مبانی نظری اختلال استرس پس از سانحه | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۳ مهر ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
8صفحه
دسته بندی
تعداد بازدید
1880 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان
 مبانی نظری اختلال استرس پس از سانحه

مبانی نظری اختلال استرس پس از سانحه | تعداد صفحات : ۸ صفحه

مفهوم اختلال استرس پس از سانحه

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) تا سال ۱۹۸۰ جزء طبقه خاصی از مشکلات روانی محسوب نمی شدو و همان سال در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۳-DSM) گنجانده شد. تفاوت اختلال استرس پس از سانحه با سایر اختلالهای اضطرابی این است که برای اعلام رسمی ابتلای فرد به آن باید یک رویداد وحشتناک و آسیب زا که آغازگر علایم و نشانه ها است. شناسایی شود.

اختلال استرس پس از سانحه مجموعه ای از نشانه های مستمر و مکرر است که پس از تجربه یا مشاهده یک رویداد آسیب زا رخ می دهند(صحراگرد و همکاران،  ۱۳۹۷: ۱۸۸).

۲

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) نوعی سندرم مجموعه ای از علائم است که در پی مواجهه با حوادث آسیب زای زندگی ایجاد میشود. و فرد به صورت ترس و درماندگی به این تجربه پاسخ می دهد .واقعه را دائماً در ذهن خود مجسم می کند و در عین حال میخواهد از یادآوری آن اجتناب نماید. علائم اختلال استرس پس از سانحه بر اساس ویرایش چهارم کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی تجدید نظر شده DSM-IV-TR به سه دسته تقسیم می شود :تجربه مجدد یعنی ویژگیهایی همچون داشتن خاطرات مزاحم در مورد آن حادثه و کابوس شبانه، اجتناب با ویژگیهایی همچون داشتن افکار و اعمال اجتناب یعنی فرد به طور ذهنی و عملی از موقعیت مورد نظر و موقعیتهای مشابه اجتناب می.کند.

اجتناب می تواند عاطفه فرد را محدود کرده و علائق و دل بستگی فرد را از بین ببرد و علائم برانگیختگی شامل آشفتگی خواب تحریک پذیری عصبانیت اشکال در تمرکز گوش به زنگی مفرط و پاسخ اغراق آمیز از جا پریدن می باشند(یاسینی اردکانی و همکاران،۱۳۹۹: ۵۱).

۳

در همین زمینه قابل ذکر است که بحران های محیطی ناگهانی و غیر منتظره ممکن است نشانه روان شناختی و جسمانی شدیدی ایجاد کنند. این نشانه ها اغلب با عنوان اختلال استرس پس از سانحه از آن یاد می شود. این متغییر اختلال شدید روانی است که به دنبال تجربه رویدادی استرس زا با ماهیت تهدیدآمیز یا بسیار فاجعه بار در فرد ایجاد شده و با علائمی نظیر یادآوری و بازگشت غیرارادی خاطره در قالب افکار مزاحم کابوس و اجتناب از یادآوری این رویداد همراه است. که در نهایت باعث ایجاد تغییراتی در فرایندهای هیجانی و شناختی مانند ،حافظه، توجه، برنامه ریزی، حل مسئله در فرد می شود( انجمن روان پزشکی آمریکا، ۱۳۹۶).

۴

طبق تعریف ۵-DSM از اختلال استرس پس از سانحه، مواجهه رویداد آسیب زا یا شاهد بودن آن برای دیگران یا آگاهی از اینکه رویداد آسیب زا برای یکی از افراد ،خانواده نزدیکان یا دوستان اتفاق افتاده یا مواجهه مکرر با جزئیات ناخوشایند رویدادهای آسیب زا ممکن است این اختلال را ایجاد کند. که با یک یا چند نشانه مزاحم در ارتباط با رویداد آسیب زا و بعد از وقوع حادثه همراه است (نصرالهی و همکاران،۱۳۹۹: ۶۸).

۶

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) یک اختلال اضطرابی وابسته به استرس است که میتواند پس از یک یا چند تجربه آسیب زا رخ دهد. ملاک های تشخیصی این اختلال مواجهه با مرگ یا سانحه ،شدید یادآوری مکرر رویاهای ناراحت کننده، واکنشهای تجزیه ای اجتناب های مداوم تغییرات در شناخت و خلق مانند ناتوانی در به یادآوردن افکار خودکشی و تغییرات در برانگیختگی و واکنش پذیری است.

