×

سلامت روان سالمندان

۱۵,۰۰۰ تومان

دلبستگی به خدا بر تاب آوری و سلامت روان والدین

۱۵,۰۰۰ تومان

تاثیر برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر تحول سازمانی

۱۵,۰۰۰ تومان

ارتقای اخلاق حرفه ای در کارکنان

۱۵,۰۰۰ تومان

حوزه‌های آسیب نیروهای مسلح بر اثر خشم و پرخاشگری

۱۰,۰۰۰ تومان

رابطه کیفیت خواب با استرس، اضطراب و افسردگی با نقش میانجی کیفیت زندگی پرستاران

۱۵,۰۰۰ تومان

تاثیر نظام سلامت الکترونیک بر رضایت بیماران

۱۵,۰۰۰ تومان

‫عدالت ترمیمی و تعامل اثربخش مردم با کارکنان مرزبانی بر امنیت مرزها‬‬‬

۱۲,۰۰۰ تومان

اختلال اضطراب اجتماعی |مبانی نظری و ادبیات تحقیق

۷,۰۰۰ تومان

مفهوم شایسته سالاری | مبانی نظری و ادبیات تحقیق شایسته سالاری

۲۰,۰۰۰ تومان
0