مدیریت اسناد الکترونیک |مبانی نظری با مطالعات ISI


در حال بارگذاری
۲ آبان ۱۴۰۰
ورد قابل ویرایش
1 صفحه
216 بازدید
۴,۰۰۰ تومان
خرید

 مدیریت اسناد الکترونیک

مدیریت اسناد الکترونیک | تعداد صفحات: ۱ صفحه

 

گیو و همکاران در سال ۲۰۲۱ در نظریه خود ارتباط بین متغیرهای صنعت ساخت و ساز، داده های کارآمد، ذینفعان و مدیریت اسناد الکترونیک را اثبات کردند. این محققین دریافتند که متغیرهای صنعت ساخت و ساز، داده های کارآمد و ذینفعان می توانند بر سطح این متغیر اثرگذار باشند. همچنین آنها به این نتیجه رسیدند که وقتی سطح متغیرهای صنعت ساخت و ساز، داده های کارآمد و ذینفعان دچار تغییر شود، احتمال تغییر در سطح این متغیر نیز وجود دارد.

فدورنکو و همکاران (۲۰۲۱) اشاره کردند که مدیریت اسناد الکترونیک تحت تاثیر متغیرهای دیگر در یک سازمان قرار می گیرد. زمانی که سطح متغیرهای دانش، دستاوردهای کنونی و چالش ها در سازمان تغییر می کند، آنگاه سطح این متغیر نیز تغییر می کند.

همچنین متغیرهای دانش، دستاوردهای کنونی و چالش ها اثرگذاری خود را بر روی متغیر مدیریت اسناد الکترونیک براساس همسو بودن یا ناهمسو بودن اعمال می کنند. زمانی که نتایج مطالعه نشان دهد، متغیرهای دانش، دستاوردهای کنونی و چالش ها ارتباط همسویی را با متغیر مدیریت اسناد الکترونیک دارند، آنگاه می توان گفت که تغییرات آنها سبب تغیرات مثبت در سطح این متغیر می شود.

ادامه

بلوکیورو و همکاران (۲۰۲۱) در مطالعه خود ارتباط متغیرهای بهره وری، فرایندهای تصمیم گیری، نشت اطلاعات و مدیریت اسناد الکترونیک را تحت آزمون قرار دادند. آنها نشان دادند که این متغیر در نهایت تحت تغییرات متغیرهای بهره وری، فرایندهای تصمیم گیری و نشت اطلاعات می تواند تغییر نماید. این تغییرات با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می تواند هم جهت یا غیر همجهت باشد.

زمانی که سطح متغیرهای بهره وری، فرایندهای تصمیم گیری و نشت اطلاعات در سازمان هم جهت با این متغیر باشند. می توان انتظار داشت که با افزایش سطح آنها سطح این متغیر نیز بهبود یابد و با کاهش سطح آنها سطح این متغیر کاهش یابد.

ماریانی و همکاران (۲۰۲۱) اثبات کردند که متغیر سازمانی تحت تاثیر برخی از ابعاد سازمانی قرار می گیرد. این ابعاد عبارتند از:

۱- بازبینی

۲- فناوری

۳- ضرورت نظارت

این محققین اثبات کردند زمانی که هر یک از ابعاد بیان شده در سطح سازمان دچار تغییر شود، آنگاه می توان انتظار داشت که این تغییر با سطح مدیریت اسناد الکترونیک در ارتباط باشد.

منابع

مبانی نظری

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.