تجارت الکترونیک | ادبیات تحقیق و مبانی نظری


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۶ مرداد ۱۴۰۲
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
منابع در فایل خریداری شده موجود می باشد.
تعداد صفحات
10 صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
126 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک | تعداد صفحات: ۱۰ صفحه

این مفهوم و به تبع آن ، مدلهای تجارت الکترونیک اولین بار در اوایل دهه ۷۰ میلادی ارایه شدند. در این دوره استفاده از مدلهای این مفهوم بسیار گران بود و عموم کاربران آن را شرکتهای بزرگ مالی و بانکها و گاهی شرکتهای بزرگ صنعتی تشکیل دادند ای اف تی از اولین نمونه های مدلهای این مفهوم مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالی بین موسسات مالی مورد استفاده قرار میگرفت.

کاربرد این مفهوم در این دوره دشوار بود. به علاوه نیاز به سرمایه گذاریهای سنگین برای تهیه بستر مورد نیاز آن لازم بود. مدلهای این متغیر متنوعی در این دوره ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند تجارت الکترونیک به تدریج رونق گرفت و مدلهای تجارت الکترونیک به عنوان دستهای از مدلهای دنیای تجارت مطرح شدند ایجاد بسترهای مناسب و ارزان برای این مفهوم و رشد کاربران این بسترها از دلایل رشد سریع تجارت الکترونیک در این دوره بود.

ادامه

رشد فشارهای رقابتی بین شرکتها نیز از دیگر دلایل توجه شرکتها به مدلهای این مفهوم بود. مدلهای مطرح شده در این زمان، مدلهای تجارت الکترونیکی ساده و اولیه بودند به عبارت دیگر استفاده از تجارت الکترونیک در ساده ترین سطح آن انجام می شد. مشکلات فنی و نقایص موجود به علاوه ناآشنایی کاربران و شرکتها که مانع سرمایه گذاری آنها می شد، باعث گردید تا در این دوره تنها مدلهای اولیه تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند این مدلها معمولا فقط به اطلاع رسانی به مشتریان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود می شدند.

به تدریج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزایای مدلهای تجارت الکترونیک افزایش یافت از طرف دیگر مسایل فنی و تکنولوژی مورد استفاده نیز به مرور ارتقاء پیدا کردند در نتیجه این مسایل به تدریج مدلهای تجارت الکترونیکی تکامل یافته مدلهای جدید و پیچیده تری ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی کاربران و شرکتها به صورت روزافزونی با نوآوریها و ارتقاء تکنولوژی اطلاعاتی به عنوان بستر مدلهای تجارت الکترونیک روبرو شدند.

ادامه

در این دوره یکی از مهمترین تحولات در اینترنت به عنوان یکی از بسترهای تجارت الکترونیک رخ داد این تحول افزوده شدن قابلیت پردازش به مسایل اطلاعاتی بود وجود قابلیت پردازش امکانات زیادی را برای تجارت الکترونیک ایجاد نمود و باعث گسترش مدلهای تجارت الکترونیک و افزایش کارآیی این مدلها گردید در این دوره مدلهای تجارت الکترونیک و حجم مبادلات انجام شده توسط این مدلها به صورت نمایی رشد پیدا کرد عموم شرکتهای بزرگ و موفق که موفقیت خود را مدیون مدلهای تجارت الکترونیکی بوده اند، در نیمه دوم دهه ۹۰ پا به عرصه وجود نهاده اند(منابع در فایل خریداری شده).

تجارت الکترونیک

رفیقی و همکاران (۱۴۰۱) پژوهشی را با عنوان ——– انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی چالش های تجارت الکترونیکی تا سال ۱۴۰۰ در ایران بود. یافته ها بیانگر این موضوع است که ظاهر شدن ویروس منحوس کرونا به شکلی تجارت الکترونیک را در ایران پر رنگ تر کرد اینکه مردم بتوانند به عنوان نمونه خرید های خود را به صورت اینترنتی سفارش و دریافت نمایند. حتی میتوان بیان کرد اکنون مطالعه کتاب هم نوعی به تجارت الکترونیک مربوط می شود.

تقی زاده و همکاران (۱۴۰۱) پژوهشی را تحت عنوان —— مورد مطالعه قرار دادند. هدف از این مطالعه بررسی استراتژی های مدیریتی در تجارت الکترونیک بود. یافته ها نشان می دهد که در واقع مدیریت استراتژیک برنامه ریزی و اجرای اهداف اصلی است که توسط مدیران بلند مرتبه تعیین میشوند. این اهداف با در نظرگرفتن منابع و ارزیابی محیط داخلی و خارجی است که سازمان ها و شرکت ها به رقابت می پردازند.

