پیشینه تحقیق اثرات زیست محیطی | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
3
دسته بندی
تعداد بازدید
1437 بازدید
۹,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اثرات زیست محیطی

پیشینه تحقیق اثرات زیست محیطی- ۳ صفحه 

پیشینه تحقیق خارجی اثرات زیست محیطی

پژوهشی توسط الپیزار و فرارو (۲۰۲۰). تحت عنوان اثرات زیست محیطی برنامه های فقر و اثرات فقر برنامه های زیست محیطی:. آزمایش های کنترل شده تصادفی(RCT ) از دست رفته  انجام شد. هدف از این تحقیق کاهش فقر و برنامه هایی با هدف حفاظت از محیط زیست سرمایه گذاری بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که اگر دانشمندان محیط زیست از RCT برای مطالعه اثرات فقر برنامه های زیست محیطی استفاده کنند ،. بحث های طولانی مدت در مورد چالش های دوگانه کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست می تواند حل می شود.

پژوهشی توسط واکر و همکاران (۲۰۱۹).  تحت عنوان اثرات زیست محیطی حمل و نقل دریایی انجام شد. هدف از این تحقیق استفاده از ابزارهای مختلف برای حفاظت از محیط زیست دریایی. در برابر فعالیت های حمل و نقل بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که حمل و نقل دریایی هنوز تأثیرات منفی بر روی محیط زیست دریایی. از جمله آلودگی هوا ، انتشار گازهای گلخانه ای ، انتشار آب بالای حاوی گونه های مهاجم آبزی ، استفاده تاریخی از مواد ضد شوک .، نشت روغن و مواد شیمیایی ، انتشار محموله های فله خشک ، زباله ها ، آلودگی صوتی زیر آب ؛ حملات کشتی به مگافونای دریایی ، خطر زمین گیر شدن یا غرق شدن کشتی ، و آلودگی گسترده رسوبات به بنادر در هنگام حمل و نقل یا فعالیت های شکستن کشتی دارد.

پیشینه تحقیق ایرانی اثرات زیست محیطی

پژوهشی توسط شریفی و دهقانپور (۱۳۹۵) .تحت عنوان اثرات زیست محیطی مصارف خانوارها با توجه به توسعه گازرسانی: .یک تحلیل داده- ستانده، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی ابعاد اقتصادی مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و آثار زیست محیطی آن بود. و در این میان خانوارها یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده انرژی و انتشار دهنده گازهای گلخانه‌ای هستند . نتایج این تحقیق نشان داد. که مصرف مستقیم و غیرمستقیم انواع حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۸۰ افزایش یافته. و سبب افزایش مقدار انتشار انواع آلاینده‌های حاصل از مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی توسط خانوارها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۰ شده است. البته توسعه گازرسانی سبب شده است. تا انرژی مصرفی خانوارها و انرژی مصرفی برای تهیه انواع کالاها و خدمات مورد نیاز خانوارها به سمت استفاده از انرژی‏های پاک‏تر متمایل شود.

پژوهشی توسط میرزایی و همکاران (۱۳۹۵). تحت عنوان عوامل موثر بر تخریب زیست محیطی کشورهای منا (متغیرهای ابزاری داد ه های ترکیبی) انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و فشار بر طبیعت از منظر پایداری محیط زیست بود. نتایج این تحقیق نشان داد. که رابطه مثبت و معنی‌داری میان درآمد سرانه و فشارهای زیست محیطی برای کشورهای منطقه منا است. که این اثر برای کشورهای با درآمد پایین‌تر، بسیار قوی‌تر است. نتایج کیفیت استانداردها و قوانین موجود برای کشورهای منطقه منا نیز حاکی از اثر مطلوب این شاخص بر محیط زیست است. همچنین افزایش تجارت باعث افزایش فشار بر طبیعت شده است.

سایر ۱۳۹۶

پژوپژوهشی توسط صیف و همکاران (۱۳۹۶). تحت عنوان ارائه مدل علی تطبیقی عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه:. گردشگران داخلی و خارجی استان فارس انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی گردشگران داخلی و خارجی بود. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS پردازش و با استفاده از آماره‌های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد. که بیش¬ترین تاثیر در گردشگران داخلی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم¬ترین تاثیر مربوط به متغیر انتساب مسئولیت است. همچنین بیش¬ترین تاثیر در گردشگران خارجی مربوط به متغیر رفتارهای حافظ محیط زیست و کم¬ترین. آن مربوط به متغیر انتساب مسئولیت بر رفتارهای حفاظتی محیط زیست هستند.

سایر ۱۳۹۷

هشی توسط حساس یگانه و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان تحلیل عملکرد پایدار زیست محیطی و تأثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. هدف از این تحقیق تحلیل وضعیت گزارشگری عملکرد پایدار زیست محیطی و ارتباط آن با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. به منظور دستیابی به هدف اصلی تحقیق، تحقیق در ۳ مرحله انجام شد.

نتایج این تحقیق نشان داد.که شرکت های مورد بررسی در این تحقیق، در مولفه مواد اولیه، انرژی و آب نسبت به سایر مولفه ها گزارشگری بهتری دارند،. ولی سطح عملکرد پایدار زیست محیطی نسبت به تحقیقات خارجی (مانند دوبلر و همکاران، ۲۰۱۵؛ و وانگ و سارکیس، ۲۰۱۷) پایین ارزیابی شد. هم چنین برخلاف مبانی نظری تحقیق، اطلاعات عملکرد پایدار زیست محیطی بر هزینه سرمایه شرکت ها تاثیر مثبت دارد .که می تواند ناشی از نوسانات قیمت سهام، نادیده گرفتن ویژگی های خاص شرکت (مانند توانایی مدیریتی یا مهارت های کارکنان) یا اثر متقابل اطلاعات تاریخی و اطلاعات آینده نگر باشد.

پژوهشی توسط عباسی و همکاران  (۱۳۹۷) .تحت عنوان بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده، .نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی انجام شد. هدف از این تحقیق استفاده از تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، تأثیرات نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک‌شده مصرف‌کننده با در نظر گرفتن نقش نگرانی‌ و دانش زیست‌محیطی بر قصد خرید محصولات سبز بود. نتایج این تحقیق نشان داد.که نگرش و کنترل رفتاری ادراک‌شده تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز است ؛ .اما تأثیر هنجار ذهنی بر قصد خرید محصولات سبز معنادار نیست. هم‌چنین، نگرانی‌ زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز است ؛ اما نگرانی زیست‌محیطی بر هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک‌شده اثرگذار نبوده است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.