آموزش مثبت نگر | ادبیات تحقیق و مبانی


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
11 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
33 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

آموزش مثبت نگر

آموزش مثبت نگر | تعداد صفحات: ۱۱ صفحه

 

توانمندی‌ها یا به‌عبارت‌دیگر فضائل ،منش دیدگاه‌های آدمی را به مفهوم حیات، ابعاد گوناگون زندگی و مرگ و نیستی وسعت می‌بخشد. در دیدگاه این مفهوم فضیلت‌های منش مورد تائید قرارگرفته و مشتمل بر ۲۴ توانمندی و ویژگی در افراد است که توسط سلیگمن و همکاران (۲۰۰۵) در قالب شش فضیلت کلی طبقه‌بندی‌شده و شامل خرد و معرفت عقل و دانش، شجاعت، انسانیت ،(احسان) عدالت اعتدال و میانه‌روی فرا روندگی و معنویت است.

درواقع بخش عمده‌ای از راهکار شادکامی سلیگمن کشف توانمندی منش فرد و سپس یافتن راه‌هایی برای پروراندن آن‌ها به شکل منظم است با این کار فرد به زندگی اشتیاق پیدا می‌کند و به‌این‌ترتیب در زندگی خشنودتر و شادتر می‌شود نظریه‌ی توانمندی‌ها کاربردها و شاخصه‌ای بسیاری برای استفاده و سنجش دارد که می‌توان از آن‌ها در درمان سود جست. لیکن ازآنجایی‌که این مفهوم یک اصطلاح برای نظریه‌ها و روش‌هایی است که زندگی را به بهترین نحو ارزشمند می‌سازد نیاز به تبیین دارد.

ادامه

این متغیر به شناسایی عامل‌هایی می‌پردازد که سلامت را افزایش می‌دهند. مأموریت این روانشناسی نتیجه‌گیری در مورد آن چیزی است که بتواند دنیای بهتری بسازد، و به‌جای بحث درباره اختلال‌ها و آسیب‌شناسی روانی روانشناسی مثبت نگر عوامل مؤثر بر سلامت روانی و راهبردهای استفاده از حداکثر قابلیت‌های ذاتی و محیطی جهت استفاده از زندگی سازنده را فراهم می‌کند(الله دینی حصاروئیه و همکاران، ۱۴۰۰: ۹۹).

رویکرد آموزش مثبت نگر یکی از رویکردهایی است که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد و به بهزیستی روانی و ایمن‌سازی روانی کمک کند. رویکرد نوین روان‌شناسی مثبت نگر در بعد درمانی و ارتقاء سلامت روان بر توانمندی‌های شخصیت عواطف و هیجانات مثبت به‌عنوان منابعی برای گسترش چشم‌انداز و عملکرد ذهن مقابله با هیجانات منفی حل خلاقانه مسئله یافتن معنا برای سختی‌ها و کنترل درونی فرد در برابر شرایط دشوار زندگی تمرکز دارد.

ازنظر سلیگمن بهزیستی روانی نبود خشم اضطراب یا افسردگی ،نیست بلکه حضور روابط و عواطف مثبت، معنا و هدف است که به شکوفایی و بهزیستی روان منجر می‌شود این رویکرد به افراد یاد می‌دهد تجربیات ناخوشایند خود را دوباره ارزیابی کرده و بر جنبه‌های مثبت زندگی خود تمرکز کنند. درواقع آموزش‌های مبتنی بر مفاهیم این رویکرد به فرد مقابله مثبت را آموزش می‌دهد که به سبک‌های مقابله یا مکانیسم‌هایی اشاره دارد که سبب کاهش، استرس افزایش بهزیستی روانی و مدیریت مؤثر مشکلات شخصی می‌شود. اغلب مقابله مثبت مستلزم تغییر دیدگاه یک فرد نسبت به موقعیت است و موانع به‌عنوان یک فرصت برای رشد شخصی در نظر گرفته می‌شود(علوی هراتی و همکاران، ۱۳۹۷: ۶۲).

