سیستم اطلاعاتی حسابداری|مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
۲۳ تیر ۱۴۰۱
ورد قابل تغییر
10 صفحه
72 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید

سیستم اطلاعاتی حسابداری

سیستم اطلاعاتی حسابداری| تعداد صفحات ۱۰؛ انتشار ۱۴۰۱/۰۴/۲۳

مفهوم

یکی از مهم ترین زیرمجموعه سیستم های اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی حسابداری است که به عنوان ابزار مهم تهیه اطلاعات مناسب تصمیم گیری ها به شمار می رود. وظیفه این سیستم تبدیل داده های مالی به اطلاعات مالی است و گزارشات مالی سالیانه که در چارچوب مشخصی ارائه می شود، از مهمترین دستاوردهای این سیستم است. اهمیت و تأثیرگذاری این گزارش ها، سبب شده است که این سیستم بیش از سایر زیرسیستم های تشکیل دهنده سیستم جامع اطلاعاتی مدیریت، ذره بین کنترلها قرار گیرد .کمتر سازمانی را می توان یافت که از نظام های اطلاعاتی استقرار یافته بر مبنای این فناوری نوین بهره نبرده باشد .

وقتی سیستم اطلاعات حسابداری به خوبی کار کند، منبعی از اطلاعات با کیفیت را برای فعالیت تجاری یک سازمان فراهم می کند که موجب رشد و کارآمدی عملکرد سازمان می­شود . سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان سیستم اطلاعاتی اصلی سازمان، اطلاعات لازم برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل را تأمین می کند. خروجی این نوع سیستم اطلاعات به موقع، مرتبط و قابل اتکا است که موقعیت رقابتی و کیفیت تصمیم گیری مدیران در طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژی های سازمان را ارتقاء می بخشد.

ادامه

از این رو، سازمان ها با اختصاص بودجه و منابع انسانی قابل توجه، تلاش می کنند که از طریق توسعه و تقویت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کارآمد و انعطاف پذیر، ضمن کمک به اجرای اثربخش و کارآمد عملیات حسابداری، مدیریت را در تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل سازمان یاری نمایند. در رابطه با اهمیت سیستم اطلاعات حسابداری، آن را واسطه و رابطی می دانند که از طریق آن مؤلفه­های تصمیم گیری (اهداف، مفاهیم و نمادها)، رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار می دهند(رخشانی و همکاران،۱۴۰۰: ۱۷۵).

بنابراین سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS) به عنوان سیستم اطلاعاتی اصلی سازمان که اطلاعات لازم برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و کنترل را تأمین می کند، از این امر مستثنا نیست. مجموعه تغییرات گسترده درون سازمانی و برون سازمانی، توسعه و به کارگیری سیستم های اطلاعاتی دقیق و مناسب و ارزیابی مستمر آنها را به منظور تأمین انعطاف پذیری لازم و کارکرد مطلوب، ایجاب می کند .

خروجی هر سیستم اطلاعاتی حسابداری ، اطلاعات به موقع، مربوط و قابل اتکا است که موقعیت رقابتی و کیفیت تصمیم گیری مدیران در طراحی، اجرا و ارزیابی استراتژیهای سازمان را ارتقا می بخشد . از این رو، سازمان ها با اختصاص منابع ریالی و انسانی شایان توجه تلاش می کنند که از طریق توسعه و تقویت سیستمهای اطلاعاتی حسابداری کارآمد و انعطاف پذیر، ضمن کمک به اجرای اثربخش و کارامد عملیات حسابداری، مدیریت را در تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل سازمان در وضعیت متغیر محیطی یاری کنند(عرب¬مازار یزدی و همکاران، ۱۳۹۶: ۲۲۲).

بعد

سیستم اطلاعاتی حسابداری، سیستمی است که به گردآوری، ذخیره سازی و پردازش داده ها به منظور تولید اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، کنترل و ارزیابی فعالیت ها، منابع و پرسنل می پردازد .بنابر تعریف فوق، یک سیستم اطلاعاتی حسابداری، در واقع فراهم کننده اطلاعات مربوط به هر دو حوزه حسابداری مالی و حسابداری مدیریت برای تأمین نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی است(عرب­مازار یزدی و مرادی،۱۳۹۶: ۱۰۶).

سیستم اطلاعاتی حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارشهای سودمند مالی و ارائه آنها به مدیریت درون سازمان و مراجع بیرون از سازمان جهت تصمیم گیری می باشد. تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارشهای مالی در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در قالب فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتقال ارائه اطلاعات صورت می گیرد. همچنین سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان بخشی از این نظام، رویدادهای مالی را، ثبت و تلخیص اطلاعات حسابداری، جهت پشتیبانی از فرآیند تصمیم گیری مدیریت گزارش می کند(بالی،۱۴۰۰: ۲۳).

سه وظیفه سیستم­های اطلاعاتی حسابداری در یک بنگاه تجاری

بطور کلی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در یک بنگاه تجاری سه وظیفه را انجام میدهد:

۱.گردآوری و ذخیره دادههای مربوط به فعالیتها و رویدادهابه طوریکه یک بنگاه تجاری بتواند آنچه را رخ داده است، بررسی کند.

۲. پردازش و تبدیل داده ها به اطلاعات مفید برای تصمیمگیری به نحوی که مدیریت بر مبنای این اطلاعات قادر به برنامه ریزی اجرا و کنترل فعالیتهای شرکت باشد.

۳. طراحی کنترلهای داخلی کافی به منظور حفاظت از داراییها از جمله مدارک و اطلاعات بنگاه تجاری.

مراحل طراحی و اجرای سیستم­های اطلاعات حسابداری

  1. بررسی اولیه با امکان سنجی:

۲. تحلیل سیستم:

٣. طراحی:

۴. پیاده سازی:

۵. ارائه آزمونهای پذیرش سیستم ارزیابی):

۶.اطمینان از کیفیت:

۷.توضیح دستورالعمل:

۸.تبدیل و تغییر پایگاه داده ها:

۹.نصب (استقرار سیستم):

توضیحات مراحل در فایل اصلی

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.