کیفیت گزارشگری مالی | مبانی نظری مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۵ آبان ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
231 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

.کیفیت گزارشگری مالی

کیفیت گزارشگری مالی | تعداد صفحات: ۱ صفحه

المکتری و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای حاکمیت و کیفیت گزارشگری مالی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیر حاکمیت می تواند بر سطح این متغیر اثرگذار باشد. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیر حاکمیت دچار تغییر شود.، احتمال تغییر در سطح متغیر کیفیت گزارشگری مالی نیز وجود دارد.

الاواکلا و الماسیرا در سال (۲۰۲۱) در نظریه خود اثبات کردند که کیفیت گزارشگری مالی می تواند تحت تاثیر عملکرد قرار گیرد. به عبارتی این متغیر معمولا با تغییراتی که در متغیر عملکرد ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح این متغیر را تغییر دهد.پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیر عملکرد را تغییر دهد.

ادامه

حداد  و همکاران در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر کیفیت گزارشگری مالی از متغیر سیاست تقسیم سود تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیر سیاست تقسیم سود می تواند. در سطح این متغیر تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح این متغیر به نظر می رسد. بهبودهایی در سطح متغیر سیاست تقسیم سود می تواند مفید باشد.

ارین و ادجبوی در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیر های ویژگی های شرکتی و مدیریت یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای ویژگی های شرکتی و مدیریت دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح این متغیر نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای ویژگی های شرکتی و مدیریت می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت این متغیر اقدام نمایند.

 

 

منابع

Almaqtari, F. A., Hashed, A. A., Shamim, M., & Al-ahdal, W. M. (2021). Impact of corporate governance mechanisms on financial reporting quality: a study of Indian GAAP and Indian Accounting Standards. Problems and Perspectives in Management, 18(4), 1.

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.