مبانی نظری حاکمیت شرکتی | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۲۰ مهر ۱۴۰۰
نوع فایل
ورد قابل تغییر
حجم فایل
تعداد صفحات
6 صفحه
تعداد بازدید
1005 بازدید
۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

مبانی نظری حاکمیت شرکتی |تعداد صفحات: ۸ صفحه

مفهوم حاکمیت شرکتی

بررسی ادبیات موجود نشان می¬دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می¬گیرند. دیدگاه¬های محدود در یکسو و دیدگاه¬های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه¬های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود ی می¬شود. این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود. در آنسوی طیف حاکمیت شرکتی را می¬توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت.

که نه تنها در میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان دارندگان اوراق قرضه … وجود دارد .چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می¬شود. با توجه به نظریه های مذکور در اینجا چند تعریف از حاکمیت شرکتی ارائه می¬شود این تعریفها از نگاهی محدود و درعین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می¬شود و سرانجام به تعریقی گسترده تر خاتمه می یابد. که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه در بربگیرد(یوسف نژاد وچهارمحالی،۱۴۰۰: ۱).

۱

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حاکمیت (راهبری شرکتی را به این صورت تعریف میکند مجموعه ای از روابط بین مدیریت هیات مدیره سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم می آورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت به عملکرد مدیران مشخص می¬گردد(یوسف نژاد وچهارمحالی،۱۴۰۰: ۱).

۲

بانک جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فرعی و جمعی مربوط می.شود چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف همراستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد شرکتها و جامعه هست(یوسف نژاد وچهارمحالی،۱۴۰۰: ۱).

۳

حاکمیت شرکتی به معنای مجموعه ای از فرآیندها، عرفها سیاست،ها قوانین و مؤسساتی است که در روش مدیریت کارهای اجرایی و کنترل یک شرکت نقش دارند. به تعریفی دیگر حاکمیت شرکتی به کارگیری بهترین راهکارهای مدیریتی مطابقت با قانون در بهترین شکل و حالت و پیوستگی با استانداردهای اخلاقی به منظور رسیدن به مدیریت کارآمد، توزیع ثروت و ادای مسؤولیت اجتماعی برای حفظ جریان رشد و ترقی سهامداران و عوامل ذینفع است. فعالیت اقتصادی با توجه به خواست سهامدارن به( حداکثر رساندن بازده مالی) در عین تطابق با قواعد رایج جامعه که در قانون و عرف وجود دارد نیز نگاهی دیگر به معنای این عبارت است. حاکمیت شرکتی از آن نظر حائز اهمیت است که باعث دسترسی بهتر به منابع مالی خارجی و نرخ سود کمتر وام هایشان می¬شود. بهبود عملکرد شرکت و دوام آن نیز از دیگر مزایای داشتن حاکمیت شرکتی و بکارگیری آن است. بالا رفتن ارزش و اعتبار ،شرکت تقسیم کار و کاهش ریسک بحران شرکتی و شکستهای سخت هم در گرو داشتن حاکمیت شرکتی و تقویت آن است(یوسف نژاد و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۶).

۴

حاکمیت شرکتی به عنوان داشتن مشروعیت مسئولیت پذیری و شایستگی در حوزه سیاست و ارائه خدمات با احترام به قانون و حقوق بشر تعریف می.شود این مفهوم با گزارش کادیری که در آن ذکر شده است که چگونه حاکمیت شرکتی فعالیت های شرکتها را کنترل و مدیریت میکنند به راحتی قابل درک است با این حال گفته میشود که حاکمیت میتواند خوب یا بد مؤثر یا ناکارآمد باشد اما به آنچه در طول حاکمیت در نظر گرفته میشود و همچنین به ویژگیها یا میزان کیفیت مرتبط با آن، بستگی دارد( الاهدل و همکاران، ۲۰۲۰).

اهمیت

حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است :

-چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکتها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم میکند.

