امنیت اینترنت اشیا | مبانی نظری از مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۹ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
1 صفحه
تعداد بازدید
482 بازدید
۴,۰۰۰ تومان

امنیت اینترنت اشیا

امنیت اینترنت اشیا | تعداد صفحات: ۱ صفحه

لاو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای عملکرد، ارتباطات، انتقال و امنیت اینترنت اشیاء را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای عملکرد، ارتباطات و انتقال می توانند بر سطح امنیت اینترنت اشیاء اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرها عملکرد، ارتباطات و انتقال دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر امنیت اینترنت اشیاء نیز وجود دارد.

احمد و الصمدی در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که امنیت اینترنت اشیاء می تواند تحت تاثیر کیفیت، دقت و کارایی قرار گیرد. به عبارتی امنیت اینترنت اشیاء معمولا با تغییراتی که در متغیرهای کیفیت، دقت و کارایی ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح امنیت اینترنت اشیاء را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای کیفیت، دقت و کارایی را تغییر دهد.

ادامه

اورسانو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر امنیت اینترنت اشیاء از متغیرهای یادگیری عمیق و بکارگیری تکنیکها تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای یادگیری عمیق و بکارگیری تکنیکها می تواند در سطح امنیت اینترنت اشیاء تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح امنیت اینترنت اشیاء به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای یادگیری عمیق و بکارگیری تکنیکها می تواند مفید باشد.

ژنگ و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین امنیت اینترنت اشیاء و متغیر های دقت و احراز هویت یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیرهای دقت و احراز هویت دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر امنیت اینترنت اشیاء نیز دچار تغییر شود. همچنین زمانی که متغیرهای دقت و احراز هویت می توانند به گونه ای برنامه ریزی شوند که در جهت تقویت امنیت اینترنت اشیاء اقدام نمایند.

الفندی و همکاران (۲۰۲۱)  این استدلال را داشتند که تغییرات در سطح متغیرهای حریم خصوصی و فناوری بلاک چین می تواند بر سطح امنیت اینترنت اشیاء اثرگذار باشد. به عبارتی زمانی که سطح متغیرهای حریم خصوصی و فناوری بلاک چین دچار بهبود شود، این انتظار وجود دارد که متغیر امنیت اینترنت اشیاء نیز تغییر کند. در صورتی که رابطه متغیر حریم خصوصی و فناوری بلاک چین با متغیر امنیت اینترنت اشیاء همسو و همجهت باشد می توان انتظار داشت که سطح متغیر امنیت اینترنت اشیاء با بهبود سطح متغیرهای ارایه شده در تحقیق، بهبود یابد.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.