مبانی نظری سرمایه فکری | مطالعات ISI و علمی پژوهشی


در حال بارگذاری
۶ آبان ۱۳۹۹
ورد قابل ویرایش
4 صفحه
۹,۵۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری سرمایه فکری

مبانی نظری سرمایه فکری | تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۸/۰۶| ساعت انتشار ۰۹:۴۷| تعداد صفحات: ۴ صفحه

لیئو وجیانگ در سال ۲۰۲۰ در مطالعه خود اثبات کرد که سرمایه فکری با مالکیت معنوی در ارتباط است. معمولا مالکیت معنوی نقش میانجی را برای حفظ سرمایه فکری بازی می کند. شرکت های با سرمایه فکری بالاتر معمولا ارزش ویژه برند بهتری دارند. همچنین این شرکت ها روابط انسانی قوی تری را در اختیار دارند. سرمایه فکری در این شرکت ها با سه عنصر در ارتباط است. این سه عنصر عبارتند از:

۱-سرمایه رابطه ای شرکت.

۲-سرمایه سازمانی شرکت.

۳-سرمایه انسانی شرکت.

همچنین برای این شرکت ها ارزش ویژه برند با چندین مولفه در ارتباط است. این مولفه ها عبارتند از:

۱-کیفیت درک شده.

۲- آگاهی از برند.

۳- تصویر برند.

سرمایه فکری در این شرکت ها معمولا به توسعه روابط مدیریتی منجر می شود و این روابط تعدیل کننده روابط تجاری هستند. همچنین سرمایه فکری توسعه دهنده شبکه های اجتماعی موجود در شرکت نیز می شود.

مبانی نظری سرمایه فکری در مطالعه هیانگ و هیانگ ۲۰۲۰

هیانگ و هیانگ در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که سرمایه فکری با عملکرد سازمانی در ارتباط است. عملکرد سازمانی معمولا سبب بهبود شرایط شرکت می شود. این عملکرد تحت تاثیر سرمایه فکری قرار دارد. برای دستیابی به عملکرد سازمانی بهتر شرکت ها باید بر روی توانایی خلق سرمایه فکری سرمایه گذاری نماین. میزان توانایی شرکت در سرمایه گذاری بر سرمایه فکری معمولا سبب تعیین سطح سرمایه فکری شرکت می شود. همچنین توانایی سازمانی، ابعاد داخلی و خارجی شرکت نیز بر سرمایه فکری اثرگذار است.

یوسلیزا و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که سرمایه فکری با عملکرد پایداری شرکت در ارتباط است. عملکرد پایدار شرکت در نتیجه سرمایه فکری بهبود می یابد. شرکت هایی که بهبودهای بهتری را ارایه دادند، معمولا سرمایه فکری بهتری را ایجاد می کنند. همچنین سرمایه فکری با عملکرد اقتصادی در ارتباط است و می تواند اثرات اجتماعی داشته باشد. این اثرات اجتماعی بر روابط سازمانی بین کارکنان ایجاد می شود.

مبانی نظری سرمایه فکری در مطالعه محمد و مبارکی ۲۰۲۰

محمد و مبارکی در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کرد که سرمایه فکری معمولا سیستم های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. سرمایه فکری همراه با نوآوری در سازمان است. فرایندهای تجاری معمولا با نوآوری بهبود می یابند. فرایندهای تجاری تحت تاثیر نوآوری معمولا مستقل، خودکار و هوشمند عمل می نمایند. این عملکردها ساختارهای سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین آنها می توانند سبب ایجاد تعادل بین نوآوری ها و بهره برداری های سازمانی شوند. سرمایه فکری در این حالت براساس سه مولفه قابل تعریف است. این سه مولفه عبارتند از:

۱- سرمایه انسانی.

۲- سرمایه ساختاری.

۳- سرمایه رابطه ای.

سالوی و همکاران در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود در خصوص سرمایه فکری اثبات کرد که این سرمایه با فرایندهای خلق ارزش ارتباط دارد. فرایندهای خلق ارزش در شرکت سبب بهبود سرمایه فکری می شود. همچنین زمانی اقتصاد مبتنی بر تولید یک اقتصاد دانش بنیان باشد، سرمایه فکری دارای اولویت است. آنها اثبات کردند که شرکت ها معمولا برای بهبود منافع ذی نفعان خود، بر خلق سرمایه فکری سرمایه گذاری می کنند. همچنین اشتراک گذاری سرمایه فکری سبب می شود که ارزشیابی عملکرد سازمانی بهتر صورت گیرد. معمولا با بهبود سرمایه فکری ارزش شرکت نیز در سطح بالاتری عرضه می شود. ارزش شرکت معمولا تحت تاثیر سرمایه فکری در چند بعد تغییر می کند. این ابعاد عبارتند از:

۱-سرمایه ساختاری.

۲-سرمایه نیروی انسانی.

۳-سرمایه اجتماعی.

۴-روابط انسانی.

نظریات در سال۲۰۱۹

ندیم و همکاران (۲۰۱۹) .در نظریه خود اثبات کردند. که سرمایه فکری با اجزای خود (سرمایه انسانی ، نوآوری و فیزیکی) و متغیر عملکرد شرکت ارتباط دارد. بنابراین اثبات کردند که تأثیر مثبت بین سرمایه فکری و مغیر عملکرد شرکت  وجود دارد.

مولودچیک و همکاران (۲۰۱۹). در نظریه خود اثبات کردند. که سرمایه فکری در سطح صنعت و شرکت تأثیر همزمان قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند. این محققین اثبات کردند که قدرت اثر عملکرد سرمایه فکری وابسته به صنعت است.

نظریات در سال۲۰۱۸

حمدان (۲۰۱۸) در نظریه خود باور داشتند. که سرمایه فکری با متغیر عملکرد شرکت در ارتباط است. این محقق اثبات کرد. که با دو متغیر عملکرد مبتنی بر حسابداری و عملکرد مبتی بر بازار اثرگذار است. همچنین بر این باور است که با افزایش سرمایه فکری ، متغیر عملکرد مبتنی بر حسابداری به خوبی پشتبانی می شود.

علامه(۲۰۱۸) در نظریه خود بر این باور بود. که به اشتراک گذاشتن دانش بر روی سه مولفه  سرمایه فکری (سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) تأثیرات مثبتی داشت. به گونه ای که ابعاد سرمایه فکری به نوبه خود باعث نواوری می شود.

پدرو و همکاران (۲۰۱۸) در نظریه خود اثبات کردند. که سرمایه فکری که شامل سه سرمایه (انسانی؛ ساختاری (سازمانی یا فرآیندی) ؛ و رابطه ای (اجتماعی یا مشتری)) می باشد. بر عملکرد سازمانها /مناطق/کشورها اثرگذار است . به گونه ای که که این تاثیر مثبت به طور خطی نیست. و به سایر عوامل مختلف مرتبط با محیط پیرامون بستگی دارد.

منابع

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.