پیشینه تحقیق تربیت معنوی | مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۶ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
4.5 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
185 بازدید
۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق تربیت معنوی

پیشینه تحقیق تربیت معنوی | ۷ پیشینه داخلی و ۸ پیشینه خارجی

پژوهشی توسط سیتانگانا (۲۰۲۳) تحت عنوان —- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که والدین باید فرزندان خود را از همان روزهای اولیه با تربیت معنوی پرورش دهند تا خدا را شخصاً بشناسند. اما برخی از والدین گاهی متوجه این موضوع نمی شوند و از مسئولیت خود غافل می شوند.

بنابراین، این مطالعه بررسی می کند که چگونه والدین و کلیسا باید مشارکت متقابلی را در تربیت معنوی کودکان ایجاد کنند. برای اطمینان از اینکه آموزش در خانه با آموزش کلیسا همپوشانی دارد، تربیت معنوی دارای بالاترین ضرورت است. والدین به عنوان شریک باید احترام و ارتباط متقابل را از طریق تربیت معنوی ایجاد می کند. بهبود کیفیت تربیت معنوی برای کودکان در نهایت کلیسای بهتری را ایجاد می کند.

پژوهشی توسط  مولانگ و پوترا (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. این پژوهش با استفاده از طرح مطالعه موردی و رویکرد پژوهش کیفی به بررسی اجرای ارزش‌های اخلاقی و معنوی اسلامی در دانش‌آموزان دبیرستانی می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مربیان ارزش‌های اخلاقی و معنوی را به عنوان بخشی از فرآیند رشد شخصیت در دانش‌آموزان القا می‌کنند

که از مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی مشخص شده در طرح آماده‌سازی درس شروع می‌شود تا دانش‌آموزانی با اخلاق، ایمان بالا، و تقوا این مطالعه بر اهمیت القای ارزش‌های اخلاقی و معنوی در دانش‌آموزان دبیرستانی برای توسعه شخصیت آنها و کمک به آنها برای تبدیل شدن به افراد از نظر اخلاقی درست‌تر، وفادارتر و متدین‌تر تاکید می‌کند. یافته‌ها بر نیاز مدارس به ارائه پشتیبانی و زیرساخت‌های لازم برای تضمین اجرای موفقیت‌آمیز چنین ارزش‌هایی تأکید می‌کند.

ادامه

پژوهشی توسط اشپولاتو (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. مدارس متوسطه در تلاشند دانش‌آموزان را به‌عنوان جوانانی با فرهنگ و دانش بالا تربیت کنند که الزامات تربیت معنوی را برآورده می‌کنند. اهمیت استفاده از روش‌ها و فنون تعاملی در شکل‌گیری تربیت معنوی و آموزشی در دانش‌آموزان دوره متوسطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پژوهشی توسط توختایونا و تورسونوا (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که استفاده از میراث ملی کشورمان در تربیت معنوی و اخلاقی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، تدوین معیارهای خلاقانه برای توسعه فرهنگ استفاده از میراث ملی ارائه داده است.

پیشینه تحقیق تربیت معنوی

پژوهشی توسط بست و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان —— انجام شد. تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی نشان داد که شایستگی، اعتماد به نفس و راحتی در ارائه تربیت معنوی به طور قابل توجهی پس از آموزش بهبود یافته است. در تحلیل کیفی، مضامین تربیت معنوی عبارت بودند از: (۱) غرق در محتوا. (۲) اهمیت آموزش عملی. (۳) مراقبت معنوی برای همه است. (۴) مراقبت معنوی باید از قلب باشد. (۵) آموزش باید فراگیر باشد. و (۶) معنویت از نظر فرهنگی خاص است.

پژوهشی توسط دینسر و سیفتسی (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که دانشجویان پرستاری دارای سطح بالایی از شایستگی شفقت بودند که بر روی تربیت معنوی تاثیرگذار است. دانشجویان دارای درکی در سطح متوسط از معنویت و مراقبت معنوی بودند. بین میانگین کل نمرات «شایستگی شفقت» و «ادراکات معنویت و مراقبت معنوی» رابطه متوسط و مثبت وجود داشت.

پیشینه تحقیق تربیت معنوی

پژوهشی توسط علیزاده افشار و همکاران (۱۴۰۲) تحت عنوان —— انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که وجود اصول و قواعد کلی آموزش های دینی در مدارس و مناسبات انسانی و مرجعیت آن برای تفسیر رفتارها آنچنان آشکار ستا که غالبا نیازی به بیان تشریحی آن وجود ندارد. بدیهی است که هیچ کنش و واکنش انسانی نمیتواند در خلا و بدون ضابطه­ای مشخص آغاز، و بی­هدف پایان پذیرد. رفتارهای یکسان زیادی میتوان یافت که خاستگاه واحدی ندارند؛ به منظور متفاوتی انجام میشوند و احتمالا نتایج مختلفی نیز به بار می­آورند.

پژوهشی توسط یعقوبی سامانی و همکاران (۱۴۰۱) تحت عنوان —— انجام شد. نتایج نشان داد در تربیت معنوی اسلامی، زندگی انسان معنوی معطوف به عشق، مشارکت، و زایایی است و در حضور کامل بوده و تمام اهتمام فرد به خدای گونه شدن است. تربیت معنوی از معارف غنی اسلامی سرچشمه می گیرد.

