×

مفهوم تصمیم گیری سازمانی| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۱۵,۰۰۰ تومان

مفهوم بازاریابی اینترنتی|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI

۹,۰۰۰ تومان

مفهوم و مبانی نوآوری در فناوری اطلاعات| مقالات ISI

۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری داده¬کاوی|مقالات ISI

۶,۰۰۰ تومان

مبانی نظری کیفیت خدمات اینترنتی|مقالات ISI

۲۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری خدمات دیجیتال| مقالات ISI

۲۵,۰۰۰ تومان

مبانی نظری قصدخرید اینترنتی|مطالعات ISI

۲۵,۰۰۰ تومان

فرهنگ سیاسی و تاثیر آن بر مشارکت سیاسی پس از انقلاب اسلامی

۱۵,۰۰۰ تومان

پیشینه ایرانی شادکامی و سلامت روان | مقالات علمی و پژوهشی

۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری یادگیری الکترونیک | مطالعات ISI

۱۵,۰۰۰ تومان
0