مبانی نظری اجتناب مالیاتی | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۷ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
1 صفحه
تعداد بازدید
582 بازدید
۱۸,۰۰۰ تومان

مبانی نظری اجتناب مالیاتی

مبانی نظری اجتناب مالیاتی | تعداد صفحات: ۶ صفحه

مفهوم اجتناب مالیاتی

اجتناب مالیاتی یک واژه کلی برای تلاشهای افراد حقیقی، شرکت¬ها، سازمان ها، اتحادیه ها و غیره برای نپرداختن مالیات به صورت غیرقانونی است. اجتناب مالیاتی یعنی مودی مالیات به صورت عمدی صورت های مالی و اطلاعات درست را پنهان کند یا گزارش های مالی را به صورت نادرست به مقام مالیاتی برای کاهش بدهی مالیاتی ارائه نماید. هر روش غیرقانونی که باعث کاهش بدهی مالیاتی ،شود فرار مالیاتی محسوب می­شود. پنهان کردن درآمد یا اظهار آن کمتر از واقعیت اظهار بیشتر از واقعیت هزینه¬ها، تحریف مقادیر و نقض قوانین از جمله راه های فرار از مالیات محسوب می شوند (ناظمی و پور عنقا،۱۳۹۷: ۸۶).

در ادبیات حسابداری اجتناب مالیاتی از دو بعد گسترده و محدود تعریف شده است. در بعد گسترده، اجتناب مالیاتی به صورت کاهش آشکار مالیات به ازای هر ریال سود حسابداری قبل از مالیات تعریف میگردد. طبق این تعریف تمام معاملاتی که بر بدهی مالیاتی آشکار شرکت اثر میگذارند در زمره ی اجتناب مالیاتی قرار میگیرند و بین فعالیتهای واقعی با مطلوبیت ،مالیاتی فعالیت های اجتنابی که به منظور کاهش مالیات انجام میشوند و لابیهایی که برای کسب مزایای مالیاتی انجام می شوند تفاوتی قائل نمیشود. طبق این تعریف اگر اجتناب مالیاتی را به صورت طیفی از استراتژیهای برنامه ریزی مالیاتی در نظر بگیریم در یک سر طیف اجتناب مالیاتی قانونی نظیر سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و در سر دیگر طیف اجتناب مالیاتی غیر قانونی قرار می گیرد(طالب نیا و همکاران،۱۳۹۹: ۳۵۲).

وجه تمایز تفاوت بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی

از سوی دیگر، برخی اجتناب مالیاتی را به صورت انجام اقدامات قانونی به منظور کاهش بدهی مالیاتی تعریف می نمایند.در بعد محدود، تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ریشه در قانونی بودن اقدامات مودیان دارد. فرار مالیاتی نوعی تخطی از قانون است.

۱-زمانی که مودی از گزارش درآمد مشمول مالیات مربوط به کار یا سرمایه ی خود خودداری میکند دست به یک اقدام غیر قانونی می زند که وی را در معرض برخورد قانونی از جانب مراجع مالیاتی قرار میدهد. در مقابل اجتناب مالیاتی در چارچوب قوانین مالیاتی انجام میشود و مودی دلیلی برای نگرانی بابت کشف احتمالی اقدامات خویش ندارد.

۲- فرار مالیاتی یک نوع تخلف و تخطی از قانون است اما اجتناب مالیاتی استفاده از خلا قانونی و یا به تعبیری دیگر سوء رسمی از قوانین و معافیتها و مشوق های قانونی است.

۳-از جمله تفاوت دیگر فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی میتوان به واکنش و بازتاب افشا عمل اشاره کرد. در اجتناب مالیاتی فرد نگران برملا شدن عمل خود ،نیست چرا که وی عمل غیر قانونی انجام نداده است ولی در فرار مالیاتی بر ملا شدن عمل فرد می تواند تبعات قانونی و جرایم و تنبیه­هایی را برای آن به همراه داشته باشد.