پیشینه تحقیق تربیت معنوی

پژوهشی توسط گریوانی (۱۴۰۱) تحت عنوان  ——- انجام شد.  معنویت spirituality در کنار «علم»، «عدالت» و «عقلانیتِ» دینی، تامین کننده‌یِ ارکان بنیادینِ الگوی اسلامیِ پیشرفت و ارتقای نرم افزاری یک جامعه، نظام و تمدن اسلامی است؛ و تأکیدِ توأمانیِ بر عناصر مذکور، زیربنای رهنمودهای تمدنی اسلام و وجه تمایز آن از دیگر مکاتب به شمار می‌رود؛

و با توجه به اینکه تمدن‌های موجودِ شرقی و غربی، یا تمرکز بر معنویتِ منهای علم و عقل دارند یا بر علم و عقلانیتِ منهای معنویت؛ تدوین «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» بر پایه این هسته مرکزی، می‌تواند پرچمدار تمدن نوین اسلامی باشد. آنچه حائز اهمیت است، تحقق عملیِ سند الگو در عینیت جامعه با هدف تعالی انسان در ساحات گوناگون حیات بر اساس آموزه‌های اسلامی است و ناگفته پیداست که این سند با شاخصهای مذکور، بر قامت اعضای سکولار جامعه سنگینی میکند.

پیشینه تحقیق تربیت معنوی

پژوهشی توسط حافظی (۱۴۰۰) تحت عنوان —— انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن که رابطه بین باوری های دینی و تربیت شامل مولفه های شخصیت پذیریTاجتماعی پذیری،رفتارهای مذهبی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ابراز احساس خرسندی و روحیه رضایتمندی،گرایش به این احساسات مذهبی را برای کودکان گوارا میسازد.مشاهده رفتار اطرافیان (به خصوص والدین) انگیزه ای قوی و غنی برای یادگیری و آموزش دانش آموزان است.

ادامه

پژوهشی توسط کیانی و پورجمشیدی (۱۴۰۰) تحت عنوان —– انجام شد. این مطالعه نشان داد که. سه اصل مهم تربیت معنوی برای کودکان. در وجه شناختی شامل: پرورش اندیشه و اعتقادات صحیح درباره خداوند.؛ توسعه چشم‌انداز کودک درباره اعتقادات می باشد. می باش

همچنین، توسعه سواد معنوی کودکان از طریق منابع باز، دسترسی به منابع انسانی مرجع و ایجاد اجتماعات معنوی، از فرصت‌های یادگیری الکترونیکی و نیز توانمندی معلمان و مدیریت فرایند تربیت کودکان، لزوم برخورداری آنها از نگرش‌ها و مهارت‌های ارتباطی لازم در امر آموزش الکترونیکی، نظارت و هدایت مشارکت کودکان و درک چشم‌انداز آنان در فضای آموزش الکترونیکی، و ارزشیابی و هدایت کودکان به سوی خودراهبری، از عمده‌ترین چالش‌های یادگیری الکترونیکی برای تربیت معنوی کودکان هستند.

کودکان باید در عرصه تربیت معنوی، سواد معنوی لازم را کسب تا بتوانند درباره جهت‌گیری معنوی خود خردمندانه و آگاهانه اقدام کنند. برای این مهم می‌توان از فرصت های یادگیری الکترونیکی استفاده و در رفع محدودیت‌ها و چالش‌های این بستر برای تربیت معنوی کودکان اقدام نمود.

پیشینه تحقیق تربیت معنوی

پژوهشی حسینی و همکاران (۱۴۰۰) تحت عنوان —— انجام شد. از یافته‌های این پژوهش نتیجه می‌گیریم اصول شامل عقلانیت، محوریت منش، همراهی دین و معنویت، فراگیربودن ارزش‌ها و آموزش حقایق و پرورش فضایل معنوی است.

که با روش‌های ظرفیت انتقاد و گفت‌وگو، انتقاد از خود، علاقه و احترام به دیگران، مشارکت دوجانبۀ مدرسه و خانه، آگاهی از معنویت و درک ارزش‌ها، به‌کارگیری هنر و ادبیات، سرمشق‌دهی، به‌کار‌گیری مربیان فضیلت‌گرا نه فضیلت‌آموز، به‌کارگیری علم در تربیت معنوی، مهارت‌آموزی به‌کارگیری مراقبه، به‌کارگیری حکایت و داستان و پرورش فضایل نظری و اصلی امکان‌پذیر است.

پژوهشی توسط بیاتی و همکاران (۱۳۹۹). ——- انجام شد. تربیت معنوی کودکان تحت تاثیر عامل هایی قرار دارد. این عامل شامل احساس آگاهی، احساس خودارزشمندی و احساس عرفانی بودن می باشد.

در بخش کمی نیز مربیان دوره پیش دبستانی شهر تهران اعتبار مدل مستخرج را تأیید کردند. لذا سیاست گذران و برنامه ریزان درسی دوره پیش دبستان و دبستان میتوانند با استفاده از الگوی مفهومی مستخرج، تدابیر شایسته را جهت اجرای مطلوب و با کیفیت پرورش معنوی اتخاذ کنند. مربیان نیز قادر خواهند بود تا الگوی موجود را بر اساس تجربیات عملی تدریس، تطبیق دهند تا تدریس معنوی و معنادارتری داشته باشند.

منابع

منابع در فایل خریداری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.