مبانی نظری عملکرد سهام | مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۹ آبان ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
2 صفحه
346 بازدید
۶,۰۰۰ تومان
خرید

مبانی نظری عملکرد سهام

مبانی نظری عملکرد سهام | تعداد صفحات: ۲ صفحه

دیو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای احساس و قدرت سرمایه گذاران و عملکرد سهام را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای احساس و قدرت سرمایه گذاران می توانند بر سطح عملکرد سهام اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند .که وقتی سطح متغیرهای احساس و قدرت سرمایه گذاران دچار تغییر شود.، احتمال تغییر در سطح متغیر عملکرد سهام نیز وجود دارد.

لیو و ویو در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود اثبات کردند که عملکرد سهام می تواند تحت تاثیر مدیریت قیمت و عرضه اولیه  قرار گیرد. به عبارتی عملکرد سهام معمولا با تغییراتی که در متغیرهای مدیریت قیمت و عرضه اولیه ایجاد می شود، دچار تغییر می شود. زمانی که سازمان در نظر داشته باشه سطح عملکرد سهام را تغییر دهد، پیشنهاد می شود که ابتدا سطوح مرتبط با متغیرهای مدیریت قیمت و عرضه اولیه را تغییر دهد.

ادامه

کائو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که متغیر عملکرد سهام از متغیرهای عوامل رفتاری و تصمیم گیری تاثیر می پذیرد. به این صورت که سطح تغییرات متغیرهای عوامل رفتاری و تصمیم گیری می تواند در سطح عملکرد سهام تغییر ایجاد نماید. از سوی دیگر این مطالعه پیشنهاد کرد که برای بهبود در سطح عملکرد سهام به نظر می رسد بهبودهایی در سطح متغیرهای عوامل رفتاری و تصمیم گیری می تواند مفید باشد.

گوش و چولهاری در سال ۲۰۲۱در نظریه خود یک رابطه معنی دار بین عملکرد سهام و متغیر مدیریت تصمیم گیری یافتند. به عبارتی این محققین اثبات کردند زمانی که سطح متغیر مدیریت تصمیم گیری دچار تغییر می شود، آنگاه می توان انتظار داشت که سطح متغیر عملکرد سهام نیز دچار تغییر شود. همچنین متغیر مدیریت تصمیم گیری می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که در جهت تقویت عملکرد سهام اقدام نماید.

منابع

مبانی نظری

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.