ادامه

رامشت (۱۴۰۰) پژوهشی را با عنوان ——– انجام داد. هدف از این مطالعه بررسی نقش رمز ارزها در تجارت الکترونیک بود. یافته ها بیان می کند که پدیده رمزارزها و استفاده گسترده آن در مراودات تجاری دنیا، زمینه ای را فراهم کرده تا بسیاری از کشورهای دنیا به استفاده از این ابزارهای مالی نوین مبتنی بر فناوری ترغیب شوند و دستورالعمل ها و سیاست گذاری های متناسب را با آن تدوین و تصویب کنند.

بزرگپورمطلق در سال ۱۴۰۰ پژوهشی را با عنوان ——- انجام داد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل زمینه‌ای و تاثیر عملکرد استفاده از تجارت الکترونیک بود. یافته ها حاکی از تاثیرگذاری عوامل زمینه‌ای بر عملکرد استفاده از تجارت الکترونیک و استفاده از تجارت الکترونیک بر اثرات استراتژیک، مدیریتی و عملیاتی بود.

تجارت الکترونیک

جوان امانی و همکاران (۱۴۰۰) پژوهشی را با عنوان بررسی —— انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر و اولویت بندی ابعاد مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در صنعت ارتباطات بود. یافته ها نشان دهنده تاثیر معنی ­دار کسب دانش، ایجاد دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش و نگهداری دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک در هلدینگ فناپ بود.

فخرایی و همکاران در سال ۱۳۹۹ پژوهشی را تحت عنوان ——- انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی نقش فناوری اینترنت و عملکرد سازمانی با جهت گیری تجارت الکترونیک بود. یافته ها بیانگر این موضوع است که بین فناوری اینترنت و آشنایی با تجارت الکترونیک مشتریان در بانک پارسیان شعب استان تهران رابطه معنادار مثبت وجود دارد.بین فناوری اینترنت و آشنایی با تجارت الکترونیک سازمان در بانک پارسیان شعب استان تهران رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بین عملکرد سازمانی و آشنایی با تجارت الکترونیک مشتریان در بانک پارسیان شعب استان تهران رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

تجارت الکترونیک

مارابی (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان ——- انجام داد. هدف از این مطالعه بررسی این مفهوم و نقش خدمات آنلاین و فضای مجازی در کسب و کار نوین بود. یافته ها حاکی از آن است که از عوامل موثر بر شکست یک کسب و کار الکترونیک فقدان دانش پایه‌ای کسب و کار, تبلیغ غیر موثر, تدارات ناکافی, ناتوانی در برآورده سازی نیاز مشتریان, استفاده نابجا از منابع مالی و بروز تغییر دررفتار مشتریان می‌باشد و از سوی دیگر کسب و کارهای موفق اغلب از نوع ترکیبی حقیقی و مجازی بوده وکه از زنجیره تامین قوی و همچنین دامنه‌ای از مشتریان موجود بهره می‌برده‌اند.

کردنائیج و حیدری (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان —— انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی نقش فناوری اطلاعات در افزایش آگاهی مصرف کننده در این مفهوم فرامرزی بود. یافته ها حاکی از تائید مدل مفهومی ارائه شده است. یعنی انگیزه های استفاده از اینترنت (این مفهوم) برای خرید کالا از خارج کشور باعث می شود که مشتریان برای شناخت عرضه کنندگان کالا و همچنین نحوه خرید آنلاین از فن آوری اطلاعات استفاده نمایند . همچنین استفاده از فن آوری اطلاعات با افزایش آگاهی مشتریان از این مفهوم فرامرزی موجب اقزایش قصد آنها برای خرید از طریق اینترنت می گردد.

تجارت الکترونیک

موسوی و کرباسی (۱۳۹۹) پژوهشی را با عنوان —– انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر راهکارهای بازاریابی و فروش اینترنتی و این مفهوم بر بهبود وضعیت کسب و کارها در شرایط کرونا بود. یافته ها بیانگر این موضوع است که در عصر رقابتی و شرایط بحرانی(کرونایی) امروز این نوع بازاریابی و تجارت بعنوان یک عامل راهبردی و مزیت رقابتی، در رشد فروش و افزایش سهم بازار داخلی و خارجی به شرکت‌های ایرانی کمک شایانی نموده است و چنانچه شرکت‌های ایرانی در بکارگیری از این نوع تکنولوژی، با اصول مشروحه در مقاله مباردت ورزند شاهد صرفه جویی در وقت و هزینه زیاد و همچنین بهبود وضعیت شرکتها در شرایط کرونایی خواهیم بود.