آموزش مثبت نگر

روان‌شناسی مثبت نگر به ما نشان می‌دهد تأثیر هیجان مثبت چقدر پویا است. زیربنای نظری روان‌شناسی مثبت نگر ریشه در کارهای سلیگمن دارد که بیان کرد شادی شامل زندگی لذتمند، متعهدانه و معنادار است. تجربه هیجان‌های مثبتی که روان‌شناسی مثبت نگر بر آن تأکید دارد. مثبت نگری تنها در داشتن افکاری خاص خلاصه نمی‌شود بلکه نوعی رویکرد در جهت‌گیری کلی درباره زندگی است مثبت نگری یعنی توجه داشتن به امور مثبت در زندگی و نپرداختن به جنبه‌های منفی این مهارت شامل مبارزه با افکار منفی تغییر دادن تصاویر ذهنی تقویت عزت‌نفس، ابراز وجود، تحقق بخشیدن به توان‌های بالقوه و مثبت زیستن که قادر به تأثیرگذاری مثبت بر اشتیاق و انگیزه شغلی است.

مهارت‌های مثبت نگری آموزش برخی مهارت‌های شناختی- رفتاری را در برمی‌گیرد که در برخی منابع به‌عنوان زیرمجموعه مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی از آن‌ها نام برده می‌شود. مثبت نگری بر توانایی‌ها و جنبه­های مثبت رفتاری تمرکز دارد و در جستجوی رشد و توسعه فرد و جامعه است؛ تصویری که روانشناسان مثبت‌گرا از طبیعت انسان به دست می‌دهند خوش‌بینانه و امیدوارکننده است زیرا آن‌ها باور دارند که انسان استعداد ،گسترش شکوفایی و به کمال رسیدن را دارد.

آموزش مثبت نگر

مداخلات روانشناسی مثبت شامل روش‌های درمانی با فعالیت‌های عمدی به‌منظور ترویج احساسات مثبت رفتارهای مثبت، شناخت و ادراکی مثبت و فعالیت‌هایی برای بالا بردن بهزیستی افراد است آموزش تفکر مثبت، ازجمله آموزش‌های شناختی است که در جهت کاهش اضطراب ناشی از تفکرات منفی و کمک به خودتنظیمی شناختی رفتاری برای کنترل تفکرات ناخواسته و مزاحم به کار برای کنترل و مدیریت هیجانات منفی و درنتیجه بهبود عملکرد و افزایش باورهای مثبت و بالا رفتن قدرت تفکر و توانایی کنار آمدن با آن را دارد.

آموزش روانشناسی مثبت نگر به‌عنوان رویکردی تازه درروانشناسی بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش‌بینی دقیق عواملی که بر آن‌ها مؤثرند تمرکز دارد. این رویکرد از منظری مثبت‌گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادمانی در عوض نواقص و اختلالات سروکار دارد. ،بنابراین روانشناسی مثبت نگر تکمیل‌کننده روانشناسی بالینی سنتی است(مرتضوی امامی و همکاران، ۱۳۹۸: ۶۹).

رویکرد مثبت نگر علمی است که به‌جای توجه به ناتوانی‌ها و ضعف‌های بشری، متمرکز است بر روی توانایی‌های آدم‌ها توانایی‌هایی مانند شاد زیستن لذت بردن قدرت حل مسئله و خوش‌بینی روانشناسی مثبت نگر بر نقش حیاتی ،منابع توانایی‌ها و تجربه­های ذهنی افراد تأکید می‌کند تجربیات مانند بهزیستی روان‌شناختی تعهد و رضایت خاطر امید و خوش‌بینی و جریان داشتن و شادمانی از این قبیل است.

آموزش مثبت نگر

با مرور تاریخچه کوتاه تحقیقات در این زمینه نتایج درخشان نشان می‌دهد که روانشناسی مثبت و ایجاد ویژگی‌های مثبت در افراد می‌تواند چشم‌انداز روشنی درزمینه ارتقاء بهزیستی روانی باشد. کویلیام آموزش مثبت اندیشی را نوعی رویکرد و جهت‌گیری کلی درباره زندگی است، به عبارتی برخورداری از تعادل درونی مناسب و حفظ آرامش و خونسردی در مواجهه با مشکلات است تا فرد بتواند انگیزه شخصی خود را حفظ نماید به اقدام مناسب بپردازد و از عملی که انجام می‌دهد احساس خوبی داشته باشد.

