مبانی نظری قصدخرید اینترنتی|مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۲۷ بهمن ۱۴۰۰
ورد قابل تغییر
11
126 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری قصدخرید اینترنتی

مبانی نظری قصدخرید اینترنتی مطالعات در سال ۲۰۲۰ به این گونه است: کلین و شارما ( ۲۰۲۲). در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای تصمیم گیری، رفتار مصرف کننده و قصد خرید اینترنتی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده می توانند بر سطح قصد خرید اینترنتی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای تصمیم گیری و رفتار مصرف کننده دچار تغییر شود،. احتمال تغییر در سطح متغیر قصد خرید اینترنتی نیز وجود دارد.

ژنگ و همکاران (۲۰۲۲). قصد خرید اینترنتی را در ارتباط با متغیرهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی،. محصول درجه یک و برند مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر قصد خرید اینترنتی با متغیرهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی،. محصول درجه یک و برند در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین بیان کردند. که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیرهای وضعیت اجتماعی و اقتصادی، محصول درجه یک و برند  قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

شارما و کلین ( ۲۰۲۰). در نظریه خود اثبات کردند که قصد خرید اینترنتی می تواند تحت تاثیر رفتار مصرف کننده، اعتماد، ارزش درک شده، نفوذ مشتری و قصد مشارکت قرار گیرد. به عبارتی قصد خرید اینترنتی معمولا با تغییراتی که در متغیرهای مطرح شده ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشد.سطح قصد خرید اینترنتی را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای رفتار مصرف کننده، اعتماد، ارزش درک شده، نفوذ مشتری و قصد مشارکت را تغییر دهد.

مبانی نظری قصدخرید اینترنتی در سال۲۰۲۱

منگ و همکاران در سال ۲۰۲۱ استدلال کردند. که زمانی می توان قصد خرید اینترنتی را بهبود داد. که به متغیرهای احساس تحسین، اعتماد و سرایت عاطفی توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای احساس تحسین، اعتماد و سرایت عاطفی توجه می کند،. معمولا سطح قصد خرید اینترنتی دچار تغییر می شود. بنابراین متغیرهای احساس تحسین، اعتماد و سرایت عاطفی وقتی مثبت باشد. معمولا سطح قصد خرید اینترنتی بهبود می یابد.

لیائو و همکاران در سال ۲۰۲۱ .در مطالعه خود بیان کردند که متغیر قصد خرید اینترنتی از متغیرهای تبلیغات، مشارکت آنلاین و ریسک تعیین شده تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای تبلیغات،. مشارکت آنلاین و ریسک تعیین شده می تواند در سطح قصد خرید اینترنتی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد. که برای بهبود در سطح قصد خرید اینترنتی به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیرهای تبلیغات، مشارکت آنلاین و ریسک تعیین شده می تواند مفید باشد.

سال۲۰۱۵

چی و همکاران در سال ۲۰۱۵ در نظریه  خود اثبات کردند. که متغیر قصد خرید اینترنتی از متغیرهای هزینه ها و نیت تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای هزینه ها و نیت می تواند. در سطح قصد خرید اینترنتی تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد. که برای بهبود در سطح قصد خرید اینترنتی به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای هزینه ها و نیت می تواند مفید باشد.

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.