مبانی نظری شهر هوشمند| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
3 صفحه
32 بازدید
۶,۵۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری شهر هوشمند

مبانی نظری شهر هوشمند، ۳صفحه

مبانی نظری شهر هوشمند

پیاده سازی فناوری شهرهوشمند اغلب به عنوان راه حل بسیاری از چالش های شهری مانند حمل و نقل ، مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست مورد ستایش قرار می گیرد. موضوعات امنیتی و پیشگیری از جرم ، در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شود. علاوه بر این ، هنگامی که محققان فناوری های جدید امنیتی هوشمند را معرفی می کنند. ، به ندرت در مورد اجرای آنها بحث می کنند. یا اینکه چگونه امنیت جدید شهر هوشمند ممکن است. بر روند سنتی پلیس و برنامه ریزی شهری تأثیر بگذارد (۲۰۱۹:Laufs & al).

بنابراین شهر هوشمند در افکار عمومی اخیر شتاب بیشتری گرفته ،. و بدین ترتیب در دستور کار محققان و مقامات شهری در سراسر جهان قرار می گیرد. با این حال ، در مورد آنچه که دقیقاً یک شهر هوشمند است. اتفاق نظر وجود ندارد و تحقیقات آکادمیک ، در بهترین حالت ، ایجاد برنامه های کاربردی در سیلوهای متعدد است. (Camero & Alba:2019) . قابل ذکر است که طی چند سال اخیر سیاست های شهر هوشمند توجه و بودجه لازم را به خود جلب کرده است. این در حالی است که اکنون زمان آن رسیده که نتیجه این سیاست ها تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی شهر بگذارند. اما با نگاه کردن به مبانی خرد این اثر ، تصویر بسیار کمتری روشن است. (Caragliu, & Del Bo: 2020). در اینجا به تحقیقات انجام شده در زمینه شهر هوشمند پرداخته ایم .

پیشینه تحقیق داخلی شهر هوشمند

پژوهشی توسط مهدی زاده (۱۳۹۸). تحت عنوان بررسی رابطه بین شهر هوشمند و توسعه پایدار و چالش‌های دستیابی به شهر هوشمند پایدار انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی ادبیات موضوع ؛ ابعاد ،ویژگی ها و چهارچوب های شهر هوشمند را بود. و با توجه به رابطه دو طرفه ای که بین شهر هوشمند و پایدار وجود دارد .و در نهایت با بیان مشکلات و چالش های پیاده سازی شهرهای هوشمند در جهان و ایران سعی کردیم . راهنمای سایر محققان و متخصصان برای تحقیقات آتی آنها برای جل این معضلات باشیم.

پژوهشی توسط روحانی(۱۳۹۸). تحت عنوان تاثیر فناوری های نوین شهر هوشمند بر توسعه پایدار شهر (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۵ تهران) انجام شد. هدف از این تحقیق ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ بود. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.

سایر

پژوهشی توسط قادری مقدم و همکاران (۱۳۹۷) .تحت عنوان ارزیابی پتانسیل‌های پیاده‌سازی شهر هوشمند با تأکید بر حمل‌ونقل، موردمطالعه: شهر بیرجند انجام شد. هدف از این تحقیق ارزیابی پتانسیل‌های پیاده‌سازی شهر هوشمند با تأکید بر حمل‌ونقل بود. نتایج این نشان داد .که بین مدیریت ترافیک و رضایت‌مندی شهروندان، و بین شاخص­های عینی (درآمد، هزینه ماهانه، نوع استفاده از وسیله حمل‌ونقل) و رضایت­مندی شهروندان رابطه معنی­داری است. همچنین طبق نتایج وجود مرکز مدیریت ترافیک در قالب خدمات مدیریت ترافیک در منطقه بسیار ضروری است.  و چنانچه این مراکز به شکل هدفمند طراحی و مکان‌یابی شوند،. میزان رضایت شهروندان افزایش می یابد.

