پیشینه تحقیق اختلال استرس پس از سانحه | مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۴ بهمن ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
3.5
دسته بندی
تعداد بازدید
941 بازدید
۹,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اختلال استرس پس از سانحه

پیشینه تحقیق اختلال استرس پس از سانحه

پیشینه تحقیق اختلال استرس پس از سانحه

پژوهشی توسط یوسفی و همکاران (۱۳۹۵). تحت عنوان اثربخشی امید درمانی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی اثر بخشی امید درمانی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان دچار اختلال استرس پس از سانحه با انتخاب .شبه آزمایشی که در آن۳۰ نفر از همسران جانبازان دچار اختلال PTSD شهر دهلران .به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل بود.  نتایج این تحقیق نشان داد که آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکراری، میانگین نمرات کیفیت زندگی. گروه آزمایش نسبت به گروه گواه، در دو مرحله پس آزمون و پیگیری به صورت معنا داری افزایش یافت.

پژوهشی توسط شفیعی و همکاران (۱۳۹۶). تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر کارکرد اجرایی و اجتناب تجربی. جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد . هدف از این تحقیق نقص در کارکردهای اجرایی موجب اختلال در رفتار خودتنظیمی و پایین‌بودن سطح مهارت‌‌های اجتماعی می‌شود. و اجتناب تجربی پیش‌‌بینی‌کننده قوی علایم روانی و نشانه‌‌های آن است. نتایج این تحقیق نشان داد که پس از کنترل نمرات پیش‌‌آزمون، میزان میانگین نمرات گروه آزمایش در تعداد طبقات،. خطای درجاماندگی از زیرمولفه‌‌های کارکرد اجرایی و اجتناب تجربی به‌طور معنی‌‌داری پایین‌‌تر از گروه کنترل بود (۰.۰۱>p). بنابراین درمان شناختی- رفتاری، بر افزایش کارکرد اجرایی و کاهش اجتناب تجربی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثر است.

ادامه

پژوهشی توسط صحراگرد و همکاران (۱۳۹۷). تحت عنوان بررسی اثربخشی توان‌بخشی شناختی به شیوه پاول همراه با آموزش نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ا مواد و روش‌ انجام شد. برای اجرای این پژوهش از آزمون های PSSI، کارت‌های ویسکانسین، استروپ و حافظه فعال استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک‌عاملی و نرم‌افزار ۲۴ SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد. که  با کنترل اثرات پیش‌آزمون، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره کلی کارکردهای اجرایی، حافظه و توجه تفاوت معنی‌داری وجوددارد (۰.۰۰۱=p). بنابراین درمان توان‌بخشی شناختی پاول همراه با نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی، حافظه و توجه جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثر است.

پژوهشی توسط مولوی و همکاران (۱۳۹۸). تحت عنوان اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک‌شده در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس ادراک‌شده. در جانبازان مبتلا به PTSD بود. نتایج این تحقیق در مرحله پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری بین نمرات استرس ادراک‌شده و علایم PTSD دو گروه مشاهده شد. و آموزش مدیریت استرس باعث کاهش استرس ادراک شده و علایم PTSD در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در گروه آزمایش بود .(۰.۰۰۱=p). بنابراین  آموزش مدیریت استرس، بر کاهش استرس ادراک‌شده و علایم PTSD در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه موثر بود.

منبع
برای دسترسی به سایر پیشینه ها و منابع به فایل اصلی مراجعه کنید.

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.