مهارت مثبت اندیشی شامل مبارزه با افکار منفی، تغییر دادن تصاویر ذهنی، تقویت عزت‌نفس ابراز وجود تحقق بخشیدن به توان‌های بالقوه و زیستن مثبت می‌باشد. هدف از آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی این است که از طریق دیدگاهی واقع‌بینانه از خود وزندگی پیدا کنند و درباره مشکلات واقعی خود به‌درستی قضاوت کنند.

درواقع آموزش این مهارت‌ها به افراد کمک می‌کند اعتمادبه‌نفس قابل‌قبولی داشته باشند و به دنبال آن با دیگران ارتباط صحیح و مؤثر برقرار کنند، بازندگی هدفمند برخورد نمایند و در موقع بروز مشکلات با حفظ روحیه به تصمیم‌گیری صحیح پرداخته و درنهایت با آرامش و نشاط مراحل زندگی را با موفقیت پشت سر گذارند. توانایی‌های فردی به‌منظور رویارویی با موقعیت‌های منفی بر روی مهارت‌های مثبت، تأکید دارد.

آموزش مثبت نگر

این متغیر که کاربردهایی در آموزش‌وپرورش تجارت، مشورت‌های سازمانی، ازدواج و روابط بین فردی تربیت فرزند ،ورزش آموزش و مربی‌گری و موارد دیگر دارد که می‌تواند در ارتقاء سلامت مؤثر باشد. کاربرد این مفهوم در مداخله‌های مبتنی بر تقویت برداشت‌های مثبت شخصی توانست به افزایش توصیف‌های مثبت فرد از خود بینجامد و مراجعان از اعتمادبه‌نفس بیشتری برخوردار شوند.

ناسازگاری‌های خانوادگی کاهش چشمگیر یافت و افسردگی مراجعان رو به بهبود گذاشت. لذا برای اینکه دانش‌آموزان از روحیه مثبت نگران درباره خود دیگران و دنیا برخوردار شوند و خود را مفید و اثربخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه‌های روشن دیدی واقع‌بینانه‌تر و با اطمینان کنند، نیاز به مداخله و آموزش بیش از هر زمان دیگری برای آنان احساس می‌شود تا آن‌ها به امید و انگیزه‌های بیشتر به تحصیل بپردازند(اکبری و پورابراهیم، ۱۴۹۹: ۲۵).

آموزش مثبت نگر، از لحاظ تجربی رویکردی معتبر به روان‌درمانی است که عمده توجه خود را بر اساس بنا نهادن توانمندی‌ها و احساسات مثبت درمان‌جو متمرکز می‌کند و با به فعال‌سازی معنا در زندگی، آسیب روانی را کاهش و در مقابل شادی را افزایش می‌دهد آموزش مثبت نگر احساسات و خاطرات مثبت را در فرایند درمان راه انداخته و آن‌ها را کانون توجه قرار می‌دهد دیگر فرایند مورداستفاده در درمان مثبت نگر پرداختن به موضوعات مرتبط باهدف یکپارچه کردن هیجان‌های مثبت و منفی است.

آموزش مثبت نگر

آموزش مثبت نگر یک نگرش کلی مانند رضایت‌مندی از زندگی یا احساس خرسندی یا به‌صورت ارزیابی از حیطه‌های خاص زندگی‌شان مانند ازدواج یا کار و احساسات هیجانی اخیر خود در رابطه با آنچه برایشان رخ‌داده است، می‌باشد. هیجانات خوشایند که از ارزیابی‌های مثبت تجربیات فردی ناشی می‌شود را موردبررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. آموزش مثبت نگر موهبتی است که باید آن را جستجو کرد و یافت و غنیمت شمرد.

آموزش مثبت نگر را متغیری می‌داند که پایه شخصیتی دارد. آموزش مثبت نگر چندین جزء اساسی را در برمی‌گیرد؛ جزء ،هیجانی که فرد شادکام ازنظر خلقی، شاد و خوشحال است جزء ،اجتماعی که فرد شادکام از روابط اجتماعی خوبی با دیگران برخوردار است و می‌تواند از آن‌ها حمایت اجتماعی دریافت کند و سرانجام جزء شناختی که باعث می‌شود فرد شادکام اطلاعات را به روش خاصی پردازش کرده، مورد تعبیر و تفسیر قرارمی‌دهد که درنهایت باعث احساس شادی و خوش‌بینی در وی می‌گردد.