پپژوهشی توسط ابراهیمی و معرف (۱۳۹۷). تحت عنوان توسعه پایدار شهری بر مبنای رشد هوشمند شهری تحلیلی بر مولفه ها، ویژگی ها و مزایای شهر هوشمند انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی ابعاد و شاخصه های شهر هوشمند و توانایی های آن جهت برطرف سازی مشکلات زندگی شهری فعلی بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بررسی ابعاد و شاخصه های شهر هوشمند و توانایی های آن جهت برطرف سازی مشکلات زندگی شهری فعلی خواهد داشت.

پژوهشی توسط لطفی و همکاران (۱۳۹۶) .تحت عنوان ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی در شهر ساری انجام شد. هدف از این تحقیق عنوان ارزیابی رابطه میان شهر هوشمند و کاهش مشکلات حمل‌و‌نقل عمومی بود.  نتایج این تحقیق نشان داد که میان جنس، سطح تحصیلات، سن و اشتغال افراد و شاخص هوشمندی رابطه معناداری است. ولی میان وضعیت تاهل افراد و شاخص هوشمندی رابطه معناداری وجود نداشت. در‌نهایت نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که نسبت برتری در متغیّر تحصیلات بالاتر از ۱ است .

پیشینه خارجی شهر هوشمند

پژوهشی توسط کامار‏و البا در سال۲۰۱۹. تحت عنوان شهر هوشمند و فناوری اطلاعات انجام شد. هدف از این تحقیق ادبیات علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در مورد شهر هوشمند با استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با  ارائه دامنه از نقطه نظر های مبتنی بر داده ، با هدف برجسته کردن روند اصلی آن ، و ارائه یک نقطه ورود واحد برای تازه واردان کمک می کنید.

پژوهشی توسط کاراگلیو و دیلبو در سال ۲۰۱۹ .تحت عنوان شهرهای مبتکرانه هوشمند: تأثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری  انجام شد. هدف از این تحقیق تأثیر نوآوری شهری در سیاست های شهر هوشمند بود. نتایج این تحقیق نشان  داد که شهرهایی که بیش از حد متوسط ​​اتحادیه اروپا در سیاست های شهر هوشمند شرکت می کنند. نیز تمایل بیشتری به ثبت اختراع دارند. این اثر برای حق ثبت اختراعات با فناوری پیشرفته قوی تر است ، در حالی که برای کلاسهای فنی با تعریف دقیق تر کاهش می یابد.

پژوهشی توسط آنتپولوس و همکاران در سال ۲۰۱۹ تحت عنوان یک مدل شهر هوشمند متحد (USCM) برای مفهوم سازی و معیار سازی شهر هوشمند انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی مفهوم ، معیارها و ارزیابی های مختلف از مفهوم شهر هوشمند بود. نتایج این تحقیق نشان داد که  پیشرفت شهر هوشمند ، ظرفیت محلی ، آسیب پذیری های انعطاف پذیری و تأثیر سیاست تنها برخی از گزینه هایی است که محققان برای اندازه گیری و کنترل آنها مورد توجه قرار می دهند.

سایر

پژوهشی توسط لاوف و همکاران در سال .۲۰۲۰ تحت عنوان  امنیت و شهر هوشمند: یک مرور سیستماتیک انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی کند که این مداخلات جدید با عملکردهای سنتی مداخلات امنیتی تا چه اندازه مطابقت دارد. بود. نتایج این تحقیق نشان داد که سه دسته روشن برای دسته بندی مداخلات امنیتی در شهرهای هوشمند پیشنهاد می کنیم: آن دسته از مداخلات که از سنسورهای جدید اما محرک های سنتی استفاده می کنند ، آنهایی که به دنبال هوشمند سازی سیستم های قدیمی هستند و مواردی که عملکردهای کاملاً جدیدی را معرفی می کنند.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.