– با منصوب کردن مدیرانی که بانی تجربیات و ایدههای جدید هستند تفار استراتژیک را به صدر شرکت هدیه میکند.

-مدیریت و نظارت برریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.

-با تقسیم فرایند تصمیم گیری اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد(یوسف نژاد و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۶).

چهار رکن اصلی حاکمیت شرکتی

موسسه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSRS) به عنوان یکی از مراجع اصلی حاکمیت شرکتی اصول چهارگانه زیر را به عنوان اصول حاکمیت شرکتی خوب معرفی کرده است:

  • . شفافیت
  • پاسخگوئی
  • . مسئولیت پذیری
  • . انصاف

توضیحات چهاررکن د رحدود نصف صفحه در فایل اصلی

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

گرگد(۲۰۲۱) در نظریه خود اثبات کردند که حاکمیت شرکتی به ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی ارتباط دارد. این متغیر معمولا سبب تقویت ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی می شود. همچنین حاکمیت شرکتی ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را تقویت می کند. معمولا کشورها با با این گزاره توانایی بهبود ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را به دست می آوزند.

این متغیر به معنی تغییر در سطح ساختار دولتی و شرکت ها گزینه های محیطی می باشد. همچنین این متغیر قابلیت های ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را ارتقا می دهد. حاکمیت شرکتی برای شرکت ها در ابعاد مختلف ابزاری برای تقویت ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی می باشد. همچنین با این متغیر می توان ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی را بهینه کرد. ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی در این حالت گزینه مهمی به شمار می روند. هدف نهایی حاکمیت شرکتی افزایش ساختار دولتی شرکت ها و گزینه های محیطی می باشد.

ادامه

داویس و مارکوس (۲۰۲۱) اثبات کردند که حاکمیت شرکتی به جهانی سازی و مولفه های بازار سهام کمک می کند. این متغیر می تواند گزینه مهمی برای بهبود جهانی سازی و مولفه های بازار سهام باشد. جهانی سازی و مولفه های بازار سهام در این حالت گزینه مهم حاکمیت شرکتی می باشد. گزینه جهانی سازی و مولفه های بازار سهام می تواند در نهایت سبب کیفیت حاکمیت شرکتی گردد.

شرکتی که بتواند به جهانی سازی و مولفه های بازار سهام دست یابد معمولا می تواند گزینه قوی برای این متغیر باشد. همچنین این شرکت ها می توانند در سطح جهانی سازی و مولفه های بازار سهام بهبود یابند. همچنین این متغیر به تقویت سیستم جهانی سازی و مولفه های بازار سهام در سازمان کمک می کند. این سیستم های جهانی سازی و مولفه های بازار سهام در یک رابطه علی به توسعه منجر می شوند. همچنین آن ها جهانی سازی و مولفه های بازار سهام را به همراه خواهند داشت.

ادامه

کیر و اوسلوس (۲۰۲۱) به بررسی توسعه حاکمیت شرکتی در کارایی مالی و کارایی سازمانی پرداخت. این مطالعه اثبات کردند که حاکمیت شرکتی معمولا سبب توسعه کارایی مالی و کارایی سازمانی می شود. همچنین حاکمیت شرکتی گزینه مناسبی برای شرکت ها در جهت بهبود کارایی مالی و کارایی سازمانی می باشد. شرکت هایی که محصول حاکمیتی دارند، معمولا سطح بالاتری از کارایی مالی و کارایی سازمانی را ارایه می دهند.

این مطالعه نشان داد که جنبه های کارایی مالی و کارایی سازمانی می تواند بر گزینه های حاکمیت شرکتی اثرگذار باشد. این گزینه های حاکمیت شرکتی معمولا از جنبه های کارایی مالی و کارایی سازمانی تبعیت می کنند. یکی از گزاره های مهم در شرکت ها، کارایی مالی و کارایی سازمانی می باشد. هر چه ارزش کل حاکمیت شرکتی بالاتر باشد، نشان می دهد که شرکت ها موفق تر عمل کرده اند.

منابع

مبانی نظری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.