هاگ، ریویر واک هرل و و درز (۲۰۱۴) میزان شیوع این اختلال را در تمام طول عمر در جمعیت برای مردان ۶/۳ درصد و برای زنان ۱۶/۷ درصد گزارش شده است. مارکس و همکاران (۲۰۱۳) اختلال استرس پس از سانحه بعد از جنگ ویتنام بیشتر مورد توجه قرار گرفت در ایران نیز بعد از جنگ ایران و عراق و بروز این اختلال در سربازان شرکت کننده در جنگ با عناوینی چون موج انفجار مورد توجه واقع شد به طوری که بعد از گذشت چندین سال از پایان جنگ باز تعدادی از جانبازان و شرکت کنندگان در جنگ از اختلال استرس پس از سانحه مزمن رنج می برند.مطالعات نشان داده که درمانهای دارویی نمی تواند در رهایی افراد از علایم اختلال استرس پس از سانحه کارساز باشد.

بنابرین

در حقیقت درمان دارویی به دلیل ماهیت علامت محور بودن خود موفقیتی در درمان اساسی و قطعی اختلال نداشته است؛ به همین دلیل برخی پژوهشگران در کنار درمان دارویی از درمان های روانشناختی نیز کمک می گیرند . در پژوهش های مختلف درمانهای مختلفی برای افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و آسی بهای عمدی و غیر عمدی مختلف از قبیل جنگ تصادفات، زلزله تجاوز جنسی و غیره به کار رفته است؛ که از جمله این درمانها می توان به درمان شناختی رفتاری ، مواجهه درمانی به عنوان نوعی درمان رفتاری ، حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد و درمان نوروفیدبک اشاره کرد.

نتایج برخی از مطالعات حاکی از تأثیر متفاوت این درمانها بر روی افراد مبتلا به PTSD بوده است از میان درمانهای توصیه شده، حساسیت زدایی توأم با حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR) و شناختی – رفتاری (CBT) بیشتر در درمان اختلال استرس پس از سانحه به کار گرفته شده است، درمان حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد یک روش درمانی جدید است(میرزائی فیض آبادی و همکاران،۱۳۹۹: ۱۰۶).

۷

اختلال استرس پس از سانحه اختلالی با علائم ویژه است که بعد از حوادث استرس زای روان شناختی مثل تصادفات، قتل جنگ و تجاوز دیده می.شود اول بعد از حوادث ظاهر میشوند استرس حاد و علائمی که بیش از یک ماه پس از وقوع حادثه رخ می دهند. قرار گرفتن در معرض آسیب احتمال خطر اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را به دنبال دارد. به طور کلی شیوع این بیماری در جمعیت عمومی ۱ تا ۹ تخمین زده شده.

سیر بالینی PTSD واضح نیست ولی این اختلال می تواند ماهها وحتی سالها بعد از حادثه تروماتیک ادامه یابد. اختلال استرس پس از سانحه PTSD یکی از اختلالهای اضطرابی منحصر به فرد پیچیده و مزمن است که علائم آن شامل سه بعد تجزیه مجدد خاطرات مربوط به آسیب اجتناب از موقعیتهای آسیب یادآور آسیب و کرختی هیجانی و برانگیختگی بیش از حد مانند تحریک پذیری ،کاهش تمرکز و واکنشهای اغراق آمیز میباشد و معمولا باسایر اختلالات از قبیل اختلالات اضطرابی ،دیگر اختلالات خلقی ،افسردگی و سوء مصرف مواد همراه می شود(خوش روش و همکاران،۱۳۹۸: ۱۰۲).

۸

بنابراین اختلال استرس پس از سانحه به درجات متفاوت در ابعاد کیفیت زندگی بیماران تأثیر می گذارد، بیماران مبتلا به این اختلال نیز مشکلات زیادی را در ابعاد مختلف کیفیت زندگی شامل عملکرد عاطفی و اجتماعی را تجربه می کنند(بشرپور و همکاران،۱۳۹۷: ۷۹).

۹

اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال ناشی از حوادثی معرفی می شود که فرد توانایی درک آن را ندارد. این حوادث به حدی شدید است که فرد معمولا نمی تواند بصیرت مناسبی نسبت به آن پیدا کند. ریشه ایجاد این اختلال معمولاً یک حادثه در زندگی است. در صورتی که این حادثه جبران نشده باشد آنگاه انتظار داریم این اختلال پدید آید. این مفهوم معمولا زنجیره ای از وقایع را در زندگی فرد پدید می آورد.

اختلال استرس پس از سانحه می تواند سبب ایجاد افسردگی و اختلال هراس شود. نظریه های متعددی در خصوص تبیین اختلال استرس پس از حادثه وجود دارد اما تعداد کمی از آنها توصیف روشنی از مکانیسم های دخیل در سبب شناسی این اختلال را داشته و مورد ارزیابی گسترده تجربی قرار گرفته اند. در میان این نظریه ها چهار رویکرد شرطی سازی ، نظریه پردازش هیجانی ، نظریه بازنمایی دوگانه ، و نظریه شناختی از همه برجسته تر هستند(سبحانی تبار و همکاران،۱۳۹۹: ۴۰۴).