ازاین‌رو، در آموزش مثبت نگر ارزشیابی افراد از خود وزندگی‌شان می‌تواند جنبه‌های شناختی، مثل قضاوت در مورد خشنودی از زندگی و یا جنبه­های هیجانی ازجمله خلق یا عواطف، در واکنش به رویدادهای زندگی را در برگیرد افراد مثبت نگر کسانی هستند که اطلاعات را به‌گونه‌ای پردازش و تفسیر می‌کنند که به خوشحالی آن‌ها می‌انجامد(سخن ور و طوری، ۱۳۹۸: ۴۳).

آموزش مثبت نگر

آموزش مثبت نگر به‌عنوان رویکردی تازه درروانشناسی، بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش‌بینی دقیق عواملی که بر آن‌ها مؤثرند، تمرکز دارد. این رویکرد از منظری مثبت‌گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادمانی، در عوض نواقص و اختلالات سروکار دارد.

بنابراین، آموزش مثبت نگر تکمیل‌کننده روانشناسی بالینی سنتی است. یکی از مهم‌ترین تغییرات درروانشناسی امروز، جنبش آموزش مثبت نگر می‌باشد، این جنبش باعث شده تا تمرکز علم روانشناسی از آسیب‌شناسی روانی به‌سوی موضوعات مثبت مانند شادی، سلامت، ذهن، عواطف مثبت، خلاقیت و فضایل خلاقی سوق داده شود، این رویکرد می‌تواند نقش مهمی را در عرصه‌هایی همچون دین، خانواده، جامعه، سازمان‌ها و نهادها نماید.

آموزش مثبت نگر با تأکید بر تقویت هیجان‌های مثبت و درک توانمندی‌ها، در افزایش تاب‌آوری مؤثر است. همچنین این آموزش با استفاده از روش تجسم و تجربه ذهنی خشم و بخشایش به افراد کمک می‌کند تا خشم خود را کنترل کرده و هیجان مثبتی را جایگزین آن نماید. آموزش مثبت نگر جنبش جدیدی درروان‌شناسی است که به دنبال‌روی آوردن به کنش ورزی‌های مثبت، تجربه‌های مثبت و نیرومندی‌های سازش یافته انسانی مانند خوش‌بینی، شادکامی، شوخ‌طبعی و غیره است.

ادامه

آموزش شناختی ـ رفتاری مثبت نگر بر شایستگی اخلاقی تأثیر دارد. آموزش مثبت نگر به مفهوم شادی و شادمانی توجه زیادی داشته و اصولی را برای آن مشخص کرده‌اند. پایه‌گذار آموزش مثبت نگر شادی را حق مسلم و طبیعی می‌داند و معتقد است که برای رسیدن به آن باید تلاش و برنامه‌ریزی کرد. شادی واقعی را قابل حصول و در دسترس می‌داند و آن را به‌عنوان واقعیتی می‌داند که زندگی را شیرین‌تر و روابط انسانی را سرشار و غنی می‌کند.

آموزش مثبت نگر را مطالعه علمی تجربیات ،مثبت صفات فردی مثبت و نهادهایی می‌دانند که رشد این تجربیات و صفات را تسهیل می‌کنند. این متغیر را مطالعه علمی کارکردهای بهینه انسانی تعریف کرده که هدف آن درک بهتر و به‌کارگیری این عوامل در کامیابی و شکوفایی افراد و جوامع می‌باشد.

بر پایه آموزش مثبت نگر یک نوع روش درمانی به نام روان‌درمانی مثبت نگر معرفی کردند این روش درمانی ازنظر تجربی معتبر است و به‌طور مشخص بر به وجود آوردن توانایی‌ها و هیجان‌های مثبت و افزایش دادن معنا در زندگی افراد تمرکز می‌کند تا بدین ترتیب آسیب‌های روانی را کاهش و شادکامی را افزایش دهد. همچنین آموزش مثبت، از لحاظ تجربی رویکردی معتبر به روان‌درمانی است که توجه ویژه‌ای به بنانهاده‌اند(عسگری دوست و همکاران، ۱۴۰۰: ۳).

