مبانی نظری نقدینگی | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۲۸ مهر ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
181 بازدید
۴,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری نقدینگی

مبانی نظری نقدینگی | تعداد صفحات: ۱ صفحه

گدورو و همکاران  در سال ۲۰۲۱ اثبات کردند که نقدینگی با متغیر اندازه شرکت  ارتباط دارد.  این محققین اثبات کردند زمانی که متغیر اندازه شرکت دچار تغییر شوند، به دلیل ارتباط با متغیر نقدینگی آن را نیز دچار تغییر خواهند کرد. معمولا اثرات متغیر اندازه شرکت بر نقدینگی هم جهت بوده و سبب تقویت نقدینگی می شود.

جوردا و همکاران (۲۰۲۱) در بررسی اثر متغیرهای سازمانی در نقدینگی دریافتند که معمولا نقدینگی می تواند تحت تاثیر متغیرهای بدهی، سرمایه و بحران اقتصادی قرار گیرد. به صورتی که افزایش یا کاهش در سطح متغیرهای بدهی، سرمایه و بحران اقتصادی معمولا سبب تغییر در سطح نقدینگی می شود. اگر این تغییرات همسو باشد با افزایش در مقدار متغیرهای اعلام شده معمولا سطح نقدینگی نیز افزایش می یابد. اگر ارتباط بین متغیرها ناهمسو باشد آنگاه با افزایش متغیرهای مورد بررسی، سطح نقدینگی کاهش خواهد یافت.

ادامه

ماچیولی و زو در سال ۲۰۲۱ اثبات کردند که متغیرهای مدیریت و تأمین مالی بر نقدینگی اثرگذار هستند. این محققین اثبات کردند که متغیرهای مدیریت و تأمین مالی می توانند در یک سازمان بر میزان نقدینگی اثرگذار باشند. همچنین ارتباط متغیر نقدینگی با متغیرهای مدیریت و تأمین مالی در سازمان ممکن است همسو و یا غیر همسو باشد. این موضوع با توجه به نمونه آماری و ماهیت سازمانی که مورد بررسی قرار گرفته است ممکن است متفاوت باشد. اما در کل این محققین استدلال کردند که با تغییر در سطح متغیر های مدیریت و تأمین مالی می توان شاهد تغییر در سطح متغیر نقدینگی بود.

ببر و همکاران (۲۰۲۱) نقدینگی را در ارتباط با متغیرهای قیمت گذاری و سرمایه گذاری مورد آزمون قرار دادند. استدلال آنها بر این بود متغیر نقدینگی با متغیرهای قیمت گذاری و سرمایه گذاری در ارتباط است. یا به عبارتی این محققین استدلال کردند که متغیر سازمانی ممکن است تحت تاثیر متغیرهای قیمت گذاری و سرمایه گذاری قرار گیرد و با تغییر در سطح این متغیرها، سطح آن دچار تغییر شود.

 

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.