از

از جمله نشانه های اختلال استرس پس از سانحه می توان به دشواری تمرکز واکنش شدید از جا پریدن واقعیت زدایی شخصیت باختگی کاهش آگاهی از محیط، ناتوانی در به یادآوردن جنبه های مختلف ،آسیب بروز واکنش های جسمی و موارد دیگری اشاره کرد که همگی آنها باعث کاهش سلامت عمومی می شوند(سبحانی تبار و همکاران،۱۳۹۹: ۴۰۴).

اختلال استرس پس از سانحه سال ۲۰۱۸

 اختلال استرس پس از سانحه یاتام و همکاران (۲۰۱۸)نشان دادند. که فشار روحی روانی ناشی از افسردگی و اختلالات اضطرابی در جوانان در درآمد کم و متوسط با نیازهای بالا، اما خدمات ناکافی قابل توجه است. خدمات ویژه جوانان برای تشخیص زود هنگام و مداخلات با هزینه موثر مورد نیاز است.کشورهای با درامد کم و متوسط نه تنها اکثریت جمعیت جهان ، بلکه بیشترین تعداد جوانان را تشکیل می دهند.

فقر، درگیری های مدنی و عوامل استرس زا در محیط زیست، در این کشورها شایع هستند. و به بیماری های مهم روانپزشکی، از جمله افسردگی، اضطراب و اختلال استرس پس از سانحه کمک می کنند. با این حال، اطلاعات سلامت روان از کم و متوسط درآمد کمیاب است. به ویژه اطلاعات مربوط به جوانان. ارزیابی چنین اطلاعاتی برای برنامه ریزی خدمات و کاهش بار ناتوانی حیاتی است.

ژیا و همکاران (۲۰۱۸). بیان داشتند  که مسیرهای رتیکولار و میتوکندری اندوپلاسمی آپوپتوز با یک تنش طولانی مدت فعال می شوند. پس از تنش طولانی مدت می توان مسیرهای آپوپتوزی و نوروپروتیک را تشخیص داد. پاسخ های آپوپتوتیک و نوروپروتیک ناشی از تنش طولانی مدت تنها می تواند دلیل استرس پس از سانحه باشد شود.

اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال روانی مرتبط با استرس است. که پس از قرار گرفتن در معرض حوادث آسیب زننده رخ می دهد. بعضی تصویر برداری مغزی این بیماران نشان داد که حجم و عملکرد غیر طبیعی در هیپوکامپ و آمیگدال کاهش دادند. با این حال، پاتوژنز ناهنجاری ها در ناحیه مغز خاص، هنوز مشخص نیست.

ادامه مطالعات سال ۲۰۱۸

 لنگفورد و همکاران (۲۰۱۸) در مطالعات عنوان کردند، اختلال استرس پس از سانحه با نتایج مزمن درد مرتبط است. حتی یک علامت اختلال استرس پس از سانحه به همراه نتیجه های مرتبط با درد ناشی از فقر همراه بود. علامت علائم اختلال استرس پس از سانحه از بی حسی یا جدایی بسیار مهم است.  ا

ختلال استرس پس از سانحه بی حسی یا جدا شدن در درد مزمن مهم هستند. اختلال استرس پس از سانحه اغلب با درد مزمن و پیچیده همراه است، با این حال اختلال استرس پس از سانحه اغلب در کنترل درد مزمن نادیده گرفته می شود. با استفاده از ابزار غربالگری اختلال استرس پس از سانحه، ارتباط بین تعداد و نوع علائم اختلال استرس تاییدشد.  مجموعه ای از نتایج توسط یک نمونه متوالی بیمار: شدت درد ، کیفیت زندگی و خطر مصرف مواد گزارش شد.

تحقیقات واکاس و همکاران (۲۰۱۸).  نشان داد شیوع اختلال استرس پس از سانحه در گروه مورد مطالعه آنها ۶۹٪ بود. برخی با افزایش علائم اختلال استرس پس از سانحه مرتبط بودند. این علائم مانند سطح تحصیلات پایین، وضعیت اقلیت قومی، بیکاری، خودکشی پیش از ازدواج و خشونت خانگی بودند. اما حما یت اجتماعی، انعطاف پذیری انسانی و جراحی ترمیمی باعث کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه بود. همچنین شیوع اختلال استرس پس از سانحه قابل توجهی در میان بیماران سوختگی در پاکستان دارد.