ادامه

آموزش مثبت نگر ازجمله مباحثی است که در سالهای اخیر در رویکرد روان‌شناسی مثبت‌گرا مورد توجه قرارگرفته است. واژه آموزش مثبت نگر مفهومی روان‌شناختی است که دارای تعاریف و ابعاد مختلفی می‌باشد و با واژه‌هایی همچون خوشحالی، خوشی و نشاط هم‌معنا دانسته شده است. آموزش مثبت نگر ترکیبی از عاطفه مثبت بالا و عاطفی منفی پایین است. عاطفه مثبت شامل ویژگی‌هایی مانند هیجان زندگی، خوشی و اشتیاق و عاطفه منفی شامل ناکامی، خصومت ترس عصبانیت و وحشت‌زدگی و رنجاندن دیگران می‌شود.

آموزش مثبت نگر را به سه مؤلفه که ازنظر عملی بهتر قابل‌تعریف هستند.، تقسیم کرد هیجان مثبت اولین مؤلفه شادکامی است. که به هیجان‌های گذشته رضایت خرسندی و آرامش هیجان‌های مثبت مربوط به حال تجربه­ های لحظه‌ای. که مردم از طریق حواس پنجگانه خود و یا از راه تجربه‌های اکتسابی پیچیده مثل. مراقبه ذهن آگاهی آن‌ها را درمی‌یابند و هیجان‌های مثبت مربوط به آینده خوش‌بینی امید و ایمان مربوط می‌گردد.

ادامه

این مفهوم افراد را به این سمت سوق می‌دهد. که به شیوه‌ای فکر، احساس و عمل کنند که باعث ارتقاء منابع لازم جهت رسیدن آن‌ها به اهدافشان در زندگی شود. هیجان‌های مثبت تفکر و توجه فرد را وسعت می‌بخشد همچنین با استفاده از مداخلات روان‌شناسی مثبت نگر افراد شادی بالایی را گزارش داده‌اند. این متغیر  یکی از الگوهای رفتاری سالم در جامعه است.

با توجه به اینکه آینده هر شخص تا حد بالایی به نگرش او بستگی دارد. مثبت اندیشیدن می‌تواند مقدمات موفقیت و کامیابی را برای او فراهم کند. البته لازم به ذکر است که تنها مثبت اندیشی لازمه کار نیست. بلکه به این معنی می‌باشد که نگرش مثبت در زندگی می‌تواند انسان را به سمت کامیابی سوق دهد. یکی دیگر از بازخوردهای مثبت اندیشی داشتن روان سالم است. مثبت اندیشی اثرات بسیار خوبی بر روی زندگی و حتی بدن ما دارد. با توجه به اینکه ذهن قدرت بالایی دارد آموزش مثبت نگر در بسیاری از مواقع غیرممکن‌ها را ممکن می‌کند. طبق تحقیقات نگرش و تفکرات ما تکلیف آینده‌مان را مشخص می‌کند. به این معنی که این متغیر می‌تواند زمینه‌های اتفاقات مثبت در زندگی ما را فراهم کند(برهانی و همکاران، ۱۴۰۱: ۸۳).

ادامه

این متغیر با توجه به دوره­های زندگی بشر دوره خاصی دارد. البته لازم به ذکر است که این متغیر در هر دورهایی کارساز و موجب افزایش بازدهی در فرد می‌شود. اما دورهایی که در آن آموزش مثبت نگر بسیار حائز اهمیت است. در این دوره به دلیل این‌که انرژی و روحیه تلاش در انسان بسیار بالا می‌باشد. ازاین‌رو آموزش مثبت اندیشی و القای مثبت اندیشی به نوجوانان تأثیر بیشتری نسبت به سایر دوره‌ها دارد.

دوران نوجوانی دورهایی است که افراد تغییرات جسمانی، روان‌شناختی و اجتماعی زیادی را تجربه می‌نمایند. و موضوعاتی مثل بلوغ اجتماعی و ،زیستی اضافه شدن فعالیت‌های بزرگسالی و فعالیت‌های استرس‌زا. که زندگی فرد را تهدید می‌کنند تأثیر مهمی در آن دارد. آموزش مثبت به‌طورمعمول مطالعه‌ی علمی نقاط قوت و فضایل انسانی تعریف‌شده است که رویکردی قدرشناسانه به ظرفیت‌ها انگیزه‌ها و توانایی‌های انسانی است. این مفهوم در مقابل دید منفی که به دنبال آن مسائل و مشکلاتی از قبیل افسردگی. ،استرس، اضطراب، افکار خودکشی، مشکلات و بیماری‌های روان‌شناختی است قرار دارد(عصارزادگان و رئیسی، ۱۳۹۸: ۹۸).

