مبانی نظری عزت نفس | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۲۱ تیر ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
2 صفحه
342 بازدید
۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری عزت نفس

مبانی نظری عزت نفس

مبانی نظری عزت نفس سال ۲۰۱۹

کیم و موور در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد اعتماد به نفس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس سه بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از اعتماد به نفس، افسردگی، اعتماد صریح و ضمنی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

یانگ و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد عصبی-فیزیولوژیک مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از وابستگی احساس و عدم اطمینان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس موثر خواهند بود. این نظریه در چین ارایه شده است.

هانک و بالتزگوتز در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد تغییرات اعتماد به نفس مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از اعتماد به نفس پایدار، عزت نفس. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر عزت نفس دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در آلمان ارایه شده است.

دل  در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد استرس زندگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از یوگا . این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در کره ارایه شده است.

ادامه

روزانسکی و هریسون در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد لذت طلبی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از جمعیت شناسی، عزت نفس. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه های بر عزت نفس دارای تائیر خواهند بود. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

هارت و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد نارسیسیسم مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از تجاوز، تحریک کم و بالا. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

بورسیو  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد بازنشستگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از پیری و بازنشستگی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در فیلیپین ارایه شده است.

گارسیا و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد نمرات جهانی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از عزت نفس و سوء استفاده جنسی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در اسپانیا ارایه شده است.

ادامه

اوزدمیر  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد بیماران سوختگی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس یک بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از یوگا. این نظریه اثبات کرد که مولفه بر عزت نفس اثرگذار بوده است. این نظریه در ترکیه ارایه شده است.

پترسون و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد عزت نفس شغلی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس پنج بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از واکنش مهار کننده بازی، مفاهیم وابستگی، مهار کننده اتصال، تخمین انسانی روزانه، فرآیندهای ریسک. این نظریه اثبات کرد که مولفه بر عزت نفس اثرگذار بوده است. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است

لی  و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد نظریه های نامتعارف شخصیتا، مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از استبداد و تجاوز در میان نوجوانان. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار بودند. این نظریه در چین ارایه شده است.

ماچین و همکاران در سال ۲۰۱۹ نظریه عزت نفس خود را براساس ابعاد خودخواهی مورد بحث قرار دادند. نظریات آنها بر اساس دو بعد صورت گرفت. این ابعاد عبارتند از رفاه ذهنی، بررسی خودکارآمدی. این نظریه اثبات کرد که هر یک از مولفه ها بر عزت نفس اثرگذار هستند. این نظریه در ایالات متحده ارایه شده است.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.