جوزدانی و مظفری (۱۳۹۸) پژوهشی را با عنوان —— انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی بلاک چین به عنوان یک ضرورت در این مفهوم بود. با استفاده از یافته ها چالش برانگیزترین مشکل یعنی فقدان امنیت شناسایی گردید و به دنبال آن جدید­ترین راهکار در دنیای فناوری یعنی فناوری بلاک چین برای رفع این مشکل ارائه گردید تا شرکت­ها از این طریق بتوانند در دنیای پر رقابت امروزی امنیت خاطر و رضایت را در مشتریان خود ایجاد نمایند.

ادامه

شفق جهرمی و سلطانی (۱۳۹۸) پژوهشی را با عنوان —- انجام دادند. هدف از این مطالعه بررسی نقش و اهمیت بازاریابی اینترنتی در عملکرد شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک بود. یافته ها بیان کرد. که بازاریابی اینترنتی بر ارتباطات، فروش، چهره تجاری و مزیت رقابتی تاثیر بسزایی دارد.

پیشینه خارجی

پژوهشی توسط واتسون (۲۰۲۳) تحت عنوان —- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد. که شناسایی این مفهوم است به میزان استفاده از اینترنت یک شرکت وابسته است. تجارت الکترونیک می تواند به سه راهبرد اصلی شرکت یعنی سودآوری، عملکرد و بهره وری نیروی انسانی منجر شود.

پژوهشی توسط کداه (۲۰۲۳) تحت عنوان —- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد. که این مفهوم زیرمجموعه ای از تجارت در گزینه های مجازی می باشد. این مفهوم شامل پست الکترونیکی، پایگاه داده و همپنین مشتیان می باشد که به صورت رایانه ای با هم ارتباط برقرار می کنند.

تحارت الکترونیک

پژوهشی توسط لوکاس و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان —- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد. که اندازه بازار این مفهوم روز به روز در حال افزایش است. در این زمینه، تجارت الکترونیکی به یکی از سریع ترین. شکل های این مفهوم در جهان تبدیل شده است. قصد ادامه بر استفاده از پلتفرم‌های دسترسی این مفهوم تأثیر می‌گذارد.

این مفهوم در این دیدگاه به دو پلت‌فرم دسترسی تقسیم شدند، یکی از گزینه اهی این مفهوم سنتی (از طریق نوت‌بوک یا رایانه‌های شخصی) و دو پلتفرم دیگر شامل تجارت الکترونیکی (دسترسی به مرورگر وب‌سایت یا برنامه). خرید آنلاین نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگانی که از برنامه‌های تلفن همراه استفاده می‌کنند اساساً تحت تأثیر انگیزه‌های سودگرایانه هستند تا لذت‌گرایانه.

پژوهشی توسط ریسبرگ (۲۰۲۳) تحت عنوان —- انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد. که این مفهوم سریعترین کانال فروش است، در حالی که خرده فروشی همه کانالی در حال تبدیل شدن به استاندارد جدید خرده فروشی است. لجستیک Omni-channel یک جنبه پیچیده اساسی. از خرده فروشی omni-channel است، به ویژه با توجه به افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای تجربه خرید یکپارچه. تصمیم‌گیری و توسعه استراتژی‌ها مهمترین گزینه های توسعه این مفهوم می باشند.

ادامه

پژوهشی توسط گینتینگ و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان —– انجام شد. توسعه سریع این مفهوم در اندونزی باعث می شود رقابت در این تجارت به طور فزاینده ای شدید شود. اعتماد مشتری و رضایت مشتری از قصد خرید مجدد مشتریان این مفهوم در اندونزی اثرگذار می باشد. کیفیت خدمات الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایت مشتری دارد. رضایت مشتری، اعتماد مشتری تأثیر مثبت و معنادار بر این مفهوم دارد. اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد تأثیر معنی‌داری نداشت، کیفیت خدمات الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مجدد از طریق مشتری داشت.

 

منابع

منابع در فایل خریداری شده می باشد.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.