مبانی نظری داده¬کاوی|مقالات ISI


در حال بارگذاری
۸ فروردین ۱۴۰۱
ورد قابل تغییر
3
182 بازدید
۶,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری داده¬کاوی

مبانی نظری داده¬کاوی | تعداد صفحات ۳

سال۲۰۱۹

موریتز و همکاران (۲۰۱۹) در مطالعه خود ارتباط متغیرهای شبکه های اختلاف جمعی و طیف سنجی و داده¬کاوی را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که متغیر داده¬کاوی در نهایت تحت تغییرات متغیرهای شبکه های اختلاف جمعی و طیف سنجی می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد. زمانی که سطح متغیرهای شبکه های اختلاف جمعی و طیف سنجی در سازمان هم جهت با داده¬کاوی باشند، می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح متغیر داده¬کاوی نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح متغیر داده¬کاوی کاهش یابد.

اسچالگر در سال ۲۰۱۹ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای امکان پذیری، مدل سازی و داده¬کاوی را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای امکان پذیری و مدل سازی می توانند بر سطح داده¬کاوی اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای امکان پذیری و مدل سازی دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح متغیر داده¬کاوی نیز وجود دارد.

 سال ۲۰۲۰

رن در سال ۲۰۲۰ در نظریه خود اثبات کردند که داده¬کاوی می تواند تحت تاثیر ارزیابی پایدار، و سلسله مراتب قرار گیرد. به عبارتی داده¬کاوی  معمولا با تغییراتی که در متغیرهای ارزیابی پایدار، و سلسله مراتب ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح داده¬کاوی را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای ارزیابی پایدار، و سلسله مراتب را تغییر دهد.

 سال ۲۰۱۸

توبین و همکاران در سال ۲۰۱۸ استدلال کردند که زمانی می توان داده¬کاوی را بهبود داد که به متغیرهای تولید و توسعه توجه شود. زمانی یک سازمان به متغیرهای تولید و توسعه توجه می کند، معمولا سطح داده¬کاوی دچار تغییر می شود. اگر تغییرات ایجاد شده در متغیرهای تولید و توسعه مثبت باشد. معمولا سطح داده¬کاوی بهبود می یابد.

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.