مبانی نظری رضایت زناشویی | مفهوم و مبانی نظری رضایت زناشویی مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۹ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
5
دسته بندی
تعداد بازدید
1318 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری رضایت زناشویی

مبانی نظری رضایت زناشویی | تعداد صفحات: ۶.۵ صفحه

مفهوم و اهمیت رضایت زناشویی

خانواده به عنوان یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی، در پی تشکیل زندگی زناشویی شکل می گیرد. جامعه شناسان تأکید زیادی بر ازدواج و تشکیل خانواده دارند، یکی به سبب این که ازدواج موجبات تعدیل غریزه جنسی را فراهم می آورد و دیگر این که خانواده مکتب انسان سازی است و در محیط خانواده افراد به رشد و تعالی می رسند. آنچه از خود ازدواج و تشکیل خانواده مهم تر به نظر می رسد، رضایت زناشویی پس از ازدواج است.

ازدواج و رابطه زناشویی، منبع حمایت، صمیمیت و لذت انسان است. از سوی دیگر، ازدواج سبب پیدایش همکاری، همدردی، یگانگی، علاقه، مهربانی، بردباری و مسئولیت پذیری در خانواده می شود . بنابراین خانواده با برقراری رابطه زناشویی تشکیل شده، هسته اصلی جامعه را تشکیل می دهد. بنابراین، خانواده و جامعه سالم، وابسته به روابط زناشویی رضایت بخش است .برخی از صاحبنظران در تعریف رضایت زناشویی، آن را تابع مراحل چرخه زندگی می دانند.

ادامه

بنابراین عامل مهم در ثبات خانواده، رضایت زناشویی است. که می توان آن را به عنوان احساس رضایت و لذت بردن. زن و شوهر در تمامی ابعاد ازدواج و زندگی مشترک در نظر گرفت . و این خشنودی ایجاد شده از پذیرش غیر مشروط زوجین توسط یکدیگر است. به این معنا که انطباقی بین و.ضعیت موجود و وضعیت مورد انتظار فرد .از زندگی زناشویی از یک بعد و ارزیابی ذهنی هر یک از زوجین از رابطه و سازگاری. آنها در همه موقعیتهای زندگی که بطور کلی دو نفر در آن تفاهم دارند.

از بعد دیگر میباشد. در واقع ، ارتباط موثر زوجین علاوه بر این که با کاهش طلاق ارتباط دارد، میزان رضایت زناشویی را پیش بینی کرده و از کاهش تدریجی آن در طول زمان ممانعت می کند(غفوریان قهرمانی و مهدویان،۱۴۰۰: ۷۲).

راههای گوناگونی برای تعریف رضایت زناشویی وجود امهدارد و بهترین تعریف را هاکینزه ارایه کرده است. او رضایت زناشویی را احساس خشنودی، رضایت و لذت به وسیله زن و شوهر زمانی که همه جنبه های ازدواج خود را در نظر می گیرند، تعریف می کند. رضایت یک متغیر نگرشی است. بنابراین، یک خصوصیت فردی برای زن و شوهر بشمار می رود. بر اساس تعریف یاد شده، رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت و لذت بخش است که زن و شوهر از جنبه های گوناگون روابط زناشویی خود دارند(زارع و رضایی،۱۳۹۵: ۹۲).

تاثیر

استفاده از شبکه های اجتماعی، رضایت زناشویی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. رضایت زناشویی به نگرش مثبت و لذت بخش زوجین در زمینههای. مختلف زندگی شامل روابط بین فردی ویژگیهای شخصیتی حل تعارضات مسائل مالی،. روابط جنسی و سبکهای پرورش فرزندان اشاره دارد . به عبارت دیگر رضایت زناشویی یک ارزیابی ذهنی از کیفیت رابطه بین زوجین است،که نشان دهنده میزان رضایت از نیازها انتظارها و تمایلات فرد در رابطه است .

مطالعات متعددی در زمینه رضایت زناشویی و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است؛. از جمله مطالعه عباسی و همکاران که رضایت زناشویی را در دوره های مختلف زندگی سنجیده و نشان داده .که روابط زناشویی در طول چرخه زندگی تغییر می.کند آنها بیان میکنند. رابطه چرخه زندگی و رضایت از ازدواج از منحنی U شکل تبعیت می کند و با رضایت زناشویی بالا در سالهای نخست ازدواج قبل از والد شدن و سپس کاهش رضایت زناشویی در سالهای میانی و سپس افزایش رضایت زناشویی در سالهای پایانی زندگی مشخص میشود.

پژوهش والکر و همکاران (۲۰۱۳) که بر روی ۴۰ زوج با میانگین سنی ۷۶ سال انجام شد نشان داد که قوی ترین عامل در رضایت زناشویی خصوصیات فرد و همسر او است. نتایج مطالعه هالفورد و بود من (۲۰۱۳) نشان میدهد که با افزایش سن رضایت زناشویی کاهش می یابد؛ این موضوع با عواقب مهمی از جمله اختلال در روابط اجتماعی و کاهش رضایت از زندگی همراه است و برعکس بالا بودن رضایت زناشویی منجر به افزایش سلامت روانی جسمانی و بهبود روابط اجتماعی میشود(اسدیان،۱۴۰۰: ۳).

حدود ۳.۵ صفحه در فایل اصلی

مبانی نظری

کارنی و بردبوری در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود به بررسی رابطه ثبات رابطه زناشویی  و رضایت زناشویی پرداختند. این محققین اثبات کردند که ثبات رابطه زناشویی  بر رضایت زناشویی اثرگذار است. به عبارتی با استفاده از متغیر ثبات رابطه زناشویی  می توان سطح رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار داد. زمانی سطح هر یک از متغیر بیان شده  تغییر کند، می توان انتظار داشت که سطح رضایت زناشویی نیز تغییر کند.

اوترو و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود ارتباط بین متغیر شاخص رفتاری مثبت را با رضایت زناشویی اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر شاخص رفتاری مثبت می توانند بر سطح عملکرد سازمان اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر شاخص رفتاری مثبت دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر رضایت زناشویی نیز وجود دارد.

ادامه

فری و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که رضایت زناشویی می تواند تحت تاثیر تنظیم هیجان و تعارض زناشویی قرار گیرد. به عبارتی رضایت زناشویی معمولا با تغییراتی که در متغیرهای تنظیم هیجان و تعارض زناشویی ایجاد می شود، تغییر می کند. پیشنهاد می شود برای تغییر در سطح رضایت زناشویی ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای تنظیم هیجان و تعارض زناشویی را تغییر داد.

ریزر  و همکاران در سال ۲۰۲۰ اثبات کردند که با تغییر در سطح متغیرهای غمگینی و سلامتی روحی می توان سطح متغیر رضایت زناشویی را تحت تاثیر قرار داد. به عبارتی تغییرات متغیر عملکرد تحت تاثیر مولفه هایی قرار دارد. این مولفه ها عبارتند از:

۱-غمگینی.

۲- سلامتی روحی.

ویلیامز و لاونر در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین رضایت زناشویی و متغیر های سطوح رضایتمندی یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای سطوح رضایتمندی دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر رضایت زناشویی نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیرهای سطوح رضایتمندی می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت رضایت زناشویی اقدام نمایند.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.