مبانی نظری اجتناب مالیاتی | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۲۷ مهر ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
211 بازدید
۳,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری اجتناب مالیاتی

مبانی نظری اجتناب مالیاتی | تعداد صفحات: ۱ صفحه

ون و همکاران (۲۰۲۰) در نظریه خود اثبات کردند که اجتناب مالیاتی به شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی ارتباط دارد. این متغیر معمولا سبب تقویت شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می شود. همچنین اجتناب مالیاتی شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را تقویت می کند. معمولا کشورها با با این گزاره توانایی شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را به دست می آوزند. این متغیر به معنی تغییر در سطح شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می باشد.

همچنین این متغیر قابلیت های شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را ارتقا می دهد. اجتناب مالیاتی برای شرکت ها در ابعاد مختلف ابزاری برای تقویت شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می باشد. همچنین با این متغیر می توان شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی را بهینه کرد. شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی در این حالت گزینه مهمی به شمار می روند. هدف نهایی اجتناب مالیاتی افزایش شهرت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی می باشد.

ادامه مبانی نظری اجتناب مالیاتی در مطالعه وانگ و همکاران (۲۰۲۰)

وانگ و همکاران (۲۰۲۰ ) اثبات کردند که اجتناب مالیاتی به کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی کمک می کند. این متغیر می تواند گزینه مهمی برای بهبود کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی باشد. کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی در این حالت گزینه مهم اجتناب مالیاتی می باشد. گزینه کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی می تواند در نهایت سبب کیفیت اجتناب مالیاتی گردد.

شرکتی که بتواند به کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی دست یابد معمولا می تواند گزینه قوی برای این متغیر باشد. همچنین این شرکت ها می توانند در سطح کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی بهبود یابند. همچنین این متغیر به تقویت سیستم کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی در سازمان کمک می کند. این سیستم های کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی در یک رابطه علی به توسعه منجر می شوند. همچنین آن ها کاهش بار مالیاتی شرکتها با استفاده مشروع از قوانین مالیاتی را به همراه خواهند داشت.

ادامه

لی و همکاران (۲۰۲۰ ) به بررسی توسعه اجتناب مالیاتی در تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی پرداخت. این مطالعه اثبات کردند که اجتناب مالیاتی معمولا سبب توسعه تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می شود. همچنین اجتناب مالیاتی گزینه مناسبی برای شرکت ها در جهت بهبود تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می باشد. شرکت هایی که اجتناب مالیاتی دارند، معمولا سطح بالاتری از تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی را ارایه می دهند.

این مطالعه نشان داد که جنبه های تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می تواند بر گزینه های اجتناب مالیاتی اثرگذار باشد. این گزینه های اجتناب مالیاتی معمولا از جنبه های تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی تبعیت می کنند. یکی از گزاره های مهم در شرکت ها، تولید ناخالص داخلی بر تصمیمات مالیاتی می باشد. هر چه ارزش کل اجتناب مالیاتی بالاتر باشد، نشان می دهد که شرکت ها موفق تر عمل کرده اند.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.