هر چند که هدف هر دو فعالیت منتفی نمودن مالیات است ولی نحوه ی دستیابی به آن متفاوت میباشد و این دو موضوع را می تواند از هم متمایز نماید(طالب نیا و همکاران،۱۳۹۹: ۳۵۳).

پیامدهای اجتناب مالیاتی

اجتناب مالیاتی دارای پیامدهای بالقوه ی مستقیم و غیر مستقیم بسیاری میباشد که به شرح زیر می باشند:

پیامدهای مستقیم

کاهش هزینه ی مالیات

افزایش جریانهای نقدی

افزایش ثروت سهامداران

پیامدهای غیر مستقیم

کاهش پناهگاه های مالیاتی

احتمال وضع مالیات بیشتر

در نظر گرفتن جرایم مالیاتی

فشار احتمالی دولت برای در نظر گرفتن مالیات بیشتر از این بنگاه ها

کاهش مسئولیت اجتماعی شرکتها

کاهش ارزش شرکتها

علاوه بر این ممکن است جامعه نیز شرکتهایی که رویه­ی متهورانه ای در خصوص مالیات دارند جریمه و تحریم نمایند و عدم مسئولیت پذیری شرکتها برای آنها شهرت منفی به وجود آورد که این موارد نیز از جمله پیامدهای غیر مستقیم فعالیت های اجتناب مالیاتی می باشند(طالب نیا و همکاران،۱۳۹۹: ۳۵۴).

مبانی نظری

ون و همکاران (۲۰۲۰) در نظریه خود اثبات کردند که اجتناب مالیاتی به شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی ارتباط دارد. این متغیر معمولا سبب تقویت شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می شود. همچنین اجتناب مالیاتی شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را تقویت می کند. معمولا کشورها با با این گزاره توانایی شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را به دست می آوزند. این متغیر به معنی تغییر در سطح شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می باشد.

همچنین این متغیر قابلیت های شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را ارتقا می دهد. اجتناب مالیاتی برای شرکت ها در ابعاد مختلف ابزاری برای تقویت شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می باشد. همچنین با این متغیر می توان شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را بهینه کرد. شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی در این حالت گزینه مهمی به شمار می روند. هدف نهایی اجتناب مالیاتی افزایش شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می باشد.

ادامه مبانی نظری اجتناب مالیاتی در مطالعه وانگ و همکاران (۲۰۲۰)

وانگ و همکاران (۲۰۲۰ ) اثبات کردند که اجتناب مالیاتی به کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی کمک می کند. این متغیر می تواند گزینه مهمی برای بهبود کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی باشد. کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی در این حالت گزینه مهم اجتناب مالیاتی می باشد. گزینه کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی می تواند در نهایت سبب کیفیت اجتناب مالیاتی گردد.

شرکتی که بتواند به کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی دست یابد معمولا می تواند گزینه قوی برای این متغیر باشد. همچنین این شرکت ها می توانند در سطح کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی بهبود یابند. همچنین این متغیر به تقویت سیستم کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی در سازمان کمک می کند. این سیستم های کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی در یک رابطه علی به توسعه منجر می شوند. همچنین آن ها کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی را به همراه خواهند داشت.

ادامه

لی و همکاران (۲۰۲۰ ) به بررسی توسعه اجتناب مالیاتی در تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی پرداخت. این مطالعه اثبات کردند که اجتناب مالیاتی معمولا سبب توسعه تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می شود. همچنین اجتناب مالیاتی گزینه مناسبی برای شرکت ها در جهت بهبود تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می باشد. شرکت هایی که اجتناب مالیاتی دارند، معمولا سطح بالاتری از تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی را ارایه می دهند.

این مطالعه نشان داد که جنبه های تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می تواند بر گزینه های اجتناب مالیاتی اثرگذار باشد. این گزینه های اجتناب مالیاتی معمولا از جنبه های تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی تبعیت می کنند. یکی از گزاره های مهم در شرکت ها، تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می باشد. هر چه ارزش کل اجتناب مالیاتی بالاتر باشد، نشان می دهد که شرکت ها موفق تر عمل کرده اند.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.