×

اینفلوئنسر مارکتینگ | مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۱۹,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی | مطالعات علمی پژوهشی

۹,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق هوش هیجانی | مطالعات علمی و پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

پیشینه تحقیق کیفیت گردشگری مالی| مطالعات علمی و پژوهشی

۱۰,۰۰۰ تومان

هوش موفق | ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۵,۰۰۰ تومان

هوش هیجانی | ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۱۵,۰۰۰ تومان

مدیریت محتوا | ادبیات تحقیق

۱۵,۰۰۰ تومان

نوسانات بازار سهام | ادبیات تحقیق

۵,۰۰۰ تومان

جامعه پذیری سازمانی | مبانی نظری

۱۲,۰۰۰ تومان

تعلق سازمانی | مبانی نظری تعلق سازمانی

۷,۰۰۰ تومان
0