مبانی نظری نوآوری شغلی |مطالعات ISI و علمی و پژوهشی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۱۰ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
5.5
تعداد بازدید
1075 بازدید
۱۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نوآوری شغلی

مبانی نظری نوآوری شغلی | تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ساعت انتشار ۰۶:۵۶| تعداد صفحات : ۵.۵ صفحه

مفهوم نوآوری شغلی

از جمله عواملی که به نوعی تحت تاثیر استرس محیط کار قرار می گیرند، انگیزه به کارگیری ابتکار و نوآوری در شغل و عملکرد کارکنان است. در موقعیت امروزی نوآوری شغلی اهمیت بسیار زیادی برای پیروزی و بقای شرکت ها در امر رقابت دارد؛ زیرا نوآوری به مثابه عنصری تعیین کننده برای شرکت ها در این موقعیت عمل می کند.  کارول نواوری را مانند یک فرایند اجتماعی از اقتباس سازمانی در مقابل یک اکتشاف علمی می بیند.

از این منظر نوآوری شغلی نمایانگر یک تحول عمده در ساختار و یا رویه های رفتار سیستم عملیاتی می باشد. در سازمانی که استرس شغلی افزایش می یابد و کارمندان با فشار روانی ناشی از شغل از کار دلزده شده اند، نمی توانند خلاق و نوآور باشند و از طرف دیگر با توجه به پیچیده شدن سازمان ها، رشد تکنولوژی، نو و بدیع بودن علم سازمان ها، مدیران به طور روزافزون تلاش می کنند، دریابند. چگونه سازمان های خود را کارآفرین و خلاق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان هایشان شوند. زیرا اگر ایده نو وارد سازمان ها نشود رو به زوال می روند . در واقع برای سازمان های امروز خلاقیت و نوآوری هر کدام به مثابه پله های نردبان ترقی هستند که باید با آگاهی کامل و موفقیت طی شود(جهان میری و غبیشاوی ،۱۴۰۰ :۱۴۵).

مفهوم نوآوری شغلی حدود یک صفحه در فایل اصلی

مبانی نظری نوآوری شغلی در مطالعه لیچتنتالر  ۲۰۲۰

لیچتنتالر در سال ۲۰۱۰در نظریه خود در خصوص نوآوری شغلی به بررسی بحران اقتصادی پرداخت. از نظر وی استراتژی های نوآوری با ارزش افزوده ناشی از فناوری ها ارتباط دارد. زمانی که فناوری ها رشد می کنند، آنگاه نوآوری های مرتبط با آنها نیز بیشتر می شود. بسیاری از شرکت ها به طور فزاینده ای توانستند فناوری های خود را گسترش دهند و از این طریق به صورت انحصاری می توان کاربرد محصولات را تحت تاثیر قرار داد. علاوه بر این فناوری معمولا به صورت انحصاری توسط شرکت ها به کار گرفته می شود.

می توان در نظر گرفت که صدور مجوز فناوری مزایای مهم استراتژیکی فراتر از درآمد حاصل از صدور مجوز را ارائه می دهد. این مزایای مهم به نوآوری شغلی باز می گردد. مدیران ممکن است این درک که فناوری به نوآوری شغلی می انجامد را به نیروی انسانی مرتبط بدانند.

مبانی نظری نوآوری شغلی در مطالعه چو و چانگ ۲۰۰۸

 چو و چانگ در سال ۲۰۰۸ در نظریه خود اثبات کرد که رشد سریع در بازاریابی صنعتی تحت تاثیر مولفه های زیادی قرار دارد. از بین مولفه های قابل اطمینان می توان به نوآوری شغلی اشاره کرد. نوآوری شغلی به بهبود کارایی منجر می شود و در نتیجه تاثیرات منفی بالقوه مرتبط با فن آوری را خنثی می سازد. از سوی دیگر نوآوری شغلی می تواند الگوی مهمی مقاومت فروشندگان را نیز نشان دهد.

فروشندگان در برابر فناوری های موجود مقاومت می کنند. این محققین در مطالعه خود در نهایت نشان دادند که انتشار درون سازمانی و برون سازمانی در نهایت می تواند سطوح رضایت شغلی را بهبود دهد. همچنین این عنصر می تواند به بهبود عملکرد شغلی منجر شود و بر خودکارآمدی ارایه شده در سازمان اثرگذار باشد.

پیشینه تحقیق داخلی

پژوهشی توسط صلاحی و کریمی (۱۳۹۹) تحت عنوان رابطه ابتکار و نوآوری شغلی با خلاقیت و انگیزش پیشرفت انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه ابتکار و نوآوری شغلی با خلاقیت و انگیزش پیشرفت بود . نتایج این تحقیق نشان داد که در تحلیل واریانس نمره sig. عدد ۰۰۰/۰ بود که از ۰۵/۰ کوچکتر بود، لذا به احتمال ۹۵% رابطه معناداری وجود دارد.

پژوهشی توسط گودرزی و همکاران (۱۳۹۵) تحت عنوان نگرش مدیران تعاونی ها در زمینه نقش عوامل آموزشی و ابتکار و نوآوری شغلی در کارآفرینی و موفقیت تعاونی های کشاورزی انجام شد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل آموزشی موثر بر کارآفرینی تعاونی های کشاورزی و همچنین سنجش میزان ابتکار و نوآوری شغلی و روحیه کا.رآفرینی مدیران و اعضای هیئت مدیره تعاونی های کشاورزی موفق استان خوزستان (شهرهای اهواز و دزفول) بود.

نتایج این تحقیق نشان داد که میزان ابتکار و نوآوری شغلی و نیز روحیه کارآفرینی در موفقیت تعاونی ها دارای اهمیت زیادی بودند. از میان متغیرهای آموزشی و فنی موثر بر موفقیت تعاونی ها، مهارت های فنی مدیران تعاونی، تحصیلات مدیران، مهارت های فنی و تخصصی هیئت مدیره و تحصیلات اعضا به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند.

حدود یک صفحه و نیم پیشینه داخلی در فایل اصلی

پیشینه خارجی

پژوهشی توسط صالحی و همکاران (۲۰۲۱) تحت عنوان مقایسه ویژگی های روانی با تعارضات سازمانی و موانع نوآوری شغلی انجام شد. هدف از این تحقیق ارزیابی ویژگی‌های روان‌شناختی حسابرس (خودآگاهی، حسادت، تعصب، اعتماد، احتیاط، شادی، چاگذمج۵زکات/حکبکی، کمرویی، پرخاشگری، بخشش) بر تعارضات سازمانی و موانع نوآوری شغلی در مؤسسات حسابرسی عراقی بود.نتایج این تحقیق نشان داد که بین ویژگی های روانشناختی حسابرسان، تعارضات سازمانی و موانع نوآوری شغلی در موسسات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.