اهمیت آموزش مثبت نگر

در اهمیت این متغیر می‌توان گفت. که علوم تجارب مثبت ذهنی و صفت‌های مثبت فردی برای بهبود کیفیت زندگی. و جلوگیری از آسیب‌ها آن زمانی که زندگی بی‌روح و بی‌معنی است.؛ به الگویی از انسان اشاره دارد که فاقد ویژگی‌های مثبت است. وزندگی را بی‌ارزش می‌کند روانشناسی مثبت عواملی را به افراد و جوامع ارائه می‌کند که باعث شکوفایی آن‌ها می‌شود.

یکی از الگوهای درمانی روانشناسی مثبت ،نگر آموزش مثبت‌گرا است. که رویکردی دررواندرمانی است که اعتبار خود را به‌طور تجربی کسب کرده. و به‌طور خاص با ایجاد توانمندی‌ها و هیجان‌های مثبت همراه و دارای سه فرضیه است. اول انسان‌ها به‌جای آنکه تنها به دنبال اجتناب از ،بدبختی نگرانی و اضطراب باشند.؛ به‌طور ذاتی به دنبال رشد و شادی هستند. دوم نقاط قوت مانند علائم منفی و اختلال‌ها واقعی و قدرتمند هستند.

ادامه

روانشناسان مثبت‌گرا به افزایش شادمانی و مطالعه در مورد نقش نیرومندی‌های. شخصی و سامانه‌های اجتماعی مثبت در ارتقای سلامت بهینه تأکیددارند و به طریق علمی به شناسایی عواملی می‌پردازند. که می‌توانند سلامت را افزایش دهند. آموزش مثبت اندیشی به ما نشان می‌دهد.، برای آنکه درباره خود احساس خوبی داشته باشیم، روابط ارزشمندی با دیگران برقرار کنیم. در تصمیم‌گیری‌هایمان اصول منطقی را رعایت کنیم. و از پس چالش‌های زندگی برآییم و در رویارویی با مشکلات زندگی‌شان خالی نکنیم باید با چه دیدی به زندگی بنگریم.

پژوهش‌ها درزمینهٔ ی روانشناسی مثبت‌گرا در دهه گذشته توسعه‌یافته است. در کنار پیشرفت‌های تحقیقاتی، کاربردهای زیادی هم براثر این بررسی‌ها پیداشده است. این مفهوم یعنی نگاه به رویدادها با این معرفت. که اگرچه خوب و بد با هم در دنیا وجود دارد ولی ما بهتر است بر خوبی تأکید کنیم. زیربنای نظری روانشناسی مثبت نگر در کارهای سلیگمن ریشه دارد.

ادامه

درروان‌شناسی مثبت نگر اعتقاد بر این است.  و به‌جای تأکید بر نقاط ضعف ،انسان به توانمندی‌های او توجه شود. سلیگمن و چک سنت به‌طورکلی برای مثبت اندیشی دو مزیت گسترده مطرح‌شده است. یکی اینکه مثبت اندیشی احتمال نتیجه خوب را افزایش می‌دهد.؛ دیگر آنکه افراد را برای مقابله بهتر با تجارب ناخوشایند توانا می‌کند.

مثبت نگری و زیبا دیدن مجموعه هستی از منظر ،نیک ،نگریستن.، باعث استفاده از تمام ظرفیت‌های مثبت و امیدوارکننده در زندگی می‌شود. و فرد را برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته ذهن آماده می‌کند. و سبب می‌شود وی به مثبت نگری روی آورد و امید به زندگی‌اش افزایش یابد(مظلومی و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۶۱).

منابع

اکبری، زینب ؛ پور ابراهیم، تقی (۱۴۰۰). اثر بخشی آموزش گروهی مثبت نگر بر اشتیاق شغلی و انگیزه شغلی کارمندان، مشاوره شغلی و سازمانی، شماه ۴۷، ص ۲۳-۳۴.

برهانی، مرضیه ؛ صاحب الزمانی، محمد ؛ هموطن، طهامه (۱۴۰۱). بررسی تاثیر آموزش آنلاین روانشناسی مثبت نگر بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه منطقه شهرری، دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، شماره ۵۰، ص ۸۲-۹۴.

سایر منابع در فایل خریداری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.