مفهوم و پیشینه تحقیق سلامت روان| مطالعات علمی و پژوهشی و ISI


در حال بارگذاری
تاریخ انتشار
۳ بهمن ۱۳۹۹
نوع فایل
ورد قابل ویرایش
حجم فایل
تعداد صفحات
13
دسته بندی
تعداد بازدید
3344 بازدید
۲۵,۰۰۰ تومان

مفهوم و پیشینه تحقیق سلامت روان

مفهوم و پیشینه تحقیق سلامت روان| تعداد صفحات ۱۳

نمونه مفهوم و پیشینه تحقیق سلامت روان

یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف، بهداشت روانی آن جامعه است، بی شک سلامت روان، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. . سلامت روان مفهومی است که درباره آن دیدگاه های متفاوتی وجود داشته. و هر دیدگاه از زاویه ای خاص به تعریف و تبیین ویژگی های آن پرداخته است، در دیدگاه روانکاوی، پیوستار سلامت و بیماری بر اساس سطوح ناهشیاری قابل تحلیل است. روانکاوان در جریان واکاوی سلامت روانشناختی بر نقش تعارض های درون فردی از جمله تکانه ها، اضطراب ها و دفاع های ناخودآگاه تأکید دارند. در نگاه روانکاوی نوین بر نقش خود و خود آگاهی در سلامت روانشناختی تأکید زیادی شده است. در دیدگاه انسان گرایی بر عکس روانکاوی، سلامت روان تنها در محدوده انسان های به غایت سالم مطالعه شده است.

به اعتقاد صاحبنظران حوزه انسان گرایی بیماری روانی و سلامت روان را نباید دو سوی یک پیوستار دانست. بلکه باید بین آن ها تفاوت قائل شد. افراد سالم و رشد یافته لزوما محصول پالایش ها و واکاوی های حوزه آسیب شناسی روانی نیستند. به همین دلیل انسان گرایان معتقدند اگر قرار باشد که اشخاص در مانده، نابالغ و ناسالم بررسی شوند آنچه در آنان مشاهده خواهد شد. فقط جنبه های منفی انسانی است و نه جنبه های مثبت. بنابراین این مولفه به معنای ارتقاء دادن جنبه های مثبت در انسان ها است.

ادامه

در دیدگاه شناختی نیز همانند انسان گرایان بر جنبه های مثبت انسانی در سلامت روان تأکید شده است. در این دیدگاه نیز سلامت روان زمانی پدید می آید که نیازها، امیال و ترس های بیماران درک شده و در آنان آگاهی نسبت به خود بوجود آید. اصطلاح سلامت روان برای توصیف سطح بهزیستی، شناختی، هیجانی و نشان دادن عدم ابتلا به اختلالات روانی به کار می رود. که به نوعی وجود قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی،. حل تعارضات و تمایلات شخصی به طور منطقی و سازگاری مداوم با شرایط متغیر و تلاش. برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات محیط در حال تغییر، اطلاق می شود.

در واقع عدم برخورداری از سلامت روان، پیشرفت فرد و همچنین توانایی او را در انجام وظایف محوله دچار اختلال نموده. و این امر منجر به عدم پیشرفت جامعه و عواقب ناشی از آن خواهد شد(تدین طهماسبی و همکاران ، ۱۳۹۷: ۱۰۴).

ادامه مفهوم و  پیشینه تحقیق سلامت روان

در همین راستا قابل ذکر است که سلامت روان ، سلامت جسم نیست. بلکه به دیدگاه و سطح روانشناختی ارتباطات فرد با محیط اشاره دارد. بخش مرکزی سلامت، سلامت روان است زیرا تمامی تعاملات مربوط به سلامتی به وسیله روان انجام می شود. سلامت روان ظرفیت کامل زندگی کردن به شیوه ای است که ما را قادر به درک ظرفیت های طبیعی خود می کند و به جای جدا کردن ما از سایر انسانهایی که دنیای ما را می سازند، نوعی وحدت بین ما و دیگران بوجود می آورد. بنابراین این مولفه توانایی عشق ورزیدن و خلق کردن است، نوعی حس هویت بر تجربه خود به موضوع و عامل قدرت فرد، که همراه است با درک واقعیت درون و بیرون از خود و رشد واقع بینی و استدلال می باشد.

همچنین این متغیر به معنای آن است که افراد حس خوشایندی نسبت به خود داشته باشند، مهارت های لازم برای برقراری ارتباط موثر را کسب کرده باشند، احساسات شان را مدیریت کنند و بتوانند مشکلات را از میان بردارند. سلامت روان قابلیت ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی و حل مناسب و منطقی تضادهای غریزی و تمایلات شخصی، به طوری که فرد بتواند از مجموعه تضادها ترکیبی متعادل به وجود آورد. ویژگی های مثبت و سلامت روح و روان به افراد کمک می کند تا در فعالیت های گوناگون حضور فعال داشته باشند، ارتباطات قوی برقرار کنند و بر مشکلات زندگی و اضطراب پیروز شوند( بشکوه و شهاب­زاده،۱۳۹۹: ۱۳).