بهبود دسترسی به جراحی ترمیمی و حمایت اجتماعی می تواند به کاهش این بار کمک کند. سوختگی یک علت شایع مرگ و میر در جهان است. اختلال استرس پس از سانحه یکی از شایع ترین بیماری های روانی در میان بیماران سوختگی است. در مورد عوامل خطر برای اختلال استرس پس از سانحه سوختگی در غرب به خوبی مستند و شناخته شده است. اما در کشور های آسیای و آفریقایی هنوز به خوبی شناخته شده نیست.

 اختلال استرس پس از سانحه سال ۲۰۱۸

تحقیقات میلز و همکاران (۲۰۱۸).  نشان دادند اختلال استرس پس از سانحه هر زمان به طور پیوسته بالاتر ،نشانگر سطوح افسردگی بالاتر است. بنابراین تلاش برای خودکشی، قرار گرفتن در معرض آسیب و عملکرد شغلی ضعیف انتظار می رود. این یافته ها اهمیت مداخلات مربوط به توانبخشی شغلی، کاهش احتمال تجدید روحیه را افزایش می دهد.

همچنین باعث پرداختن به اختلال استرس پس از سانحه و ارتباطات مرتبط با آن در افراد وابسته به هروئین می شود. قابل ذکراست که شیوع بالای اختلال استرس در این افراد و تأثیر بر نتایج کوتاه مدت به خوبی مشخص است. با این حال، تأثیر در بهبودی طولانی مدت، ناشناخته است.

برون لو و همکاران (۲۰۱۸) عنوان کردند که  استرس ناشی از آسیب های که در طول زندگی وجود دارد. از جمله کسانی که بعد از خدمت ارتش هستند، می تواند افراد را در معرض این استرس  قرار دهد. بنابراین پزشکان درمان پرسنل نظامی باید از تاثیر استرس فراتر از آنچه که در طول جنگ وجود دارد، آگاه باشند.

 در سال ۲۰۱۷

لاگوس گالگو و همکاران (۲۰۱۷). مطالعات در مورد میزان بروز اختلال استرس پس از سانحه نشان دادند. که افزایش این بیماری در بین افراد آواره در مقایسه با افراد دیگر در منطقه مشابه ثابت شده است. این پیامدهای مربوط به غربالگری، تشخیص و مدیریت این اختلال استرس در افراد آواره به ویژه در مناطق پرخطر دارد.

مطالعات بیشتر برای بهبود درک این وضعیت در میان جمعیت های آسیب پذیر نیاز می باشد. همچنین برای ارائه مداخلات پزشکی و روحی و توسعه سیاست ها در کشورهایی مانند کلمبیا و بیجاشدگان داخلی ضروری است. این اختلال استرس به عنوان یکی از شایعترین شرایط روانی در میان پناهندگان و افراد آواره داخلی مشخص است. با وجود این، در آمریکای لاتین، حتی در کلمبیا، بیشترین تعداد بی خانمان های داخلی در این کشور روبرو هستند.

 ادامه مطالعات در سال ۲۰۱۷

تحقیقات وو و همکاران (۲۰۱۷).  بر روی موشهای دارای اختلال استرس پس از سانحه نشان دادند، که ژنستاین باعث افزایش انتقال روتونینرژیک در آمیگدال شد. از جمله تنظیم مقادیر هیدروکسیلاز تریپتوفان، سروتونین و فسفریک اثرات ضد اضطراب بر روی یک مدل از این اختلال دارند. به گونه ای که  احتمالا از طریق افزایش سیستم های سروتونرژیک و مسیر سیگنالینگ در آمیگدال اثر می گذارد. بنابراین اختلال استرس پس از سانحه یک اختلال روانپزشکی مزمن است. که با ترس شدید و افزایش تجمع و اجتناب از وقایع آسیب دیده مشخص می شود. درمان های جاری موجود برای اختلال استرس پس از سانحه دارای ارزش درمان اندکی دارند.

 تحقیقات لاساویو و همکاران (۲۰۱۷).  نشان دادند نظریه های اختلال استرس پس از سانحه بیشتر بر خود بیماری تاکید دارند. تشخیص منفی پس از آسیب شناسی پیش بینی و مداخله بسیاری از علائم اختلال استرس پس از سانحه را پیش بینی می کند. یافته های اخیر همچنان نقش پروتکل های شناختی (مثلا نشستن) در اختلال استرس پس از سانحه را برجسته می کند. درمان شناختی-رفتاری کاهش علائم پس از ضربه و علائم اختلال استرس پس از سانحه را کاهش می دهد. تغییر شناختی میان تغییر علائم، حمایت از نظریه شناختی- رفتاری است.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.