پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و افسردگی | مطالعات علمی پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۳ بهمن ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
3
دسته بندی
تعداد بازدید
2009 بازدید
۹,۵۰۰ تومان

پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و افسردگی

پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و افسردگی-۳صفحه

پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و افسردگی

پژوهشی توسط محمد زاده و جمهری کهنه شهری (۱۳۹۵) . تحت عنوان مقایسه صفات شخصیت، اضطراب صفت – حالت و اضطراب وجودی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد عادی  انجام شد. طرح این پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی افراد مراجعه کننده به درمانگاه ها، مراکز تخصصی روان پزشکی .و مراکز مشاوره شهر های ارومیه و تبریز در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۳ و سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ تشکیل می دادند. و از بین آنها ۸۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

این نمونه به دو .گروه تقسیم شد، یک گروه ۴۰ نفری با تشخیص اختلال اضطراب فراگیر و گروه دیگر ۴۰ فرد عادی را در بر می گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد. که میانگین نمرات روان آزردگی، گشودگی، خوشایندی و اضطراب حالت در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بطور معنی داری بیشتر است. همچنین تفاوت معناداری در میانگین نمرات اضطراب وجودی در بین گروه ها مشاهده نشد.

پیشینه تحقیق اختلال اضطراب و افسردگی

پژوهشی توسط لک و همکاران (۱۳۹۱)

پژوهشی توسط .لک و همکاران (۱۳۹۱) .تحت عنوان اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر. کاهش اضطراب معتادان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام شد.پژوهش حاضر از تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، ۲۴ نفر. معتاد که نمره بالایی در پرسشنامه اضطراب فراگیر و پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس کسب کرده بودند.

و مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر تشخیص داده شده بودند انتخاب شدند. نمونه های پژوهش پس از همگن شدن به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش، تحت آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری طی ۱۰ جلسه قرار گرفتند .و گروه گواه تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس حاکی از اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب و اضطراب فراگیر گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه می باشد.

منبع
برای پیشینه های بیشتر به فایل اصلی مراجعه شود
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.