ادامه مفهوم و اهمیت سلامت روان حدود ۴ صفحه در فایل خریداری شده …

نمونه نظریات

نظریه اریکسون

به عقیده اریکسون سلامت روان‌شناختی اصولا نتیجه عملکرد قوی و قدرتمندی «من‌» است‌. «من‌» عنوان و مفهومی است که نشان‌دهنده توانایی یکپارچه‌سازی اعمال و تجارب شخص به صورت‌ انطباقی‌ و سازشی است. «من»تنظیم‌کننده درونی روان است که تجارب فرد را سازماندهی‌ می‌کند‌. و در نتیجه از انسان در مقابل فشارهای نهاد و من برترحمایت می‌کند. فروم تصویر‌ روشنی‌ از شخصیت سالم به دست می‌دهد. چنین انسانی عمیقا عشق می‌ورزد‌، آفریننده‌ است‌، قوه تعقلش را کاملا پرورانده است، جهان و خود را به طور عینی ادراک می‌کند‌. حس‌ هویت پایداری دارد، با جهان در پیوند است. و در آن ریشه دارد‌ و حاکم‌ و عامل‌ خود و سرنوشت خویش است.(نریمانی و آریاپوران، ١٣٨۴: ۶٧).

بهداشت روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای‌ می‌گیرد و بهداشت یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های اجتماعی، روانی، جسمی‌ و بهداشت که تنها نبود‌ .بیماری‌ یا عقب‌ماندگی نیست. از نظر سازمان بهداشت جهانی (٢٠٠٣) سلامت روان حالتی از رفاه است. که در آن فرد توانایی‌هایش را باز می‌شناسد و قادر‌ است با استرس‌های معمول زندگی تطابق حاصل کرده.از نظر شغلی مفید و سازنده بوده و به عنوان عضوی از جامعه با دیگران همکاری و مشارکت داشته باشد. به عبارت دیگر، سلامت روان‌ یک‌ حالت رفاه فیزیکی، روانی و اجتماعی است نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی.(کرمی و همکاران، ١٣٨۵: ٣)

نمونه پیشینه داخلی سلامت و روان

پژوهشی توسط تدین طهماسبی و همکاران  (۱۳۹۷) تحت عنوان مقایسه سلامت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی انجام شد. هدف از این تحقیق مقایسه سلامت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد لاهیجان در سال ۱۳۹۶ بود. نتایج این تحقیق نشان داد که بین سلامت روان و سازگاری اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی تفاوت وجود دارد. بین سلامت روان دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی تفاوت وجود دارد. بین سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر رشته روانشناسی تفاوت وجود دارد.

پژوهشی توسط فرشچی (۱۳۹۹) تحت عنوان بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان با تاثیرپذیری وابستگی کاری در کادر بهداشت و درمان همدان (مورد مطالعه شهرستان همدان) انجام شد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان با تاثیرپذیری وابستگی کاری در کادر بهداشت و درمان همدان بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که اعتیاد به کار، تمایل درونی به کار و عجین شدن با کار موجب فرسودگی شغلی گردیده ولیکن لذت از کار موجب کاهش فرسودگی شغلی می شوند.

ادامه پیشینه تحقیق داخلی در فایل اصلی..

نمونه پیشینه خارجی سلامت روان

پژوهشی توسط گرونبر و همکاران (۲۰۱۷) تحت عنوان شهرها و سلامت روان انجام شد. هدف از این تحقیق ارائه یک نمای کلی از عوامل خطر بیماری روانی در مراکز شهری بود. نتایج این تحقیق نشان داد که خطر ابتلا به بیماری های روانی جدی در شهرها نسبت به مناطق روستایی به طور کلی بیشتر است. مطالعات اپیدمیولوژیک رشد و زندگی در شهرها را با خطر قابل توجهی بالاتر برای اسکیزوفرنی مرتبط کرده است. با این حال، همبستگی علت و معلولی نیست و زندگی در فقر هم می‌تواند به آسیب‌های مرتبط با سلامت روان ضعیف کمک کند و هم از آن ناشی شود. انزوای اجتماعی و تبعیض و همچنین فقر در محله به بار متغیر سلامت روان کمک می کند در حالی که اطلاعات کمی در مورد تعاملات خاص بین این عوامل و محیط ساخته شده وجود دارد.

منبع
برای مفهوم ، پیشینه و نظریات بیشتر به فایل اصلی مراجعه شود.
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.