مبانی نظری نقدینگی | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۸ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
1 صفحه
تعداد بازدید
655 بازدید
۱۲,۰۰۰ تومان

مبانی نظری نقدینگی

مبانی نظری نقدینگی | تعداد صفحات: ۴ صفحه

مفهوم نقدینگی

نقدینگی به عنوان کلیدی ترین متغیر اقتصاد پولی و به عنوان عاملی پیرامونی،. نقش مؤثری در شکل دهی سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی دارد. به بیان دیگر رشد این متغیر از یک سو تورم زا بوده. و با سیالیت ،خود برهم زننده تعادل بازارهای مالی همچون ارز و طلاست. و از سوی دیگر موتور محرک تولید و نیاز اصلی بنگاه های اقتصادی. به مثابه روغنی برای گردش چرخ اقتصادی واحدهای تولید محسوب میشود. و کمبود آن منجر به رکود و مشکلات گوناگونی از جمله ناتوانی واحدهای تولیدی در ایفای بموقع تعهدات خواهد شد.

از این منظر در مدیریتهای کلان اقتصادی هدف گذاری این متغیر. و مدیریت روند تغییرات آن از درجه اهمیت بسزایی برخوردار .است طبق آمارهای بانک مرکزی در طول دو دهه اخیر حجم نقدینگی در کشور به طور متوسط در حدود ۲۷/۷ درصد رشد داشته. و عملکرد آن در سالهای مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. (بانک مرکزی، ۱۳۹۹)؛ باوجوداین این میزان از رشد نقدینگی در عمل در زمینه اثرگذاری در بخش واقعی منتج به تحقق رشد اقتصادی پایینتر. و در عین حال زمینه ساز شکل گیری سطح عمومی قیمتهای بالاتر شده است؛. لذا میتوان گفت که معضل رشد بالای نقدینگی چالشی ساختاری برای اقتصاد ایران بوده است.(برخورداری و همکاران،۱۴۰۰: ۲).

ادامه

در سیستم بانکی نقدینگی از مهمترین عنصر داخلی به شمار میآید چرا که کمبود آن بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می.کند در مقابل مازاد نقدینگی در بانک نیز به معنای تخصیص ناکارآمد منابع میباشد که این امر در نهایت میتواند منجر به از دست دادن بازار شود. از این رو دارا بودن حجم نقدینگی مطلوب در بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. تجربیات پولی و بانکی نشان میدهد که داشتن حجم مناسب از نقدینگی و افزایش آن میتواند منجر به کاهش ریسک و بالطبع افزایش سودآوری بانکها گردد.

در مقابل نیز برخی مطالعات نیز نشان از رابطه منفی بین سودآوری و نقدینگی دارند از آن جمله میتوان به مطالعه مولینیوکس و سورنتون (۱۹۹۲) اشاره نمود به طور کلی نقدینگی خاصیتی از دارایی است که به زمان و هزینه تبدیل آنها به پول بستگی دارد به عبارت دیگر هزینه مبادله یک دارایی به پول معیاری برای سنجش دارایی است(شمسایی و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۱۷).

نقدینگی توانایی شرکت برای انجام تعهدات کوتاه مدت در سررسید هست با توجه به این که توان بالقوه شرکت در دستیابی به منابع تولیدی مورد نیاز و ایجاد فرصتهای رشد تا حدود زیادی به نقدینگی شرکت بستگی دارد انتظار میرود با بالاتر رفتن نقدینگی دسترسی شرکت به منابع مورد نیاز انجام به موقع تعهدات نسبت به مشتریان و اعتباردهندگان افزایش یابد. در نتیجه نقدینگی ریسک شرکت را کاهش میدهد (نصیری و همکاران ،۱۳۹۶: ۲۶۱).

 

مبانی نظری

گدورو و همکاران  در سال ۲۰۲۱ اثبات کردند که نقدینگی با متغیر اندازه شرکت  ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیر اندازه شرکت دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر نقدینگی آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیر اندازه شرکت بر نقدینگی هم جهت بوده و سبب تقویت نقدینگی می شود.

جوردا و همکاران (۲۰۲۱) در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در نقدینگی دریافتند که معمولا نقدینگی می تواند تحت تاثیر متغیرهای بدهی، سرمایه و بحران اقتصادی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای بدهی، سرمایه و بحران اقتصادی معمولا سبب تغییر در سطح نقدینگی می شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام شده معمولا سطح نقدینگی نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح نقدینگی کاهش خواهد یافت.

ادامه

ماچیولی و زو در سال ۲۰۲۱ اثبات کردند که متغیرهای مدیریت و تأمین مالی بر نقدینگی اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای مدیریت و تأمین مالی می توانند در یک سازمان بر میزان نقدینگی اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر نقدینگی با متغیرهای مدیریت و تأمین مالی در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیر های مدیریت و تأمین مالی می توان شاهد تغییر در سطح متغیر نقدینگی بود.

ببر و همکاران (۲۰۲۱) نقدینگی را در ارتباط با متغیرهای قیمت گذاری و سرمایه گذاری مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر نقدینگی با متغیرهای قیمت گذاری و سرمایه گذاری در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیرهای قیمت گذاری و سرمایه گذاری قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

 

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.