتماعی بر تصویر برند به شکل گیری اعتماد منجر می شود. ادراک و نگرش گردشگران پزشکی یکی از گزاره های مطرح برای برندسازی است. تبلیغات و ارتباطات رسانه‌های اجتماعی بر درک گردشگران پزشکی از تصویر برند اثرگذار است. اعتماد نسبت به برند در نهایت به مقصد گردشگری با سطح بالاتر امکان پذیری منجر می گردد. رابطه بین کیفیت خدمات درک شده و رضایت آنها می تواند گزینه های مطرح در خصوص برندسازی را بهبود دهد.

ادامه

هوانگ و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که برندسازی گزینه مهمی در بهبود اعتماد مشتریان می باشد. برندسازی معمولا گزینه رضایت از محصولات شرکت را به دنبال دارد. همچنین پیامدهای این متغیر بهبود در نام تجاری شرکت می باشد. معمولا نام تجاری شرکت در قبال برندسازی یک متغیر تعدیل گر می باشد. زمانی برندسازی به خوبی شکل می گیرد، آنگاه تجربیات مشتریان بهبود می یابد. این تجربیات در ابعاد زیر قابل بررسی هستند:

۱-تجارب حسی.

۲-تجارب عاطفی.

۳-تجارب رفتاری.

۴-تجارب فکری.

ادامه

براساس رویکردهای بالا بهبود برندسازی می تواند تجارب حسی مشتریان را تقویت نماید. همچنین این متغیر می تواند سبب تقویت تجارب عاطفی شود. علاوه بر این می تواند سبب تقویت تجارب رفتاری گردد. علاوه بر این انتظار بر این است که با بهبود برندسازی تجارب فکری نیز تقویت گردد.

کلیه و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که برندسازی یکی از گزینه های بالقوه تقویت شرکت است. همچنین این متغیر سبب بهبود انتخاب محصول می شود. انتخاب محصول در فروشگاه ها براساس برندسازی صورت می گیرد. این متغیر می تواند بر تشخیص بصری و احساسی مشتریان اثرگذار باشد. معمولا برندسازی به معنی تامین نام تجاری مناسب می باشد. این تناسب باید به گونه ای باشد که در نهایت اعتماد و رضایت مشتریان را تقویت نماید. همچنین برندسازی می تواند بر میزان فروش محصولات در قفسه اثرگذار باشد.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.